DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

SSR Aleksander CIEĆKIEWICZ - sędzia Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Rodzinny i Nieletnich

 Jak sędzia traktuje podstawową jednostkę społeczną, jaka jest rodzina? - po prostu skazuje na wymarcie... Otóż, jak czytamy zaoczny wyrok z wniosku powódki, z kwoty alimentacyjnej zaniżonej, zawartej ugodowo na 297zł,  która nie wystarcza nawet na lekarstwa, sędzia obniża do kwoty 150zł i 250zł na dziecko wymagające stałej opieki i rehabilitacji!!! . Życzę mu gorąco, żeby mógł spróbować tylko siebie utrzymać z takich dochodów.  Sprawa jest o tyle niemoralna, że dotyczy alimentów na dzieci niepełnosprawne, a nawet z porażeniem mózgowym, wychowywanych przez samotną, niepracującą matkę. A później jeszcze taki sędzia będzie się skarżył, że publikuje się jego przekręty...