Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA RZĄD NIE ELIMINUJE PRZEPISÓW SPRZECZNYCH Z KONSTYTUCJĄ.

Listy od czytelników - Rząd nie eliminuje przepisów sprzecznych z konstytucją

W dniu 30 stycznia 2008 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł że żona po zmarłym mężu nie ma prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego oraz przekształceniu ww. lokalu na odrębną własność . W uzasadnieniu sąd powołał się że zmarły nie był członkiem spółdzielni i nie przysługuje żonie lokal mieszkalny w dalszym uzasadnieniu sąd podkreślał że żona mogła zamieszkiwać tylko do czasu śmierci męża . Wspólnie z małżonkiem przekształciliśmy mieszkanie lokatorskie na prawo spółdzielcze w 1989 r i w płaciliśmy cały wkład mieszkaniowy . Obecnie jak się okazało to mieszkanie nie jest majątkiem wspólnym bo tak ocenił sąd - jest to majątek spółdzielni .
Na marginesie można zauważyć że wyrok nie został rozpatrzony zgodnie z Konstytucją praw obywatelskich oraz mojego interesu ale zgodnie z ustaleniem zarządu spółdzielni . To zarząd i rada nadzorcza decyduje komu można przekształcić lokal mieszkalny . Jest bulwersujące że kierowane pisma do Prezesów Sądu i Ministerstwa Sprawiedliwości nie przynoszą konkretnych wyjaśnień poza tym iż Sąd jest niezawisły i mam drogę odwoławczą . Czy w tym Kraju jest sprawiedliwość . Przecież nie każdego stać na odwołanie się do sądów wyższej instancji . Jeżeli mamy sądy niezawisłe i rozpoznanie w postępowaniu procesowym wskazuje że w ww. sprawach zostały już wydane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwał Sądu Najwyższego to co jest grane .
Czy sędziowie są uzależnieni od prezesów spółdzielni , czy zarządy spółdzielni i pełnomocnik spółdzielni jako osoby trzecie decydują o wyrokach a może spółdzielnie maja swoje prawa i to oni decydują przedstawiają uchwały zarządu i rad nadzorczych o swoich statutach które nie zawsze są zgodne z usm. i prawem spółdzielczym .
Osobiście nie wierzę w żaden wymiar sprawiedliwości . Aby orzeczenie wyroku było zgodne z prawem trzeba przejść długą drogę - nie poddawać się i za wszelką cenę udowadniać że mamy rację . Tak było w jednej sprawie kiedy spółdzielnia wytoczyła mi eksmisje i wygrałam.

Od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. wiele jest wyroków niekonstytucyjnych . Orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r K 42/02, jest takim przykładem Trybunał Konstytucyjny orzekł że wskazane przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r Art. 11(1), art 12 , art 17(2) ,art 17(3) , art 42 art 1 pkt 40 ,art 3 pkt 2 art 9, częsci obejmujacej słowo " przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy " niezgodny z art 2 i art 58 ust 1 Konstytucji są niezgodne z Konstytucją oraz orzeczenie wyroku TK z 29 maja 2001 r. K 5/01 także jest niezgodny z Konstytucja z art 17 (8) usm jest sprzeczny z art 58 Konstytucji które aktualnie naruszają zasadę ochrony własności i praw majątkowych w związku z art 64 ust 2 Konstytucji Jak wskazuje życie sędziowie nie respektują wyroków Konstytucyjnych nawet w tedy kiedy strona powołuje się na orzeczenia konstytucyjne i orzeczenie Sądu Najwyższego .
Wypowiadam się w swoim imieniu i w swoich sprawach .
Grażyna P.

Przepisy uznane za niezgodne z ustawą zasadniczą nie zostały jeszcze usunięte i nadal obowiązują w aktach prawnych. Rząd powinien monitorować wyroki Trybunału Konstytucyjnego i opracować harmonogram ich wykonania. W państwie obowiązuje ponad 100 ważnych przepisów ustawowych, pomimo że Trybunał uznał ich istnienie za sprzeczne z ustawą zasadniczą. Rząd nie inicjuje ustaw, które powinny zastępować zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny paragrafy. W corocznych sprawozdaniach TK bezskutecznie mówi o zaległościach w wykonywaniu orzeczeń, które sięgają wielu lat. Prawnicy podkreślają, że skutkiem niewykonywania wyroków TK jest wiele luk w systemie prawa, a także wyjątkowo groźny dla praworządności stan - przepisy sprzeczne z konstytucją wciąż obowiązują. Pojawił się więc pomysł, aby w wykonywanie wyroków Trybunału włączył się także rząd, do którego należy przecież inicjatywa ustawodawcza.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Debrah
04-01-2015 / 19:13
Thiiknng like that is really amazing gzlbxath.com [url=jxojecsx.com]jxojecsx[/url] [link=kdbeubnxx.com]kdbeubnxx[/link]
~Rosalia
24-12-2014 / 02:21
Stay with this guys, you're hepling" rel="nofollow">putznmans.com">hepling a lot of people.
~Fernanda
20-12-2014 / 13:46
It was dark when I woke. This is a ray of sunnihse.