Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-06-2012

Poeta Marian Karwacki i wielkopolska Temida - zapraszamy do Sądu Okręgowego w Poznaniu 22 czerwca 2012 roku godz. 10.30 sala 326 

Poznański poeta Marian Karwacki, nieźle prosperujący przedsiębiorca, kiedy przeszedł po wypadku na rentę i utracił firmę, zmienił się. Przesiadywał na niedokończonej budowie potężnej willi na Podolanach, zbierał puszki i butelki.

Wówczas jego żona wystąpiła o rozwód i wymieniła zamki w drzwiach mieszkania, którego był jedynym właścicielem. Od tego czasu osobiste nieszczęścia nabrały tempa. Przez 7 lat walczył o odzyskanie mieszkania.

„Jeszcze w lipcu 2004 roku Poznański Sąd Rejonowy był zdania, iż prokuratura słusznie nie widzi przestępstwa w tym, że właściciel nie może wejść do mieszkania.

Z woli wymiaru sprawiedliwości Marian Karwacki był oficjalnie bezdomnym - chociaż był właścicielem mieszkania. Lokal zajmowała była żona, która już sześć lat temu - wymieniając zamki - uniemożliwiała Marianowi Karwackiemu wejście do domu. Mężczyzna zwrócił się do prokuratury, która dwukrotnie umorzyła postępowanie, oceniając szkodliwość jej czynu jako ,,znikomą’’. Wtedy Marian Karwacki publicznie nazwał prowadzącą sprawę panią prokurator osobą ,,nieuczciwą’’. W trakcie postępowania o jej zniesławienie został aresztowany na 9 miesięcy - m.in. dlatego, że nie mieszkał... w swoim mieszkaniu. W 2003 roku poznański Sąd Okręgowy przyznał mu zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności.
Marian Karwacki ponownie zwrócił się do staromiejskiej prokuratury, żądając ścigania b. żony, która nie zmieniła zdania w kwestii jego obecności w mieszkaniu. Po dwukrotnym umorzeniu postępowania sprawą zajął się sąd. Na niejawnym posiedzeniu oddalił zażalenie bezdomnego”.


Źródło

Mieszkanie odzyskał dopiero w 2005 roku. Niestety, otrzymał je wraz z długami pozostawionymi przez byłą żonę, która nie płaciła opłat eksploatacyjnych. Same skapitalizowane odsetki od nieterminowej zapłaty opłat wyniosły w 2008 roku już ponad 32 tysiące złotych. Marian Karwacki dostał obietnicę od prezesów Spółdzielni, że jeśli spłaci dług główny i nie będzie zalegał z bieżącymi płatnościami, Spółdzielnia umorzy mu zaległe odsetki od długu pozostawionego przez eks-przez żonę. Karwacki wywiązał się z umowy, ale Spółdzielnia nie dotrzymała słowa. Nadal żądano od niego odsetek. Prezesi zmienili zdanie i zasłonili się przepisami, stanowiącymi, iż o umorzeniu długu ponad 10 tysięcy złotych decyduje Rada Nadzorcza.

Oddajmy głos Marianowi Karwackiemu – poecie.

Życiorys KarwackiegoMOPS zamiast pomagać, prześladujeDlaczego sądy nie rozstrzygają na korzyść poszkodowanego?Sądy uporczywie twierdzą, że – potocznie mówiąc – Karwackiemu tylko się wydawało, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w osobach jej prezesów zobowiązała się do umorzenia odsetek od długów (których on nie spowodował), jeżeli jednocześnie spłaci należność główną i będzie regulował opłaty na bieżąco.

Wyroki pełne są dętych uzasadnień prawnych, a poznańscy sędziowie nie poszukują rozwiązań sprawiedliwych. To przecież w końcu ich wcześniejsze działanie spowodowało, że nieuczciwa eks-żona Karwackiego tak długo bezprawnie zajmowała należące do poety mieszkanie i złośliwie obciążała je długami, których nie jest on w stanie w tej chwili spłacić.

Mam propozycję, Sędziowie Poznańscy. Zróbcie w swoim gronie kwestę i złóżcie się na pokrycie rzekomych długów Karwackiego, które powstały przez Waszą wieloletnią „niefrasobliwość”. Jeśli nie potraficie znaleźć formuły prawnej, rozwiązującej ten gordyjski węzeł, który sami zasupłaliście, to miejcie chociaż prywatnie poczucie honoru.

I do Rady Nadzorczej Poznańskiej spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”  też się zwracam z apelem:

Szanowni Państwo, jeśli rozumiecie jeszcze choć trochę, czym jest idea spółdzielczości, wyjaśnijcie, dlaczego do tej pory nie umorzyliście tych odsetek? Podejmijcie tą decyzję bezzwłocznie. Eksmisja Karwackiego, jeśli nastąpi, obciąży Wasze sumienia na zawsze. To grzech wołający o pomstę do nieba. 

Z historii rodu Karwackich

Płacz  dziecka

Śmietnik
Kobieta grzebie
Śmieciach, - cuchną
Szukając surowców

Znajduje jedzenie
Wyciera papierem
Podaje dziecku
Przestaje płakać

Uśmiecha się
Że ma jedzenie
Smutne dzieciństwo
Urok miasta

Pędzące samochody
Neony kolorowe-światła
Bogactwo, luksus
Nędza – dzieci ulicy

Zepchani do rynsztoku
W obłudzie władzy
Zakłamania wzrostu
Ekonomicznego mirażu

                                                                    

Marian Karwacki, Poznań 16 lipca 2011 r. 

Uwaga. Wszystkie skany z wypowiedzi Karwackiego i wiersz pochodzą z wydanego właśnie tomiku „Zakazana poezja”, Poznań 2012. Uroczysta promocja - 3 lipca. 

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 22 czerwca 2012 roku godz. 10.30 sala 326 odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa Mariana Karwackiego przeciwko Janowi Marciniakowi i Grzegorzowi Kazmierczakowi, prezesom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” o zapłatę, gdyż zawarli oni z Karwackim warunkową umowę zwolnienia go z długu, a następnie jej nie zrealizowali, czym narazili go na poważną szkodę.

PS.

"W Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 22 czerwca 2012 roku godz. 10.30 sala 326 odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa Mariana Karwackiego przeciwko Janowi Marciniakowi i Grzegorzowi Kazmierczakowi, prezesom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” o zapłatę, gdyż zawarli oni z Karwackim warunkową umowę zwolnienia go z długu, a następnie jej nie zrealizowali, czym narazili go na poważną szkodę."

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.