KTO JEST KIM? - LISTA RACZKOWSKIEGO.

- sprawdź, czy nie zostałeś wprowadzony w błąd, przez bajery umieszczone na ulotkach wyborczych, czy Cię nie oszukano przez fałszywe manipulacje reklamowo-propagandowe, czy nieświadomie nie wybrałeś kandydata nieodpowiedniego np. Żyda, lub agenta SB?
Niech nikt nie będzie zaskoczony tym, że we władzach polskich jest aż tylu Żydów - taka jest ich natura uwarunkowana genetycznie. Zapraszam do zabawy: Jak rozpoznać Żyda?

Wielu czytelników pyta się mnie dlaczego tylu Żydów mamy we władzach polskich. Wytłumaczenie tego znajdziemy w artykule dr
 LeszkA Skonka   Prawda i kłamstwa o marcu 1968 
W obliczu ataków środowisk żydowskich na Polskę i Polaków konieczne jest ukazanie prawdy o stosunkach polsko-żydowskich zarówno w odległej, jak i niedawnej przeszłości. W atakach na Polskę Żydzi wysuwają zarzut rzekomego antysemityzmu Polaków i krzywd wyrządzanych rzekomo społeczności żydowskiej.
Tymczasem fakty przeczą tym zarzutom. W okresie przed wybuchem II wojny w żadnym państwie Europy nie mieszkało tylu Żydów, co w Polsce. Zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w procentach stanowili oni znaczącą część mieszkańców kraju. Na podstawie spisu ludności w 1931 roku wśród 32 milionów mieszkańców, 2,732 tys. stanowili Żydzi, z tym, że w ośrodkach miejskich aż 2.124,9 tys., czyli 24,3% ludności miejskiej. Żydzi w Polsce stanowili już w 1931 roku praktycznie ponad 10% ludności ( 3,5 miliona, po uwzględnieniu tzw. przechrztów i niewierzących), ludności, gdy tymczasem w Niemczech, w których Żydzi w okresie hitlerowskim byli tak bardzo prześladowani stanowili w 1933 r. tylko 0,8%(!), w faszystowskich Włoszech
- 0,1%, w Czechosłowacji – 2,4%, na Węgrzech – 5,1%, w Austrii – 2,1%, na Litwie – 7,6%. 
W samej Warszawie ludność żydowska stanowiła 30% mieszkańców, w Łodzi – 31,6%, w miasteczkach lubelskich ok. 43%. Najwięcej Żydów mieszkała i mieszka obecnie na obszarach dawnej Galicji - w krakowskich miastach średnio po 25%, w Rzeszowie, Kielcach i stanisławowskich miasteczkach – nawet do 35% - czyli co trzeci Polak był i jest pochodzenia żydowskiego. Przypuszczalnie w Warszawie ta sytuacja istnieje do dnia dzisiejszego, ale tam politycy wolą nie przyznawać się do swego rodowodu.
Nasuwa się siłą rzeczy uparte pytanie – jeśli tak wysoki procent ludności żydowskiej wolało  mieszkać w Polsce, a nie w innych krajach europejskich, to widocznie czuli się w tym państwie lepiej niż w innych. Gdyby w Polsce działa im się krzywda, to by usiłowali z niej emigrować. 

Już Beniamin Franklin na zebraniu Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1787, przestrzegał Amerykanów - przez zarazą żydowską: „Gentlemani, największe niebezpieczeństwo, któremu Stany Zjednoczone będą musiały stanowczo się przeciwstawić, to Żydzi. W każdym kraju, w którym Żydzi się osiedlili w większej liczbie, obniżali stale, przede wszystkim jego poziom moralny, rozbijali jego spoistość i solidarność kupiecką, odosobniali się i nigdy i nigdzie się nie asymilowali, religię chrześcijańską, na której dany naród się opierał wyszydzali, starając się podkopać ją na każdym kroku i najwymyślniejszymi sposobami, tworzyli naród w narodzie, państwo w państwie .(…) I dalej -  Jeżeli w przedłożonym tu projekcie konstytucji nie wyłączycie Żydów z granic Stanów Zjednoczonych, natenczas nie przeminą dwa stulecia, a Żydzi napłyną tu tak masowo, a kraj nasz opanują i pożrą. Jeśli wy ich nie wyłączycie, natenczas potomkowie wasi będą tymi, którzy tam na polach , w pocie czoła pracować będą w służbie u Żydów ,(…) Ostrzegam was gentlemani , jeżeli wy Żydów nie wyłączycie z ziem naszych po wsze czasy , wtedy dzieci waszych przeklinać będą pamięć waszą. (…) Dusza ich, (Żydów,przyp. LS), jest i pozostanie zawsze obca i wroga duszy Amerykanina, choćby przez dziesięć i więcej generacji żyć mieli wśród nas. Żydzi są Azjatami i wyrosną na największe niebezpieczeństwo tego kraju, gdybyśmy ich tu wpuścili. I dlatego należy ich ustawowo raz na zawsze z granic Stanów Zjednoczonych wyłączyć.

I dalej, jak za swą obronę Żydzi odwdzięczyli się Polakom - polecam artykuł
 Prawda i kłamstwa o marcu 1968 

A o żydowskim przekręcie w Jedwabnym udokumentowanych materiałem wideo i teatrzyku jaki odstawił  Żyd Kwaśniewski, który przepraszał w imieniu Polaków żydostwo z całego świata już niedługo. 
Materiały są w redakcji, nie ma tylko odpowiedniego sprzętu do publikacji - tu uśmiech do sponsorów :-)
- potrzebujemy dobrego komputera z oprogramowaniem do obróbki otrzymywanych materiałów dźwiękowych jak też i video, a zmieni się szata graficzna wydawnictwa, jak też będą zamieszczane dowody dźwiękowe i obrazy nie tylko z wpadek polityków, czy przekręty Żyda Balcerowicza, ale choćby z aferalnych posiedzeń sądowych i innych urzędników "władzy" z Wiejskiej...

I ciekawostki:
Dlatego niektórzy Żydzi są zainteresowani nie ujawnieniem swej narodowości? 
Wstydzą się swojego pochodzenia? Mają kompleksy? - podywagujmy na ten temat.

Historycznie naród żydowski, jest pochodzenia azjatycko-afrykańskiego. [cywilizacja żydowska]
Gorący klimat, łatwość dostępu do żywności wytworzyła naród leniwy, a jednocześnie cwany - zdobyć jak najmniejszym wydatkiem energetycznym możliwie jak najwięcej dobra. Dzisiaj, nawet murzyni znani też z lenistwa nauczyli się pracy, a pasożytujących Żydów bardziej pracowici Egipcjanie po prostu wyrzucili z Afryki. Dlatego, jak niektórzy mówią - ta zaraza zalała cały świat. 
Z samej natury Żyd jest cherlawy, raczej nie nadaje się do pracy fizycznej. Dlatego w państwach do których przybyli,  przejęli funkcje początkowo handlowe - sklepiki, knajpy, a potem kolejno banki i w końcu władze. 
Żyd najlepiej się czuje w roli polityka, duchownego, adwokata, sędziego, prezesa firmy - słowem, tam gdzie potocznie mówiąc "nic się nie robi, oprócz pierdzenia w fotel" i brania za to grubej kasy. Gdzie wymaga się bajeru, dobrej gadki - w czym brylują (Żyda nikt nie przegada), a wiedza nie jest konieczna.
Co ciekawe, Żydzi wcale nie są zbyt inteligentni - to przecież wymaga pracy i wydatku energii. A dowodzi  tego fakt, że jest niewielu w tej nacji wynalazców, laureatów nagród Nobla itp. Typowy Żyd ma problemy z obsługą komputera, a nawet telefonu komórkowego - wystarczy popatrzeć na polityków, czy sędziów - dla większości to "czarna magia".

Inaczej to wygląda z narodami północy - Słowianami, czy Germanami - musieli walczyć o przetrwanie z naturą. Wytworzyło to narody pracowite i zapobiegliwe. Jednostka jest często zdana na siebie i musi dać sobie radę w każdej sytuacji - czyli Polak potrafi wszystko. Na swoje nieszczęście, przeważnie działa pojedynczo.
Żydzi zaś działają zespołowo w czym jest właśnie ich siła. Jeden popiera drugiego w każdej sytuacji. Sędzia Żyd w większości nie szanuje polskiego PRAWA,  w konflikcie Polak- Żyd zawsze przyzna racje swojemu krewniakowi, pozbawi majątku pracowitego Polaka dla siły narodu żydowskiego. Z tego powodu Żydzi-politycy, czy sędziowie zapewnili sobie wszelkie immunitety nietykalności i braku odpowiedzialności za wszelkie matactwa i oszustwa. Nawet Cyganie nie potrafią tak bajerować jak robią to Żydzi, chociaż narodowości te pochodzą z jednego pnia. 
Należy zwrócić jeszcze uwagę, że jest to naród bardzo mściwy i zapamiętliwy - nawet w kolejnych pokoleniach potrafi dokonać zemsty na osobie, która zrobiła w ich mniemaniu im krzywdy. Żydzi nigdy nie wybaczają. 
Czego się boją? - mediów i ujawnienia swojej tożsamości. Lubią jak szczury działać w ciemnościach, podkopywać fundamenty, mącić i zatruwać środowisko. Żyd długo potrafi się płaszczyć, przymilać, wszystko dla osiągnięcia celu - przyjęcia majątku, czy władzy. Stosuje chętnie wszystkie pozaprawne metody. Po osiągnięciu celu rozdepcze Cię z przyjemnością. Złapany na oszustwie nigdy nie przyzna się do faktu. Dowodem są słynne procesy lustracyjne np. Oleksego, czy Jaskierni, i "gruba kreska" którą sobie wymyślili dla ukrycia przekrętów. 
Oczywiście, jak od każdej reguły są też wyjątki. Znani są i odważni Żydzi.  

i żydowski Talmud - co ta takiego?
Jako Rodzaj Midrasz'u. wg. Iwo Cyprian Pogonowski.

"Goje mają być wywiedzieni w pole" ("goyim are to be deceived") według nauki Talmudu, który jest zapisem dyskusji, a nie jednoznacznych decyzji religijnych czy etycznych, mimo tego ze Talmud dosłownie znaczy "Prawo Przekazywane Słowem". 
Faktycznie Talmud może dać uzasadnienie, dla jakiejkolwiek postawy, czy też działania Żyda, wobec nie-Żyda, czyli goja. Słowo Midrasz po hebrajsku znaczy "komentarz" i właśnie Talmud jest specyficznym tekstem, według którego, dzięki komentarzom i pouczeniom, uczy się jak Żydzi mają bronić swojej tożsamości, mimo życia na wygnaniu (albo po prostu na obczyźnie) wśród ludzi, z którymi według Talmudu nie powinni   się asymilować. 
Główny tekst Talmudu był spisywany przez około 500 lat na wygnaniu w Babilonie, w dzisiejszym Iraku, i został on ukończony znacznie ponad pięćset lat po śmierci Chrystusa.  
Prawnik amerykański, Mark Miller, napisał artykuł w The Wall Street Journal z 25go lutego, 2005, pod tytułem; "Tematy do dyskusji" ("Something to Argue About"), o przygotowanych do druku nowych
tłumaczeniach angielskich Talmudu. Profesor Izraela Shahak, w swojej książce pod tytułem "Żydowskie Dzieje i Religia," twierdzi ze dotychczasowe tłumaczenia Talmudu na obce języki, były zawsze "wyczyszczone" ze wszystkich kompromitujących Żydów zdań, takich jak  przekonanie, że w nie-Żydzi są podludźmi, że w żadnym wypadku nie są oni bliźnimi Żydów, jak też, że "trzeba goyow wywodzić w pole, na korzyść Żydów". 
W sumie wiele bardzo prymitywnych pouczeń znajduje się w Talmudzie. 
Nowe angielskie tłumaczenie Talmudu natomiast obrazuje "dyskusje," według profesora Herberta Davidson'a, autora książki o Malmonidesie, która to dyskusja "stale jest w toku, począwszy od stwierdzenia czegoś, a następnie podaje się powody do odrzucenia pierwszego twierdzenia, a następnie cytuje się powody do odrzucenia, przed chwila wymienionego odrzucenia dyskutowanego twierdzenia i tak w nieskończoność.
 
Tekst Talmudu jest napisany bez jakiejkolwiek interpunkcji, jak kropki, przecinki czy tez znaki zapytania. Dezorientuje to czytelnika. Niekończące się łańcuchy rozumowania nigdy nie są jasno wytłumaczone."
Talmud trudno jest czytać pojedynczemu człowiekowi, trzeba mieć nauczyciela lub partnera, ponieważ tekst ten nie jest tylko zapisem minionych dyskusji, ale również stanowi on dla Żydów, pole do dyskusji, która to dyskusja, sama w sobie, jest dla Żydów nieraz aktem religijnym.
Talmud nie jest księgą świętą, ale raczej zbiorem pouczeń, jak Żyd ma się zachować w stosunku do innych Żydów, oraz jak w stosunku do nie-Żydów. 
Podczas gdy większości ludzi religijnych po prostu wierzy w Boga, Żydzi zastanawiają się czy Bogu można wierzyć i targują się Bogiem. Przyjmują oni postawę, że Bóg jest odpowiedzialny wobec Żydów, może nieraz bardziej, niż Żydzi wobec Boga. 
Tradycja żydowska przekazuje że Bóg jest wrogiem tych, którym Żydzi są przeciwni.
Żydzi uważają, że kiedy czytają Talmud, to wtedy Pan Bóg do nich mówi i oni maja wtedy okazje targować się z Panem Bogiem, któremu oni nie dowierzają. Naturalnie Chrześcijanom w ogóle taki sposób myślenia do głowy nie przychodzi i jest im zupełnie obcy.

Zakon Dominikanów pierwszy zaczął krytykę Talmudu, jako tekstu zawierającego obelżywe i świętokradcze wypowiedzi o Chrystusie i Matce Boskiej.
Zakon ten stwierdził ze herezje w południowej Francji w XIII wieku, były spowodowane wpływem Żydów.  Papież Grzegorz IX powtórzył w encyklice "Sicut Judeis non," - tradycyjne nauczanie Kościoła, że nie wolno Żydom zadawać bólu i krzywdzić ich. Niemniej od trzynastego wieku, z powodu wiedzy Kościoła, o treści Talmudu, Żydzi byli widziani jako prawdziwi i czynni przedstawiciele szatana na ziemi. Tak wiec dokładna wiedza o treści Talmudu podstawowo pogorszyła obopólne nastawienie Chrześcijan do Żydów jak i Żydów do Chrześcijan.

Rabini, sprawowali władzę nad gminami bezwzględnym terrorem przez tysiąc lat od dziewiątego do dziewiętnastego wieku. Wszystkie kary mogły być nałożone na Żyda przez sąd rabinacki, włącznie z kara śmierci, na przykład przez wychłostanie na śmierć.
Władze państwowe nieraz pobierały część kar pieniężnych nałożonych na Żydów przez rabinów i tym rabini legalizowali wobec państwa swoja władze nad gminami żydowskimi.
Władza rabinów jest władzą świecką, ale była uzasadniana wobec gmin żydowskich, głównie za pomocą cytowania Talmudu.

Ta władza rabinów przerodziła się w linie władzy sekretarzy komunistycznych, którzy stosowali ten sam system powoływania się na Marksa, Lenina, etc.
W tym zjawisku widać jak tradycja żydowska była dalej kultywowana przez komunistów. Naród wybrany przerodził się w "klasę robotnicza" a rabin w pierwszego sekretarza partii. 
Synagogi nie równają się świątyni w Jerozolimie, w której działał  dziedziczny stan kapłanów. Synagogi służą do spotkań, a nie są żadnym sanktuarium, mimo tego, ze okazyjnie mają w nich miejsce kazania lub modlitwy. 
Rabini definitywnie nie są kapłanami, ale raczej są przywódcami gmin, dla których Talmud działa jako rodzaj Midrasz'u, którego polecenia spowodowały niestety wiele cierpień tak Żydom jak i nie-Żydom zwłaszcza w XX-tym wieku nazywanym "wiekiem śmierci."

Z uwagi że postępowanie Żydów jest zgodne z Talmudem, a sprzecznie z prawem i Konstytucją Polską, do Ministra Sprawiedliwości został wniesiony "Akt oskarżenia" przeciwko władzom i wyznaniom opierającym się na prawach z Talmudu. W akcie szczegółowo sprecyzowano, które prawa Talmudu są niezgodne z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE PRAWEM - uzasadnienia podano poniżej w ramkach - z witryny: polskapolityka.com  
Teraz wiemy dlaczego w polskich sądach, gdzie prawie 30% urzędników stanowią żydowscy sędziowie POLSKIE PRAWO NIE JEST PRZESTRZEGANE.  Tłumaczy to miernotę pracujących tam pseudo-sędziów wydających złośliwe i niekorzystne wyroki dla Polaków, czyli gojów.

talmud-s1.jpg (94717 bytes) talmud-s2.jpg (107498 bytes) talmud-s3.jpg (161728 bytes) talmud-s4.jpg (129629 bytes) talmud-s5.jpg (124430 bytes)
talmud-s6.jpg (113723 bytes) talmud-s7.jpg (143858 bytes) talmud-s8.jpg (120903 bytes) talmud-s9.jpg (111705 bytes) zydzi-apel.jpg (130498 bytes)


Iwo Cyprian Pogonowski

Pisze się dużo o pomocy Polaków dla Żydów nie tylko w czasie II Wojny Światowej. 
Domagają się tego sami Żydzi - nawet ciągle żebrzą o tą pomoc uważając to za obowiązek Polaków.
Doprowadzili tysiące firm polskich do upadłości, miliony obywateli polskich do życia w ubóstwie, ale ciągle im mało.
Mam pytanie do czytelników: Czy znają przypadek pomocy Polakowi przez Żyda?
Pytam dlatego, że sam zwróciłem się o pomoc żydowskiego sędziego z sądu rzeszowskiego o nadzór i przestrzeganie obowiązującego PRAWA. 
Sam osobiście przekonałem się, że Żyd "grabie tylko do siebie", że potrafi wykorzystać każdą sytuację żeby oszukać Polaka - a dowodem są postępowania choćby w mojej sprawie.

Powiem tylko, że zostałem zwymyślany, zastraszony policją, czyli potraktowany jak typowy goj. Jasne, że stało się to podstawą do ukazania PRAWDY o takiej działalności organów (nie)sprawiedliwości w Polsce pod żydowskim przywództwem. cdn.

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
www.polskapolityka.com - http://www.polskahistoria.com/polish/ 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej:
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R.
w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI 

prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 

Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...
POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WYDAWNICTWO NIEZALEŻNE PROWADZONE PRZEZ (-) ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.