Artyku opisujcy nieprawidowoci w dziaalnoci sdu i prezesa spdzielni W. Garbiskiego zosta opublikowany w Super Nowociach nr. 115.z dnia 18.05.2000r. celem wznowienia przez prokuratur umorzonych stronniczo spraw. Jedynym efektem byo zastraszenie niewinnego dziennikarza speniajcego swj publiczny obowizek . Dla mnie jest to dowodem smrodu z "organw sprawiedliwoci". Moe by zmy troch tego gnoju z waszych organw panowie prokuratorowie i sdziowie?... A czy faktycznie macki sigaj Sdu Najwyszego???  

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.