Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-11-2017

Najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, z poparciem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego

 
Ostatnia nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie cieszy się uznaniem w gronie nomenklatury spółdzielczej. Nic dziwnego, nieco ogranicza samowładztwo zarządów spółdzielni. Z kolei zwykli spółdzielcy zadowoleni są z kierunku zmian. Poniżej oświadczenie zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego:

OŚWIADCZENIE
 
W związku z przyjętym przez Sejm w dniu 20.07.2017r. "Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" spółdzielcy skupieniu w ogólnopolskim ruchu reformatorskim, popierają obrany kierunek zmian spółdzielczości w wydaniu polskim.
Należy podkreślić, iż 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych, w której zamieszkuje ok. 14 mln Polaków, są ostatnim bastionem nomenklatury post PRL-u, gdzie dawny aparat partyjny zajmuje kluczowe i kierownicze stanowiska. To właśnie  zarządy, prezesi SM odpowiedzialni są za:
 1. naliczanie nierynkowych czynszów, 
 2. kominowych dopłat, 
 3. dramatyczne eksmisje rodzin (największa ilość osób w Polsce jest właśnie eksmitowanych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych),
 4. szerzenie się patologii społecznej,
 5. drastycznie pogarszający się stan techniczny infrastruktury zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach.
Najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, miejmy nadzieję, że wpłyną na jakość zarządzania spółdzielniami, rzutując na poprawę bytu jej mieszkańców.
 • nowela upraszcza tryb wydzielania się wspólnot mieszkaniowych poprzez wprowadzenia zasady rozliczenia funduszu  remontowego w przeciągu 12 miesięcy dla właścicieli nieruchomości, w której powstała wspólnota,
 • członkostwo w spółdzielni związane z prawem do lokalu lub umową o jego budowę,
 • likwidacja obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wpłaty wpisowego,
 • członkami automatycznie małżonkowie jeśli występuje współwłasność,
 • po ustaniu małżeństwa małżonkowie zgłaszają spółdzielni komu przypadło prawo do lokalu,
 • członkami osoby, które kupiły na rynku wtórnym własnościowe prawo do lokalu,
 • członkami mogą być najemcy przejętych przez SM mieszkań zakładowych,
 • osoby bliskie osobom, którym wygasło spółdzielcze prawo zyskują możliwość ubiegania się o członkostwo poprzez złożenie pisemnej deklaracji o gotowości podpisania z SM umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa,
 • w dniu wejścia w życie nowelizacji, wygasną członkostwa tzw. członków oczekujących - osób które nigdy nie posiadały żadnych praw majątkowych w spółdzielni (praw do lokali, garaży) a mimo to uczestniczyły w WZ i głosowały zgodnie z wolą zarządów,
 • po ustaniu członkostwa właściciel lokalu jest współwłaścicielem środków zgromadzonych w funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej udziałowi we współwłasności nieruchomości (przepis stosowany też do osób, które nie były członkami SM),
 • uniemożliwienie spółdzielni wygaszania lokatorskiego prawa do lokalu - wymaganie postępowanie sądowe,
 • każdy kto utracił prawo lokatorskie lub własnościowe po nowelizacji ustawy będzie mógł wnieść o przywrócenie prawa jeśli spłaci zadłużenie i jeżeli prawa do jego lokalu nie uzyskała inna osoba,
 • nabycie mieszkania zakładowego - nowela zobowiązuje najemcę do wpłaty do spółdzielni wkładu budowlanego w kwocie nie większej niż 5% ceny rynkowej lokalu,
 • nowela rozszerza uprawnienia kontrolne dla ministra budownictwa - daje prawo żądania i kontroli dokumentów,
 • w umowie o budowę spółdzielnia zyskuje prawo określenia terminu wykupu lokalu,
 • nowela wprowadza zasady rozliczenia funduszu remontowego dla właścicieli w nieruchomości, w której powstała wspólnota,
 • udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika (jeden pełnomocnik dla jednego członka),
 • uchwały walnego zgromadzenia będą podjęte, jeżeli opowie się za nimi wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w głosowaniu,
 • osoby, które pełnią funkcje w spółdzielniach mieszkaniowych, nie będą mogły być lustratorami (kontrolować SM),kolesie,
 • rozliczenie kosztów budowy lokali w terminie 3 miesięcy od oddania budynku do użytkowania, po upływie 3 miesięcy roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa,
 • spółdzielnia przenosi własność lokalu w terminie 2 miesięcy od wybudowania.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższych miesiącach zorganizujemy w Białymstoku otwarte seminarium z udziałem Senator RP Lidii Staroń, która była autorem poprawek do rządowego projektu ustawy. Seminarium będzie połączone z debatą i oprócz szczegółowego omówienia poszczególnych zmian, swoje uwagi przedstawią mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, aby kolejna planowana reforma prawa spółdzielczego, w pełni uwzględniała oraz zaspokajała społeczne potrzeby gruntownej zmiany w tej niezwykle ważnej, a dla większości najważniejszej dziedzinie życia. 

Zarząd Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, z poparciem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego  Ostatnia nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie cieszy się uznaniem w gronie nomenklatury spółdzielczej. Nic dziwnego, nieco ogranicza samowładztwo zarządów spółdzielni. Z kolei zwykli spółdzielcy zadowoleni są z kierunku zmian. Poniżej oświadczenie zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego: OŚWIADCZENIE W związku z przyjętym przez Sejm w dniu 20.07.2017r. "Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" spółdzielcy skupieniu w ogólnopolskim ruchu reformatorskim, popierają obrany kierunek zmian spółdzielczości w wydaniu polskim.Należy podkreślić, iż 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych, w której zamieszkuje ok. 14 mln Polaków, są ostatnim bastionem nomenklatury post PRL-u, gdzie dawny aparat partyjny zajmuje kluczowe i kierownicze stanowiska. To właśnie zarządy, prezesi SM odpowiedzialni są za:naliczanie nierynkowych czynszów, kominowych dopłat, dramatyczne eksmisje rodzin (największa ilość osób w Polsce jest właśnie eksmitowanych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych),szerzenie się patologii społecznej,drastycznie pogarszający się stan techniczny infrastruktury zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach.Najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, miejmy nadzieję, że wpłyną na jakość zarządzania spółdzielniami, rzutując na poprawę bytu jej mieszkańców.nowela upraszcza tryb wydzielania się wspólnot mieszkaniowych poprzez wprowadzenia zasady rozliczenia funduszu remontowego w przeciągu 12 miesięcy dla właścicieli nieruchomości, w której powstała wspólnota,członkostwo w spółdzielni związane z prawem do lokalu lub umową o jego budowę,likwidacja obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wpłaty wpisowego,członkami automatycznie małżonkowie jeśli występuje współwłasność,po ustaniu małżeństwa małżonkowie zgłaszają spółdzielni komu przypadło prawo do lokalu,członkami osoby, które kupiły na rynku wtórnym własnościowe prawo do lokalu,członkami mogą być najemcy przejętych przez SM mieszkań zakładowych,osoby bliskie osobom, którym wygasło spółdzielcze prawo zyskują możliwość ubiegania się o członkostwo poprzez złożenie pisemnej deklaracji o gotowości podpisania z SM umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa,w dniu wejścia w życie nowelizacji, wygasną członkostwa tzw. członków oczekujących - osób które nigdy nie posiadały żadnych praw majątkowych w spółdzielni (praw do lokali, garaży) a mimo to uczestniczyły w WZ i głosowały zgodnie z wolą zarządów,po ustaniu członkostwa właściciel lokalu jest współwłaścicielem środków zgromadzonych w funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej udziałowi we współwłasności nieruchomości (przepis stosowany też do osób, które nie były członkami SM),uniemożliwienie spółdzielni wygaszania lokatorskiego prawa do lokalu - wymaganie postępowanie sądowe,każdy kto utracił prawo lokatorskie lub własnościowe po nowelizacji ustawy będzie mógł wnieść o przywrócenie prawa jeśli spłaci zadłużenie i jeżeli prawa do jego lokalu nie uzyskała inna osoba,nabycie mieszkania zakładowego - nowela zobowiązuje najemcę do wpłaty do spółdzielni wkładu budowlanego w kwocie nie większej niż 5% ceny rynkowej lokalu,nowela rozszerza uprawnienia kontrolne dla ministra budownictwa - daje prawo żądania i kontroli dokumentów,w umowie o budowę spółdzielnia zyskuje prawo określenia terminu wykupu lokalu,nowela wprowadza zasady rozliczenia funduszu remontowego dla właścicieli w nieruchomości, w której powstała wspólnota,udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika (jeden pełnomocnik dla jednego członka),uchwały walnego zgromadzenia będą podjęte, jeżeli opowie się za nimi wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w głosowaniu,osoby, które pełnią funkcje w spółdzielniach mieszkaniowych, nie będą mogły być lustratorami (kontrolować SM),kolesie,rozliczenie kosztów budowy lokali w terminie 3 miesięcy od oddania budynku do użytkowania, po upływie 3 miesięcy roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa,spółdzielnia przenosi własność lokalu w terminie 2 miesięcy od wybudowania.Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższych miesiącach zorganizujemy w Białymstoku otwarte seminarium z udziałem Senator RP Lidii Staroń, która była autorem poprawek do rządowego projektu ustawy. Seminarium będzie połączone z debatą i oprócz szczegółowego omówienia poszczególnych zmian, swoje uwagi przedstawią mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, aby kolejna planowana reforma prawa spółdzielczego, w pełni uwzględniała oraz zaspokajała społeczne potrzeby gruntownej zmiany w tej niezwykle ważnej, a dla większości najważniejszej dziedzinie życia.  Zarząd Obywatelskiego Stowarzyszenia UwłaszczeniowegoTematy w dziale dla inteligentnych:   ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZAPolecam sprawy poruszane w działach:  SĄDY  PROKURATURA  ADWOKATURA  POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  "AFERY PRAWA"  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska aferyprawa@gmail.com  Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.