Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY BUBLICZNE BEZPŁATNE LECZENIA FIKCJA KOSZTY LECZENIA

Lobby lekarskie strajkuje - co z tym bezpłatnym publicznym leczeniem? 
ponoć jeden z wodzów ZSRR mówił ...nie istotne jak ludzie głosują, ważne
kto głosy liczy... 

Lobby lekarskie porównuje wydatki na ochronę zdrowia w Polsce pochodzące
ze środków publicznych ( 3,8 %PKB ) z wydatkami na ochronę zdrowia innych
państw ( 5 -11 % PKB ). Często jako dane pochodzące z innych państw podaje
się całość wydatków na ochrone zdrowia które pochodząc tak ze środków
publicznych jak i ze srodków prywatnych obywateli np: 
 http://www.nil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2003/n200302/n20030211 
http://wiadomosci.onet.pl/1319270,11,1,1,,item.html 
podobnych publikacji i wypowiedzi można cytować b wiele.  
Całość wydatków publicznych i prywatnych na ochronę zdrowia w Polsce
wynosiła wg. WHO 6,1 % PKB w 2002 r: 
http://tinyurl.com/pwbz4 
wg. Słuzby Zdrowia w 2001 r. wydatki te wynosiły 6,6 -7,5 % PKB : 
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/html/more2958b.php 
W tym samym czasie na ochronę zdrowia ze środków publicznych i prywatnych
w Luksemburgu wydawano 6.2% PKB, Czesi wydawali 7% PKB,Słowacy 5,9% PKB. 
Całość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce jest podobna do tego parametru
w innych krajach i zbliżona do wydatków innych krajów post
komunistycznych. 
Nasze wydatki na ochronę zdrowia pochodzące ze środków publicznych i
prywatnych ( 6,1- 7,5 % PKB ) nie są duże, ale jest ich znacznie więcej
niż 3,8 % PKB czyli wydatków ze środków publicznych. 

Od roku 2001 czy 2002 do teraz wydatki prywatne obywateli na leczenie z
przyczyn oczywistych ( upadek publicznej opieki zdrowotnej) znacznie
wzrosły. 
Wydatki społeczeństw na leczenie są prawdopodobnie w Polsce jeszcze
większe niż tu przedstawiono, ponieważ przedstawione szacunki nie obejmują
specyficznego dla Polski strumienia dopłat do leczenia który jest
generowany przez opłaty korupcyjne. 
Zdrowie prawem, nie towarem

Trwa systematyczne ograniczanie powszechnej, darmowej opieki medycznej. 
Ludzie muszą coraz dłużej czekać na wizytę u specjalisty, badania, zabiegi
operacyjne.
Masowo powstają prywatne szpitale i gabinety lekarskie w których trzeba
płacić ale za to się nie czeka.
Wielu z pracowników ochrony zdrowia kiepsko zarabia na jednym etacie.
Niektórzy pracują na kilku etatach. Ze szpitala biegną do spółdzielni a
potem do gabinetu.
Obywatel natomiast musi biegać za lekarzem i dopłacać do leczenia w
prywatnych placówkach.
Źle zarabiają pielęgniarki, technicy medyczni, diagności, młodzi lekarze,
a także ci którzy pracując w prywatnych ZOZ-ach, są wykorzystywani przez
ich właścicieli.
Na ograniczaniu publicznej opieki medycznej zyskują lekarze posiadający
prywatne gabinety i właściciele placówek medycznych, w których za leczenie
się płaci.
W Polsce, jak i w innych państwach, jest ok. 30 lekarzy na 10 000
obywateli. W innych krajach, pracują oni zazwyczaj na jednym etacie i to
wystarcza by zapewnić społeczeństwom właściwą opiekę medyczną a lekarzom
utrzymanie. Tak też powinno być i u nas.
-Popieramy postulat podwyżek pensji w systemie ochrony zdrowia. 
-Żądamy by lekarz nie musiał pracować na kilku etatach a pacjent nie był
odsyłany z publicznych placówek do prywatnych gabinetów. 
-Podwyżki pensji, muszą być związane z ograniczeniem możliwości pracy na
kilku etatach.
W przeciwnym wypadku, zwiększane będą zarobki a chory obywatel będzie
nadal odsyłany z placówek publicznych do tych w których za leczenie musi
płacić.

Zwracamy się do wszystkich o wspólne przeciwdziałanie traktowaniu zdrowia
jako towar.

Chcemy powołać koalicję pod hasłem:
Zdrowie prawem, nie towarem

Prosimy o kontakt osoby i organizacje chcące przyłączyć się do nas. Kontakt
Nowa Lewica Piotr Ikonowicz - adres e mail
Stowarzyszenia Primum Non Nocere Adam Sandauer - adres e mail
----------------------

Zwracam się do Państwa z prośbą o opinię w sprawie tworzenia koalicji.
Przypominam że zawsze deklarowaliśmy że "...działalność naszego
Stowarzyszenia jest i będzie apolityczna. Chcemy współpracować z każdym,
niezależnie od opcji politycznej, którą reprezentuje...".
Współpraca z Nową Lewicą czy innymi którzy się ewentualnie przyłączą
dotyczyć będzie, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia, tylko
działań opisanych w deklaracji.

Adam Sandauer

p.s. 
Przypominam ponadto silnie znowu nagłaśniany medialny exodus lekarzy: 
http://www.sppnn.org.pl/oswiad/osw31.htm 

Zamiast zastanawiać się jak udało się straszyć społeczeństwo masowym
eksodusem lekarzy (którego nie ma) czy też jak można było wmawiać iż w
Polce na ochronę zdrowia wydaje się tylko 3.8% PKB, i czemu uczestniczyły
w tym media, pozwolę sobie zacytować fragment z wypowiedzi Prezesa Izby
Lekarskiej z kongresu tej organizacji: 
"...zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Jeżeli będziemy współdziałać
z firmami faramaceutycznymi, ten postulat będzie bardziej słyszalny, nie
ma co ukrywać: firmy farmaceutyczne mają ogromne pieniądze, które są
potrzebne na lobbing..." 
 http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/6473  
 Co z tą odpowiedzialnością lekarską za popełnione "błędy w sztuce medycznej"?
- mówi Adam Sandauer Prezes Stowarzyszenia Pacjentow Primum Non Nocere
 BŁĘDY LEKARSKIE Odpowiedzialność lekarska...? - czym to się je?, jak ukrywa?
 TYLKO PRZEBIEGLI BIEGLI ? - a może chodzi o coś więcej?

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.