Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 listopada 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-03-2015

OSZUSTWA NA CZŁONKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

 ZŁE ZARZĄDZANIE, NIEGOSPODARNOŚĆ, ZADŁUŻANIE SPÓŁDZIELCÓW/MIESZKAŃCÓW, UKŁADY PERSONALNE

Niesporne jest, że w dużej spółdzielni mieszkaniowej, molochu członkowie nie mają wpływu na zarząd, który zajmuje się tylko zwiększaniem swoich dochodów, a nie troską o spółdzielnie.
Fakty potwierdzają, że rada i zarząd to zazwyczaj jeden układ personalny. Nieprawidłowe zarządzanie, 
a] przerost zatrudnienia, wynagradzania; 
b] wysokie koszty zarządu; 
c] zła gospodarka finansami; 
d] zła polityka inwestycyjna; 
e] zadłużanie pożyczkowe/kredytowe mieszkańców; 
b]wybór nieterminowych wykonawców, 
f] niegospodarność jest wszechobecne. 
Przepłacone usługi, trwonienie pieniędzy przez zarządy, nieprawidłowo przygotowane inwestycje, dbałość o własną kieszeń zarządzających. Brak - rzetelnych lustracji i - kontrolowania przez rady nadzorcze, w przeważającej większości doprowadziło do nieprawidłowości i bankructwa wiele spółdzielni mieszkaniowych. Bezspornie są to główne przyczyny upadłości spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli dodamy, że w radach nadzorczych zasiadają osoby, które nie potrafią egzekwować i reprezentować praw spółdzielców. Nazbyt często ich rzetelność, kończy się z chwilą wejścia do grupy interesów. Mimo, że członków rady nadzorczej wybierają członkowi spółdzielni, dzięki sprytnym zabiegom zostają nimi ludzie tkwiący w układzie z prezesem i zarządem, często od ... lat. Zarządy i rady nadzorcze spółdzielni to zorganizowana grupa interesów. Wielu z nich chwali się nawet, że robią to wspólnie z władzami miasta. Robią to co im się opłaca i co im się podoba, że głosowania/wybory są tak ustawione , że nie ma szans „obcy”. Państwo w państwie. Niektórzy nawet mówią, że nie ma takich co mogą im podskoczyć. Dowodem na co jest zaskarżanie z art.212 kk każdego kto odważy się krytykować, poddać w wątpliwość, przypomnieć o przestrzeganiu prawa. Organizowanie grup terroryzujących "opornych, pobicia, włamania do mieszkań, aut, sprawdzanie ich danych osobowych, etc. Tak zorganizowana grupa jest w stanie podjąć każdą decyzję.
· Brak korzystania przez spółdzielców ze swych praw do czynnego prowadzenia kontroli nad pracą zarządu,
·  Brak zainteresowania członków spółdzielni sprawami swojej spółdzielni,
· Blokowanie i ograniczanie spółdzielcom dostępu do informacji o stanie finansowym,  organizacyjnym, inwestycyjnym majątku spółdzielni 
stwarza wymarzone pole do nadużyć. Niesporne jest, że działalności zarządu spółdzielni mieszkaniowej nie może kontrolować ani przeciętny Kowalski, ani nawet Najwyższa Izba Kontroli. SIC Jeżeli dodać, że przeprowadzane w spółdzielniach lustracje są fikcją, a dziurawe prawo naginane jest do potrzeb ustalonych stosownymi zapisami w statutach, rzeczywistość dla spółdzielców sprowadzona jest do swoistego gułagu.
Z ww. przyczyn z powodu upadłości, w ostatnich latach z rejestrów sądowych wykreślono blisko 100 spółdzielni mieszkaniowych. Przy czym, zjawisko ma tendencje narastającą. Oczywiście, prezesi, tych informacji nie przedstawiają członkom spółdzielni. W ich miejsce w ramach zaprogramowanego dialogu społecznego przekazywana jest propaganda.
Warto mieć świadomość, że jeden rok wystarczy żeby doprowadzić do upadłości nawet bardzo dobrze funkcjonującą spółdzielnię mieszkaniową. W ostatnich latach, przypadki bankructw mnożą się, co jeszcze na początku lat 90. było rzadkością.
Jedyna rada uwolnić się od spółdzielni poprzez przekształcenie lokalu w odrębną własność. Oczywiście prezesi spółdzielni, prawnicy spółdzielni blokują ją, wykorzystując swoją bezkarność i zasoby finansowe spółdzielni do walki na drodze sądowej z członkami spółdzielni . Ostatni przykład - wypowiedź posła R.Kalisza w Trybunale Konstytucyjnym. 
Mimo to, albo właśnie dzięki temu, należy składać do spółdzielni wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność i pilnować aby zarząd spółdzielni podjął Uchwałę w tej sprawie.
Jeżeli ponad 50% lokali w nieruchomość  się przekształci, to zakładamy już wspólnotę i spółdzielni "dziękujemy" za zarządzanie. 
· Jeżeli nie uda się zebrać 50% głosów to można liczyć na szybką pracę sejmu nad zmianą ustawy o spółdzielniach i raz na zawsze rozgonienie tego gniazda korupcji i bezprawia jakim są spółdzielnie. 
Podstawa prawna USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH – aktualny stan prawny uwzględniający USTAWĘ z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw)
Art. 24.1
Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.”;
Art. 25 uchylony. 
Art. 26. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a żaden z właścicieli nie jest członkiem spółdzielni, po ustaniu członkostwa ostatniego właściciela stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. 
Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
Art. 27. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Zarządzanie ruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art.24.1 i art. 26
Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. 
Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 24.1 oraz art.26. 
Według tych przepisów można założyć wspólnotę mieszkaniową i odebrać zarząd nieruchomością wspólną spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli taką wolę w formie uchwał potwierdzonych notarialnie podejmie większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. 
Ta zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przywraca należne prawa właścicielom mieszkań przekształconych w odrębną własność, które uprzednio posiadali do końca 2002 roku. Od stycznia 2003 roku nastąpiła zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (lobby spółdzielcze popierane przez SLD wykreśliło z ustawy zapisy o możliwości założenia wspólnoty mieszkaniowej i przejęcia zarządu nieruchomością). 
Czas najwyższy przywrócić w pełni poprzednie przepisy, które po wyodrębnieniu własności pierwszego lokalu z danej nieruchomości z mocy prawa ustanawiały powstanie wspólnoty mieszkaniowej i stosowanie do tej nieruchomości Ustawy o własności lokali.
Maria Kondratowicz

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~elasmr
12-02-2016 / 23:13
شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة 0544543073 https://twitter.com/KhanAna شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة 0550617882 https://vimeo.com/118906946 شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شراء" rel="nofollow">www.instagram.com/elasmrfifi/">شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
عندك اثاث مستعمل تريد بيعة عندك اثاثك قديم وتريد تجديد اثاث البيت محتار وتبغى شركة شراء اثاث مستعمل متخصصة فى شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة كل ماعليك هو الاتصال بنا افضل شركة لشراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة بافضل الاسعار اتصل بنا يصلك مندوبنا ليرى الاثاث ويقوم بخبرتة بتقييم الاثاث المستعمل لديك ويعطى كل قطعة قيمتها ويعطيك افضل سعر بالسوق وبذلك تكون قد اتممت الصفقة باتصال واحد وتاتى العمال والسيارات لنقل الاثاث المستعمل لديك واعطائك افضل الاسعار فى اثاثك المستخدم لماذ التقوى لشراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة افضل شركة شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة لانها اولى الشركات العاملة فى مجال شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة وضواحيها متخصصون شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة وينبع شراء الاثاث المستعمل بينبع وشراء الاثاث المستعمل باملج شراء الاثاث المستعمل بمهد الذهب شراء الاثاث المستعمل بالعيص شراء الاثاث المستعمل بالعلا متخصصون شراء جميع اواع الاثاث والعفش المستعمل بالمدينة المنورة شراء غرف النوم المستعملة باواعها شراء اطقم الكنب والسجاد والموكيت والبطرمة والمساند والمجالس شراء الاجهزة الكهربائية بانواعها المكيفات والشاشات والغسالات والثلاجات وغيرها شراء السكراب افضل متخصصين فى تقييم وشراء وتثمين الاثاث المستعمل بلمدينة المنورة بعونا على تويتر https://twitter.com/KHANANA شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة بينبع واملج والعيص وبدر والعلا وخيبر ومهد الذهب 0544543073 https://vimeo.com/118906946 تابعونا على انستقرام https://www.instagram.com/BUY_USER_FURNITURE/ https://www.instagram.com/elasmrfifi/ تابعونا على بلوجر movingtransporter.blogspot.com/2015/12/0552692371_88.html زورو موقعنا https://buyusermedinafurniture.wordpress.com/ https://buyusermedinafurniture.wordpress.com/2016/01/26/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ تابعونا على تويتر شراء الاثاث المستعمل بينبع والهيئة الملكية واملج وبدر والعيص https://twitter.com/elasmrelasmr841 تابعونا على تويتر شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة وبينبع والهيئة الملكية واملج وبدر والعيص شراء الاثاث المستعمل بالعلا ومهد الذهب وخيبر https://www.facebook.com/sheraayanbu تابعونا على الفيس بوك شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة https://www.facebook.com/mostamalco زورو موقنا شركة التقوى لشراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة www.takwaclean.com/ لشراء الاثاث الجديد والمستعمل بالمدينة المنورة على اليوتيوب تابع شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة https://www.youtube.com/watch?v=_XBcC2BIkRA https://www.youtube.com/watch?v=KDG5aPKdqlk تابعونا على مواقعنا شركة شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة
شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
www.facebook.com/mostamalco ">شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/elasmrfifi/">شركة شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/mover_medina/">شركة نقل الاثاث بالمدينة المنورة
شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة تابعونا https://www.instagram.com/mover_medina شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/mover_medina/">شركة نقل الاثاث بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/anti_insect_medina/">شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/elasmrfifi">شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شراء" rel="nofollow">www.instagram.com/usedfurniture771988/">شراء وبيع الاثاث المستعمل بالدمام
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/cleaning_tanks_in_medina/">شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
https://twitter.com/eyadelasmr https://www.instagram.com/anti_insect_medina/ https://www.instagram.com/mover_medina/ https://www.instagram.com/usedfurniture771988/ https://www.instagram.com/elasmrfifi https://www.instagram.com/cleaning_tanks_in_medina/ https://twitter.com/KhanAna https://vimeo.com/118906946 شركة" rel="nofollow">www.twitter.com/tanzefco">شركة غسيل كنب بالمدينة المنورة
شركة نقل اثاث مستعمل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.twitter.com/elasmrmeme">شركة غسيل شقق بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.twitter.com/tanzefcoo">شركة غسيل كنب بالمدينة المنورة
شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=OYyKjZbbfWA">شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة  
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=H3UPKBp_pn4">شركة نقل عفش بالمدينة المنورة    
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=N__CmrVRmtM">شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.pinterest.com/fifielasmr/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84 نقل اثاث بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة غسيل كنب بالمدينة المنورة
غسيل" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">غسيل سجاد بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة غسيل شقق بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/">شركة مكافحة فئران بالمدينة المنورة
شركةعزل خزانات بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة  
 شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=mJcxewcWVQo">شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة 
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=EZ8fua37cug">شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة تركيب غرف نوم بالمدينة المنورة
شركة تركيب ستائر بالمدينة المنورة
شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
www.facebook.com/mostamalco ">شركة شراء الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/elasmrfifi/">شركة شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة
شركة شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.instagram.com/mover_medina/">شركة نقل الاثاث المستعمل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/elkhulelmethaly">شركة نقل اثاث بينبع
شركة نقل عفش واثاث بينبع
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81 مكافحة حشرات بينبع
شركة مكافحة حشرات بينبع
شركة مكافحة فئران بينبع
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%8 تنظيف خزانات بينبع
شركة غسيل خزانات بينبع
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84 غسيل كنب بينبع
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=OYyKjZbbfWA">شركة مكافحة حشرات بينبع
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=N__CmrVRmtM">شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة
خدمات نقل اثاث وتنظيف خزانات غسيل الفلل والكنب والسجاد ومكافحة الحشرات بينبع 05506178 شركة متخصصة فى نقل الاثاث مع الفك والتركيب والتغليف بينبع واملج والوجة والعيص
~mona mosa
08-11-2015 / 17:49
شركة تنظيف كنب بمكة شركة نظافة بمكة شركة تنظيف فلل بمكة شركة تنظيف شقق بمكة شركة غسيل موكيت بمكة شركة غسيل مجالس بمكة شركة غسيل خزانات بمكة شركة عزل مائى بمكة شركة كشف تسربات المياه بمكة شركة تسليك مجارى بمكة وايت شفط الصرف الصحى بمكة شركة رش مبيدات حشرية بمكة نقل عفش مكة شركة تخزين عفش بمكة شركة تنظيف المنازل بمكة مكافحة حشرات بمكة شركة تنظيف مساجد بالمدينة المنورة شركة نظافة بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة غسيل موكيت بالمدينة المنورة شركة غسيل مجالس بالمدينة المنورة شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة شركة عزل مائى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة تنظيف بيارات بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة تنظيف مساجد بجدة شركة نظافة بجدة شركة تنظيف فلل بجدة شركة تنظيف شقق بجدة شركة غسيل مجالس بجدة شركة غسيل موكيت بجدة شركة غسيل خزانات بجدة شركة مائى اسطح بجدة شركة كشف تسربات المياه بجدة شركة تسليك مجارى بجدة شركة تنظيف بيارات بجدة شركة رش مبيدات بجدة شركة نقل اثاث بجدة شركة تخزين اثاث بجدة شركة تنظيف منازل بجدة شركة مكافحة حشرات بجدة شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/">شركة تنظيف مساجد بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9% نظافة بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-2/% نقل عفش بالرياض مستودعات" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-2/% تخزين اثاث بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9% رش مبيدات بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9% مكافحة حشرات بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9 عزل خزانات بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8% تنظيف موكيت بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%84%D9% تنظيف فلل بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8% تنظيف مجالس بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9 عزل اسطح بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8 كشف تسربات بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8% تسليك مجارى بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8% تنظيف كنب بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8% تنظيف مسابح بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8% جلى بلاط بالرياض شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9% تخزين اثاث بالدمام شركة" rel="nofollow">shamel.nile-pure.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8 عزل اسطح بالدمام شركة تنظيف مساجد بالدمام شركة نظافة بالدمام شركة تنظيف فلل بالدمام شركة تنظيف شقق بالدمام شركة تنظيف موكيت بالدمام شركة تنظيف مجالس بالدمام شركة تنظيف خزانات بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة كشف تسربات المياه بالدمام شركة تنظيف بيارات بالدمام شركة رش مبيدات بالدمام شركة نقل اثاث بالدمام شركة تخزين اثاث بالدمام شركة تنظيف منازل بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة تنظيف مساجد بالدمام شركة نظافة بالدمام شركة تنظيف فلل بالدمام شركة تنظيف شقق بالدمام شركة تنظيف موكيت بالدمام شركة تنظيف مجالس بالدمام شركة تنظيف خزانات بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة كشف تسربات المياه بالدمام شركة تسليك مجارى بالدمام شركة تنظيف بيارات بالدمام شركة رش مبيدات بالدمام شركة نقل عفش بالدمام شركة تخزين عفش بالدمام شركة تنظيف منازل بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/">شركة تنظيف كنب بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف البيوت بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف فلل بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف قصور بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالجبيل شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف سجاد بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة الصراصير بالجبيل شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة النمل الابيض بالجبيل شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% رش مبيدات بالجبيل شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% نقل اثاث بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D عزل خزانات بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% كشف تسربات المياه بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D تخزين اثاث بالدمام شركة" rel="nofollow">soqor-dammam.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A3% عزل اسطح بالدمام شركة تنظيف مساجد بالمدينة المنورة شركة نظافة بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة تنظيف موكيت بالمدينة المنورة شركة تنظيف مجالس بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة تنظيف بيارات بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/">شركة تنظيف مساجد بالدمام شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8% تنظيف فلل بالدمام شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8% تنظيف موكيت بالدمام شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84- نقل اثاث بالخبر شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84- نقل اثاث بالاحساء شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2% تخزين اثاث بالدمام شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85 رش مبيدات بالدمام شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7% مكافحة حشرات بالخبر شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84% تسليك مجارى بالخبر شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81- كشف تسربات المياه بالدمام شركة" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8% تنظيف خزانات بالدمام شركات" rel="nofollow">www.dammam-cleaning.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84- عزل الاسطح بالدمام