CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ? 
 PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI


KOFI ANAN ( a też i Annan) - Sekretarz Generalny ONZ - do niego Komitet Narodowy Polski zwrócił się o interwencje w sprawie panoszenia się nie tylko w Polsce Żydów.
I tu wcale nie chodzi o okupacje Palestyńczyków przez faszystowski reżim żydowski w Izraelu, ale cytując: anty-polskiej okupacji słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, która jest też aktualnie uzależniona od "władz" pochodzenia żydowskiego.
Do tego doprowadzono przez ukrywanie istotnych informacji o narodowościowym (niepolskim) pochodzeniu kandydatów przy wyborach - np. Aleksandra Kwaśniewskiego, jak też i jego wcześniejszej działalności... 
Dało się to bez problemu "załatwić", ponieważ media polskie też są w większości (przynajmniej w 80%) opanowane przez obce nacje. 

Dlatego patrioci KNP zwracają się do ogólnoświatowej organizacji ONZ o poparcie ich działań z uwagi na planową eksterminacje słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego dokonywaną co najmniej od 1939 roku, czyli już 65 lat. 
Istotne jest, że manipulując informacjami, jak też oszukując naród polski doprowadzono do tego, że w składzie osobowym sejmu RP mamy tylko 26% osób pochodzenia polskiego, a aż 68% pochodzenia żydowskiego, którzy systematycznie niszczą polską gospodarkę i stale zmniejszają znaczenie Polski na światowej arenie.
 Efektem tego jest:
- NIE STOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA W POLSKICH SĄDACH, przez niepolskich sędziów, czyli 
- to że POLACY nie są w stanie we własnej Ojczyźnie decydować o swym własnym losie, o swoim majątku, 
- efektem tego jest też fakt, ze podatki które płacą obywatele przeznaczane są na działanie "takiej"  władzy przeciwko samym obywatelom, a często nawet do okradanie ich w "imieniu władzy"???

Czy efektem końcowym ma być ZNIEWOLENIE SŁOWIAŃSKIEGO NARODU???

W dziejach Polski  wielokrotnie starano  się już zniszczyć słowiański naród polski, podobnie jak wiele narodów pochodzenia afrykańskiego, których Pan też reprezentuje. 
Chcemy tylko dojścia do prawdy, informacji, prawa. 
Na dzień dzisiejszy Polacy - ofiary wojny i prześladowań, są często traktowani jako strona winna!!!???
Mamy kolejne przekłamania faktów, wynikające z anty-polskich okupacyjnych, lub narzuconych władz sprawujących rządy w Polsce od 65 lat!!!
Kraj jest w dalszym ciągu pozbawiany majątku - aktualnie w imię "prywatyzacji" prowadzonej oczywiście przez żydowskich bankierów z Balcerowiczem na czele.
Zbrodnicze okoliczności rzeczywiste, wytwarzane przez anty-polskie składy osobowe władz, oraz ich działanie są odwrotnością treści artykułów Konstytucji RP, oraz Europejskiej Komisji Praw Człowieka. 

Wstęp w wersji polskiej i angielskiej.

kofi_anan_wstep.pl.gif (30899 bytes) kofi_anan_wstep.an.gif (29494 bytes)

Oficjalna skarga wniesiona do ONZ przez KNP.

kofi_anan_s1.gif (46934 bytes) kofi_anan_s2.gif (53464 bytes) kofi_anan_s3.gif (59095 bytes) kofi_anan_s4.gif (57232 bytes) kofi_anan_s5.gif (59655 bytes)
kofi_anan_s6.gif (59173 bytes) kofi_anan_s7.gif (58828 bytes) kofi_anan_s8.gif (41577 bytes) kofi_anan_s9.gif (58061 bytes) kofi_anan_s10.gif (53991 bytes)
kofi_anan_s11.gif (56087 bytes) kofi_anan_s12.gif (57565 bytes) kofi_anan_s13.gif (55810 bytes) kofi_anan_s14.gif (51245 bytes) kofi_anan_s15.gif (48667 bytes)

AKTUALNOŚCI

 W wywiadzie dla BBC Kofi Anan przyznał, ze wojna w Iraku była niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych, co w języku dyplomacji oznacza, że była nielegalna. 
- Sygnalizowałem, że z naszego punktu widzenia była ona niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych, z punktu widzenia Karty była nielegalna. 
Dziennikarze przypominają, że nie jest pierwsza wypowiedź tego typu. 
Anan dodał: - Mam nadzieję, że długo nie zobaczymy operacji w stylu irackiej, bez zgody ONZ i o wiele szerszego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD? 
KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. 
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.