AKADEMIA
LOGICZNEGO PRAWA


Przeprasza za brak strony, ale z uwagi na zablokowanie mojej dziaalnoci publicystycznej przez nieproceduralne dziaanie prokuratora? strzyowskiego J. Zotko? [ mieszne, przecie wcale nie byszczy...] opracowanie informacyjne tej strony zmuszony jestem odoy do lepszych czasw... 
Oczekuje jednak informacji od wszystkich interesujcych si problemami logicznego prawa, czyli zrozumiaego dla kadego, pozbawionego moliwoci stronniczego mataczenia przez prywat sdziw i innych schorowanych na schizofreni??? organw sprawiedliwoci... tak, eby byo jasne, ktrymi organami kieruj si, wydajc czsto abstrakcyjne decyzje nie majce nic wsplnego z PRAWEM... 

Miejmy jednak nadziej, ze przy wzajemnej wsppracy zostanie stworzona moliwo wyleczenia "organw sprawiedliwoci" z ich dolegliwoci... zreszt od dawna zalecane  art. 57 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — w sprawie bada lekarskich i psychologicznych kandydatw do objcia urzdu sdziego. Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787)
Gdyby je stosowano, nie doszo by do wielu wypacze, a "galeria prokuratorw" nie musiaaby powsta... ja zostaem zbadany
- bez uszkodze orodkowego ukadu nerwowego,
oczekuj podobnego wistka od sdziw i prokuratorw zaangaowanych w opisywane afery.
 W kocu to nie mj pomys - niech udowodni badaniem psychiatrycznym, e nie maj istotnych odchyle od norm - poniewa ja mam co do tego due wtpliwoci...

 Redaktor Naczelny: mgr in. Zdzisaw Raczkowski

uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@poczta.fm.pl 

POWRT