Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Z listów od poszkodowanych - poskarż się na skorumpowanego urzędnika a będziesz miał przegrane życie... apel Zenona Szałapaty

Chcesz być pozbawiony wolności przez wiele miesięcy bez możliwości obrony i opieki zdrowotnej?

Chcesz być pozbawiony wszelkich praw w tym prawa do obrony, ochrony życia i zdrowia?

Chcesz by pozbawiony zdrowia z realnym zagrożeniem życia i dobity kopaniem “leżącego” przez stalinowskich aparatczyków?

Chcesz zostać kozłem ofiarnym straszliwych nieetycznych bezprawnych działań?

Chcesz zostać bez pracy i środków do życia przed Świętami ?

Chcesz aby twoje dzieci zaczęły głodować?

Chcesz żyć w ciągłym strachu o przyszłość swoją i własnych dzieci?

Chcesz być ciągle prześladowany nieustającymi procesami gdzie jesteś pozbawiony wszystkich praw a zbrodnie bandyty z 37 letnim stażem karnym, dokonane na Tobie nie ujrzą światła dziennego gdyż los twój jest już z góry ustalony?

Chcesz być oskarżany i skazany bez żadnego dowody na zasadzie “konsekwencji uznania i wysunięcia wniosku” czyli domniemanie z domniemania z pominięciem zasadniczych procedur prawnych?

Chcesz być oskarżony i skazany z pominięciem zasady domniemania niewinności oraz udowodnienia winy?

Chcesz być pozbawiony możliwości uzyskania godnego zawodu z naznaczonymi papierami?

Zacznij pisać skargi na działania Policji i Prokuratury i to wielokrotnie, najlepiej do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najlepsze jest to że Ministerstwo chroni metody prześladowania ludzi kierując do rozpatrzenia skargę przez tego którego zarzuty dotyczą!!

Chyba nie wymaga komentarza efekt tego!!

Tak właśnie zrobił pan Szałapata pisząc wiele skargi na takie zdziałana do wielu instytucji Państwa jak i Ministerstwa Sprawiedliwości wskazując na ciężkie nadużycia podrzędnej jemu jednostki.

Sytuację Zenona Szałapaty w związku z działaniami Ząbkowickiego Wymiaru Sprawiedliwości” już opisywaliśmy.

Wskazaliśmy na łamanie prawa ludzi przez oprawców którzy decydują o tragicznych losach wielu ludzi.

Przypadek Pana Szałapaty jest nie odosobniony takich spraw jest całe mnóstwo gdzie w tle odpowiedzialni za tragiczne losy ludzi, decydując o nich popełniają szereg ciężkich zamierzonych nadużyć.

Prokuratorzy piastujący funkcje jeszcze z przed 1989 wywodzą się rodem z UB- ckich czasów gdzie hołdowali bezkarnie komunistycznemu aparatowi prześladowania Obywateli RP.

Taki stan rzeczy trwa do dziś a metody prześladowań ze stalinowskich czasów zostały przeniesione razem z przesiąkniętym gnębieniem ludzi, utrwalonym w mentalności aparatczyków, odpowiedzialnych przez daną im moc absolutnej władzy przez obecną ekipę “boskiej władzy“.

Efekt “diabła z kropielnicą w ręku” jest wiadomy, nigdy z niego nie będzie święty.

Tacy są potrzebni do wdrażania reżimu poprzez zastraszenie Obywateli Polskich przez byłą przemalowaną bezpiekę gdzie sprawcze sposoby prześladowań, mają dobrze wytrenowane.

Naród trzeba krótko za pysk a strach jest jedynie słusznym atrybutem.

Jeżeli się nie zgadzasz to niestety jesteś na celowniku.

Jeżeli już jesteś na tym celowniku a masz być oskarżony i skazany to mały problem.

Zgodnie z wyuczoną SB-cką zasadą dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie”, odpowiednie papiery w przypadku braku ich zostaną dorobione.

Jeżeli podskakujesz to bez dowodów zostaniesz oskarżony i skazany i to wielokrotnie!!!!!!

Dobitnym przykładem jest Pan Szałapata jego życie poprzez działania Sb-ckich aparatczyków jest gehenną której końca nie widać.

Pan Szałapata widząc na własnym przykładzie, znosząc w samotności

Sb-cki lincz dokonał wielu prób ujawnienia szeregu ciężkich nadużyć dokonanych w jego sprawie przez stalinowskich oprawców.

Zastanawiacie się o jaki lincz chodzi?

Odpowiedzią może być pytanie retoryczne.

Zapytacie czy można kogoś w Polsce oskarżyć bez żadnego dowodu na podstawie żnych zeznań Policjantów , gdzie jest wiele wewnętrznych sprzeczności w zeznaniach między nimi uznając je za wiarygodne !? , można, jeżeli chce się dorobić “papiery” podskakującemu !!!!!

Uzasadnieniem niech będzie cytat Sędziego konsekwencją uznania jest wyciągnięcie wniosku” że Szałapata złożył fałszywe zeznania.

Tutaj bez żadnego dowodu na podstawie takiego stwierdzenia domniemanie z domniemania” Zenon Szałapata ponownie zostaje oskarżony i skazany.

Oczywiście ma to na celu osłabienie jego wiarygodności w procesie gdzie został on napadnięty i dotkliwie ciężko pobity przez znanego Ząbkowickiego przestępcę z 37 letnimi prawomocnymi wyrokami Sądowymi gdzie bandyta w wyniku skutecznego zamachu na jego życie, ponawia kolejny zamach mając w pamięci pierwszą cześć zdarzenia gdzie jak wynika z opinii wielu specjalistów dochodzi do trwałej utraty zdrowia Pana Szałapaty w postaci daleko idących pourazowych zmian w układzie nerwowym, ponawia swój atak i w celu dobicia go ponownie katuje człowieka w stylu milicyjnym.

Na granicy śmierci (opinia biegłego neurotraumatologia) Pan Szałapata broniąc się w desperacji odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jego najwyższe dobro chronione prawem - życie gdzie w wyniku obrony w szamotaninie dochodzi do przypadkowego trwałego urazu oka u napastnika.

Po tej napaści Pan Szałapata trafia na oddział ratunkowy z utratą przytomności, podejrzeniem krwiaka mózgu po doznanym wstrząśnieniu pnia mózgu ( załączona opinia biegłego neurotraumatologia)

Ze szpitala zostaje bezprawnie zabrany bez diagnozy lekarza neurologa gdyż w procedurze po utracie przytomności z podejrzeniem krwiaka mózgu konsultacja taka jest konieczna co do dalszego postępowania.

Pominięto to i wywlekając łprzytomnego Pana Szałapatę Policjanci narazili go na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia z art.. 160 kk.

Przetrzymywany przez pięć dni w Policyjnym areszcie zostaje oskarżony i wtrącony do ciężkiego aresztu z pominięciem zasadniczych procedur prawnych!!

Tam przebywa przez 9 miesięcy z nie zdiagnozowanym ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym.

Toczy się ustawiony z góry proces gdzie Sędzia w sprawie uznaje zeznania kilkunastu świadków za mało wiarygodne i skazuje głównie na podstawie zmienianych zeznań Bandyty jak i jego córki która wielokrotnie zmienia całkowicie wersje.

W wyniku tej napaści zostaje narażony na bezpośrednią utratę życia z art.. 160 kk jak i traci trwale zdrowia.

Oczywiście te ciężkie zbrodnie nie są ujawnione przez Ząbkowicką Prokuraturę gdzie wcześniej oskarża Pana Szałapatę głównie na podstawie dowodowo wykazanych fałszywych zeznań członków rodziny bandyty, gdzie wszyscy fałszywie oskarżają oraz zmieniają zasadniczo zeznania między śledztwem a rozprawą Sądową.

Niech cytat członka rodziny bandyty ze sprawy odda obraz rzeczywistości:

CytJa składałem zawiadomienie o popełnienie przestępstwa do nakłaniania mnie do składania fałszywych zeznań, nie pamiętam, kiedy to było, ale przed poprzednią rozprawą .

Chciałbym dodać, że po ostatniej rozprawie pokrzywdzony siedział pod parasolami i pił piwo i chciał mi strzelić pistoletem gazowym w oczy. On był u nas w domu i strzelił do mojej babci. Powiedzieli mi o tym członkowie rodziny. Babcia złożyła zawiadomienie na Policji”

Pominięto to oraz wiele innych popełnionych ciężkich zbrodni bandyty w związku ze zdarzeniem.

Bandyta będąc chroniony zastraszył większość społeczeństwa Ząbkowic Śl.

W grę wchodzi również życie i zdrowie pobitych ludzi ( świadków)

Przestali oni walczyć o swoją ochronę ponieważ wcześniejsza próba z uwagi na ochronę bandyty nie przyniosła rezultatu.

Bandyta się teraz mści na nich bijąc ich, przystawiając pistolet do głowy, są naruszenia czynności ciała i inne.

Całe miasto jest przerażone! I co nic bez odzewu ze strony Ząbkowickiej Prokuratury.

Taka ochrona ma związek ze sprawą Pana Szałapaty.

W związku na bezprawne działania prokuratury oraz ochroną tych działań przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Pan Szałapata kieruje skargę do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka:

Zaskarżamy Państwo Polskie o naruszenie Praw Człowieka, wielu ludzi:

w tym ewidentne nadużycie władzy przez powołane przez Państwo Instytucje Organu Państwa w szeroko pojętym niedopełnieniu obowiązków służbowych.

Przekroczeniu uprawnień.

Zaniechaniu.

Nieetycznym, stronniczym działaniu Ząbkowickiego organu Sprawiedliwości powołanego do przestrzegania prawa tj. Policji i Prokuratury.

Poprzez bezzasadne umarzanie wielu ciężkich zbrodni wielokrotnego bandyty zostają naruszone prawa osób poszkodowanych przez tego przestępcę, w tym:

Działaniu przeciwko wolności.

Działaniu przeciwko zdrowiu i życiu moim oraz wielu ludzi.

(naruszenie czynności ciała pobitych świadków, brak diagnozy neurologa poprzez zaniechanie opinii biegłego, tym samym przyczynienie się do trwałej utraty mojego zdrowia)

Działaniu przeciwko bezpieczeństwu wielu poszkodowanych ludzi.

(pobicia świadków z naruszeniem czynności ciała, groźby zabójstwa, użycie broni palnej)

Naruszeniu zasady nietykalności osobistej.

Nie ujawnianie szeregu ciężkich zbrodni bandyty.

Brak reakcji na ciągłe zagrożenie dla Społeczności Ząbkowickiej.

Naruszeniu zasady ochrony osób poszkodowanych poprzez nieudzielanie pomocy powołanych instytucji Państwa poszkodowanym obywatelom.

Szeroko łamane prawo przez funkcjonariuszy Ząbkowickiego Wymiaru Sprawiedliwości, przejawiające się w poniżej wskazanych całego rodzaju nadużyć w tym łamanie prawa, etyki, norm oraz zagwarantowanych ochroną tych praw Konstytucją RP w szerokim wskazanym konspekcie, która to jest kanonem

Ząbkowice Śląskie - prokuratorzy: Beata Ignacak, Maciej Kroczak, Paweł Migacz ochraniają bandytę czy są tylko niekompetentni - z cyklu patologii skorumpowanych organów władzy.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.