RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  (-)ANDRZEJ ZOLL
i pytanie: Co może Rzecznik?

Wniosek o stwierdzenie naruszenia praw człowieka i obywatela do Rzecznika złożyła Polka, dzisiaj też obywatelka Stanów Zjednoczonych Bogumiła Lobrów. Czy na odpowiedz od (pseudo)specjalistów Rzecznika Praw Obywatelskich będą czekać latami, tak jak już ponad trzy lata oczekuje redaktor witryny  Z. Raczkowski? Czy faktycznie decyzja przyjdzie w ustawowym czasie, czyli do trzech miesięcy? Będziemy o tym na pewno wiedzieli.
Poniżej pismo do rzecznika.

lobrow_zoll-s1.gif (23182 bytes) lobrow_zoll-s2.gif (29390 bytes) lobrow_zoll-s3.gif (26611 bytes)

Miejsce oszustwa: Sąd Rejonowy w Kartuzach
Poszkodowani: Bogumiła i Andrzej Lobrowie
Aktorzy spektaklu sądowego: sędzi Elżbieta Drapińska
Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych: sędzi Barbara Dunst

"Ryba żyje rybą, a człowiek człowiekiem" - tak tłumaczy A. Lobrow krzywdę którą mu wyrządzono w Rejonowym Sądzie w Kartuzach. Mieszka z rodzina już prawie 10 lat w Stanach Zjednoczonych, tak więc po co mu majątek pozostawiony w Polsce? 
Podobne numery stosuje się w sądach polskich na "inne - niczyje?" pozostawione majątki np. pożydowskie.

Państwo Lobrowie pechowo poręczyli pożyczkę w Polsce. Jak często się zdarza, inwestycja nie wypaliła, kredytobiorca niewypłacalny, komornik dręczy żyrantów bo to mu najprościej. 
I tu mamy dwa kontrowersyjne aspekty sprawy:
1/ Państwo Lobrowie zabezpieczył swoje poręczenie na przymusowym wpisie na hipotece dłużnika.
2/ Państwu Lobrow w Polsce przypadł spadek - 1/3 gospodarstwa.
Istotą sprawy jest, że ten majątek nigdy nie został fizycznie podzielony, tak że nie było wiadomo która z tych 1/3 majątku do którego ze spadkobierców należy.  

Jak się okazało, to żaden problem dla urzędników sądowych  E. Drapińskiej i B. Dunst (czyżby blondynek?) w Kartuzach.
Na "niejawnym" czyli tajnym posiedzeniu w Kartuzach, przy udziale dłużników państwa Lobrów - oczywiście będących w tym czasie w Ameryce, sędzi E. Drapińska sprzedaje ich "1/3 niewiadomo co" majątku przez komornika, a wpis hipoteczny "z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej" ginie z księgi wieczystej dłużnika....
i tu mamy typowy dowód, że papier każdy "kit" wytrzyma... i że w sądach polskich panuje prywata i wszystko jest możliwe.

O tym  naruszeniu etyki sędziowskiej i bezprawnym postępowaniu sędzin Pan Lobrow dobrze już wnerwiony zawiadomił  - RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA W WARSZAWIE i żąda ukarania sędzin i naprawienia jego szkód. Powiadomił też Rzecznika. 

Wierzy jeszcze, że tak jak w USA zostanie ukarany sędzia odpowiedzialny za popełnione błędy prawne i że w Polsce PRAWO coś znaczy... Nie wie, że dla takich przekrętów sędziowie zapewnili sobie tzw. immunitet - czyli brak odpowiedzialności za robione w sądzie matactwa.
Ja, znając naszą rzeczywistość, skorumpowanie i impotencje "wymiaru (nie)sprawiedliwości" mam poważne wątpliwości, czy Rzecznicy w ogóle zareagują. W końcu ich obowiązkiem jest obrona skorumpowanych sędziów, a nie konstytucyjnych praw obywatelskich...

Andrzeja Zolla - Sądownictwo - problemy ustrojowe.
Jak ma się życie do teorii? - sprawdzimy.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.