Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-04-2012

Piszmy w sprawie uwięzionego dziennikarza Rafała Gawrońskiego. Pilne!!!

Jak podawałam kilkakrotnie, bloger Gawroński jest uwięziony na pół roku za rzekome pomówienie samorządowców z Elbląga, w tym obecnego prezydenta miasta. Wyroki wobec niego z Art. 212 kk są wątpliwe, a kara drastyczna. Pomóżmy Gawrońskiemu.

W notce z 22 marca podałam szczegóły uwięzienia blogera i dziennikarza obywatelskiego Rafała Gawrońskiego. Został on oskarżony prywatnie w 2008 roku z Art. 212 kk przez samorządowców gminy Elbląg: wicewójta Grzegorza Nowaczyka (obecnie Prezydenta Elbląga) i wójta Jana Puzio. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wątpliwe w zakresie ustaleń winy i drastyczne wyroki pozbawienia wolności (ograniczenie wolności na 2 miesiące, pozbawienie wolności na 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania tytułem próby na okres lat 5), nakładając przy tym tak kosztowne dodatkowe obowiązki na skazanego, że nie był on w stanie im podołać. W efekcie zarządzono wykonanie kar pozbawienia wolności. Rafał Gawroński przebywa w więzieniu od 26 stycznia 2012 r. Wyroki ma odbywać do 25 lipca 2012 r. Obecnie przebywa w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Dodatkowo – pan Rafał Gawroński ma być przetrzymywany w więzieniu w okresie od 26.07.2012 do 13.09.2012 r. z powodu grzywny 4900 zł, której nie był w stanie uiścić i którą mu zamieniono na 49 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Grzywnę zasądzono w wyroku sygn. II K 294/05  wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2008 r.

Wyrok dotyczy zdarzenia z dnia 10.10.1997 roku, które miało polegać na posłużeniu się sfałszowanym oświadczeniem majątkowym w celu uzyskania kredytu.

Wg informacji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku, pan Rafał Gawroński miał być winny tego, że "w dniu 10 października 1997 r. w Gdańsku, działając w celu uzyskania kredytu na urządzenie gospodarstwa rolnego w kwocie 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) złotych przedłożył w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk podrobiony dokument w postaci oświadczenia z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Elblągu poświadczające, że spłaty nieruchomości rolnej w Weklicach gm. Elbląg są uregulowane i spłaty należności są regulowane na bieżąco, który to dokument dotyczył okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, czym działał na szkodę wyżej wymienionego banku".

Pan Rafał Gawroński podaje całkowicie odmienną informację o przebiegu zdarzeń. Informuje, że nigdy nie przedkładał w Banku żadnego podrobionego dokumentu z Agencji, nadto podaje, że otrzymał tylko jedną ratę przydzielonego kredytu, a ponieważ nie był w stanie jej spłacić z powodu błędów podatkowych organów państwa (co zostało później potwierdzone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, akta spraw I SA/OL 438/07, I SA/OL 439/07, I SA/OL 440/07) i bezprawnego odebrania należnych mu dopłat rolniczych, część jego gospodarstwa została na wniosek Banku zlicytowana (kredyt był zabezpieczony hipotecznie).

W tej sytuacji budzi zdumienie drastyczność wyroku wydanego w sprawie II K 294/05  przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.

M.in. trzeba zauważyć, że: 

  • Wyrok (kara 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i 7.500 zł grzywny) został wydany w 11 lat po domniemanym zdarzeniu przedstawienia podrobionego dokumentu.
  • Bank nie poniósł szkody, skoro odzyskał udzieloną transzę kredytu z licytacji gospodarstwa Rafała Gawrońskiego.
  • Rafał Gawroński nie uzyskał żadnej korzyści z rzekomego przestępstwa, skoro zbankrutował i stracił gospodarstwo na urządzenie którego otrzymał kredyt, a mimo to zasądzono mu drakońską grzywnę w wysokości 7.500 zł, której – jako bankrut – nie był w stanie spłacić.
  • Zdziwienie budzi też fakt, że na 3 miesiące przed upływem karalności „przestępstwa” sprzed 15 lat, Rafał Gawroński ma być przetrzymywany w więzieniu z tego powodu, że nie był w stanie uiścić drakońskiej, niezasadnej grzywny. Jest to absolutnie niezgodne z zasadą humanitaryzmu, określoną w Art. 4 kodeksu karnego wykonawczego.


Rafał Gawroński uważa, że w celowy sposób został doprowadzony przez władze samorządowe i państwowe do bankructwa (jego gospodarstwo zakupił na licytacji wójt gminy Jan Puzio), a kary więzienia zostały zasądzone, gdyż ubiegał się o sprawiedliwość przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego (petycja Nr 1248/2007). Więcej informacji tutaj i w rozmowie z uwięzionym Gawrońskim, przeprowadzonej telefonicznie w więzieniu w dniu 11 kwietnia 2012 r. 

Rozmowa telefoniczna z Gawrońskim w dniu 11 kwietnia

 
A tutaj nagranie obrad Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim ws Gawrońskiego
 

Serdecznie proszę wszystkich o uczestnictwo w mailowej i faksowej akcji protestacyjnej

Rafał Gawroński złożył wnioski do Sądu Okręgowego w Gdańsku o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Pomóżmy mu przesyłając petycje do władz państwowych, RPO i Fundacji Helsińskiej.

Tutaj link do tekstu z wzorami petycji o uwolnienie Rafała Gawrońskiego z więzienia. 

Ponownie proszę o pomoc finansową dla Rafała Gawrońskiego w więzieniu

Wpłat można dokonywać przesyłając je na tzw. konto depozytowe.

Wpłacający: [imię i nazwisko]
Nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kwidzynie
Nr rachunku odbiorcy: Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk Gdańsk, ul. Okopowa 1 Nr konta 48 1010 1140 0050 5013 9120 0000  
Tytuł wpłaty: Rafał Gawroński syn Zenona 

Poprzednie teksty o Rafale Gawrońskim

Więcej:

Prześlijmy do więzienia świąteczne życzenia dziennikarzowi Rafałowi Gawrońskiemu
Bloger Gawroński odsiaduje 6 miesięcy więzienia z Art. 212 kk.
Protest przeciwko uwięzieniu Rafała Gawrońskiego - domagamy się interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich
Bloger Rafał Gawroński znowu aresztowany
Rozmowa z Januszem Zieliński, Posłem na Sejm o BOR, o służbach Specjalnych i Marszałkach. Rafał Gawroński
Iława 17.03.2011 godz.10 Sąd Rejonowy protestujemy ! ! ! Cenzurowanie w sieci, prześladowanie obywateli R. Lewickiego, R. Gawrońskiego, A. Słonawskiego, W. Kalinowskiego, G. Brauna, D. Wernickiego i dziennikarzy Afer Prawa przez władze to dzisiaj no
Wywiad Rafała Gawrońskiego z Posłem na Sejm RP Antonim Macierewiczem - Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Zbadania Przyczyn Katastrofy samolotu rządowego.
W Polsce nie ma demokracji, Platforma Obywatelska wprowadza cenzurę i totalitarny reżim - walka o Rafała Gawrońskiego 11 minut faktów.
Sanktuarium Katyńskie. Rafał Gawroński
TUSK Z KOMOROWSKIM I PUTINEM - katyńscy towarzysze zamachu? Rafał Gawroński.
Wspólna polityka rolna to kradzież własności prywatnej. Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce. Rafał Gawroński
Donald Tusk i sprawcy na ul. Rakowiecką. Rafał Gawroński
Rafał Gawroński „Gwałt zbiorowy ze szczególnym okrucieństwem” i „podziemie decyzyjne”, czyli c.d. wyboru Prokuratora Generalnego w Polsce.
Represjonowana demokracja. Rafał Gawroński
30 milionów złotych za zbrodnie na Zirajewskim, a ile na Generale Marku Papale ? Rafał Gawroński
Zniszczyć i zgnoić rolnika unijnymi dotacjami - Petycja do Parlamentu Europejskiego Rafała Gawrońskiego.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Poinformowany
06-05-2012 / 20:59
~miki
05-05-2012 / 23:31
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć
~czesłąw45
01-05-2012 / 03:30
Prokuratorsko-sędziowki SAMOGWAŁT wg MENU z Koszalina*** www.aferyprawa.eu – w zw. List otwarty Rafała Krzyształowskiego i I N N E Sądy Obywatelskie to najprostsze rozwiązanie dla wyrzucenia STERTY obornika PROCESOWEGO przez LATA zalegającego w resorcie sprawiedliwości. To jedyne panaceum na degrengoladę TOGOWCÓW - dzicz magistrów prawa pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania i elementarnych zasad ludzi cywilizowanych. Współżycia społecznego. Hołota, czyli pospolite ludzkie świnie. W dniu 17 kwietnia 2012r w sali Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godzinie 10 : 30 ( zamiast o g. 10) rozpoczęła posiedzenie w spr. II Kp.787/11/AW * SSR Anna WALENCIAK (żona * SSO Piotra WALENCIAKA - razem tworzą egzotyczno - toksykologiczny RODZINNY duet sędziowski specjalizujący się w wysokiej jakości – S K A L A "Q" > awanturnictwa i bandytyzmu procesowego jaki odbywa się w Koszalinie zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną głoszoną do OFIAR TOGOWCÓW promotor SSR M. Wiśniewska - aktualny wspólnik herszta lokalnej mafii sędziowskiej * SSR G. RUDY - Prezes SR K-lin. Poprzedni Prezes ***J.C.STEBELSKI po wytworzeniu swojej porcji OBORNIKA zmienił fotel. Zajął się produkcją procesowego OBORNIKA w SZWINDLACH Wydz. Cywilnego > Sąd Rejonowy. Idzie mu to ZNAKOMICIE. Wykończył ++ Jadwigę ŚWIĄTEK++ z Sarbinowa - patrz - Tyg. „SOLIDARNOŚĆ" Nr 47 z dnia 24-11-2006r - "TEMIDA dziwnie stronnicza" (za sprawą ZLECENIA **PPO Andrzej SIUCHTA & **SSO D. SOKOŁOWSKA & **SSO Sławomir PRZYKUCKI - CURIOZUM *** P R Z Y K U C K I *** NIE odróżnia amputacji KUTASA od rzekomego zatoru płucnego – dr n.med.**** E. ZINKA u SPRAWCY ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie - nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin)z objawami schizofrenii maniakalnej. Sprawcy, który seksualnie usiłował gwałcić córki, bowiem nawet hodowane stado owiec NIE spełniało już swojej roli. ****J.C. STEBELSKI Zabrał się za UŚMIERCANIE jej męża. Posiedzenie w sprawie II Kp.787/11/AW - Zygmunt CĄKAŁA. SSR * A. WALENCIAK rozpoczęła od podżegania protokolantki, która jej przekazała, że na sprawę Z.CĄKAŁY- przyszła grupa ludzi – obserwatorów interesujących się mechanizmem „puszczenia” CĄKAŁY w „skarpetkach” na kwotę ponad 5 mln złotych przy pomocy koszalińskich TOGOWCÓW. Protokolantka przy każdej bytności przed salą Nr 3 – wywoływanie świadków do poprzedniej sprawy > zapowiadała jak dobrze nakręcona KATARYNA< że posiedzenie w spr. II Kp. 787/11/AW - Z. CĄKAŁA jest N I E J A W N E. MEGA HIT-em w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. JEST TO, ŻE T O G O W C Y z Koszalina SĄ wtórnymi A N A L F A B E T A M I TO jest wiadome od 04 czerwiec 1989r. NIE potrafią Czytać, a w szczególności SSR **A. WALENCIAK. KTO ją zrobił MAGISTREM ? Koszalin od 20LAT JEST powiatowym Z A D U P I E M TO NIE podlega żadnej dyskusji. WOBEC powyższego to się stało, że TOGOWCY z KOSZALINA NIE przestrzegają Postanowień ORZEKANYCH i publikowanych INSTYTUCJĄ Sądu NAJWYŻSZEGO. 28 MARCA 2012r wydane zostało orzeczenie SN , że „wszystkie posiedzenia są jawne a w szczególności dotyczące spraw karnych”. ****A. WALENCIAK jak przystało na sędziego z ZADUPIA wywaliła GAŁY bowiem NIC jej o tym NIE WIADOME. *** SSR A. WALENCIAK postanowiła przedmiotowe posiedzenie utajnić. Usiłowała obserwatorów jej SZWIDLU usunąć z Sali Nr 3. Ostatecznie wobec sprzeciwu samego zainteresowanego oraz jego adw. z urzędu postanowiła odroczyć posiedzenie. Za podstawę podała, że w tej kwestii Opinię PISEMNĄ musi wydać prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. No cóż w końcu ponad 5 mln złotych Zygmunta CĄKAŁY rozpłynęło się między komornikiem Markiem WINNICKIM a lokalnymi prokuratorami i sędziami, z pomocą pośredników : prokuratorzy i sędziowie ze Szczecina oraz I N N I ze struktur państwowości. Wesołego A L L E L U J A.
~caramba
01-05-2012 / 03:21
Do Mieczysława.*** "Chmara" a "ścierwo"*** może być tylko kompatybilne w jednym powiązaniu do sitwy TOGOWCÓW =*** "Ścierwa chmara" *** *Procesowy SAMOGWAŁT* sędziowsko-prokuratorski * w Koszalińskim CHLEWIE Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI ****W dniu 27-04-2012r byłem w sali Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie ok. 13 : 30 wokanda stawiała sprawę II Kp.787/11/AW - KONTYNUOWAŁA - sprawę z dnia 17-04-2012r o której dał wstęp Czesłąw45. Całe posiedzenie w przedmiotowej sprawie da się ująć jednym stwierdzeniem : cyrk w sądzie pod "batutą" i z udziałem sędziego SSR Anna WALENCIAK & PPR Izabela Paczkowska - ŁABĘDŹ. Poziom intelektu jednego i drugiego osobnika gatunku ludzkiego mniej niż "0". Dwie panie zrobiły sobie zabawę * Gry w palanta * uznając piłką do palanta ***grupę obserwatorów*** : dziennikarz śledczy - www.aferyprawa.eu oraz przedstawicieli reprezentujących Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją. BYŁY też dwie osoby, które zostały poszkodowane przez koszalińskich NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z Immunitetami - patrz Wykaz Imienny koszalińskich Zbrodniarzy zarejestrowany w Council of Europa. Występ Walenciakowej & Paczkowskiej - ŁABĘDŹ NIE przypominał łabędziego śpiewu. Odpowiadał bełkotowi dwóch NIEPOCZYTALNYCH umysłowo osobników uzbrojonych w Immunitety debilizmu którzy dopiero zeszli z drzewa. Cały cyrk procesowy sprawy II Kp. 787/11/AW w wykonaniu WALENCIAK & Paczkowskiej - ŁABĘŹ dnia 27-04-2012r polegał na utajnianiu posiedzenia przez wypraszanie przybyłych z sali na korytarz sądowy. PING – PONG. Takie wprowadzanie i wyprowadzanie przybyłych odbywało się wielokrotnie. Ta, uzbrojonych w IMMUNITETY debilizmu dwóch GÓWNIARZY (WALENCIAK & Paczkowska-Łabędź) zabawa miała na celu przykrycie awanturniczego matactwa w sprawie II Kp. 78/11/AW której początek sprawy rozpoczął się w roku 1994. Zaś cały czas roztrwoniony procesowym awanturnictwem koszalińskiej przestępczości zorganizowanej TOGOWCÓW do roku 2012r polegał na rozcieńczaniu procesowym GÓWNA w którym ubabrana jest koszalińska ferajna prokuratorsko - sędziowska stanowiąca ich pseudo działalność - gospodarczą prywatnego folwarku jaki funkcjonuje pod szyldem resortu (NIE) sprawiedliwości. Zgodnie z przewidywaniami Czesław45 wynik spotkania został ustalony tak jak w PZPN – PRZED meczem. CURIOZUM - I. Paczkowska – ŁĄBĘDŹ aktualnie zaangażowania jest w okradanie Lidii KOZŁOWSKIEJ właścicielki „Willa Aleksander” z Mielna. Wspólnikami SĄ : Tomasz Szantyr & Dariusz Szymczak & Roman Sieracki, & rpr K. Pietruszka wraz z żoną SSR Arletta ANDRUSZKO & adw. J. JURYS wraz mamą oraz matką i siostrą matki Wanda Kiełpińska wraz syn i córka oraz INNI. Na krzyki, na wrzaski prokuratorski pajac prowadzi konwersacje z OFIARAMI okradania. Występ prokuratorskiego DURNIA w dniu 27-04-2012r w toku posiedzenia NIE odbiegał od klasycznej NORMY koszalińskiego standardu. Viwat Prawo, Prawda Materialna. HONOR. Jeszcze Polska NIE zginęła ….
~jakel
01-05-2012 / 03:17
Osama Bin Laden to postać literacka stworzona dla celów kombinacji operacyjnej dostosowanej do potrzeb strategicznych USA. Jest powszechnie wiadomym, że tylko obrót daje zyski. Najzyskowniejsze są zbrojenia. Do tego potrzebne SA wojny. USA na wojnach robi kokosowe interesy, tylko TAK mogą osiągać zyski. Całość ukryta jest pod przykrywką biznesu. W Polsce znana jest tylko postać biznesu jako prymitywna postać działalności gospodarczej. Biznes to jedno wielkie oszustwo. Podczas, gdy prymitywna jego postać - działalności gospodarczej NIE może się sprawdzić albowiem bracia POlacy uwierzyli, że pierwszy milion trzeba ukraść a reszta będzie z górki. Rzecz w tym, że za dużo Polaków chce być milionerami - tacy wierni : ułan, szabelka i czołgi. Więc G... z tego będzie i mamy biedę aż skrzypi. Amerykańska społeczność chowana pod kloszem pozbawiona została wewnętrznej spójności, którą posiadały ludy wschodu. Polakom od wieków imponuje „małpowanie” innych aniżeli docenianie własnych wartości. CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE SAMI NIE WIECIE CO POSIADACIE – nie wzięło się SAMO z sufitu. Obowiązki Obywatelskie w PRL-u sprawiły, że braciom Polakom bardziej na fali była amerykanizacja niż twarda dyscyplina. Resztę załatwiła iluzoryczna Wolność, Niepodległość i Demokracja. Czy aby bracia Polacy to osiągnęli ?! Czy może po rewolucji „solidarnościowej pozostał już tylko wyświechtany szyld RP z orłem w koronie ? a tak faktycznie zarządza już inny właściciel. Marionetki uzurpujące dla siebie atrybuty władzy TUSK, Kaczyńscy, Komorowski, Bielecki, Wałęsa, Kwaśniewski i INNI funkcjonują na zasadzie współwłaścicieli Pensjonatu „ORZEŁ”. Czyżby zgodnie z przepowiednią cała nadzieja ulokowana była w chińczykach – czyli żółtej rasie, która ma się zatrzymać tam, gdzie usłyszy polską mowę ?
~Peter
24-04-2012 / 00:02
Nie "piszmy", tylko kosy na sztorc...