Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Tylko taka sobie aferka w PTTK?   - kogo kryje Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK?  

To że praca redaktora może być niebezpieczna, że redaktor jest narażony na różne formy nacisków wszelkich urzędników włącznie z organami władzy sądowniczej - przekonał się tym razem Redaktor Naczelny www.bezpiecznapolska.pl Marek Komorowski. Wystarczyło że został ruszony, jak się okazało niebezpieczny temat roztrwonienia wspólnego majątku Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, czyli PTTK.

(Pismo do Pana Gordona z dnia 19 lipiec2005)               

Pan Andrzej Gordon 
 Sekretarz Generalny 
Zarządu Głównego PTTK

             Powołując się na prawo prasowe, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii jak i odpowiedĽ na zadane pytania. 

            Jeszcze raz informuję, że sytuacja w Oddziale PTTK w Augustowie, z każdym dniem staje się coraz bardziej niepokojąca, a tamtejszy Zarząd lekceważy wszystko. Choćby podpisywane umowy o tym świadczą.

            Na bieżąco staram się obserwować sytuację w Oddziale, zbieram materiały na temat sytuacji w Oddziale jak i całym PTTK. 

            Podczas naszej rozmowy przekonywał mnie Pan, że Pańskim głównym celem jest utrzymanie majątku PTTK , nie dopuszczenie do przejęcia go przez Panów Polkowskich, czyli „Szekli”, jak i inne podmioty, oraz doprowadzenie do rozbudowy szlaku Czarnej Hańczy jako szlaku historycznego, zwanego inaczej „Szlakiem Papieskim”. 

            Jak w takim razie traktować fakt sprzedaży stanicy „Wysoki Most” firmie z Suwałk? Przygotowania do sprzedaży i wszystkie ustalenia z tym związane dokonywał jeszcze Pan Rutkowski, (mam nadzieję, że kontrola to potwierdziła) reszta dotyczy już nowego Zarządu Oddziału PTTK w Augustowie. Po pierwsze, taka decyzja powoduje umożliwienie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec PTTK, oddanie jej dobrowolnie, chyba, że o to właśnie chodzi. Po drugie, bardzo ciekawa jest też otoczka całej tej sprawy, jak też daleko zaangażowane działania Pana Nalewajko na długo jeszcze przed dokonaniem transakcji, można z tego wnioskować, że musiał otrzymać daleko idące obietnice jak i gwarancje. Do tego należy dodać fakt przekazania firmie „Forma-t” stanicy „Jałowy Róg”. Pikanterii dodaje fakt, że Pan Kornelius obecnie współpracuje z firmą „Forma-t” jak i nadal odbiera swoje spływy na stanicy „Swoboda”. 

W zestawieniu z zaistniałą sytuacją na stanicach dzierżawionych przez Pana Korneliusa, nagłe zerwanie umowy z dniem 1.06.05,dewastacja obiektów, przekazanie obiektu, w którym jak Panowie opowiadali podczas spotkania, poważny udział miał Pan Rutkowski, wszystko dziwnie układa się w pewną całość. Całość, która z pewnością nie jest dla dobra PTTK. 

 Powołując się na Prawo prasowe, bardzo proszę o możliwie szybką informację, wyjaśnienie kilku niżej opisanych spraw i odpowiedzi na niżej zawarte pytania: 

 1. Około 20 marca 2005 roku, osobiście zgłosiłem się do Pana na rozmowę, przedłożyłem pełnomocnictwo, kopie kilku dokumentów związanych z działalnością Pana Zbigniewa Rutkowskiego, poinformowałem Pana o istniejącej sytuacji. Od tego czasu minęło ponad 4 miesiące.
 2. W dniu 31 marca 2005 roku, Pan Boszczak składając wyjaśnienia przed funkcjonariuszem Anną Kozłowską w KPP w Augustowie oświadczył, (...)że rozpocznie w Oddziale w Augustowie kontrolę mającą na celu wyjaśnienie, czy działalność poprzedniego Zarządu i obecnego była zgodna ze statutem, czy nowy Zarząd został powołany zgodnie ze statutem oraz czy w Oddziale znajdują się wszystkie dokumenty, które powinny się tam znajdować. Po przeprowadzeniu kontroli będzie mógł wypowiedzieć się na temat czy doszło do przestępstwa czy tylko do naruszenia wewnętrznych przepisów PTTK(...).

-         Czy w Oddziale znajdują się wszystkie dokumenty, które powinny się tam znajdować a które wcześniej zabrał Pan Rutkowski?

-         Czy Pan Boszczak stwierdził fakt popełnienia jakiegoś przestępstwa przez poprzedni Zarząd i Pana Rutkowskiego? Jeżeli tak, to co uczynił z posiadaną wiedzą?

 1. Czy Zarząd główny posiada wszystkie dokumenty ze Zjazdu Oddziału w Augustowie, czyli listy obecności, uchwały i inne wymagane?

-         Czy Zarząd Główny, Pan Boszczak podczas kontroli sprawdził wykonanie przez nowy Zarząd Uchwał Zjazdu?

 1. Czy w trakcie kontroli wyjaśnienia składali już Pan Zbigniew Rutkowski i Pan Alfred Wiesław Lisek?
 2. Czy wycofanie złożonego przeze mnie zażalenia na odmowę wszczęcia było za zgodą i wiedzą Zarządu Głównego?
 3. Panie Sekretarzy Generalny, czy wycofanie tego zażalenia, Pańskim zdaniem jest dla dobra Oddziału i całego PTTK, czy na szkodę?
 4. Czy sprzedaż stanicy „Wysoki Most” była uzgadniana z Panem? Czy Pan wiedział o tych przygotowaniach przez Pana Rutkowskiego?
 5. Czy sprzedaż tej stanicy jest dla dobra PTTK i dla „Szlaku Papieskiego”?
 6. Czy Zarząd Główny prowadził i prowadzi nadal rozmowy i ustalenia z Panem Nalewajko z Suwałk – firma „Forma-t”?
 7. Czy Zarząd Główny popiera decyzję Oddziału o wydzierżawieniu stanicy „Jałowy Róg” firmie „Forma-t”? Czy ta decyzja nie spowoduje kolejnych zagrożeń? Jak to się ma do umowy podpisanej z firmą „Szekla”?
 8. Czy Zarząd Główny PTTK nie obawia się spraw sądowych o odszkodowania ze strony dzierżawców.
 9. Co było powodem wysłania przez Pana kontroli do Oddziału PTTK w Augustowie przed dwoma laty?
 10. Kto Pana w tamtym okresie powiadomił o złej sytuacji w Oddziale PTTK w Augustowie?
 11. Co było powodem, że Pan jako Sekretarz Generalny ZG PTTK, w piśmie Ldz. SG/3738/02, skierowanym do Zarządu Oddziału PTTK w Augustowie, dotyczącym między innymi protokołu pokontrolnego, w punkcie 11, napisał cytuję: wszystkie sprawy zawarte w protokole powinny zostać szczegółowo rozpatrzone; nie powinny natomiast ze względu na interes PTTK (w tym gospodarczy) być upowszechniane.
 12. Co wykryto podczas tej kontroli, że należało te fakty utajnić?
 1. Kiedy zostanie zakończona obecna kontrola w Oddziale PTTK w Augustowie, kiedy zostanie sporządzony protokół pokontrolny, przed wrześniem czyli przed czy po wyborach we władzach centralnych PTTK?

Panie Sekretarzu Generalny, powołując się na Prawo prasowe mam nadzieję, że zrobi Pan wszystko, aby odpowiedzi i wyjaśnienia spraw poruszanych w tym piśmie trafiły do mnie możliwie najszybciej.

Wierzę również, że Pańska funkcja w ZG PTTK pomoże Panu doprowadzić do normalności w Augustowie, że przestrzeganie prawa, statutu i norm międzyludzkich zwyciężą, że problemy zostaną rozwiązane, winni należycie ukarani, że nikt nie będzie miał możliwości ukrywania negatywnych faktów a opinia o Oddziale PTTK w Augustowie zmieni się na lepszą. 

Z poważaniem

Redaktor Naczelny
Marek Komorowski

Jak sam pisze: 
Kiedy ostatnio byłem w Augustowie, zgodnie z wcześniejszymi pismami zgłosiłem się do Oddziału PTTK, celem odebrania kopii uchwały Zarządu z lutego 2005 roku, dotyczącej powołania Klubu „Rakwa”.

W Oddziale podczas tej rozmowy był obecny Pan Roman Boszczak, kontynuujący kontrolę. Poinformował mnie, że nie otrzymam kopii lecz dostane te dokumenty do zapoznania się. Było to około godziny 12-tej. Powiedział również, że są to dokumenty wewnętrzne i nie da zgody na ich wynoszenie. Zapytałem, czy mogę je sfotografować. Również Pan Boszczak mi odmówił. Oświadczył również, że bierze to na swoją odpowiedzialność co mogę napisać na swojej stronie. Niniejszym to czynię.
Pan Boszczak obiecał również, że otrzymam odpowiedĽ na zadane pytania ZG PTTK. Rozmowa miała miejsce 10 lipca 2005 roku. Do dzisiaj odpowiedĽ do Redakcji nie wpłynęła.
O godzinie 15-tej tego samego dnia Pan Boszczak poinformował mnie, że nie dostanę tych dokumentów nawet do wglądu i zostało mi wręczone pismo (jeszcze dzisiaj będzie opublikowane w dziale "POBIERZ", "PTTK" pod tytułem "Pismo od Dyrektora Oddziału augustowskiego". Z tego pisma dowiedziałem się, iż działam na szkodę PTTK. Trochę zostałem zaskoczony, gdyż wszystkie działania zmierzające do ujawnienia działalności pozaprawnej w tym Oddziale, były mojego autorstwa.
Od Pana Boszczaka otrzymałem jeszcze jedną, nazwijmy to „radę”. Stwierdził On, że jeżeli w jakikolwiek sposób zakłócę przeprowadzenie Zjazdu lub mu zaszkodzę, to ON mi tego nie ODPUŚCI, NIE ODPUŚCI! Jak to powinienem traktować, jako dobrą radę czy już groĽbę.
Zainteresowanych czytelników informuję a konsultowałem to z prawnikami, wszystkie Uchwały Zarządu są jawne, poza Uchwałami w których są uzgadniane warunki handlowe umów.
Zastanawia mnie powód takiego kręcenia. Przecież Uchwała ta jest jawna, więc po co takie obawy i „rady”?

Marek Komorowski 

Więcej o patologiach w PTTK w wydawnictwie www.bezpiecznapolska.pl 

Jednocześnie zwracamy się do czytelników o wszelkie informacje i dowody niegospodarności zarządców wspólnego majątku członków stowarzyszenia pod prywatnym nadzorem urzędników PTTK, jak i o tym roztrwonionym po kolesiach... :-)  

  "Raport o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Irish
04-01-2015 / 16:23
Heckuva good job. I sure apraecipte it. wjakyi.com [url=dyfxzuk.com]dyfxzuk[/url] [link=uqrftcv.com]uqrftcv[/link]
~Veronique
24-12-2014 / 04:54
Twoje prace są super. Bardzo jestem zawonoloda" rel="nofollow">dldeuu.com">zawonoloda ze swojego tatuażu, zastanawiam się nad drugim i będę polecała cię każdemu. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę powodzenia
~Duber
20-12-2014 / 12:22
wewnętrzny głos. To, że go akurat nie słyszymy nie ozaczna, że zniknął. On nawet w nocy czuwa, jest. Dajmy mu tylko szansę, pozwf3lmy mu zaistnieć, wypłynąć na wierzch, dać się zauważyć. Odsuńmy od siebie niepotrzebne (a już na pewno nie w takich ilościach) bodźce, szeregi informacji, telewizyjne programy, komputerowe pliki, kolejki danych. Niesamowite słowa dzięki ktf3rym zastanowiłam się nadtym,kiedy ostatnio słuchałam swojego wewnętrznego głosu,i czemu nie robię tego częściej Dziękuję Tobie, Madziu.