Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-05-2014

Terror obywateli wzrasta - w USA strażnika miejskiego wchodzący bez pozwolenia na naszą posiadłość można zastrzelić w Polsce trzeba wpuścić ? ! ?

Samorząd liczy na pieniądze z mandatów ? ! ?
We Wrocławiu będzie 30 nowych etatów dla strażników miejskich. Władze Wrocławia nie ukrywają, że nowi strażnicy mają być czymś w rodzaju śmieciowej policji. Na 30 nowych etatów w straży miejskiej Wrocław wyda w tym roku 1,2 mln zł. Miejscy urzędnicy uważają bowiem, że mieszkańcy nie stosują się do zasad wprowadzonych rok temu w nowej ustawie śmieciowej.

Za różne wykroczenia związane z wyrzucaniem śmieci grożą spore kary. Np. 500 zł mandatu grozi nam na za nielegalne wyrzucenie odpadu wielkogaba­ry­to­we­go (w rodzaju mebla) lub wyspanie śmieci obok kontenera. Mandat grozi też nam wtedy, jeśli do pojemników wrzucamy gruz, baterie, jarzeniówki.

W ramach swoich zadań strażnicy będą sprawdzać prawdziwość złożonych przez mieszkańców deklaracji śmieciowych - przede wszystkim to, ile osób faktycznie przebywa w mieszkaniu. Rzecznik wrocławskiej Straży w rozmowie z nami nie ukrywał, że stosowane będą wszelkie dostępne metody, na przykład przesłuchi­wa­nie sąsiadów i... sprawdzanie ilości wyrzucanych przez nas śmieci.

Ale to nie wszystko. Ustawa śmieciowa rozciągnęła na wszystkich obywateli uprawnienia kontrolne, które organom samorządowym przyznała wcześniej ustawa Prawo ochrony środowiska. A ta zezwala na przeprowadza­nie przez strażników inspekcji w prywatnych nieruchomo­ściach pomiędzy godzinami 6 a 22. Oto dokładne zapisy prawa:

Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkow­skich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariu­szy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2)   przeprowadza­nia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchi­wa­nia osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadza­nie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Jak wyjaśnili nam prawnicy, oznacza to, że jeśli strażnicy miejscy pojawią się u nas twierdząc, że prowadzą działania w sprawie śmieci, to musimy ich wpuścić do swojego mieszkania. Jeśli odmówimy, to strażnicy mogą wezwać policję i wejść przy użyciu siły.

Oczywiście te przepisy działają nie tylko we Wrocławiu, ale w całym kraju. Niewykluczone, że podobne działania podejmą wkrótce strażnicy w innych miastach.

Należy na koniec podkreślić, że nakaz jest niezbędny tylko do szczegółowego przeszukania nieruchomości. Funkcjonariusze mogą wejść na posesję bez nakazu.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~sabra
26-05-2014 / 10:59
"strażnika miejskiego wchodzący bez pozwolenia na naszą posiadłość można zastrzelić w Polsce trzeba wpuścić ? ! ?" Tak tak redaktorku, Ty natomiast szybciutko wpuść do swojego domu Słownik Polskiej Gramatyki albo wróć się do podstawówki.
~100nka
26-05-2014 / 06:43
przebrała się miarka prześwietlimy Jarka!!! Oraz P0sła Jackiewicza polska.newsweek.pl/tato-go-zmiksowal,91007,1,1.html oraz wszystkich związanych z wrocławskim zabójstwem Aleksandra Salomona który odkrył ratuszowy system przestępczy!!!
~P0SEŁ
25-05-2014 / 21:49
he he he he - Wybory o frekwencji ok 2O % . Układ sam na siebie głosował. Dobre. Tak jak myślałem. WY kluczeni z układu wiecie , że do naszego żłoba Wam Wstęp WZBR0NI0NY!!!
~kaczor Donald
23-05-2014 / 14:19
śmiertelnicy!!! Tort jak widzicie został P0dzielony przy okrągłym stole. To nasz tort - wynocha bo naszymi sadami , P0licją, PR0KUTATURĄ P0szczujemy.
~ma ciek
23-05-2014 / 11:52
Sędziowie we Wrocławiu nawzajem się mordują np Szef justiti Tadek Szewioła - też? www.youtube.com/watch?v=JtZJWx7do_Q
~jerozolita
23-05-2014 / 06:32
P0lacy Pakujecie się i do G.B na zmywak? Przecież od 2016y Niemcy legalnie wykupią swoje tereny i się zacznie nękanie prawne. a VE Wrocławiu jest tego przykład Hala z 1913y to "Hala Stulecia" zwana „pomnikiem wyzwolenia Prus m.in Fryderyka Wilhelma III (obecne Niemcy) z Pod Francji i uwięzienie Napoleona. P0lacy przez ok 100 lat mieli zakaz zmiany nazwy czczącej zwycięstwa tzw niemieckie. I dalej tak jest. Zdrojewski, Dutkiewicz są pro niemieccy. Nazwę należy natychmiast zmienić!!!!