Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-03-2011

Wrocław  - ANTYPARTIA - nowy ruch polityczny - spotkanie 26 marca, o godz. 12:oo Plac Solidarności 1/3/5 , V piętro.

Prosimy o zaproponowanie:

1. kandydatów na koordynatorów akcji we wszystkich 41 okręgach wyborczych,

2. Nazwy nowego ruchu

3. uzupełnienia, zmiany programu

ANTYPARTIA – POZA UKŁADEM

Po dwudziestu latach Polska nie jest państwem w pełni demokratycznym. Obywatele pozbawieni są co najmniej połowy praw wyborczych - to partie wybierają posłów, a nie społeczeństwo,  zaś referendum - zarówno ogólnopolskie jak i lokalne - jest w praktyce fikcją. Korupcja jest nadal zjawiskiem powszechnym, a kolejne rządy nie są w stanie stworzyć racjonalnego systemu podatkowego, emerytalnego, opieki zdrowotnej, transportu i drogownictwa, nauki i oświaty. Transfery partyjne  (Sikorskiego z PiS do PO, Gilowskiej z PO do PiS, Czarneckiego z Samoobrony do PiS, Millera z SLD do Samoobrony) oraz ciągły brak realizacji programów wyborczych dowodzą, że nie ma praktycznie żadnych różnic między największymi, rządzącymi dotychczas partiami. 

Dlatego my, niżej podpisani zdecydowaliśmy się na zgłoszenie kandydatów do Senatu oraz stworzenie niezależnej listy wyborczej do Sejmu, która mimo obowiązywania w Polsce „najgłupszej na świecie ordynacji wyborczej” (prof. Zbigniew Brzeziński), da wszystkim obywatelom RP ( a nie tylko namaszczonym przez liderów partyjnych) prawo bycia wybieranym oraz  (w końcu) możliwość wybrania ludzi inteligentnych i uczciwych. 

1.       Zaproponujemy zarówno niezależnych kandydatów do Senatu jaki i Sejmu, stworzymy komitety refendalne, by zmienić w drodze refendum w zasadniczy sposób naszą Konstytucję.

2.       Kolejność na listach wyborczych do Sejmu nie będzie wyznaczał lokalny „kacyk” partyjny, lecz alfabet. Każdy kandydat będzie zobowiązany do zebrania co najmniej 500 podpisów oraz wpłaty co najmniej 1.000 zł na rzecz kampanii wyborczej.

3.       Zamiast szczegółowego programu wyborczego (który nigdy nie był realizowany przez przejmujące władzę partie polityczne) proponujemy swego rodzaju guidelines, które muszą być akceptowane przez wszystkich 1.020 kandydatów do Senatu i Sejmu: 

A.       jak najszybsza zmiana ordynacji wyborczej na większościową oraz uczynienie z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie,

B.       likwidacja dwuwładzy w Polsce poprzez wprowadzenie albo systemu prezydenckiego, albo parlamentarnego,

C.      gruntowna reforma polskiego wymiaru (nie) sprawiedliwości – m.in. powszechne wybory sędziów i prokuratorów, kadencyjność sędziów,

D.      drastyczne ograniczenie biurokracji (np. w Polsce aż 4 ministerstwa „zajmują się” gospodarką, a w Gabonie UE – a więc także podatnicy polscy – utrzymuje aż 27 ambasad!), przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków finansowych na podwyższenie najniższych zarobków, emerytur i rent,

E.       racjonalna i efektywna walka z naprawdę istotnymi formami korupcji, w którą zaangażowani są wysocy funkcjonariusze państwowi i potężne firmy,

F.       monitorowanie opłacalności naszej przynależności do Unii Europejskiej oraz współpracy z innymi państwami i podejmowanie stosownych kroków wynikających z tej analizy.

G.      bezwzględny zakaz równoczesnej przynależności do władzy ustawodawczej i wykonawczej (nie można być równocześnie posłem i ministrem) 

4.       Konstruowanie list wyborczych do Sejmu odbywać się będzie w taki sposób, by znalazły się na nich przede wszystkim osoby bezpartyjne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem, wyrażonym w nieodległej przeszłości poprzez znaczące poparcie (bardzo dobre wyniki w wyborach np. do rady powiatu, gminy, na burmistrza etc.). Nasi kandydaci podpiszą wiążące prawnie (zgodne ze stosownymi zapisami Kodeksu cywilnego) zobowiązanie (przyrzeczenie obywatelskie), iż w razie braku ich poparcia dla w/w punktów – w przypadku wejścia do parlamentu), przekażą 100.000 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.

5.       Nasza współpraca z już istniejącymi małymi partiami pozaparlamentarnymi ograniczy się do zawierania z nimi porozumień, na mocy których zaakceptują one powyższe zasady działania politycznego, a na listach w poszczególnych 41 okręgach wyborczych zgodzą się wystawić najwyżej po jednym kandydacie. Nie stworzymy jednak poprzez to koalicji partyjnej, lecz wyłącznie obywatelski komitet wyborczy.

6.       Pracami tego komitetu wyborczego kierować będzie 41-osobowa Rada Koordynacyjna (po jednym koordynatorze z każdego okręgu wyborczego) oraz jej Prezydium, w skład którego wchodzić będzie nie więcej niż 7 osób, wykazujących największą aktywność i zaangażowanie. Może ona wyznaczyć kordynatora akcji krajowej, który będzie odpowiedzialny za koordynację  akcji w skali całego kraju.

--
************************
więcej informacji na temat nowego ruchu - patrz:
http://nowa.partia.salon24.pl
tel.:  601 255 849
e-mail:  nowa.partia@gmail.com

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~wrocławianka
25-03-2011 / 17:09
może naPIScie coś o Wrocławskich posłach i senatorach - ich historii np Jackiewicz Dawid, Jaroch ale który? A\ może o szefie JuÓstiti.
~wywiadowca
25-03-2011 / 17:04
Nie widzę autora . A jak wiem tam mieści się zarząd SOLIDARNOĆI w zarządzie którego jest koleś szef komitetu Dutkiewicza. Ten koleś wie bo dostał PISmo by pomógł uwolnić się z zamurowanego mieszkania Słąwkowi Salomon Pasteura 17 Wrocław. I gówno zrobił chyba kryje fałszerstwa magistratowo / MSWiA. A co tam solidarność, stazi , KGBb we wrocłaiwiu jak na YT Braun powiedział to jeden układ. Ludzie nie są głupi nie dazą się na dutka wystrychnąć. 10 kwietnia statystyki donoszą, że w Warszawie na obchodach pamięci Prezydenta Kaczyńskiego będzie ok 10 milionów obywateli.
~ciociababcia
25-03-2011 / 15:38
Czarno widzę, dotychczas nic nie zrobili, to i nie zrobią. Zarzucają, że ludzie przechodzili z partii do partii, a sami z niejednej michy jadali.
~Peter
25-03-2011 / 14:22
Jeśli taka partia zacznie się liczyć, to znaczy nie zginie jako partia kanapowa, ale zacznie Polską rządzić, to znaczyć będzie tylko i aż tyle, że ma pieniądze od tych samych, co finansowali UD, UW, ZChN, PC, AWS, LSDi, PO, PiS itd itp. O pseudo-ludowcach nie wspomnę, bo to nie partia i na to nie zasłużyła. Ponoć w Polsce po 89 było już 301 partii, ktoś wziął i to policzył.
~gość
25-03-2011 / 13:35
Do Polaka ,chłopie wyjąłeś mi te słowa z ust, też tak myślę ,kula w łeb za przekręty łachudrom w togach.
~Polak
25-03-2011 / 12:07
ANTYPARTIA - Jeśli chcecie wygrać wybory i przywrócić Polsce jej wielkość Zrezygnujcie z przyszłych immunitetów a w programie pod odpowiedzialnością śmierci zgłoście iż pozbawicie immunitetów wszelkiej maści oszustów tj sędziów, prokuratorów i parlamentarzystów. Chcących pchać sie do władzy obarczcie podpisaniem cyrografu że w przypadku złapania ich na przekrętach i aferach - kula w łeb i konfiskata mienia rodziny trzy pokolenia wstecz i w bok i dopiero zobaczycie kto na to pójdzie i czy chce służyć Polsce czy napchać kieszenie sobie i swojej rodzinie i kolesiom z partii.