Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-09-2014

Kolejny etap prześladowania Bogdana Goczyńskiego z cyklu polscy sędziowie - mentalność hyclów... 

Ostatnio sięgnąłem w mojej analizie stanu społeczeństwa nieco głębiej i o tym w dalszej części tekstu wraz z analizą instrukcji Ministerstwa „Sprawiedliwości”. Bezpośrednim impulsem do napisania tego artykułu jest niedawny nakaz jaki otrzymałem, podpisany przez Mariusza Gresztę z Sądu w Pruszkowie, stawienia się w areszcie na warszawskim Służewcu z jednoczesną propozycją zamiany kryminału na haracz. Pretekstem był wyrok sprzed pięciu lat za rzekome pobicie mojej ówczesnej żony. Wyrok ów zapadał w ustawionym procesie wbrew dowodowi z wykrywacza kłamstw. Podczas procesu wskazałem na wielokrotne kłamstwa tej kobiety i na to, że obdukcja została wysmażona kilka miesięcy po formalnej dacie, na użytek sprawy rozwodowej i dla wyrwania kasy.

W jednym z kolejnych procesów jakie mi wytoczono, pani ta została zdiagnozowana przez biegłą psycholog jako przejawiająca cechy nieprawidłowej, psychopatycznej osobowości ze skłonnością do kłamstw i manipulacji. Osobowość jest to coś stałego, często wrodzonego. Tak więc, podczas pierwszego procesu i dużo wcześniej, miała ona te same skłonności. Teoretycznie więc byłem kryty na obie strony, przez wariograf i przez ekspertyzę biegłej. Wyrok powinien więc być wycofany. Jednak nie w polskich sądach. Tutaj w miejsce domniemania niewinności, funkcjonuje domniemanie winy i trzeba mieć bardzo mocne argumenty, żeby się wybronić przed oskarżeniem. Sąd Apelacyjny stwierdził, że opinia sądowo-psychologiczna nie jest dowodem. Zaś podczas pierwszego procesu stwierdzono, że badanie wariograficzne również nie jest dopuszczalnym dowodem (por. art 192a kpk, który mówi co innego), nie mówię już o zdrowym rozsądku, bo na ten w polskim sądzie miejsca nie ma.

Wcześniej spędziłem 6 miesięcy za kratami za próbę zabrania moich małych wówczas dzieci do domu. Oskarżono nie wtedy o pobicie teściowej i groźby karalne wobec żony, której nawet nie było na miejscu. Wyrok zapadł również wbrew wariografowi i zdrowemu rozsądkowi. Późniejsza ekspertyza psychologiczna, także wskazała na skłonność do kłamstw i ograniczenie umysłowe pierwszej z kobiet. Wyroku jednak też nie wycofano, a córki pozostają już dziewięć lat pod opieką zaburzonych psychicznie kobiet i nie mam z nimi jakiegokolwiek kontaktu. Sądom rodzinnym czy Rzecznikowi Praw Dziecka to nie przeszkadza. Wszystko jest zgodne z prawem, czyli z postanowieniami dewiantów sądowych.

Wydaje się, że prawdziwą przyczyną niebezpiecznych zachowań osobników w togach jest masowe zaburzenie psychiczne połączone z obłędem ideologicznym. Charakteryzuje się to wiarą we własną wyjątkowość połączoną z poczuciem władzy – cechy charakterystyczne dla wszelkiej maści rewolucjonistów, gestapowców i enkawudzistów. Są to również cechy przypominające mentalność hyclów – złapać i zamknąć jak najwięcej.

Żeby upewnić się w swoich przekonaniach zajrzałem na stronę ministerstwa „sprawiedliwości”. Jest tam nawet poradnik jak organy mają zachowywać się w przypadkach oskarżeń o przemoc w rodzinie, wraz z wytycznymi dla prokuratorów i sędziów. Dokument ma 188 stron. Charakterystyczne, że nie ma tam jakiejkolwiek wzmianki na temat weryfikacji oskarżeń i odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Nie ma żadnych sugestii co do potrzeby zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia. A przecież nierzadko zdarza się, że mamy do czynienia z osobami zaburzonymi psychicznie oskarżającymi wskutek urojeń lub w celu osiągnięcia korzyści, tak jak moim przypadku. Wszelkie instrukcje zmierzają do skazania bez wnikania w szczegóły. Co więcej, nawet gdy zeznania osoby skarżącej są niespójne i wskazują na fałsz, zaleca się traktowanie ich poważnie a nieścisłości interpretować na niekorzyść osoby oskarżonej. Innymi słowy zachęca się do składania fałszywych zeznań.

Ciekawy jest też wybór obiektu zainteresowania ministerstwa. Naiwny obywatel mógłby pomyśleć, że celem ministerstwa powinno być jak najlepsze funkcjonowanie tego działu pastwa, za który odpowiada. W tym wypadku byłaby to jakość orzekania sądów. Sprawiedliwym wyrokom zaś niewątpliwie służyłoby zwalczanie plagi fałszywych zeznań i oskarżeń. Nic z tych rzeczy. Jak wcześniej podałem, swoim zachowaniem sądy wprost zachęcają do oszustw. Jak się wydaje, celem ministerstwa jest inżynieria społeczna, zastraszanie i szpiegowanie ludzi, bo taki jest cel niesławnej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Spójrzmy teraz na sposób funkcjonowania aparatu totalitarnego państwa, gdzie olbrzymie rzesze urzędników bezkrytycznie stosują się do odgórnych zaleceń, nieraz przygotowywanych przez osoby dotknięte syndromem enkawudzisty. Efektem jest zbiorowy obłęd połączony z rewolucyjnym zacietrzewieniem i terrorem. I tego terroru doświadczamy.

Po moich publikacjach zgłaszają się do mnie osoby w podobnych sytuacjach poszukujące rady lub dodatkowych informacji, przechodzą one przez ten sam szok konfrontacji z aparatem terroru państwowego z początkowym niedowierzaniem. Media, włącznie z opozycyjnymi i katolickimi, o tych sprawach nie piszą, a jeśli tak, to w sposób przesadnie politycznie poprawny i dezinformujący. Mamy niewątpliwie do czynienia z duszpasterstwem medialnym przykrywającym psychopatyczny bandytyzm hasłami o państwie prawa, niezawisłych sądach etc. A przecież sędziowie świadomie wydający skazujące wyroki oparte na fałszywych oskarżeniach stanowią niesamowite zagrożenie dla społeczeństwa i powinni zostać natychmiast zdjęci z urzędu i być może odizolowani od zdrowych psychicznie ludzi.

Wracając do nakazu stawienia się u w areszcie, nie zamierzam zachowywać się jak Grzegorz Braun i dostarczać dewiantom satysfakcji. W areszcie się nie stawię i haraczu nie zapłacę. Zamierzam zastosować bierny opór. Na hyclów na razie nie mam siły. Pozostaję jedynie w nadziei, że kiedyś powstanie normalne państwo polskie z administracją złożoną ze zdrowych psychicznie ludzi. Póki co, unikajmy przebierańców w togach i potomków aparatu bezpieki. Przede wszystkim zaś nie wchodźmy z nimi w związki małżeńskie. Zaburzenia osobowości są bowiem dziedziczne. Jeśli ktoś nazwie mnie rasistą, to niech tak będzie.

Bogdan Goczyński

Dokumenty, do których nawiązuję w tekście.

Informator dla organów w sprawie przemocy w rodzinie.

Nakaz stawienia się w areszcie.

P.S. Poniżej załączam tekst e-maila jakiego wysłałem do Ministerstwa Sprawiedliwości z kopią do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i do Prezesa Sądu w Pruszkowie

Szanowny Panie Ministrze,

Niniejszym przesyłam do wiadomości Pana i urzędników Ministerstwa, kopię tekstu na temat mentalności polskich sędziów, jaki ostatnio opublikowałem w Internecie. Tekst ten nawiązuje również do jakości pracy Ministerstwa. Bezpośrednim impulsem do jego napisania są decyzje sędziów w sprawie Vk 151/09 przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie. Ich nieracjonalność z punku widzenia normalnego człowieka sugeruje obłęd, chociaż być może bez utraty poczytalności. W szczególności dotyczy to sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: SSA Maria Mrozik – Sztykiel, SSA Anna Prokopiuk, SSA Zbigniew Karpiński i Sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie: SSR Mariusz Greszta. Sędziowie Sądu Apelacyjnego odmówili uchylenia absurdalnego wyroku Sądu w Pruszkowie a sędzia Greszta wydał decyzję o jego wykonaniu. Szczegóły są dostępne na moim blogu pod adresem: http://bgoczynski.wordpress.com/2014/09/09/polscy-sedziowie-mentalnosc-hyclow/

Będę wdzięczny za informację czy wyżej wymienieni sędziowie mają aktualne badania psychiatryczne, czy przeszli testy na zaburzenie osobowości i z jakim skutkiem. Ciekaw jestem również czy ewidentne zaburzenia jakie przejawiają, są wynikiem szkoleń czy też mają naturę wrodzoną, np. dziedziczną. Ich zachowanie stanowi bowiem poważne zagrożenie dla porządku publicznego.

Odpowiedzi można mi udzielić e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres prywatny.

Korespondencję tę przedstawiam do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Bogdan Goczyński

Więcej w sprawach Bogdana:
Żółte papiery dla prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach - Bogdan Goczyński
Kto się boi ławników? Bogdan Goczyński
Długie ręce polskich psychopatów Bogdan Goczyński
Poczytalni inaczej, czyli tajniki osobników w togach. Bogdan Goczyński
Herszt schizofreników - poszkodowany Bogdan Goczyński
Kto żyje z dywersji społecznej? Bogdan Goczyński
Czy Polacy mogą wybić się na normalność? Bogdan Goczyński
Blogier Bogdan Goczyński zaatakowany fizycznie w więzieniu na Służewcu.
Sądy milczą wobec wniosków Bogdana Goczyńskiego. Wypuścić Goczyńskiego!
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji sprawdza, czy działano na szkodę Bogdana Goczyńskiego ?
Polowanie na Polonusa, czyli Goczyński-gehenna-story
Areszt Bogdana Goczyńskiego uchylony jednak zostaje za kratami. Krystyna Górzyńska
Zapraszamy 9.01.2013r do Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie aresztowania Goczyńskiego - co działo się z Bogdanem w areszcie na Mokotowie ? ! ?
Goczyński przepadł w więziennych lochach. Nikt go nie widział od 17 grudnia. Krystyna Górzyńska
Kiedy Policja wyjaśni, dlaczego dezinformuje Sądy w sprawie Goczyńskiego? Krystyna Górzyńska
Atak policyjno-sądowy na Bogdana Goczyńskiego, twórcę Obywatelskiego Sądu Przysięgłych.
Bogdan Goczyński, bloger walczący z mafią sądową, Święta i Nowy Rok spędzi w areszcie - został aresztowany w warszawskim sądzie.
Jak mafia wymiaru (nie)sprawiedliwości okrada obywateli polskich - Bogdan Goczyński
Tradycja Gestapo i NKWD żywa w III RP Bogdan Goczyński
Represje organów władzy o bezprawnych aresztowaniach opowiadają blogierzy Bogdan Goczyński i Rafał Gawroński
Kryminalny charakter wymiaru sprawiedliwości Bogdan Goczyński
Zabić w majestacie prawa... Bogdan Goczyński wolny!
Sąd Okręgowy w Wars

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Info
19-10-2014 / 22:56
* * * Polonica.net (17.10.2014) - lista żydów i pedofilów w zniewalanej Polsce * * * - NIECH NIE CZUJĄ SIĘ BEZKARNI !!! - Po ściągnięciu i rozpakowaniu należy kliknąć plik o nazwie "index". 4 adresy internetowe: https://www.sendspace.com/file/g5je46 freakshare.com/files/83ahax0o/Polonica.net-2014.10.17.zip.html bitshare.com/files/c4u7dmel/Polonica.net-2014.10.17.zip.html t084b.rapidgator.xup.pl/file/3897a07461997e8e797f080e3d92b6b8/Poloni Kontakt z Polonica.net: (listapolonica@wp.pl)
~antykurwiszon
28-09-2014 / 21:14
@prawdaprawa ale ty jesteś ludzka kurwa, daj spokój..
~Zapytanie
25-09-2014 / 18:50
O bandytyźmie policji zaczyna się coraz więcej i co raz głośniej mówić. Zapraszamy do skomentowania zachowań policjantów w niektórych przypadkach ich przełożonych. linki: 1.www.sfora.pl/polska/Policjant-zabil-autem-2-osoby-Uniewinniony-dosta 2.www.sfora.pl/swiat/Szokujace-wideo-Poprosil-go-o-prawo-jazdy-i-zacza
~Zapytanie
22-09-2014 / 13:47
@prawdaprawa Witam. Proszę do mnie napisać, zostawiam siebie email. majkan@poczta.fm
~prawdaprawa
19-09-2014 / 19:28
Dobrze,,, mogę udzielić.. kończę, bo się okazało, iż prąd się jończy
~G0RNllK
19-09-2014 / 12:51
Górnicy jadą do Warszawy. Ma ich być kilka tysięcy Górnicy będą demonstrować w Warszawie. Kilkutysięczna manifestacja ma się odbyć w dniu expose nowej premier Ewy Kopacz. Tak ustalił i ogłosił międzyzwiązkowy komitet protestacyjny. W 2OO5 r wyrwaliśmy po 6O.OOO na łeb . Teraz też się uda Buzek jest nasz i mamy 4 mln elektoratu. Od biedoty wyrwiemy z P0datków. Przyzwyczailiście nas za czasu stanu wojennego do luxusowych ośrodków specjalnych sklepów to macie obowiązek kontynuacji. Pamiętajcie sobie ,za za nami stoi NSZZ które są w każdym zakładzie pracy. Niech dziady zdychają na socjalu nam nalezy się dalej luxus i ochrona luxusu. fakty.interia.pl/polska/news-gornicy-jada-do-warszawy-ma-ich-byc-kil
~0bama
19-09-2014 / 10:39
narzekają jedynie ci którym nie udało się korupcyjnie ukraść kawałka P0lski. A np. zabójca P0lityk bezkarny z Wrocławia v-ce prezydent został europosłem. Słabe dziady muszą zdechnąć z głodu.
~Zapytanie
17-09-2014 / 13:12
@~prawdaprawa Witam. Będzie pan chciał może udzielić wywiadu dla pewnego internetowego portalu i jako osba anonimowa ?
~prawdaprawa
16-09-2014 / 22:50
 Czy policja może 1. nieprzyjmować zgłoszenia o kradzieży  a) osobiście b) telefonicznie  Czy "może" fałszować protokół lub pisać notatkę służbową wówczas,  gdy pyta o to prokurator,  Niszczyć nagrane rozmowy telefon. Z 997 i nagrane obrazy z kamer: ( w komisariacie);, fałszywie oskarżać, poświadczać nieprawdę, w notatkach służbowych,  Podrzucać, poprzez przestępców, dowód osobisty do mieszkania,     A prokurator czy może: fałszować protokół, a gdy zgłaszał widoczny ślad fluidu korektora, :!!! - WYKONAĆ KSERO KOLOR-  i-  :nie ma śladu fałszu! !! Odnośnie tegoż fałszu prokuratorskiego, otrzymałem pismo, a nie postanowienie!   - POCZTA polska: me listy:  przechwytuje, niszczy. i zniekształca!  Czy tak uczyni drugi operator?  ( choć o drugim"to inne" legendy")      Przez ludzi policji - okradziony, obecnie - pobity: przez policję! ( inwalida! ) a jutro? Fałszuje się wszystko, czyni to policja i prokuratura, niszczy dowody przestępstw w relacji do mnie- Ale, bez problemu, fałszywie oskarża - to: oczywiste, dla mnie, jaki będzie koniec... . Bez złudzeń.     Jak chcecie kilka dokumentów,  które mi nie skradziono, to mogę przesłać.  Jeśli otrzymajcie, to wnoszę o odpowiedź. Ponadto, macie kolejny przykład, jaka obecnie jest "wolność". Nadmierniam, iż na stronie "monitoringu' obywatelskiego (facebook)-firr" umieściłem poniższy tekst -  skasowane! Aby opinia publiczna (4- osoby) nie przeczytała o realizacji praw inwalidzkich. Zatem - zamiast pomoc, to restrykcje.     Opis, jest jedynie fragmentem, problemów.    Oto historia szykan:    Tu, w Poznaniu, w relacji do i n w a l i dy,  urzędy, policja,  prokuratura, stosują terror!!  Jeszcze nie podaję  nazwiska także inwigilują telefon!       Zostałem pobity przez policję sądową poznań stare miasto.  Ich działania, to kontynuacja działań - napaści na mnie,  lata 2009-10, (kradzieże  do dziś): doszczętnie okradziono mnie. S: 1ds 1138/10 ;1372/10 itd. Także podejmowano działania w celu z a m o r d o w a n i a.  mnie:  nie jest to, niestety, fantazja-patrz akta: ale ten aspekt, z uwagi na jego kryminalny charakter, nie opisuję. W aktach jednoznacznie opisane. -jeszcze jedno:dowód osobisty pozostawiony na. Komisariacie policji (2010r.) został podrzucony do mieszkania!      Odnośnie pobicia, to wie o tym prezes sądu rejonowego p-n stare miasto. Podjął pewne działania w sprawie. Można zatelefonować.     Reasumując: Oskarżam policję, iż poprzez swych ludzi dokonują kradzierzy. Morderstwa  (...) i  pospolite. Narkotyki. I tworzenie organizacji przestępczych. Udowodnione!      Z uwagi, iż zbyt dużo wiem, obecnie FAŁSZYWIE  oskarżyli mnie o znieważenie funkcjonariuszy i 65 jakiś 141 z kodeksu wykroczeń. Komisariat marcinkowskiego  31 a s. Kr III ASM  5601-74/4175/14 tel. 61 84 12406  (należy dodać, iż pierwszy, nakazowy wyrok śmierci, choć nieprawomocny - zapadł).    I dalej... .    Aby ukryć przestępstwa,  policja fałszowała protokoły i zniszczyła zapisy 997. I zapisy z kamer. W  2010 r  (w2014-fałszywie oskarżony. Pobity przez policję. Co dalej-    Także w prokuraturze fałszowano  protokoły!      Ponadto: kradnie się pisma wysłane do trybunału w strasburgu oraz przerabia się! Pisma żę strasburga! Jest to naruszenie konwencji iż kraje nie będą stosowały przeszkód w wymianie pism z trybunałem! Te listy i dowody mi ukradziono- jak około 1,5m akt! Dlatego informuję o tym, jak realizuje się, konwencję w Polsce. I w jaki sposób, postępuje się  relacji do ofiar przestępstw.    Nie mam złudzeń - za-bi-ją. Muszę uciekać, tak jak uciekłem, po tygodniu z legalnie otrzymanego mieszkania, od wprowadzenie się.  Przed policją, i pracujących dla nich,  przestępcami.         
~0bama
16-09-2014 / 13:52
he he he M0SC0W śmieją się , że PlS zrobi zabójczą partię i zabójczy europarlament.. polska.newsweek.pl/tato-go-zmiksowal,91007,1,1.html