Rzeszowska „Solidarność”i Grupa Ujawnić Prawdę publicznie ogłosiła nazwiska tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa PRL

Grupa Ujawnić Prawdę tworzona przez 60 osób uznanych przez rzeszowski IPN za pokrzywdzonych, uruchomiła proces lustracji na Podkarpaciu. Na konferencji prasowej przekazała dziennikarzom płyty CD z nazwiskami tajnych współpracowników bezpieki, funkcjonariuszy SB i najważniejszych działaczy PZPR. 
Czy twórcy listy nie boją się procesów ze strony ujawnionych osób?
– Jesteśmy przekonani, że prawo stoi po naszej stronie. Nasze działanie służy dobru publicznemu i walce o to, by Polska stała się lepsza – wyjaśniał Andrzej Filipczyk.

Na liście znajdą się także sędziowie, którzy orzekali w sprawach politycznych oraz prokuratorzy, którzy zasłynęli gorliwością w zwalczaniu opozycji. Lista będzie stale aktualizowana i weryfikowana, mimo to nigdy nie będzie pełna. Zabraknie na niej nazwisk agentów, którzy po zmianie ustroju przeszli do UOP, a potem ABW, a także agentów, którzy od 1983 r. chronieni są obowiązującym do dziś zakazem ujawniania ich danych.

Czekamy na podobne inne oddolne inicjatywy, zwłaszcza z Warszawy, gdzie do dnia dzisiejszego jest zatrzęsienie wszelkich tajnych agentów SB spokojnie i wygodnie działających w urzędach centralnych kosztem wszystkich pracujących POLAKÓW.  

Lista rzeszowskich sędziów i prokuratorów, agentów SB - do dnia dzisiejszego dalej  postępują nieproceduralnie, prywata i nieznajomość PRAWA to codzienność w tym sądzie o czym osobiście przekonał się redaktor niezależnego wydawnictwa "AFERY PRAWA".
Tych nazwisk z rzeszowskiego zażydzonego sądu będzie przybywało... 

Lp. nazwisko i imię Sąd:
 
1 Berezowski Marian SSW w Rzeszowie (Wydz. II Karny) 
2 Kosiorowski K. SSR w Rzeszowie (Wydz. II Karny) 
3 Kuś Edward SSR w Rzeszowie (Wydz. II Karny) 
4 Mąkosz Władysław v-prezes Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie (Wydz. II Karny) 
5 Piotrowska Jadwiga Sędzia Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie (Wydz. II Karny) 
6 Stankiewicz Jan Sędzia Sądu Rejonowego w Przeworsku (Wydz. II Karny) 
7 Olszewski Janusz SSR w Rzeszowie (Wydz. II Karny) 

Lp. Nazwisko i imię Prokuratorzy - pozaproceduralne akty oskarżenia, sankcje, nakazy rewizji 

1 Barnat Teresa v-prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie 
2 Flak Wojciech Prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Przemyślu 
3 Hałas T. v-prokurator Prokuratury Rejonowej w Sanoku 
4 Jarosiewicz Janusz Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie 
5 Maziarz Stanisława Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nisku 
6 Pelc Adam Prokurator Wojewódzki w Rzeszowie 
7 Piechota Józef v-prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Przemyślu 
8 Szubiga Jadwiga Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie

Aktualnie lista została opublikowana i powiększona.
 
Funkcjonariusze PZPR - SB
Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, 1978 r.
Podkarpaccy agenci SB

Czas, by zamknąć uczciwie i sprawiedliwie okres PRL i minionych 15 lat, ukarać przestępców i zdrajców narodu, oddać sprawiedliwość tym z minionej epoki, którzy na to zasługują, docenić tych, którzy o niepodległą Polskę walczyli.

Nie kieruje nami zemsta, nie żądamy odwetu, obca jest nam nienawiść.

Żądamy sprawiedliwości. Ujawniamy prawdę.

Funkcjonariusze SB
Agenci SB
Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, 1978 r.
Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, 1980 r.
Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, 1981 r.
Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, 1984 r.
Sekretariat KW PZPR w Rzeszowie, 1986 r.

PODANO ze stron "OPCJA NA PRAWO"

AKTUALNOŚCI

Rzeszowscy opozycjoniści Stanisław Alot, Andrzej Filipczyk, Janusz Szkutnik i Marek Wójcik zainicjowali działanie grupy „Ujawnić prawdę”. Należą do niej osoby, które uzyskały z Instytutu Pamięci Narodowej status pokrzywdzonych i chcą ujawnić wszelkie dane o funkcjonariuszach SB oraz ich tajnych współpracownikach zawartych w materiałach otrzymanych z IPN. Jeśli osoba figurująca na takiej internetowej liście wystąpi do sądu lustracyjnego o autolustrację i okaże się, że nie współpracowała z organami bezpieczeństwa PRL, ma prawo wystąpić przeciw autorom listy z prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie lub z pozwem o naruszenie dóbr osobistych.

Jak twierdzą inicjatorzy umieszczenia listy w internecie, osoby na niej figurujące wyróżniały się gorliwością w prześladowaniu opozycji w czasach PRL. Stąd też – zdaniem grupy „Ujawnić prawdę” – osoby te nie mają prawa do anonimowości, bezkarności, do równych praw z osobami, które były przez nie prześladowane. 
W ocenie inicjatorów „Ujawnić prawdę”, osoby z listy nie mają prawa do odznaczeń, funkcji państwowych, publicznych oraz biernego prawa wyborczego. Żadne prawo nie może usprawiedliwić zdrady ojczyzny, zbrodni przeciwko własnemu narodowi – twierdzą autorzy „Ujawnić prawdę”. Lista ma być sukcesywnie poszerzana o nowe nazwiska. Podobne listy mają powstać również w innych regionach „Solidarności”, np. w małopolskim i środkowowschodnim. Na efekty akcji nie trzeba było długo czekać. 

I już są pierwsze efekty ich działalności. 
Na liście jako agent SB figuruje burmistrz Jedlicz w Podkarpackiem Zbigniew Sanocki. Część mieszkańców domaga się jego ustąpienia ze stanowiska.

Opinie: 
Ustawa o IPN stanowi, że każdy pokrzywdzony ma prawo wglądu do akt, ma prawo wystąpić o ujawnienie danych agentów, którzy kryją się pod kryptonimem. Takie jest prawo. Oznacza to, że pokrzywdzony, który powziął takie dane, ma prawo z nimi zrobić, co będzie uważał. Człowiek, który decyduje się na opublikowanie danych pracowników i współpracowników organów bezpieczeństwa, ponosi za to całkowitą odpowiedzialność, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Osoby z listy mają prawo wystąpić z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. Jednak moim zdaniem ludzie, którzy występują na liście jako tajni współpracownicy SB, zanim wystąpią z pozwem o naruszenie dóbr osobistych, powinni wystąpić do sądu lustracyjnego o autolustrację. 
Krzysztof Piesiewicz, adwokat, senator RP


Pod względem prawnym jest to działanie obok prawa, jeżeli nie wręcz contra legem. Obowiązujące przepisy są jasne: lustracji podlegają osoby kandydujące na funkcje publiczne, których oświadczenia są badane przez rzecznika interesu publicznego. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, sprawę rozpatruje sąd lustracyjny. Orzeczenie o kłamstwie lustracyjnym jest publikowane. Jest to jedyny legalnie istniejący sposób upublicznienia danych osób pracujących lub współpracujących z organami bezpieczeństwa państwa w czasach PRL. To, czy dana osoba współpracowała ze służbami PRL, może stwierdzić sąd lustracyjny, a nie osoby, które omawianą listę stworzyły. Osoby tworzące listę działają na własną odpowiedzialność, niezależnie od tego, na jak szczytne cele się powołują. Jeżeli osoba, której dane zostały upublicznione, uważa, że naruszono jej dobra osobiste – niezależnie, czy była agentem czy też tajnym współpracownikiem – przysługuje jej droga sądowa zarówno cywilna, jak i karna. Osoby z takiej listy mogą wystąpić albo z prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie, albo z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. Jest to jednak ryzyko tej osoby, bowiem jeśli była ona współpracownikiem organów bezpieczeństwa, to strona pozwana jej to udowodni. 
prof. Marian Filar, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Mogę wskazać na praktykę IPN, jak osoby pokrzywdzone uzyskują wiedzę nt. tajnych współpracowników SB. Pokrzywdzeni otrzymują od IPN noty na zapytanie, kto kryje się pod danym pseudonimem. Noty te mogą być jawne lub ściśle tajne. W momencie, kiedy pokrzywdzony otrzymuje z IPN taką notę z danymi tajnego współpracownika, to nota ta staje się jawna. Jeśli więc osoby z grupy „Ujawnić prawdę” oparły się na notach, które uzyskały z IPN, to jest to informacja jawna, którą przekazujemy pokrzywdzonym. Osoba pokrzywdzona w rozumieniu ustawy o IPN sama decyduje, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystuje. 
Jan Stanisław Ciechanowski, zastępca dyrektora sekretariatu prezesa IPN

ANDRZEJ LEPPER: 
Jestem zdecydowanie za odtajnieniem teczek wszystkich, którzy kandydują na posłów, senatorów, radnych na wszystkich szczeblach, wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, wszystkich, którzy zajmują stanowiska w rządzie i w samorządzie, prokuratorów, sędziów, adwokatów, dziennikarzy, zarządy i rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa i prezesów banków, jeżeli są Polakami. 
Raz w końcu trzeba to piekło przeżyć. Ja zostałem zlustrowany, jestem czysty.

Podobny pogląd wyrażają liderzy PiS i PO. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.