DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŒCI

Przyjrzyjmy się sędziom i prokuratorom, którzy poczuli się "pomówieni" przeze mnie w opisywanych sprawach zamieszczonych na stronach internetowych. Tu odpowiem na  pretensje prokuratorów, chociaż oni na moje publikacje osobiœcie nie raczš odpowiedzieć, wolš tonšć w szambie przekrętów. A chętnie zamieœciłbym ich wyjaœnienia. 

 

ANDRZEJ KIEŁTYKA.....prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. - nie czuje się poniżony mojš publikacjš. Jednak ja czuję się poniżony "brakiem kompetencji" w działaniu Prokuratury Apelacyjnej. Pan prokurator, nie raz, a kilka razy był informowany przeze mnie o przekrętach w prokuraturach kroœnieńskiej, brzozowskiej i sanockiej, co może sprawdzić w zamieszczonym zestawieniu dokumentów. Po mojej skardze do Prokuratury Apelacyjnej, prokurator przesyłał zawiadomienie "w dół" do rozpatrzenia przez prokuratora, na którego była skarga. Trudno oczekiwać, żeby ktokolwiek w takim przypadku sam się obwiniał, wprost przeciwnie. Sam też nie przyznał bym się do błędu. Po paru takich eksperymentach, zrezygnowałem z tej "œcieżki do nikšd dla idiotów" . 

Stanisław  CZERWOWONKA ... prokurator okręgowy w Kroœnie, nie czuje się poniżony porównaniem go z Zajšcem. Nie dziwię się. Jeden Zajšc swoimi układami "wpuœcił w kanał" prokuratorów i sędziów całego podkarpacia. To tylko œwiadczy, jak łatwowierne i schorowane sš "organy sprawiedliwoœci". 

  Maciej MARCINKOWSKI .prokurator okręgowy w Kroœnie, czuje się bardzo poniżony, ze powstał internet i można tam opisać wszystkie przekręty prokuratorów i sędziów. I jak tu zakombinować? Zbuntuje się jeden oszukany przez "organy sprawiedliwoœci", opisze i narobi smrodu co niemiara... 

Edward MATRUSZEWSKI .. prokurator  rejonowej w Sanoku. Typowo patologiczna rodzina. Narkotyki, syn zamieszany w zbiorowy gwałt, [może nawet w rodzinnym domu], który tatuœ stara się ukryć. I tu mamy wytłumaczenie "błędu Intelektualnego" prokuratora. Ja bym to nazwał "pomrocznoœć intelektualnš ". Chodzi o to, ze sfabrykowaniu dokumentu [i innych] przez prezesa spółdzielni w Brzozowie,polegajšce na dopisanie drugiego członka zarzšdu [wymagane przez art.54 prawa spółdzielczego], prokurator uznał tylko za błšd intelektualny i umorzył dochodzenie. Cóż dodać, jacy prokuratorzy, takie organy [nie]sprzwiedliwoœci...

Ryszard SAWICKI  - prokurator rejonowy w Brzozowie - nie wnosi o ukaranie, ponieważ uważa, że nie prowadził sprawy. Tu Pan prokurator oœwiadczył nieprawdę. Opublikowałem postanowienie z jego podpisem. I to właœnie od jego niekompetencji zaczšł się ten cały cyrk. Dlatego ja czuję się i to bardzo pokrzywdzony i oszukany przez prokuratora R. Sawickiego.

Zbigniew  PANKOWSKI .prokurator  rejonowej w Brzozowie. Publikacje uważa za nieprawdziwe i czuje się poniżony w opinii społecznej. Jak wszyscy inni nie potrafił jednak podać żadnego faktu na poparcie swojej skargi. Ja na jego miejscu też bym tak mówił, jakby ktoœ moje przekręty poddał do publicznej dyskusji. Niestety, sędzia, czy prokurator powinni wiedzieć, że ich obowišzkiem jest strzec prawa, a nie wchodzić w układy z przestępcami. 

Elżbieta DRWIĘGA - aktualnie awansowała do Krakowa, jest za skazaniem, ja jej oczywiœcie też. Mianowicie, jak sama prokurator piszę, trzykrotnie rozpatrywała moje doniesienie kradzieży. Z uwagi na błędy proceduralne Pani prokurator, Rejonowy Sšd w Sanoku i Prokuratura Okręgowa wznawiała sprawę. A w prokuraturze sanockiej sprawa dalej trafiała na biurko E. Drwięgi. Pani prokurator kopiowała swe poprzednie wypociny, zmieniała datę i odsyłała mnie. A chodziło o drobnš sprawę kradzieży narzędzi i wyposażenia z mojej działki. Rzeczy znaleziono u sšsiada [ sprzedaje darmo częœci samochodowe policjantom], ale on stwierdził, że banery gratis  dostał ode mnie. Tak więc sprawa zamknięta. Nie zawracałbym sobie tym głowy, gdyby nie fakt fabrykowania akt przez policję w Sanoku - na moje zawiadomienie o kradzieży dorobili swoje...

Dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci, porzšdku publicznego i prawnego, interes społeczny wymaga, aby wszystkie wymienione osoby, dla przestrogi innych, zostali za swe przewinienia ukarani zgodnie z prawem.

  Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o