Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

LISTY OD CZYTELNIKÓW - c.d. październik 2004r

18.10.2004r
Od: Pan Marek Sikorski, syn Pawła, lat 39, znany znakomicie organom Państwa
Do: Pan Komendant Główny Policji
Zachowując najwyższą powagę oraz zachowując uznanie dla Pana Komendanta Głównego Policji w związku z podjętymi staraniami oraz działaniami w sprawie Pana Marka Sikorskiego pragnę uprzejmie podziękować za tą reakcję na moją korespondencje mailową.
Jednocześnie pragnę uprzejmie i bardzo krótko zwrócić uwagę Pana Komendanta Głównego Policji na ten fakt niezaprzeczalny, iż Pan Komendant (były już bo awansowany) KMP w Koninie (P. Gabrielski) przekroczył swoje uprawnienia czyniąc bezużyteczną moją skargę z listopada 2003r. na jego działanie, którą złożyłem osobiście droga pocztową do Pana Komendanta Głównego Policji Leszka Szredera.
Można sobie zadać pytanie, ale jest to pytanie retoryczne- po co komendant KMP w Koninie przejął bezprawnie dopuszczając się przestępstwa, skarge obywatela RP Pana Marka Sikorskiego, 
zaadresowana i nadaną jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Pana Komendanta Głównego Policji?
Nawt małe dzieci wiedzą o tym, że tak jak uczynił Pan Gabrielski czynią tylko winni!!
Zatem w kontekście mojej sprawy już za tylko to może i powinien zostać aresztowny P. Gabrielski.
Zatem żądam od Prokuratury tego aresztowanie wraz z konsekwencjami właściwymi dla państwa prawa.
Ale P. Gabrielski został awansowany na wyższe stanowisko w KWP w Poznaniu. Nasuwa się zatem uzasadnione (w związku z przyjętym sposobem załatwienia mojej sprawy) przypuszczenie, ze moja
sprawa nie zostanie właściwie wyjaśniona zatem proszę zachcieć dostrzec, że od tego usunięcia P. Gabrielskiego ( przestępcy) winno być rozpoczęte załatwianie sprawy Pana Marka Sikorskiego w
obszarze działanie policji.
Twierdze kategorycznie, że każdy inny sposób postępowania jest zły na pewno!
Oświadczam, że jeżeli mł. isp. Zbigniew Putek ma w tym przedmiocie inne zdanie i ma na to poważne argumenty to proszę aby zdobył się na odwagę ich prezentacji publicznie. I niech nie usiłuje robić ze mnie idioty, albowiem z tego usiłowania mogą być jeszcze dodatkowe kłopoty, których Pan Marek Sikorski
nie chce dla Pana Potka.
Proszę wiedzieć, ze Zorganizowana Grupa Przestępcza działająca w koninie w KMP, Prokuratura, Sądy Powszechne zostanie całkowicie roz...ona i jest to tak oczywiste, że nie ma co do tego żadnych
wątpliwości. 
Oświadczam, że niniejsze pismo otrzyma kilka tysięcy Moich Adresatów na całym świecie.
Dziękuje, Pozdrawiam, Pozostaję Z poważaniem 
Pan Marek Sikorski

17.10.2004r

Kolejne buble i robota dla Trybunału 
    Posłowie z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych opowiedzieli się za tym, aby wdowcy mogli korzystać ze wspólnego rozliczenia z podatku. Uwzględnili tym samym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niezgodny z konstytucją jest zakaz korzystania ze wspólnego rozliczania, gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie tego roku podatkowego. - Dziennik Bałtycki (8 października 2004).
    W obu izbach mamy kilkuset dobrze opłacanych działaczy. Wśród nich są również absolwenci uczelni technicznych (nauki ścisłe) oraz humanistycznych (w tym prawnicy). O ile się nie mylę, mają do dyspozycji doradców z zewnątrz. Jednak całe to gremium potrafi wydać akt prawny, który urąga zwykłemu poczuciu logiki i przyzwoitości! Przecież tu nie chodzi o trudne problemy zrozumiałe wyłącznie przez Einsteinów - to są dość proste sprawy, które w ramach zajęć z logiki potrafiliby poprawnie rozwiązać maturzyści... Po kilku miesiącach zbierają się specjaliści z TK i uznają, że zakaz jest niezgodny z konstytucją... Takie scenariusze mamy co kilka miesięcy. To może tych nad wyraz sprawnych umysłowo wybrańców z TK do roboty zaprzęgać już na etapie tworzenia prawa? Nie byłoby takich i innych bubli, które ośmieszają nas nie tylko na własnym podwórku? Czasami dziwi powoływanie się na konstytucję - tu także może być zniekształcenie logiczne. Może powinniśmy powoływać się na logikę, choć ustawa zasadnicza powinna być na niej oparta, to czasami może także nie spełniać tego warunku. Czy można sobie wyobrazić, że jakiś przepis konstytucji nie jest logiczny, ale musi być stosowany, bowiem prawo nie kieruje się logiką, ale zapisem prawnym? Niestety, tak zapewne jest prawnie... poprawnie. Gdyby jednak kierować się rozsądkiem, to można byłoby omawiany dylemat uzależnić od miesiąca zostania wdowcem (dlaczego w notce pominięto wdowy, których jest jednak więcej? gdzie feministki?) - inaczej dla stycznia, inaczej dla grudnia...
    Jeśli konstruktor wykonuje rysunek konstrukcji nowo budowanego statku, to jest on konsultowany podczas powstawania, sprawdzany tuż po wykonaniu oraz zatwierdzany przez towarzystwo klasyfikacyjne - jest legalizowany przed położeniem stępki. A przepisy dotyczące 40-milionowego narodu są pisane na kolanie i podważane często po wejściu w życie. Choćby akcyza za sprowadzane auta z innych krajów - prawdopodobnie w świetle przepisów unijnych jest pobierana nielegalnie. I co na to setki naszych najlepszych prawników? Zależy kto zamawia kosztowną recenzję?
Mirosław Naleziński www.mirnal.neostrada.pl 

16.10.2004r

Wpadnę na stronę, ale będę surowym sędzią OK? ;-))

15.10.2004r
Po wezwaniu karetki pogotowia lekarka stwierdziła upojenie alkoholowe i zostawiła mi męża w domu ,nie udzielając mu żadnej pomocy .Powiedziała jak wytrzeźwieje to mu przejdzie.O godzinie 16 mąż był u mnie w pracy a o godz.18 był już nieprzytomny.(wypił 1 piwo).Nie udzielono pomocy mojemu mężowi przez 9 godzin.Jak było już zapóźno został przewieziony na oddział intensywnej terapii.Miał wylew podpajęczynkowy .Lekarki stwierdziły, że to jest upojenie alkoholowe i dały mu tylko glukoze na wytrzeźwienie. Teraz oddałam sprawę do sądu i mam nadzieję że ktoś się znajdzie kto mi pomorze wygrać z lekarzami.

14.10.2004r 
Witam!
Śledząc Twoją stronę internetową widzę, że masz już doświadczenie w pewnych sprawach prawnych. Dlatego zwracam się do Ciebie z wielką prośbą o pomoc! 
Nie chcę już na początku przedstawiać całej swojej spawy, a tylko jej istotę. 
Chodzi mianowicie o to, że uważam się za pokrzywdzonego wydanymi wyrokami sądowymi, ze względu na naruszenie przepisów prawa przez sędziów, którzy tych przepisów nie rozumieją, albo udają. I nie ma na to rady.
Adwokaci do których się zwracałem przyznają mi rację, ale odmawiają pomocy.
Chciałbym tych sędziów oskarżyć, spowodować wszczęcie procedury dyscyplinarnej przeciwko nim. Moje apelacje zostały oddalone, a kasacja nie została przyjęta. Skierowałem skargę do Strasburga, skąd otrzymałem pismo z numerem sprawy – nie wiem, czy to oznacza przyjęcie do rozpatrzenia przez Trybunał.
Jednakże czując się bardzo poszkodowany, nie mam innych dowodów przeciwko sędziom, jak tylko ich brak kompetencji.
Proszę o pomoc, jak rozpocząć procedurę dyscyplinarną?
Pozdrawiam, z poważaniem,

13.10.2004r
JESTEM z PANEM i za PANEM

12.10.2004r
Zawiadamiam o okropnym przestępstwie jakiego dopuściły się:
-Wydział XII Cywilny Sądu Okręgowego w Poznaniu
-Wydział III Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie
Proszę być poinformowanym i proszę wiedzieć, że te w/w poświadczyły nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne!!!
Mianowicie Wydział XII Cywilny Sądu Okręgowego w Poznaniu odrzucił mój pozew albowiem twierdzi, że nie może za stronę procesową dokonać opłaty sądowej inna osoba!

Podczas gdy wiadomo, że Sąd Najwyższy w uchwale z 12.04.1995r, odpowiedział w tym przedmiocie krótko: ?Uiszczeniu opłaty sądowej należnej od strony przez inną osobę jest skuteczne Uchwała ma w SN sygn. Akt III CZP 40/95) Proszę wiedzieć, że uwaga niniejsza dotyczy bezpośrednio oszustw jakich dopuścił się Wydział XII Cywilny Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Proszę wiedzieć, że podobnie postępuje III Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten Sąd nie tylko, że usiłuje być sędzią we własnej sprawie, ten Sąd natomiast twierdzi bezczelnie iż powód nie uiścił uzasadniając swoje twierdzenie tym, że inna osoba nie może dokonać za stronę opłaty sądowej. Zatem mając na względzie powyższą uchwałę Sądu Najwyższego należy stwierdzić, że ten sąd bezczelnie kłamie , czyli właściwie dopuszcza się przestępstwa określonego w ustawie Kodeks Karny. 
Powyższe wiadomości prezentuje dla kilku tysięcy osób w Polsce i na świecie.
Niech wymiar sprawiedliwości przestanie lekceważyć prawo i życie człowieka.
Czynię Ministra Sprawiedliwości personalnie odpowiedzialnego za zaistniały stan rzeczy i za ewentualne (pewne) pogorszenie stanu mojego zdrowia.
Dlatego! Żądam rozpoczęcia tego procesu w terminie 10 dni.
Żądam wypłaty 20% sumy roszczenia z tego powództwa w terminie natychmiast!
Żądam od prokuratora krajowego aresztowania winnych sędziów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i Warszawie albowiem mamy tu wyczerpany warunek ? przestępstwo na gorącym uczynku uchwycone.
Wszystkich Szanownych Państwa proszę o pomoc i wyrazy poparcia, albowiem postępowanie w absurdach wymiaru sprawiedliwości musi być przerwane.
Oświadczam, że brak reakcji ministra w ciągu 48 godzin spowoduje zwiększenie moich roszczeń o współczynnik 2. Stosuje się akcept milczący, czyli brak wyraźnego pisemnego sprzeciwu oznacz zgodę.

PS. Wzywam posłów do parlamentu europejskiego o bezpośredni kontakt ze mną mailowy lub telefoniczny celem ustalenia spotkania. Oświadczam dalej, że wola i dążeniem moim jest przedstawienie mojej sprawy w formie interpelacji poselskiej na forum Parlamentu Europejskiego lub w może w innej formule dopuszczonej przez regulanim i to właśnie będzie przedmiotem moich ustaleń z Szanownymi Posłankami i Posłami.
Dziękuje uprzejmie

11.10.2004r
 Bardzo dziękuję za wyrażoną wolę przyjścia mi z pomocą.
 Pragnę powiedzieć, że bardzo cenię spojrzenie Pana na
 krzywdę ludzką i wyrażam głębokie współczucie z powodu
 drogi Pana przez mękę w celu odnalezienia prawdy. Dzieje
 się to w demokratycznym kraju. W dalszym ciągu stosowanie
 prawa odbywa się na zasadzie sierpa i młota.

10.10.2004r

Mamy właśnie kolejną propagandę sukcesu, którą to ma być owa "rewolucja" w służbie cywilnej, jak to głosi podekscytowany Szef Służby Cywilnej, obwieszczając wszem i wobec wypełnianie zobowiązań rządu, a właściwie osobistych zobowiązań Premiera M. Belki w kwestii porządkowania struktur państwa i zmierzania do ich naprawy.
 
Sposoby konkursowego obsadzania stanowisk w administracji mają być jednym z instrumentów budowania uczciwego państwa. Z zewnątrz może to nawet i tak wyglądać, wyłącznie jednak dla niezorientowanych w zawiłościach tematu.
 
Diabeł tkwi w szczegółach, jak zwykle zresztą. Drobny krok w projekcie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, choć ważny, nie jest żadną rewolucją zwłaszcza, że pozostawia nadal ocean luk i kontrowersji, z których urzędnik skwapliwie korzystał, korzysta i nadal korzystał będzie.
 
Podstawą zaś jest stale i wciąż ta sama kwestia: odpowiedzialności konkretnych osób za konkretne działania.
 
W wielu tekstach, przede wszystkim w Raporcie "Służba cywilna III RP - zapomniany obszar" na stronach Fundacji Batorego oraz w wielu artykułach, m.in. Paragrafy i kaptury", a także w obecnie dołączonym tekście o kulisach kolejnego konkursu na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, podawane są przykłady ewidentnych naruszeń prawa czy bezspornego wykorzystywania stanowisk służbowych dla prywatnych celów.
 
I co? I nic. Dopóki nie będzie się egzekwowało prawa, dopóki nie będą wyciągane konsekwencje wobec nieuczciwych urzędników, dopóki niekompetentni, kłamliwi czy wręcz o inklinacjach przestępczych pracownicy administracji publicznej spokojnie będą sobie to prawo łamać, przy milczącej akceptacji zwierzchników, w tym i "poprawiaczy" systemu i państwa, dotąd żadne ustawy niczego nie zmienią, bo będą tak traktowane, jak traktowane są teraz.
 
Pozory, transparenty, hasła czyli kolejne igrzyska dla gawiedzi?.
www.aferyprawa.com -  Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sabahudin
24-12-2014 / 04:09
Awesome you should think of soitnhmeg" rel="nofollow">acpfqpmms.com">soitnhmeg like that
~Adrien
20-12-2014 / 10:25
This arlitce is a home run, pure and simple!