PRZEKRĘTY KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Maciej Bacza - komornik na usługach sędziów?...

Niewątpliwie, ostatnimi czasy najwybitniejszymi komornikami byli Stanisław i Maciej Baczowie - swoją karierę zaczynali w Krośnie, gdzie ja wiemy, sędziowie ściśle współpracują w przekrętach z komornikami. Właśnie tolerancja sędziów na łamanie prawa przez komorników sądowych, doprowadza do takich patologii jak zastraszanie , bicie, doliczanie absurdalnie wysokich kosztów, czy normalną kradzież mienia "dłużników". Np. za niezapłacony przejazd, a dawno zapłacony bilet, na skutek opieszałości sądu, komornik pobierał haracz, który nigdy nie udawało się odzyskać. Ponieważ w Krośnie na skutek licznych skarg i doniesień do prokuratury zaczęło być komornikom "gorąco" przenieśli swą działalność do Przemyśla - wiadomo, większe miasto, większe możliwości, bardziej skorumpowany wymiar sprawiedliwości. Tam, pomimo szeregu karnych spraw działali jeszcze dwa lata strasząc pistoletem i okradając podpadniętych. Dopiero zawiązanie Społecznego Komitetu Obrony Pokrzywdzonych Działaniem Komornika i nagłośnienie bezprawia komornika w mediach spowodowało zamknięcie jego kancelarii. Odbyło to się oczywiście w asyście policji, ponieważ komornik nie chciał wpuścić prezesa sądu i groził jemu też. Gdy okazało się, że w kasie brak co najmniej 250tyś zł wysłano za nim list gończy, ale chociaż wcale się nie ukrywał, nie udało się go złapać. Wiadomo, że ma układy z policją i prokuratura przemyską, dlatego zasugerowano żeby jego sprawę przejął ktoś spoza podkarpackiego wymiaru sprawiedliwości...  

 Jednym z bardziej bezwzględnych i skutecznym jest słupski komornik Andrzej C.
Potrafił za zadłużenie 200zł włamać się do mieszkania, zabrać lodówkę, komputer, dwa rowery górskie, radio, aparat fotograficzny, i inne sprzęty, w sumie jak oceniła okradziona poszkodowana na kwotę 4.000,00zł. Bajer w tym, że zadłużenie było jej byłego męża z którym dawno ma rozdzielność majątkową. Znając rzeczywistość, to już dawno komornik rozparcelował po znajomych jej mienie, a za nim  opieszały sąd zdecyduje cokolwiek, to i tak nie ma szans odzyskania swojego.   

Jeszcze lepszy przekręt zrobił komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Lesław Pankiewicz

Z wyposażenia i towarów handlowych firmy wycenionych na 120tys. zł nie potrafił wygospodarować kwoty 6tyszł na wierzycieli. Zgłoszone prokuraturze w Krośnie "Zawiadomienie o przestępstwie" komornika, zostało oczywiście  olane, oczywiście przez prokuratora krośnieńskiego Zbigniewa Piskozuba, który nie widzi w tym nic dziwnego. A już dawno pisałem, że sędziowie, prokuratorzy i policjanci, z uwagi na stresującą prace powinni być obowiązkowo poddawani przynajmniej raz w roku badaniom psychiatrycznym...

A jednak można...

    Co ciekawe, Sąd Rejonowy w Sanoku Postanowieniem sygn. akt. I.Co.495/01 z dnia 24.06.02r na rozprawie jawnej zbadał dokładnie postępowanie komornika przy Sądzie Rejonowym w Sanoku i uznał jego winę - zawiesił postępowanie egzekucyjne, oraz uchylił zajęcie ruchomości,  wraz z wpisaniem niekompetencji do akt sądowych komornika.

      W podobnej sytuacji Sąd Okręgowy w Krośnie w trybie ściśle tajnym  odrzucił jak zwykle moje zażalenie, co świadczy niewątpliwie o stronniczości sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie wielokrotnie zresztą opisywanych na moich stronach. W 90% sędziowie wcale nie badają sprawy, tylko schematycznie [w końcu to jedna klika] odrzucają wszelkie skargi na bezprawie komornika korzystając, ze sprawy wyjątkowo rzadko mogą ujrzeć światło dzienne. Dlatego mamy afery takich przekrętów komorniczych jak Macieja Baczy itp. Przypuszczalnie na nielegalnych wysprzedaży mienia pokrzywdzonych korzystają sędziowie i ich kolesie. Ułatwia im to brak kontroli i jakiegokolwiek nadzoru - np. sędziowie nie składają zeznań podatkowych, co umożliwia im ukrywanie stanu majątkowego. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.