Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-06-2014

Historia prawdziwa projektu technicznego ku nauce i przestrodze o tym, co nie jest siłą Prawa, lecz prawem silnych w RP…

Grudzień 1997 roku stawał się zasadniczym punktem w realizacji dwuletnich prac przygotowawczych dla urzeczywistnienia kompleksowego projektu pt.: Kombiterminal Śląsk- Sławków/koło Dąbrowy Górniczej.

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa (C.Z.H.) w Katowicach przyjęła ofertę odkupienia od niej nieużytecznego w dobie wkraczającej do Polski gospodarki rynkowej, Zakładu Przygotowania Rud w Sławkowie.

Urzeczywistnienie planowanej inwestycji zaowocowałoby w okresie likwidacji polskich kopalń, hut i przemysłu, stworzeniem ok. 500 stabilnych miejsc pracy, utworzeniem towarzyszących inwestycji i podmiotów gospodarczych, bazujących na usługach logistycznych Międzynarodowego Węzła Transportu Kombinowanego Kolejowo- Drogowego, a tym samym podniesieniem znaczenia gospodarczo- politycznego regionu Górnego Śląska i Polski na arenie Unii Europejskiej i kontynencie Euro- Azjatyckim.

C.Z.H. oświadczyło gotowość transakcji kupna- sprzedaży.

Niby tylko dla sprawdzenia powagi i uczciwości inwestora, - uwarunkowało parafowanie umowy przedłożeniem koncepcji zagospodarowania kupowanego terenu.

Od momentu otrzymania opisowego egzemplarza Projektu, sprzedający wprowadził ociągającą taktykę pertraktacji, by wreszcie uzależnić sprzedaż przedmiotowego obiektu od… łapówki  

w wysokości połowy sumy inwestycyjnej, będącą wielokrotnością wartości sprzedawanego obiektu. 

Skarga na powyższą bezczelność do ówczesnego wojewody śląskiego Kempskiego Marka zaowocowała natychmiastowym zawieszeniem dyrekcji C.Z.H., 
ale zamiast wymiany dyrektorów - niezgodnym z przepisami wprowadzeniem zarządu komisarycznego. 

Zarządca komisaryczny Bąk Marian, wykorzystując w pełni „prawo do bezprawia” nie tylko wyrzucił z pracy kilkaset pracowników C.Z.H. i Z.P.R., którzy byli być przejęci przez firmę „Kombi Pol Trans” w momencie rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji „Kombiterminal- Śląsk”, ale dokonał jeszcze zdumiewająco bezkarnej „wyprzedaży za bezcen” majątku C.Z.H..  Wszelkie próby pracowników C.Z.H., ukrócenia tegoż procederu nie odniosły żadnego rezultatu. 

Do momentu dziwnego i gwałtownego załamania się mojego stanu zdrowia i wyjazdu na leczenie do Niemiec, zabiegałem u wszystkich władnych w Rzeczpospolitej Polskiej tj., od regionalnego urzędnika i działacza związkowego do ministrów, premierów i prezydentów R.P. włącznie. Zabiegałem tylko o pomoc w zakupie w/w obiektu, reszty dokonałby sztab specjalistów i przyjaciół. 

Pozostawiony w Polsce pełnomocnik, też…. nie zdołał przebić się poprzez „zmowę solidarnych urzędników”. 

Z upływem kilku bezowocnych i pochłaniających olbrzymie środki finansowe i zdrowie lat, na podstawie potwierdzających się poszlak o celowości (i za wiedzą najwyższych w Polsce) taktyki, niweczenia szans gospodarczych polskiej firmy i interesów Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, okazałem niby braku zainteresowania losami własnego projektu.

W tym momencie C. Z..H., rozpoczęła oficjalną realizację mojego Projektu, jako własnego, wypełniając tym znamiona przestępstw; celowego oszustwa i plagiatu przedmiotowego Projektu.

Okazało się, że już w 1998 roku dokonano nieprawnego upaństwowienia mojego Projektu poprzez wprowadzenie idei mojego Projektu do „Programu Uzdrawiania C.Z.H.”, zatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, wojewody Kempskiego Marka. Reszta produkowanych nieprawidłowości administracyjno- prawnych, służyła zatarciu śladów nieprawości działania urzędników państwowych i oszukaniu opinii publicznej. 
Na podstawie powyższych faktów, w grudniu 2012 roku, złożyłem w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie „Zgłoszenie Dokonania Przestępstwa” na szkodę moją i Skarbu Państwa tj.: Rzeczpospolitej Polskiej. 

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie niezgodnie z przepisami: 
- wielokrotnie przekazywała akta sprawy Prokuraturom w Katowicach i Dąbrowie Górniczej
- wprowadziła do spółki z Policją nieprawdziwe dane dla; 
a/ zmiany kwalifikacji
(bagatelizacja) wagi sprawy,
b/ skrócenia okresu przedawnienia, itd., itp.,
- nie rozpatrując kategorycznie wymaganych materiałów dowodowych…..
umorzyła śledztwo na podstawie absurdalnych powodów.

Wniesione odwołanie do Rejonowego Sądu w Dzierżoniowie za pośrednictwem Prokuratury dzierżoniowskiej, zostało nieprawnie przekazane przez tą że do Sądu Rejonowego w Katowicach.

Sąd katowicki nie miał prawa przyjąć a co dopiero rozpatrywać w tym prawnym sporze. 

Równolegle, zastosowano wobec poszkodowanego szereg gróźb karalnych, do utraty zdrowia a nawet życia włącznie, i kolejnej serii niszczenia jego mienia, - gdy nie odstąpi od szukania sprawiedliwości. 
Wyrok Rejonowego Sądu w Katowicach urzędującego w budynku obwinionego zapadł wg., przewidywań na korzyść rezydującego na górnym piętrze tego budynku obwinionego tj. C.Z.H. .

Odwołania od wyroku, (z racji paradoksalnego uznania administracyjnie pośredniczącej w przekazaniu Skargi do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie pierwszą instancją odwoławczą) - nie dopuszczono.

Wobec tego, poszkodowany złożył bezpośrednio w Prokuraturze Generalnej w Warszawie Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa” przez; funkcjonariuszy Policji w Dzierżoniowie, Prokuratur w Dzierżoniowie i Świdnicy i sędziów w Katowicach, oraz ponowne Zawiadomienie o czynach Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. 
Aktualnie, proceder nabiera znanych już uprzednio kanonów obiegu dokumentów tj., cedowania sprawy winnym do roztrzyganiu o swojej winie lub niewinności.

Co do samych losów Projektu, to minione lata udowodniły w całości prawidłowość zamysłu, przygotowania Projektu i mimo minionych lat jego nieprzemijającą aktualność. 
Aktualna polityka Unii Europejskiej i państw Azji na płaszczyźnie gospodarczej wymiany towarowej i logistyki jest dokładnym odzwierciedleniem przewodnich myśli pomysłodawczy i inwestora.

Sam Projekt, jako plagiat funkcjonuje w okrojonym zakresie pod nazwą EUROTERMINAL  i daje plagiatorowi sukcesywne dochody.

Interes Skarbu Państwa nie ma z tego plagiatu- (w porównaniu do Projektem przewidzianych)- wiele zysków. Na to składa się dodatkowo też wiele mało mądrych, zachłannych decyzji odpowiedzialnych urzędników.  W minionych latach polski transport kolejowy stał się najdroższym transportem w europie.  Z tego powodu wiele pociągów towarowych omija teren Polski na pokładach promów bałtyckich.  Z podobnych powodów zbudowano kolejne rurociągi gazowo- ropne na dnie Bałtyku. 
Ponadto, jak informuje ANGORA w artykule „ Mafia Drewniana „, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA. oszukała firmę Urzędowski z Ziębic na 247 miliony PLN.

Podobnie jak w niniejszym przypadku odnotowano bierność organów śledczo- dochodzeniowych wszystkich stopni i rodzajów. Wiodącymi w tym są organa dolnego śląska.

Eugeniusz Poteński

Dr Zbigniew Kękuś głoduje pod ING Bankiem Śląskim w Warszawie, Komorowski już 5 tygodni w więzieniu. Internauci – podejmijcie publiczną akcję.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Gisel
23-12-2014 / 17:14
At last, soeonme" rel="nofollow">fkzyysid.com">soeonme comes up with the "right" answer!
~Benny
19-12-2014 / 17:24
Check that off the list of things I was couefsnd about.
~marzsia
23-06-2014 / 06:53
~K0M0R0WSKI
22-06-2014 / 10:10
stadiony są duże więc 3/4 Polaków można tam zapuszkować. Niektórych odwiedzi seryjny samobójca a innych komornik. Dobrze, że mamy zaufanych sędziów, ich firmy rodzinne windykacyjne, uzbrojoną nasza rodzinne bezwzględną bezpiekę, sąsiadów uzbrojonych chcących od lat P0dbić P0lszę daliśmy im ustawę aby to zrobili + naszym aby mogli nawet zastrzelić legalnie. W 2016r Niemcy legalnie wykupią ten padół buntowniczy. PlS.. Marta Kaczyńska wzięła odszkodowanie więc jej rodzina wie że to nie zamach. Kościół rocznie dostaje od Was miliardy naszymi rękami więc oleje Was - dla kasy.