SKARGA DO STRASBOURGA

Ponad cztery lata mataczyli zakupieni krośnieńscy sędziowie, jak nie dopuścić do rozpatrzenia "Pozwu o ustalenie prawa" w której sąd zobowiązano do ustalenia: że zawarta umowa najmu w dniu 10.04.1995r na czas oznaczony 5 lat [...] nie została rozwiązana zgodnie z prawem 01.04.1998r. [ czyli że zgodnie z prawem obowiązywała obie strony do dnia 30.04.2000r]. Nawet kasację w sprawie  załatwiono sobie u prezesa Erecińskiego w Sądzie Najwyższym, co już jest abstrakcją, bo jak inaczej uzasadnić odmowę przyjęcia? Ereciński tym samym zaprzeczył innym orzeczeniom SN w tej materii na które się powołuje w pozwie. Wynika, że Raczkowskiego wyraźnie nie obowiązują polskie prawo, dlatego postanowił też mieć je daleko w d... Cóż, jeżeli sędziowie, nawet rząd, nie przestrzegają PRAWA, tworzą prywatę po sądach, to tylko Raczkowski ma być tym JEDYNYM PRAWYM? 
A sprawa nie jest niczym nadzwyczajnym. Wydano już wyroki w tej materii. Jasne, ze nawet SN nie musiał jej rozpatrywać, wystarczyło tylko cofnąć stronniczą decyzję sędziego Petruszewicza i wskazać podstawę orzecznictwa SN z wyrokiem prawomocnym. Czy to tylko pomrocznośc intelektualna?, czy bardziej materialne czynniki doprowadziły do tego że po wykorzystaniu wszelkich prób zmuszenia sądu do wydania orzeczenia [w końcu tylko taka jest jego powinność] powód musiał wysłać skargę do Strasbourga.  

strasbourg_skarga.s1.gif (18073 bytes) strasbourg_skarga.s2.gif (24264 bytes) strasbourg_skarga.s3.gif (31122 bytes) strasbourg_skarga.s4.gif (29586 bytes) strasbourg_skarga.s5.gif (31692 bytes) strasbourg_skarga.s6.gif (34239 bytes) strasbourg_skarga.s7.gif (34049 bytes)

  I co ciekawe, do trzech miesięcy skarga została przyjęta do rozpatrzenia.

strasbourg_odp.s1.gif (26947 bytes) strasbourg_odp.s2.gif (24488 bytes)

Potwierdza to fakt, ze zarówno Sąd Najwyższy, jak i sądy krośnieńskie bezprawnie postępowały. Na przykładzie Strasbourga mamy dowód, ze sądy mogą działać proceduralnie i terminowo, jeżeli tylko sędziowie są nieskorumpowani i kompetentni. 

Pozostaje tylko fakt - dlaczego od ponad dwóch lat nie dostałem w tej materii odpowiedzi od Rzecznika Praw Obywatelskich, a od ponad roku od Fundacji Helsińskiej. 
Czy w Polsce są już wszyscy skorumpowani i nic nie da się załatwić zgodnie z PRAWEM? 
Czekam na odpowiedz, chętnie opublikują choć jedną pozytywną stronę o tych instytucjach.

 Na koniec odszkodowanie z SN "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.