DLACZEGO W SĄDACH I PROKURATURACH GINĄ DOKUMENTY?...

 Dlaczego zginęły akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia?
 Brakuje akt w przynajmniej 30 sprawach, wśród nich w głównej aferze birmańskiej – dotyczyła ona sprzedaży przez polskie przedsiębiorstwa sprzętu wojskowego do objętej zakazem importu broni Birmy. cdn.?

Przykład z sądów kieleckich
Czy to normalne by w instytucji, jaką jest sąd, ginęły akta spraw karnych? Ten fakt miał miejsce w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Brak nadzoru doprowadził do sytuacji w której część podsądnych mogła kpić z wymiaru sprawiedliwości. Według zapewnień prezesa Sądu Rejonowego na przestrzeni 3 lat zginęło akta 27 spraw. Tymczasem wersja, którą przytacza prezes Sądu Okręgowego w Kielcach jest inna. Sędzia Zarzycki przyznaje, że zaginęły jedynie akta 9 spraw. Problem nie byłby tak nabrzmiały, gdyby nie fakt, że jedna z zaginionych spraw dotyczy Grzegorz M. - syna znanego kieleckiego adwokata. Ów młody człowiek nie cieszy się dobrą sławą. Mając 16 lat, będąc w stanie nietrzeźwym, spowodował ciężki wypadek samochodowy w którym zginęło 6 osób. Sąd zajmował się również sprawą Grzegorza M. wówczas, gdy udowodniono mu ciężkie pobicie kolegi, również zdemolowanie restauracji. Policjant Zdzisław Zieliński opowiada o tym jak któregoś dnia postanowił stanąć w obronie bitego, kopanego chłopca. Gdy próbował interweniować, sam również został pobity. Cudem uratowano jego wzrok. Ma 46% utraty zdrowia. Wśród bijących był Grzegorz M. i cóż z tego, że sprawa skatowanego policjanta trafiła do sądu jeśli dzisiaj akta tej sprawy również zaginęły. Sąd miał możliwość częściowego odtworzenia akt spraw ale zaniedbał doręczenie korespondencji do policji. Ta z kolei posiadała akta robocze, niezbędne do odtworzenia zaginionych akt. Do dzisiaj ten stan rzeczy trwa. Nie ma osób odpowiedzialnych. Trudno jest nawiązać kontakt z osobami, które chciałyby skomentować ten skandal.
Za jedynką - program "tylko u nas" z dnia 17.11.2001r cdn.

ymiar sprawiedliwości. GINĄCE AKTA
Gdzie podziało się 800 tomów


W prokuraturach ginie coraz więcej akt – wykazała zakończona właśnie kontrola Ministerstwa Sprawiedliwości. W ostatnich dwóch latach zaginęło łącznie aż 800 tomów akt, tylko 26 z nich udało się odnaleźć.

Taka liczba zaginięć stanowi poważny wzrost w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonej w latach 2000-2002, gdzie odnotowano 295 przypadków zaginięć akt prokuratorskich. Kontrola została przeprowadzona na wniosek posłów. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło raport w tej sprawie sejmowej Komisji Sprawiedliwości, w którym tłumaczy, że zaginione akta nie dotyczą dużych spraw aferalnych, ale tych o mniejszym ciężarze gatunkowym.

Resort sprawiedliwości informuje również, że duża część zaginięć dotyczy akt spraw zawieszonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Ich utratę ujawniono albo w związku z podziałem dużych prokuratur rejonowych na mniejsze, albo w związku z zarządzoną przez prokuratora krajowego kontrolą wszystkich zawieszonych spraw prokuratorskich. 

Raport zaznacza, że w zdecydowanej większości przypadków do zaginięć akt doszło w okresie dysponowania nimi przez prokuratury; tylko 13 akt zginęło w policji, w jednym przypadku – w sądzie. Największy wzrost zaginięć akt stwierdzono w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie, Warszawie i Gdańsku; spadek wystąpił w Białymstoku, Łodzi i Rzeszowie. 

Wzrost liczby ujawnionych zaginięć raport tłumaczy pełną inwentaryzacją spraw zawieszonych, której nie przeprowadzono przy pierwszym badaniu tego problemu z 2003 r.

Zdaniem Karola Napierskiego, prokuratora krajowego, liczba zaginionych akt nie jest tak wielka, jeśli wziąć pod uwagę, że co roku do 400 jednostek prokuratury wpływa 1,5 mln nowych spraw, a tylko w absolutnie wyjątkowych sytuacjach zaginięcie akt było wynikiem czyjejś złej woli. Raport informuje, że tylko dwa przypadki zaginięcia akt stały się podstawą aktów oskarżenia wobec winnych.

W konsekwencji kontroli wszczęto osiem postępowań dyscyplinarnych wobec winnych tych zagubień.

Podobne artykuły:
aktualności
dziedziczne studia prawnicze?

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.