AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Po zgłoszeniu  nieproceduralnego postępowania syndyka - przestępstw dokonanych na firmie EuroFarm - prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Ewa Grzeszczak postanowieniem z dnia 06.04.2005r sygn.akt 3Ds 64/05/S wszczyna śledztwo.  
Podobnie postępuje prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich. 
Zostaje też wniesiona do Sądu Najwyższego skarga:
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Podobnie postępuje prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich. 
Dlatego Witold Duchiewicz zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu i Wrocławiu, jak też Prokuratury Okręgowej w Świdnicy o ochronę swojego mienia.

                                                                                             Stolec, dnia 12.05.2005r.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Wałbrzychu

Pani Ewa Grzeszczak
pl. Magistracki 7
58 - 300 Wałbrzych

Wniosek 
pokrzywdzonego Witolda Duchiewicza

         W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu śledztwa nr Ds 64/05/S, zwracam się z prośbą o objęcie nadzoru prokuratorskiego nad postępowaniem upadłościowym mojej firmy BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu (sygn. akt VI GU 37/04 i VI GUp 9/04 oraz VI GUp 6/04), ponieważ istnieje prawdopodobieństwo ogromnego -bieżącego -szkodliwego działania Syndyka i Rady Wierzycieli, którym w sposób bezpośredni sprzyja Sędzia Komisarz -Jarosław Iwanek oraz Sędzia Pani Bożena Pyszel -Przedstawiciele Sądu Rejonowego VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu. 

W dniu 13.05.2005r. o godz. 1000 w sali nr 204, odbędzie się rozprawa pod przewodnictwem SSR Pani Bożeny Pyszel (zawiadomienie w załączeniu), na której zachodzi prawdopodobieństwo wydania końcowego Postanowienia, które z racji złożonych przeze mnie szeregu zawiadomień o przestępstwach na to Gremium biorące udział w rozprawie, które może być odmienne od wyniku, gdyby sprawę badał niezależny skład sędziowski, o co od grudnia 2004 roku wielokrotnie wnosimy wraz z Pełnomocnikiem łącznie ze Skargą do Sądu Najwyższego. 

Wskazuję także, iż na podstawie spisu majątku dokonanego przez moich Pełnomocników w dniu 11.04.2005r. wynika, że brakuje maszyn, pojazdów i urządzeń na wstępnie oszacowaną kwotę około 20 mln złotych. 

Pragniemy na tej rozprawie wypytać Syndyka -Włodzimierza Bernackiego co się stało z tymi ruchomościami lecz boję się mając na względzie dotychczasowe prowadzenie postępowania przez Sąd, iż ustalenie tej istotnej okoliczności, która będzie decydować o tym, w jakim stopniu mogą być zaspokojeni Wierzyciele poprzez sprzedaż aktualnie istniejącego majątku, że ustalenie tej okoliczności, zostanie uniemożliwiona, jak również nie będę miał możliwości pełnego przedstawienia mojego stanowiska w tej sprawie.   

Proszę o uczestnictwo w powyższej rozprawie Pani Prokurator lub Jej Przedstawiciela zwłaszcza, że otrzymuję telefony z pogróżkami, że Syndyk -Włodzimierz Bernacki mnie wykończy oraz zniszczy moje firmy. 

Na potwierdzenie pogróżek, jest fakt próby zlikwidowania mojej Spółki „EuroFarm” Sp. z o.o., w której posiadam udziały w wysokości prawie 102 mln złotych (dowód: Wniosek skierowany do Sądu Okręgowego w Świdnicy o unieważnienie Uchwały i Wniosek złożony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu oraz Zawiadomienie o przestępstwie skierowane do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu).                 

 Z poważaniem 
Witold Duchiewicz

Jak będzie dalej poinformujemy. 
(strona w opracowaniu)

Firma EuroFarm jeszcze nie zdążono rozkraść do końca, pomimo takiego nieproceduralnego dążenia syndyka.  Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 
Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA  

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.