CO TO TAKIEGO STOWARZYSZENIE ORDYNACKA???
a może tak po prostu: Kto należy do GTW? (grupy trzymającej władzę)

Tak na początku, żeby zorientować czytelników w skali poruszanej sprawy przedstawiam alfabetycznie (podaną z oficjalnej stronie stowarzyszenia, tak żeby zbytnio nie zanudzać czytelników tylko RADĘ SENATORÓW  - wybrana przez Radę Naczelną Stowarzyszenia ORDYNACKA - kolejno mamy:
Belka Marek, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciosek Stanisław, Czarzasty Włodzimierz, Gorywoda Manfred, Ikanowicz Cezary, Kaczmarek Wiesław, Kołodko Grzegorz, Koźmiński Jerzy, Kwaśniewski Aleksander, 
Kwiatkowski Robert, Litwiniec Bogusław, Łybacka Krystyn, Litwiniec Bogusław, Łybacka Krystyna, Markiewicz Władysław, Mielcarek Eugeniusz, Oleksy Józef, Piechota Jacek, Siwiec Marek, Stemplowski Ryszard, Turbański Stanisław, Waniek Danuta, Załucki Andrzej.

Nawet niezorientowany politycznie Polak od razu rozpozna, że chodzi tu o najwyższe osoby w Państwie, że stowarzyszenie założyli - i należą  do niego aktualni działacze SLD, a poprzednio PZPR. 

Po co coś takiego powstało?
Otóż pod koniec lat siedemdziesiątych już każdy myślący inteligent wiedział, że utopijny socjalizm nie tylko w Polsce nie ma racji bytu, że wygra wolnorynkowa gospodarka. Pozostaje tylko kwestia czasu.
Śmieszne, ale wszystko zaczęło się od "Pewexów", od Gierka który dał możliwość wyjazdów za granice, gdzie Polacy mogli wreszcie zobaczyć i przekonać się jak wygląda normalne życie, że jest coś takiego jak pampersy, podpaski i że nigdzie nie ma kolejek za kiełbasą. Tu młodym czytelnikom przypomnę, że wtedy był tylko jeden oficjalny program TV, ściśle kontrolowany przez władze, a z "zachodnich" filmów oglądało się  co najwyżej westerny (tak żeby nie pokazywać nowoczesności), a hitem była "Bonanza", że telewizja publiczna nadawała przez jakieś 10 godzin dziennie, jakieś trzy filmy na tydzień, że więcej pracowało wszelkich agentów do kontroli pracowników, niż twórców programów - co zresztą praktycznie trwa do dnia dzisiejszego [sprawdź - wywiad ze spikerką Ireną Dziedzic] - i to dalej na ich wynagrodzenie wszyscy płacimy abonament. Ale odszedłem od tematu.

Dla ówczesnych rządzących pod nadzorem ZSRR powstało pytanie: Jak przygotować się do transformacji systemu? oraz kto i jak ma to przeprowadzić? 

Jasne było, że nie jest w stanie zrobić tego niedouczony i zależny decyzyjnie od Moskwy rządzący "beton" z PZPR. Potrzebna była świeża krew. W tym celu zaczęto inwigilować środowiska studenckie. Chodziło zwłaszcza o tych "mających żydowską krew w żyłach" - przecież władzę w Polsce nie może przejąć byle kto. Jednym z takich koordynatorów na teren Polski był właśnie Ałganow, który jest zakulisowym graczem polskiej polityki i biznesu. Wiadomo, nic nie mogło się dziać bez decyzji Moskwy. Powstał Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej [ZSMP], który skupiał młodzież, przeprowadzał wszelkiego rodzaju szkolenia, robiono weryfikacje i "pranie mózgów".
Po studiach wyróżniający się studenci tacy jak np. Aleksander Kwaśniewski byli doszkalani w Pradze lub Moskwie, gdzie powstały tzw. centra młodzieżówki międzynarodowej. Osoby przeszkolone w nich były przygotowywane do sprawowania władzy. Już wtedy wszystkich skupiała wspólna tajemnica, wspólne działanie, zobowiązanie do wzajemnej pomocy w każdej sytuacji. 
Dzisiaj te osoby są w tzw. "grupie trzymającej władzę", czyli  GTW. Nie bądźmy łatwowierni, że działają na korzyść obywateli polskich - działają tylko na swoją korzyść i korzyść własnej kliki. Z opisanych w witrynie przykładów wyraźnie widać, że nie przestrzegają polskiego prawa, że nie starają się żeby wartość Polski jako narodu wzrosła - wprost przeciwnie, za rządów Kwaśniewskiego znaczenie polski na arenie międzynarodowej znacznie zmalało. Nie wiedzą i nie czują co to PATRIOTYZM - liczy się wyłącznie kasa i wygodne pasożytnicze życie. Te aferalne fakty z życia członków SLD zostały ujawnione i opublikowane przez wolne media, co spowodowało kryzys rządowy i odejście Millera, oraz spadek popularności tej partii postkomunistycznej. 
Już wiadomo, że TE osoby dawnej nomenklatury PZPR, czyli aktualnej SLD itp. teraz przepadną w kolejnych wyborach. Większość zostanie pozbawiona swoich atrakcyjnych stanowisk i niebagatelnych gaży za tzw. "pierdzenie w stołek". Te osoby postanowiły się zabezpieczyć przed taką, już tak nie odległą rzeczywistością. Pozostający na "stołkach" mają obowiązek zapewnić członkom stowarzyszenia zatrudnienie i godziwy zarobek - jasne że kosztem pracujących i płacących podatki  obywateli. Dawniej robiono to partyjnym rozkazem przenosząc niekompetentnego dyrektora jednego zakładu, na dyrektora innego, najlepiej dobrze funkcjonującego, tak żeby też dało się go okraść.  Dzisiaj tak się nie da. Dlatego teraz na elitarne stowarzyszenie Ordynacka przerzuca się majątek państwowy, udziały w co ciekawszych firmach, tak żeby bez problemów przetrwali wszyscy członkowie tego stowarzyszenia wzajemnej adoracji, a może kasy zapomogowej?
Ciekawe, pomimo że sami niewierzący, wierzą że ich los po kolejnych 4-5 latach znowu się odmieni?
Tak czy inaczej, żeby los lepszym sprzyjał  postało to stowarzyszenie przetrwania i wzajemnej adoracji pt. "Ordynacka", które ma za zadanie wspólne zabezpieczenie się finansowe w warunkach kryzysowych i przetrwanie niekorzystnych czasów "wzajemnie zależnych kolegów" -  dawnych działaczy PZPR. 

Te fakty podane są za pułkownikiem KGB Oleg Gordijewski - najwyższym stopniem radzieckim szpiegiem, który przeszedł na "zachodnią stronę". 
Stwierdził, że dzisiaj przynajmniej ponad czterdziestu byłych agentów i szpiegów byłej radzieckiej KGB działa w rządzie polskim, że wszelkie działanie polskiego rządu jest inwigilowane, podsłuchiwane i analizowane przez Rosję. Twarze agentów, kolegów znanych ze szkoleń służb specjalnych, teraz poznaje z transmisji telewizyjnych oficjalnych spotkań rządowych w Polsce.
Podaje, cyt. " w najwyższych strukturach władzy działa u was 22, może 23 oficerów KGB i SVR - wywiadu cywilnego i dyplomatycznego, oraz 16-19 agentów GRU, czyli wywiadu wojskowego".
Co robią ci agenci? - zbierają informacje, wyszukują "haki" na polityków polskich, mataczą przekazując zaprzyjaźnionym dziennikarzom i politykom sprzeczne i kompromitujące materiały, szukają dostępu do młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli odgrywać w państwie i polityce istotną rolę... i tak koło się zamyka.

Jasne, że działanie szpiegów rosyjskich w rządzie  dla naszych służb bezpieczeństwa nie jest żadną tajemnicą. Szef agencji Andrzej Barcikowski przyznaje, że zna problem, ale nic nie może, podobnie jak szef kontrwywiadu Konstanty Miodowicz... więc nie ma sprawy?

Tak więc co z tą Polską??? - już wszystko sprzedali?.... i obywateli???

AKTUALNOŚCI I WYPOWIEDZI

Rokita Jan Maria
Stowarzyszenie Ordynacka to taka współczesna polska minimasoneria...???!!!

Z oficjalnej strony stowarzyszenia można się dowiedzieć:
Stowarzyszenie Ordynacka powstało w 2000 
Od 2002 roku na jego czele stoi Krzysztof Szamałek. 
Jego członkowie (ok. 10.000 osób) to absolwenci wyższych uczelni oraz byli aktywiści ruchu studenckiego w tym działacze kultury, turystyki, studenckiego ruchu naukowego, spółdzielczości a nawet byli studenci zagraniczni studiujący w Polsce. 
Stowarzyszenie chce mieć charakter organizacji społecznej, ruchu obywatelskiego. 
Główny jego zakres zainteresowań to problemy szeroko pojętej edukacji i kultury. 
Zdecydowanie opowiada się za integracją europejską. 
Legitymację członkowską nr 1 Stowarzyszenia posiada prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Do Zarządu wybrano Marka Siwca i Włodzimierza Czarzastego. 
Rada Naczelna podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków Przewodniczącego Rady i Zarządu kol. Markowi Siwcowi.

DEKLARACJA PROGRAMOWA 
Nawiązując do najlepszych tradycji polskiego ruchu studenckiego, którego wartości i osiągnięć nie naruszył czas, Kongres Stowarzyszenia Ruchu Studenckiego Ordynacka wyraża słowa uznania i podziękowania pokoleniom członków i działaczy Bratniej Pomocy, Zrzeszenia Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. To również dzięki nim tworzyła się współczesna inteligencja, która odegrała tak ważną rolę w polskich przemianach. 
W latach młodości łączyła nas przyjaźń i koleżeństwo, mimo studiowania na różnych uczelniach i różnicy pokoleń. Teraz też chcielibyśmy być razem, choć mamy różne doświadczenia życiowe, nie zawsze tak samo spoglądamy na świat i reprezentujemy różne poglądy polityczne. 
Wynieśliśmy z pracy w ZSP poczucie koleżeńskości i łączących nas więzi. Zwracamy się, zatem do byłych członków ZSP i SZSP, aby zechcieli te więzi kontynuować w naszym Stowarzyszeniu. 
Chcemy udokumentować nasz wspólny dorobek. W pełni on na to zasługuje. Zwracamy się do wszystkich posiadających materiały archiwalne o ich udostępnienie. Zamierzamy utworzyć Archiwum Ruchu Studenckiego i wydać "Historię ZSP".
Nikt z członków stowarzyszenia nie może się czuć osamotniony. Wykażmy troskę o innych, równą tej, jakiej sami chcielibyśmy doświadczyć. Chcemy być nadal aktywni i wyrażać interesy polskiej inteligencji. Uważamy, że mamy jeszcze do spełnienia służebne i ważne role w edukacji, kulturze, nauce, gospodarce i polityce. Pragniemy, aby nasza wiedza i umiejętności były wykorzystane dla dobra wspólnego. Jesteśmy otwarci do współpracy ze wszystkimi środowiskami, którym bliskie są ideały współpracy i tolerancji w życiu publicznym. Tak jak przed laty, tak i obecnie opowiadamy się za twórczym udziałem polskiej inteligencji w krzewieniu demokracji, sprawiedliwości i praworządności. Tym wartościom pozostaniemy wierni.

Marek Siwiec nie wyklucza startu Stowarzyszenia Ordynacka w wyborach parlamentarnych. 
Podkreślił, że najważniejsze w tym roku dla Ordynackiej będzie zaangażowanie w poparcie dla ratyfikacji konstytucji europejskiej. Dodał, że Stowarzyszenie będzie też bronić dorobku III Rzeczpospolitej.

STATUT STOWARZYSZENIA ORDYNACKA

AKTUALNOŚCI

Aktualnie Moskwa pod wodzą cara Putina przygotowuje się do światowego spektaklu zwycięstwa - dziewiątego maja 1945r. Wiadomo, że jednym z agresorów na Polskę była armia sowiecka. Nasz żydowski prezydent A. Kwaśniewski zamierza w imieniu Polaków złożyć hołd rosyjskiemu carowi - kolejny raz zamierza poniżyć naród polski? Podobnie zachował się podczas cyrku w Jedwabnym przepraszając w imieniu Polaków swoich ziomków - Żydów - którym w żadnym kraju nie było i nie jest tak dobrze jak w Polsce.
Należy zauważyć, że spośród całej elity światowej Putina nie było na pogrzebie polskiego Papieża.  
Polskie społeczeństwo domaga się, żeby podczas występu tego rosyjskiego cyrku nie brał udziału (jeszcze) polski prezydent i nie poniżał dalej Narodu.  

Z ostatniej chwili - bezpłatna reklama :-)))

Zrzeszenie Studentów Polskich obchodzi 55-te urodziny!

Nasza historia to przede wszystkim setki tysięcy ludzi, to także dziesiątki tysięcy projektów, setki festiwali, rajdów, czasopism, teatrów, kabaretów...

Przygotowujemy się do obchodów 55-lecia ZSP, organizowanych pod patronatem honorowym Żyda Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, i już dzisiaj zapraszamy Was na wszystkie imprezy towarzyszące i Spotkania Pokoleń na uczelniach w całym kraju.

Jeżeli w czasie studiów działałeś w ZSP liczymy na odzew z Twojej strony. Chcemy jak najlepiej poznać dzieje organizacji. Zachęcamy także do wpisania się do naszej Internetowej Bazy Danych ZSP (www.ibd.zsp.pl).

Dbamy o zapisanie naszej historii w postaci pierwszego jednolitego i tak obszernego materiału, jakim ma być "Encyklopedia Zrzeszenia Studentów Polskich", wydana w 2005 roku w ramach obchodów 55-lecia ZSP.

Z dumą możemy powiedzieć, że działalność ZSP to swoisty fenomen, kształtujący obraz życia akademickiego, to szkoła obywatelskiego wychowania dla kolejnych pokoleń studentów.

Dzisiaj swoje Rady Uczelniane posiada już blisko sto uczelni. Rozwijamy stare i tworzymy nowe projekty: FAMA, Primus Inter Pares, Magazyn "itd", klub Stare Hybrydy, Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN, Akcja Powitanie, Ogólnopolskie Biuro Kwater Studenckich Chata Żaka, Obozy Integracyjne Roku Zerowego...

Jednym z ważniejszych wydarzeń świadczących o ciągłym rozwoju naszej organizacji jest fakt wpisania ZSP na listę organizacji pożytku publicznego. W związku z tym, zwracamy się do Was Drogie Koleżanki i Koledzy, z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% Waszego podatku dochodowego za miniony rok, zamiast fiskusowi, na rzecz Zrzeszenia. Kwotę tą będziecie mogli odliczyć od swojego podatku (Zrzeszenie Studentów Polskich; ul. Ordynacka 9; 00-364 Warszawa; nr konta: 23 1090 1056 0000 0000 0603 0994; tytuł wpłaty: "ZSP - 1% podatku zgodnie z art. 27d ustawy").

Jeśli tylko możecie, poproście także innych o wsparcie Zrzeszenia Studentów Polskich. Hasło akcji: "Zabierz fiskusowi! Oddaj studentowi!". 
- chyba prominentowi, no to tak na zdrowie :-)

Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową ZSP. Wyrażamy głębokie przekonanie, że dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli się nadal rozwijać!

Ze swojej strony zobowiązujemy się do przekazania na początku 2006 roku wszystkim, którzy zdecydują się nam pomóc, sprawozdania z działalności ZSP oraz szczegółowego rozliczenia pozyskanych od Was środków. Zapraszamy na stronę www.jedenprocent.zsp.pl

Wiele informacji na temat dzisiejszego ZSP, obchodów 55-ciolecia, i największych naszych projektów znajdziesz na stronie internetowej: www.zsp.pl

Zapraszamy i czekamy na kontakt! - fakt dobry bajer :-)

Zrzeszenie Studentów Polskich
ul. Ordynacka 9; 00-364 Warszawa
tel./fax (22) 828 39 90; (22) 828 39 92
www.zsp.pl  zsp@zsp.org.pl

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
UJAWNIĆ PRAWDĘ - LISTA PODKARPACKICH AGENTÓW SB - kiedy Warszawa opublikuje listę swoich agentów? - czy są tam jeszcze nieskorumpowani odważni urzędnicy??? (z jajami:-)
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Zmiany przepisów KPC obowiązujące od 2005r.

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.