Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-09-2014

LIST OTWARTY REPRESJONOWANEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH DO PREZYDENTA RP B. KOMOROWSKIEGO


Tychy, dnia 4 września 2014 r.

Jan Jączek
e-mail: jan.jaczek@gmail.com

                                                                       Szanowny Pan
                                                                       Bronisław Komorowski
                                                                       Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                       ul. Wiejska 10
                                                                       00-902 Warszawa

                                                                       e-mail: listy@prezydent.pl

 
LIST OTWARTY
REPRESJONOWANEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

 
Szanowny Panie Prezydencie RP

1. Zawiadamiam Pana Prezydenta RP i Jego Kancelarię,  że w walce o odzyskanie zagrabionego majątku znacznej wartości, przez ponad pięć lat, wielokrotnie wskazywałem na istnienie sitwy prokuratorsko-sędziowskiej w okręgu apelacji katowickiej. Tymczasem były Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier CHRONIŁ TEN PRZESTĘPCZY UKŁAD, a dodatkowo posługując się dyspozycyjnym prokuratorem Małgorzatą Kaczmarczyk-Suchan, bezprawnie oskarżył mnie o znieważenie-zniesławienie sędziego Waldemara Szmidta.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt VIII Kp 260/13, sygn. akt III K 594/1  i inne.
 

2. Podkreślić należy, że sędzia SA Waldemar Szmidt i inni sędziowie w dniu 20 października 2010 r. stwierdzili, że OKRES DWUDZIESTU MIESIĘCY BEZCZYNNOŚCI I ZANIECHAŃ PROKURATURY W SPRAWIE AFERY FINANSOWEJ NIE JEST PRZEWLEKŁOŚCIĄ POSTĘPOWANIA PROKURATORSKIEGO, co jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, utrwalonym orzecznictwem sądów krajowych i zasadami prawidłowego rozumowania.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt II S 56/10.

Na złożone przeze mnie zawiadomienie o przestępstwie przez sędziego SA Waldemara Szmidta i innych sędziów, były Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier, jak i przedstawiciele tegoż Sądu  DO DZIŚ nie podjęli żadnych racjonalnych i merytorycznych działań, a wręcz przeciwnie swoją agresję skierowali przeciwko mojej osobie, usiłując zrobić ze mnie przestępcę za rzekome zniesławienie sędziego Szmidta.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III K 594/13 i inne akta.
 

3. Zwracam uwagę na istotny fakt, że następnie skargę dotyczącą przewlekłości postępowania prokuratury w dniu 22 sierpnia 2012 r., rozpoznawał sędzia Waldemar Szmidt, który zgodnie z treścią art.40 §1 pkt 1 KPK był z mocy prawa wyłączony, ponieważ sprawa dotyczyła jego bezpośrednio. Natomiast były Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier, powyższych NIEPRAWIDŁOWOŚCI NIE ROZPOZNAŁ, a za ujawnianie przeze mnie przestępstw podległych jemu administracyjnie sędziów, bezprawnie spowodował zatrzymanie mnie na Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, celem zastraszania i zamknięcia mi ust oraz wrobienie w pobicie policjanta.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt VIII Kp 260/13 i inne.
 

4. Podkreślam, że przez ponad cztery lata władze prokuratorskie i sądownicze UKRYWAŁY PRZEDE MNĄ "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron formatu A4. Protokół ten udostępniono mi dopiero po czterech latach, dnia 18 stycznia 2013 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, gdy przeglądałem akta sprawy. 

Powyższy dokument urzędowy posiada  fundamentalne znaczenie dla niniejszej sprawy, ponieważ faktycznie potwierdza wcześniejsze moje istotne zarzuty, twierdzenia i wnioski przeciwko przedstawicielom instytucji finansowej. DO DZIŚ władze prokuratorskie i sądownicze NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ zarzutów wskazanych przeze mnie w powyższym protokole, a przeciwnie wszystko robią aby je ukryć. Dodać należy, że na skutek przestępczych działań funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, utraciłem środki pieniężne znacznej wartości, zrujnowano mi życie, a obecnie represjonują i niszczą mi zdrowie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt VIII Kp 260/13, sygn. akt III K 594/13 i inne.  

5. Istotny jest fakt, że dnia 12 września 2012 r. grupa 16 osób złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziego SA Waldemara Szmidta i innych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zaadresowane do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta z datą 10 września 2012 r. Do dziś władze prokuratorskie oraz władze sądownicze NIE ROZPOZNAŁY poważnych zarzutów przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

Szanowny Panie Prezydencie, w nawiązaniu do powyższej treści, uprzejmie proszę o: 

A. Zbadanie niniejszej sprawy i uruchomienie służb specjalnych, by sprawdzić absurdalną decyzję awansowania sędziego Waldemara Szmidta na Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w sytuacji ciążących na nim poważnych zarzutów, które DO DZIŚ nie zostały rozpoznane przez   władze krajowe. 

B. Ustalenie motywu nasilonych represji wobec mnie po awansie Waldemara Szmidta na Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości RP.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt VIII Kp 260/13, sygn. akt III K 594/13 i inne. 

C. Wyjaśnienie BEZKARNOŚCI dyspozycyjnych sędziów w osobach: Agata Żak, Sebastian Kosmowski i innych, działających w zmowie przestępczej, którzy wydają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia sądowe rażąco sprzeczne z prawem, naruszają powagę instytucji Sądu i krzywdzą obywatela wskazującego patologię w sądzie.

Vide: załącznik nr 1 – zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt III K 594/13, w którym wskazałem i udowodniłem czyny karalne popełnione na moją szkodę przez Agatę Żak, Sebastiana Kosmowskiego, Waldemara Szmidta, Romana Sugiera i innych.
 

D. Wyjaśnienie zaniechań przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Szefa CBA na złożone interwencje i interpelacje poselskie w mojej sprawie. 

Szanowny Panie Prezydencie, biorąc pod uwagę powyższe fakty, interes społeczny wymaga, by niniejsza sprawa została rzetelnie zbadana przez właściwe służby, celem usunięcia z Instytucji Państwa Polskiego funkcjonariuszy skorumpowanych a często pozbawionych cech ludzkich.

Z wyrazami szacunku, Jan Jączek


Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA

POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~helenka
22-09-2014 / 11:28
Pytanie do Pana Prezydenta RP:...Jak się mają do rzeczywistości sądowych zachowań sędziów takie zapewnienia jak powyższe Post Scriptum: "WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw."? Mam wątpliwości, bo za taką wolność każą płacić. Takie jawne skubanie nas ze wszystkiego...
~helenka
18-09-2014 / 22:25
Szanowny Panie Prezydencie, biorąc pod uwagę powyższe fakty, interes społeczny wymaga usunięcia z Instytucji Państwa Polskiego funkcjonariuszy pozbawionych cech ludzkich. I to byłoby na tyle...
~ADVV0KAT
16-09-2014 / 10:42
zatrudniliśmy miliony urzędników z twa układów. Stworzyliśmy tysiące aktów prawnych w których każdy się P0gubi. Dzięki temu mamy swoją dowolność interpretacyjną. co w skorumP0wanym państwie jest P0dtwą by dymać P0datnika na maxa ;-)
~templariusz
16-09-2014 / 09:48
pieniądze bez pokrycia to ściema. $, EURO, zł wydrukowane na drukarce mniej znaczą niż bit coiny. Muszą być w srebrze, złocie lub miedzi. Dlatego zamordowano Kadafiego bo miał pokrycie w złocie.
~Krzysztof Maciąg Zbyszyński
15-09-2014 / 12:21
~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 15-09-2014 / 12:20 Uwaga!!! na "mediatora" - wcześniej jak była kuratorem sądowym to spała z podopiecznym gangsterem !!! z listy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie iwonę romanowską (na szczęście już odłączyła drugi człon nazwiska "Maciąg) Pesel 63060202106, która - przy okazji szuka ciągle - w celu wydymania - "starszego pana" , najlepiej z emeryturą...od niedawna (wcześniej Synów Pułku 12 m 50 - to info dla licznych jej wierzycieli) zam. ul. Świerkowa 7 05-130 Zegrze Południowe, czasem pętającą się po Rysiu w gminie Halinów u swojej matki i takiej samej jak ona oszuistki córeczki agnieszki janickiej (druga córka oszustka mieszka w Warszawie to elżbieta kąkol, a trzecia w Anglii to anna gniado), zięciowie też nie lepsi... O działaniu wyłącznie z niskich pobudek, wysługiwaniu się przez nią doktor neurolog danucie szostak (dawniej marchel) i chęci zemsty nijakiej iwony romanowskiej (u mnie już dozgonnie z małej litery bo to indywiduum mieniące się "mediatorem" sądowym ??? nie zasługuje na nic więcej !!!) świadczy jej dochodzenie kosztów zastępstwa w procesie (w sprawie XXV C 1603/12 - nomen omen z mojego powództwa o UWAGA !!! ... właśnie o unieważnienie małżeństwa ???!!!, bowiem kradnąc bezczelnie moje pieniądze (w dodatku część z nich już po moim wyprowadzeniu się od tej oszustki, bowiem wpłynęły pokaźne kwoty na jej konto, ale z moich tytułów - między innymi wynagrodzenie za pracę (w dodatku było to wyrównanie za kilka miesięcy) i dywidendy w SBM "Wspólna Chata"..., że nie wspomnę o bezprawnym przetrzymywaniu moich rzeczy osobistych - tym razem w Rysiu...,zleciła Komornikowi akurat Leszkowi Cabajowi, a więc spoza mojej apelacji, bowiem wiedziała doskonale o naszym konflikcie, bowiem działając w imieniu licznych klientów doprowadziłem do postępowania dyscyplinarnego p-ko niemu i dwukrotnie wstrzymałem licytację..."poszukiwanie" majątku żeby zdyskredytować moje dobre imię : w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Chata" w likwidacji, w której kiedyś byłem prezesem i później przewodniczącym Rady Nadzorczej, w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gosaniu w upadłości, w której byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej, w Fundacji Szkoły Społecznej , w której jestem tylko Fundatorem, w nie działającej od lat Spółce z o.o. "Croatia-Poland", w której jestem prezesem i 50% udziałowcem, w wydawniczej Firmie Infopress Poland Sp. z o.o. w Warszawie...I takie złodziejski nasienie (po tatusiu cinkciarzynie, już pod ziemią) śmie jeszcze wyciągać swoje wielkie jak bochny łapska. Tfuuu!!!, a teraz ona wystąpiła dla przedłużenia rozwodu - czyli ze zwyklłj zawiści i złośliwości - o unieważnienie małżeństwa w dodatku - jak przystało na "wszystkowiedzącą mediator" do niewłaściwego sądu. Swołocz!, zresztą kiedyś prawidłowo siebie oceniła występując w internecie pod ksywę "zolza63"
~K0M0R0WSKI
15-09-2014 / 11:15
macie psychiczny problem. Na ukrainie jest zwykła wojna gangów o dużą kase ale w PL mediach wciskamy Wam ideologię. P0dobnie w GP i Niezaleznej - Vaticano to duuuża kasa i wpływy. A Wy jesteście do rozgrywki przynosząc na to podatkową kasiore.
~1putin
14-09-2014 / 14:34
~WALL dek
13-09-2014 / 15:27
Wiecie jak się cieszę, że nie mam P0lskiego nazwiska.. Pracuję i mieszkam w GB. Wiecie 38 mln kraj który nie ma nawet produkcji własnego rowery, motocykla, auta... Traktuje się jak zacofanych Afrykańczyków. Pracodawcy patrzą jak na nieudacznika i złodzieja. P0zdrawiam skorumP0wanych rodaków.
~K0M0R0VVSKI
12-09-2014 / 14:23
VAT 23%, P.D. 2O %, jak zaoszczędzicie na fakturach jak prawnicy i lekarze macie dodatkowo ok. 50%, Jak wynajmiecie ziemie rolną 8O,- KRUS zamiast 11OO ZUS. Urzędnicy to terroryści z terrorystami się nie negocjuje pamiętajcie to sobie.
~jerozolita
11-09-2014 / 21:28
UWAGA. W UE. osoby z dowolnym wyższym wykształceniem mogą być pełnomocnikiem strony w sporze sadowym i to we wszystkich instancjach. Tak uwalono korupcję w UE. Ale nie monopol w P0lsze. Pamiętajcie że jest art 44 konstytucji mówiący , ze nie przedawnień gdy blokady sa z winy P0litycznej. Zbierajcie kwity i walczcie P0litycznie dla zasady aby odzyskać odszkodowania bez względu z przed ilu lat!!!