Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-09-2011

PRZEŚLADOWANIA POLSKIEJ OPOZYCJI - demonstracja w Strasburgu przed Parlamentem Europejskim i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w dniach  27 - 28 września 2011 r.

A P E L

 Fundacja Towarzystwo Obrońców Praw Człowieka w Warszawie zwraca się z apelem do wszystkich o poparcie i wzięcie udziału w pikiecie demonstracyjnej w Strasburgu przed Parlamentem Europejskim i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, która odbędzie się w dniach  27 - 28 września 2011 r. Cel pikiety: protest przeciwko łamaniu praw człowieka w Polsce, naruszenie podstawowych praw człowieka- naruszenie podpisanego dokumentu karta podstawowych praw człowieka EU. Będziemy domagać się interwencji Parlamentu Europejskiego w sprawie tragedii Smoleńskiej, niewyjaśnionych morderstw w Polsce takich jak Krzysztofa Olewnika. Protestować będziemy przeciw korupcji w Wymiarze Sprawiedliwości RP. Brak dekomunizacji Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce. Wykorzystywanie psychiatrii przez Wymiar Sprawiedliwości i siłowe umieszczanie przeciwników politycznych w szpitalach psychiatrycznych. Rozbijanie Polskich Rodzin przez celowe zabieranie dzieci z rodzin biologicznych. Celowe wyrzucanie z mieszkań członków rodzin zawodowych wojskowych, którzy zostali doprowadzeni do ubóstwa. Będziemy protestować przeciwko doprowadzenia do nędzy ponad 5 milionów Polaków, którzy żyją na skraju ubóstwa. Fundacja Obronców Praw Człowieka w Warszawie upoważnia trzy osoby do organizowania pikiety.
- Ewa Biskupska numer tel. 0513929600
- Dariusz Wernicki numer tel. +49 1514 3534 210
Dodatkowe telefony uzyskacie wyłącznie u tych osób.
Prosimy o udzieleniu wsparcia i wzięcia udziału.
Prosimy o zgłoszenie telefoniczne na wskazane numery telefonów.
Zgłoszenie uczestnictwa.
Dariusz Wernicki

PRZEŚLADOWANIA POLSKIEJ OPOZYCJI

W obawie o własne życie dwaj obrońcy Krzyża (członkowie Fundacji „Towarzystwo Obrońców Praw Człowieka” w Warszawie) Dariusz Wernicki i Rafał Lewicki  zmuszeni zostali do opuszczenia Polski.
 Od kilku miesięcy dostawali pogróżki słowne i telefoniczne, że zostaną zabici. Często byli kontrolowani i zatrzymywani przez policję w Ostródzie i Warszawie.
 Rafała Lewickiego chciano siłą odstawić do szpitala psychiatrycznego w Iławie, pomimo, że nigdy nie był leczony psychiatrycznie.
Dwukrotnie bezpodstawnie był osadzony w więzieniu i tylko dzięki interwencji Senatora Piotra Kalety został wypuszczony z więzienia.
 Aktualnie rodzinę Rafała  co 3 dni odwiedza policja.
 Mama Rafała została bezpodstawnie oskarżona o odmowę podania informacji, gdzie przebywa jej syn.
Dariusz Wernicki wielokrotnie zwracał się o wyjaśnienie do CBS faktu otrucia jego siostry. Do dzisiejszego dnia nie otrzymał odpowiedzi.
 W Polsce panuje bandytyzm prawny a wymiar sprawiedliwości jest fikcją.
Wszystkie organizacje (fundacje, stowarzyszenia) czy osoby indywidualne występujące przeciwko bezprawiu są nie tylko prześladowane, ale wręcz w trybie nadzwyczajnym wytacza się im procesy karne wobec członków organizacji i są osadzani w więzieniach lub szpitalach psychiatrycznych.
 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny oraz cały Rząd RP, którzy ustawowo stoją na straży przestrzegania prawa nie podejmują żadnych działań, pomimo, że sytuacja jest im bardzo dobrze znana.
W państwie bezprawia chroni się tylko przestępców a nie osoby poszkodowane.
 Przykład sprawa Papały, Olewnika i wiele innych.
Darek i Rafał publicznie poinformowali władze Danii, że jest to też protest przeciwko matactwu prawnemu w sprawie katastrofy Smoleńskiej.

 Mamy nadzieje, że obywatele Państwa Polskiego przebudzą się z letargu i odsuną od władzy ludzi odpowiedzialnych za przestępstwa wobec Narodu Polskiego.

ZATAJANIE PRAWDY - POLSKA

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Prokuratura Generalna
Ul. Barska 28/30
02 – 315 Warszawa
Wniosek o wyciągnięcie konsekwencji prawnych w stosunku do Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie Kazimierza Kłokockiego, który z naruszeniem prawa wydał postanowienie 1 Ds.- 1892/09 oraz Postanowienie SR w Ostródzie II Kp- 535/09, czym spowodował pozbawienie wolności Rafała Lewickiego i tym samym utratę zdrowia (zawał serca), stosując art. 211 kk, który nie był adekwatny do sytuacji, naruszając przepisy prawa, twierdząc, że Rafał Lewicki naraził na niebezpieczeństwo swoje własne dzieci.
Ponadto podał niezgodny z prawdą fakt, że Rafał Lewicki wbrew woli uprawnionej do opieki Anny Lewickiejdokonał bezprawnego zatrzymania małoletnich poniżej 15 roku życia dzieci. Rafał Lewicki nie jest pozbawiony opieki nad małoletnimi własnymi dziećmi. Rafał Lewicki w trakcie trwania sprawy rozwodowej opiekował się własnymi dziećmi umieszczając dzieci w szkole podstawowej w Olsztynie (miejscu zamieszkania ojca), o czym powiadomił pisemnie i telefonicznie żonę oraz szkołę w Idzbarku, do której wcześniej uczęszczały dzieci.
 Należy dodać, że same dzieci nie chciały pozostać przy matce, ponadto w Olsztynie zostały wykonane badania psychologiczne dzieci na prośbę ojca i szkoły. Wynik badań był szokujący i złożone zostało powiadomienie do Prokuratury w Ostródzie przeciwko matce o molestowanie małoletniego syna. Prokuratura w Ostródzie odrzuciła wniosek o ściganie sprawców, dlatego stwierdzamy, że zarzuty w stosunku do Rafała Lewickiego nie powinny mieć miejsca. Zarzucamy również SSR w Ostródzie Robertowi Różalskiemu identyczne naruszenie prawa jak wyżej.
W dniu 20 grudnia 2010r. Rafał Lewicki ponownie zostaje zatrzymany pod tym samym zarzutem i sprawę prowadzi Prokuratura w Ostródzie i Olsztynie. Pomimo przesłania dokumentacji medycznej do sądów w Elblągu, Olsztynie i Ostródzie. Domagamy się sprawdzenia tzw. badań psychiatrycznych, które zostały wykonane w szpitalu psychiatrycznym w Olsztynie w stosunku do Rafała Lewickiego w ciągu 15 minut wykonano testy i wydano orzeczenie przez lek. medycyny Lecha Gadeckiego i lek. medycyny Annę Królak – Sawczak oraz biegłą psycholog mgr Izabelę Pisarską – Krupę
z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, w związku ze sprawą syg. akt II kp 535 i 1 Ds. 1892/09.
Chcemy zaznaczyć, że Rafał Lewicki nie był nigdy leczony psychiatrycznie i nie brał leków psychotropowych. Posiada zaświadczenie od lekarzy psychiatrów, które zaprzeczają zaburzeniom umysłowym Rafała Lewickiego. Czy działanie ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości w Ostródzie, Olsztynie i Elblągu ma na celu doprowadzić do choroby psychicznej lub zgonu Rafała Lewickiego?
Wyznaczenie adwokata z urzędu bez zgody Rafała Lewickiego i bez konsultacji ze stroną zainteresowaną,utajnienie rozprawy sądowej w dniu 20.12.2010 r. w Ostródzie świadczy o celowości, dyskryminacji i niszczeniu człowieka, co narusza prawo i Konstytucje RP.
Wnioskujemy o zabezpieczenie dokumentacji z więzienia, w którym był przetrzymywany Rafał Lewicki tj. Zakład Karny w Iławie grudzień 2009 – styczeń 2010 r. oraz Zakład Karny w Barczewie lipiec 2010 r. Prosimy o sprawdzenie, jakie środki farmakologiczne były podawane Rafałowi Lewickiemu. W związku z obawami i informacjami podanymi przez Rafała Lewickiego, że podawano mu środki farmakologiczne bez jego zgody i bez podania informacji, w jakim celu były podawane.
Wnioskujemy o sprawdzenie, kto jest odpowiedzialny z Prokuratury Rejonowej w Ostródzie i Olsztynie za wysłanie grupy antyterrorystów z Olsztyna do Mikoszewa koło Gdańska do zatrzymania Rafała Lewickiego. Dlaczego użyto policjantów, którzy są używani do zwalczania grup przestępczych a w tym przypadku użyto grupy antyterrorystycznej do zatrzymania ojca i 2-ki małoletnich dzieci (5 i 7 lat). Całe zdarzenie miało miejsce o godz.1.30 w nocy. Policjanci, którzy brali udział w akcji wyposażeni byli w broń palną gotową do strzału. Nie był obecny psycholog ani lekarz. Dlaczego nie utrwalono na kamerze przebiegu akcji, tak jak to miało miejsce w przypadku zatrzymania pani Blidy czy pana Janusza Górzyńskiego. Jakie koszty poniosło państwo z tej nieuzasadnionej akcji? Kto poniósł koszty tej akcji? Jakie były przyczyny użycia policji z Olsztyna i dlaczego nie zlecono wykonania zadania komendzie policji w Gdańsku?
Prezes Fundacji
Dariusz Wernicki

Więcej:
Molestowani ojcowie, czyli gra w pedofila... z cyklu patologie pomałżeńskie...
Ojcowie w Wigilię 2009r protestowali pod domem Tuska.
Ojcowie zgodnie z prawem szykanowani? - list do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego
Stanowisko Stowarzyszenia Ojcowie.pl i Afer Prawa w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Ojcowie.pl - STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSZANOWANIA PRAWA DZIECI I RODZINY
NIE DO WIARY, CZYLI SKĄD PRZYSZŁA ZARAZA? - „okrągłostołowi ojcowie” III Rzeczypospolitej ciągle mają się dobrze...

Polecamy: http://normalny.nowyekran.pl/post/24781,tusk-i-po-krocza-droga-klamstwa-do-celi

ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Piter44
30-01-2015 / 20:51
Starsza kobieta, Mama Dariusza Wernickiego,została wyrzucona z gabinetu lekarskiego.Chwilę później zasłabła na korytarzu Ciechanowskiego szpiląla. Teraz przebywa na IOM.Wernicki zgłosił sprawę doprokuratury, Jednak na razie nie zabezpieczono monitoringu szpitala.
~Anjii
07-10-2011 / 16:48
Smack-dab what I was loonkig for-ty!
~agent
07-09-2011 / 22:45
Pisanie do Seremeta? Ta bezwolna kukła która nie potrafi dotrzymać nawet swojego słowa ? (sprawa Zbigniewa Kękusia) Co zrobił dobrego do tej pory oprócz domagania się kasy i utrzymaniu immunitetu dla polepszenia bytu swoich przestępczych kolesi nazywanych szumnie PROKURATORAMI.
~gosc
07-09-2011 / 06:57
W pełni popieram Pana Górzyńskiego. Ziobro za zdemoralizowanie prokuratury i awansowanie prokuratorskich przestępców powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu
~agent
07-09-2011 / 06:31
Poczytaj na google -Tomasz Podlaski
~Janusz Górzyński
03-09-2011 / 12:04
Po pierwsze to są sataniści - od Buska po Tuska, łącznie z kanaliami braćmi Kaczyńskimi i degeneratem i notorycznym kryminalistą Zbigniewem Ziobro - i jego durną wiceminister Beatą Kempą. Ta zidiociała pupilka Ks.Rydzyka, który nie udziela pomocy medialnej Polakom, mordowanym i grabionym przez mongołohunów nazywających się Żydami - mówiła w kne-Sejmie mojej siostrze, że oninie mogąścigać krzywdzicieli, lecz muszą prześladować pokrzywdzonych, bo inaczej zdestabilizowali by państwo. Żydowska stabilizacjaopira się na tępieniu Polaków!!!! Jeśli kto nie wierzy,niechaj przeczyta!!!! Kto głosuje na SLD, PiS, PO i UW podobne ten jest ASZKENAZISTA I SATANISTA Mafia szatana blogspot.com.nowyekran.pl/post/22861,mafia-szatana W Polsce nie ma policji, ale jest za to agencja ochraniarska dla żydowskich bandytów.....i rzecz jasna dla skorumpowanych prokuratorów, którzy mają własne firmy!!!! www.youtube.com/watch?v=eZ6Xj25sQTk Stalin zaczynał karierę w polityce od napadów na banki, ale teraz stalinowcy maja banki i ścierwa w togach, dla których złodziejem jest ten kto został okradziony!!!!! MAFIA LICHWOLIBERALNA, I ZLODZIEJE ORAZ O SZUSCI, A TAKZE ICH POMOCNICY Z KLEPTOKRATYCZNYCH ORGANOW PANSTWA LZE-PRAWA!!!! www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
~Michał Kupiec
03-09-2011 / 11:30
www.facebook.com/normalnapolska trzeba zlikwidować polskie sądownictwo w 100 % w miejsce sędziów wprowadzić ławy przysięgłych z losowo wybieranych ludzi na podstawie losowania numerów pesel. To tańsze niż dzisiejsza rodzina sędziowska i dużo bardziej praworządne. To samo z Trybuałem Konstytucyjnym ! koniec z sędziami TK, czas na demokracje ! Sędzia, który sprzeniewierzył się prawu musi trafić do więzienia be żadnych dodatkowych przywilei a jego majątek musi przepaść na rzecz Skarbu Państwa w całości !
~były mundurowy
02-09-2011 / 05:52
do roboty zapieprzać na podatki które idą na nasze przywileje. Fajny sobie stworzyliśmy system zarządzania. Zastanawiamy się jak Wam podnieś podatki a tym samym nasze przywileje.....Może jeszcze raz powtórzyć stan W?
~Adolf
02-09-2011 / 05:45
P Darku bo szef Policji jest z Wrocławia (Miłoszyce k W-wia tam zgwałcono na dyskotece małolatkę porzucono na mrozie i zmarła), Minister kultury z Wrocławia, Prokurator generalny Kaucz z Wrocławia, Marszałek sejmu z Wrocławia , Szef MSWiA z Wrocławia, Przypominam napad policjantów antyterrorystów na restaurację redutę jak i przetrzymywanie w zamurowanym mieszkaniu rodziny Salomon 15 rok o czym imiennie wie 460 posłów i 100 senatorów. To we Wrocławiu poseł zatłukł bezkarnie na śmierć petenta.
~Bu R ek
02-09-2011 / 05:36
nie wolno / nie szybko Wam obchodzić rocznicę napaści Niemców i Ruskich. Nie drażnić agresorów i zamurowywać w mieszkaniach ludzi o nie polskich nazwiskach. Jestem dumny z tego względu z Polaków a w szczególności z przewodniczącego Euro parlamentu, Ministra Kultury, Prezydenta, Prezydenta Dutkiewicza, kardynała Gulbinowicza rodziny Morawieckich itd itp.Obecna światowa afera w Jedwabnem fundamentuje moje myśli,