Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-03-2015

OSZUSTWA NA CZŁONKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

 ZŁE ZARZĄDZANIE, NIEGOSPODARNOŚĆ, ZADŁUŻANIE SPÓŁDZIELCÓW/MIESZKAŃCÓW, UKŁADY PERSONALNE

Niesporne jest, że w dużej spółdzielni mieszkaniowej, molochu członkowie nie mają wpływu na zarząd, który zajmuje się tylko zwiększaniem swoich dochodów, a nie troską o spółdzielnie.
Fakty potwierdzają, że rada i zarząd to zazwyczaj jeden układ personalny. Nieprawidłowe zarządzanie, 
a] przerost zatrudnienia, wynagradzania; 
b] wysokie koszty zarządu; 
c] zła gospodarka finansami; 
d] zła polityka inwestycyjna; 
e] zadłużanie pożyczkowe/kredytowe mieszkańców; 
b]wybór nieterminowych wykonawców, 
f] niegospodarność jest wszechobecne. 
Przepłacone usługi, trwonienie pieniędzy przez zarządy, nieprawidłowo przygotowane inwestycje, dbałość o własną kieszeń zarządzających. Brak - rzetelnych lustracji i - kontrolowania przez rady nadzorcze, w przeważającej większości doprowadziło do nieprawidłowości i bankructwa wiele spółdzielni mieszkaniowych. Bezspornie są to główne przyczyny upadłości spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli dodamy, że w radach nadzorczych zasiadają osoby, które nie potrafią egzekwować i reprezentować praw spółdzielców. Nazbyt często ich rzetelność, kończy się z chwilą wejścia do grupy interesów. Mimo, że członków rady nadzorczej wybierają członkowi spółdzielni, dzięki sprytnym zabiegom zostają nimi ludzie tkwiący w układzie z prezesem i zarządem, często od ... lat. Zarządy i rady nadzorcze spółdzielni to zorganizowana grupa interesów. Wielu z nich chwali się nawet, że robią to wspólnie z władzami miasta. Robią to co im się opłaca i co im się podoba, że głosowania/wybory są tak ustawione , że nie ma szans „obcy”. Państwo w państwie. Niektórzy nawet mówią, że nie ma takich co mogą im podskoczyć. Dowodem na co jest zaskarżanie z art.212 kk każdego kto odważy się krytykować, poddać w wątpliwość, przypomnieć o przestrzeganiu prawa. Organizowanie grup terroryzujących "opornych, pobicia, włamania do mieszkań, aut, sprawdzanie ich danych osobowych, etc. Tak zorganizowana grupa jest w stanie podjąć każdą decyzję.
· Brak korzystania przez spółdzielców ze swych praw do czynnego prowadzenia kontroli nad pracą zarządu,
·  Brak zainteresowania członków spółdzielni sprawami swojej spółdzielni,
· Blokowanie i ograniczanie spółdzielcom dostępu do informacji o stanie finansowym,  organizacyjnym, inwestycyjnym majątku spółdzielni 
stwarza wymarzone pole do nadużyć. Niesporne jest, że działalności zarządu spółdzielni mieszkaniowej nie może kontrolować ani przeciętny Kowalski, ani nawet Najwyższa Izba Kontroli. SIC Jeżeli dodać, że przeprowadzane w spółdzielniach lustracje są fikcją, a dziurawe prawo naginane jest do potrzeb ustalonych stosownymi zapisami w statutach, rzeczywistość dla spółdzielców sprowadzona jest do swoistego gułagu.
Z ww. przyczyn z powodu upadłości, w ostatnich latach z rejestrów sądowych wykreślono blisko 100 spółdzielni mieszkaniowych. Przy czym, zjawisko ma tendencje narastającą. Oczywiście, prezesi, tych informacji nie przedstawiają członkom spółdzielni. W ich miejsce w ramach zaprogramowanego dialogu społecznego przekazywana jest propaganda.
Warto mieć świadomość, że jeden rok wystarczy żeby doprowadzić do upadłości nawet bardzo dobrze funkcjonującą spółdzielnię mieszkaniową. W ostatnich latach, przypadki bankructw mnożą się, co jeszcze na początku lat 90. było rzadkością.
Jedyna rada uwolnić się od spółdzielni poprzez przekształcenie lokalu w odrębną własność. Oczywiście prezesi spółdzielni, prawnicy spółdzielni blokują ją, wykorzystując swoją bezkarność i zasoby finansowe spółdzielni do walki na drodze sądowej z członkami spółdzielni . Ostatni przykład - wypowiedź posła R.Kalisza w Trybunale Konstytucyjnym. 
Mimo to, albo właśnie dzięki temu, należy składać do spółdzielni wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność i pilnować aby zarząd spółdzielni podjął Uchwałę w tej sprawie.
Jeżeli ponad 50% lokali w nieruchomość  się przekształci, to zakładamy już wspólnotę i spółdzielni "dziękujemy" za zarządzanie. 
· Jeżeli nie uda się zebrać 50% głosów to można liczyć na szybką pracę sejmu nad zmianą ustawy o spółdzielniach i raz na zawsze rozgonienie tego gniazda korupcji i bezprawia jakim są spółdzielnie. 
Podstawa prawna USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH – aktualny stan prawny uwzględniający USTAWĘ z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw)
Art. 24.1
Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.”;
Art. 25 uchylony. 
Art. 26. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a żaden z właścicieli nie jest członkiem spółdzielni, po ustaniu członkostwa ostatniego właściciela stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. 
Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
Art. 27. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Zarządzanie ruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art.24.1 i art. 26
Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. 
Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 24.1 oraz art.26. 
Według tych przepisów można założyć wspólnotę mieszkaniową i odebrać zarząd nieruchomością wspólną spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli taką wolę w formie uchwał potwierdzonych notarialnie podejmie większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. 
Ta zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przywraca należne prawa właścicielom mieszkań przekształconych w odrębną własność, które uprzednio posiadali do końca 2002 roku. Od stycznia 2003 roku nastąpiła zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (lobby spółdzielcze popierane przez SLD wykreśliło z ustawy zapisy o możliwości założenia wspólnoty mieszkaniowej i przejęcia zarządu nieruchomością). 
Czas najwyższy przywrócić w pełni poprzednie przepisy, które po wyodrębnieniu własności pierwszego lokalu z danej nieruchomości z mocy prawa ustanawiały powstanie wspólnoty mieszkaniowej i stosowanie do tej nieruchomości Ustawy o własności lokali.
Maria Kondratowicz

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~fikodominic
01-04-2017 / 10:15
~توكيل يونيون اير
20-02-2017 / 11:36
عزيزى العميل فلدينا نحن توكيل يونيون اير اطول فتره ضمان على الاجهزه شامله كل اجزاء المنتج الداخليه والخارجيه لذلك فان المنتج يعود الى الشركه للصيانه فى اقل وقت ممكن دون عناء منكم فقط كل ذلك باقل الاسعار دون الحاجه الى التخلص من منتجك وشراء اخر فقط تواصل معنا نحن فى خدمتكم على مدار 24 ساعه للتواصل عبر البريد الالكترونى: www.unionairemaintenance.com/
~توكيل يونيون اير
20-02-2017 / 11:34
عزيزى العميل فلدينا نحن توكيل يونيون اير اطول فتره ضمان على الاجهزه شامله كل اجزاء المنتج الداخليه والخارجيه لذلك فان المنتج يعود الى الشركه للصيانه فى اقل وقت ممكن دون عناء منكم فقط كل ذلك باقل الاسعار دون الحاجه الى التخلص من منتجك وشراء اخر فقط تواصل معنا نحن فى خدمتكم على مدار 24 ساعه
~شركة نقل اثاث بالدمام
11-12-2016 / 23:08
~elasmr2016
12-09-2016 / 15:33
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A نقل اثاث بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81 مكافحة حشرات بالمدينه المنوره
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81 مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81 مكافحة النمل الابيض بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82 تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82 غسيل خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82 نظافة خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85 غسيل شقق بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85 تنظيف منازل بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%86%D8%A8/%D8%B غسيل كنب بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة
تسليك" rel="nofollow">www.takwaclean.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a مجارى بالمدينة المنورة
التقوى اسطول الخدمات بالمدينة المنورة 0550617882 شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/elmethalih/?fref=ts/">شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/elmethalih/?fref=ts/">شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/caltexco/?fref=ts/">شركة مكافحة حشرات بالمدينه المنوره
شركة" rel="nofollow">www.youtube.com/watch?v=9gXhlVaS9rk/">شركة مكافحة حشرات بالمدينه المنوره
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/termite1988/">شركة مكافحة النمل الابيض بالمدينه المنوره
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/baqalfrash/">شركة مكافحة البق بالمدينه المنوره
شركة مكافحة فئران بالمدينه المنوره
شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة
شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة
شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/methalicom/?fref=ts/">شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/methalicom/?fref=ts/">شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/methalicom/?fref=ts/">شركة نظافة خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/Isolation544/?ref=ts&fref=ts//">شركة عزل خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/Isolation544/?ref=ts&fref=ts//">شركة عوازل خزانات بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/ghasilco/?ref=ts&fref=ts//">شركة غسيل كنب بالمدينة المنورة
شركة" rel="nofollow">www.facebook.com/ghasilco/?ref=ts&fref=ts//">شركة غسيل سجاد بالمدينة المنورة
4
~فندق فيرمونت نايل سيتي
04-05-2016 / 16:39
يقدم فندق فيرمونت نايل سيتي كافة الخدمات المتنوعة و المتميزة التي يحتاجها اي عميل ، احصل عليها من خلال التواصل مع شركة جراند ماجيك للسياحة في القاهرة تواصل معنا على: https://goo.gl/m3Xs1l او على رقم: 00201018999771 00201009228491 002022662496
~صيانة وايت وستنجهاوس
04-05-2016 / 16:24
افضل صيانة في مصر egy.help/maintenance/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9% ">صيانة وايت وستنجهاوس باقل الاسعار واعلى الخدمات مع صيانة بقطع غيار اصلية
~صيانة كريازي
04-05-2016 / 14:37
احصل الآن على خدمات صيانة متكاملة من مراكز صيانة كريازي المعتمدة الموجودة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بأوفر الأسعار للتواصل زوروا موقعنا: kiriazi-maintenance.com/
~تنظيف المنازل في ابو ظبي
04-05-2016 / 13:06
تتم خدمات تنظيف المنازل في ابو ظبي من شركة مزايا كلين بإستخدام افضل المنظفات الآمنة على الصحة و على كافة خامات المفروشات تواصل معنا عبر رقم: 02-6650399 او زوروا موقعنا: www.mazayapestcontrol.com/Ar/abu-dhabi-cleaning-home/
~صيانة كريازي
04-05-2016 / 11:27
تقدم مراكز صيانة كريازي المعتمدة في مصر اقوى الخصومات على كافة خدمات الصيانة المتكاملة لكل اجهزة كريازي للتواصل زوروا موقعنا: goo.gl/RGnpZI