Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-09-2013

FORUM MATEK WALCZĄCYCH O PRAWA OJCÓW 

Stronę  prowadzą  Matki i rodziny pokrzywdzone przez system

 

Pismo komisji Polityki Społecznej i Rodziny  na podstawie wystąpienia Forummatek do Ministra sprawiedliwości do Rzecznika Praw Dziecka 

Forum Matek napisało nowe pisma ! a urzędnicy siedzą i  patrzą....

Do rzecznika Praw dziecka

Do Minister równego Traktowania

Do ministra finansów

 
Forum Matek złożyło do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu wotum nieufności wobec Rzecznika Praw Dziecka

Oczekiwano od Rzecznika propozycji zmian Prawa Rodzinnego, ukrócenia samowoli w uprowadzaniu dzieci przez matki, likwidacji bezprawnych postanowień o pobycie dziecka z matką (96% )oczekiwano zmian, które ukrócą zjawisko „alienacji rodzicielskiej”, nie włączanie dziecka w konflikt rodzinny, oczekiwano wprowadzenia różnych form opieki – w tym opieki naprzemiennej - równoważnej, oczekiwano działań w kierunku ograniczenia ingerencji państwa w rodzinę. Oczekiwania te nie zostały spełnione. 
wotum nieufnośći
   załącznik

Kontakt z dziadkami ojczystymi opinia psychologa

 ForumMatek zasięgnęło opinii psychologa w sprawie braku kontaktu wnuków z dziadkami ojczystymi czytaj dalej

 
Forum Matek czynnie uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz  27 03 2013

mówiono o konieczności wprowadzenia opieki naprzemiennej i o konieczności powrotu dziecka do miejsca zamieszkania  czytaj więcej 

Apel Forum Matek o powstrzymanie tragedii przekazany do Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera Rządu, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania.
Dnia 15 marca br. Forum Matek otrzymało przerażającą wiadomość o samobójczej
śmierci 31 – letniego ojca ze Starachowic – syna jednej z matek naszej grupy, który poddał
się w nierównej walce o miłość do swojej 4 letniej córeczki Mai.

czytaj więcej   ,  czytaj pismo Forummatek do Matki Artura Milanowskiego    do Premiera

Apel Forum Matek do polityków, prezydenta o debatę społeczną

Czy ulica ma być miejscem debaty publicznej?
jeśli tej debaty odmawia się ojcom i forum matek w progach prezydenta rp, marszałka sejmu rp, marszałka senatu rp, rady ministrów rp, rzecznika praw obywatelskich rp rzecznika praw dziecka, to:
zapraszamy na debatę 8 marca godz. 12:00 do Poznania!
pod Sąd Okręgowy !
cała polska solidaryzuje się w obronie praw dzieci i ojców!  
czytaj więcej
 
APEL MATEK DO OJCÓW
1.  Zobaczcie odpowiedź Prokuratury Generalnej  - RODK nielegalne !  
2.  Nie idźcie do  RODK ! - zobacz dlaczego
3. SĄD NIE MA PRAWA KIEROWAĆ NA BADANIA DO RODK
 
Manifestacja "Gdzie są ojcowie" przed Pałacem Prezydenckim 23 luty 2013

Manifestację organizował ruch społeczny DzielnyTata.pl
czytaj więcej

LIST DO PREZYDENTA W ZWIĄZKU Z WIZYTĄ

 
Jesteśmy wdzięczne Panu Prezydentowi za zaproszenie na spotkanie. Jest to dobry sygnał; sygnał, że nadchodzi czas na zmiany oczekiwane przez tysiące obywateli, którzy są zdani obecnie sami na siebie, upokarzani, odsunięci od wychowywania swoich dzieci.
....
czytaj więcej
 

LIST OTWARTY DO PANA SĘDZIEGO JACKA IGNACZEWSKIEGO

Jesteśmy trochę rozczarowane ukazanym się na rynku prawniczym Komentarzem do Prawa Rodzinnego pod Pana redakcją...
...Jak twierdzi prof. nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Mącior –„prawo do dziecka istnieje jak prawo do wolności. ”.Wszelkie ograniczanie praw rodzinnych, czyli władzy rodzicielskiej, jest naruszeniem Konstytucji i jej odpowiednich zapisów o równości kobiety  mężczyzny w każdej dziedzinie życia rodzinnego czy o równości praw każdego rodzica (art.32 w zw. z art. 33)....
czytaj więcej

OPINIE DO ROZWODÓW SPOZA USTAWY ?

Jeśli bowiem do Trybunału Konstytucyjnego zostanie złożona skarga, a ten uzna wspomniane regulacje za niezgodne z ustawą zasadniczą, pojawi się możliwość wznowienia postępowań, w których orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi oparto na opiniach RODK. To może być przewrót kopernikański - puentuje adwokat Marcin Muśnicki
czytaj więcej

List do INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Do szeregu   instytucji państwowych złożyłyśmy wniosek o zbadanie podstaw działania  i legitymacji do wydawania opinii w sprawach rodzinnych- rodzinnym ośrodkom diagnostyczno konsultacyjnym,  zwanych RODK-ami.

(...) 

Obecny system jest zorganizowany jako system represji rodzicielskiej, godzący w rodzinę, godzący w dziecko.(...)

czytaj więcej
 
SPOTKANIE U RZECZNIKA PRAW DZIECKA


W dniu 24 października br. o godzinie 16:00. odbyło się spotkaniew siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32.

czytaj więcej
 

PISMO DO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ   19 09 2012

Czy jedyną formą na zwrócenie uwagi na szerzące się nieprawidłowości,   jest w Polsce podpalenie się przed Pana Urzędem zderzając się z biurokracją,   takie odnosimy wrażenie. Nie mamy możliwości równie skutecznego i równie silnego zademonstrowania problemu o jaki walczymy, a który związany jest z ochroną dzieci,  ponieważ nie jesteśmy kobietami  należącymi „ do gabinetu cieni czytaj więcej

za pismem poszła też informacja do SENACKIEJ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI 

 PROJEKT USTAWY   marzec 2012

projekt ustawy o opiece wspólnej/naprzemiennej przesłany do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina

oraz do Komisji Kodyfikacyjnej  projekt ustawy

 ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW DZIECKA    5 09 2012 na przesłanie zmian w ustawie  - o opiece wspólnej 
 odpowiedź
  

APEL DO MEDIÓW    10 08 2012

W licznych publikacjach prasowych poruszany jest temat różnych urzędów państwowych, których głównym celem jest „urzędniczenie” a nie rozwiązywanie problemów obywateli. (...)

 W najczarniejszym scenariuszu nie przywidywałyśmy, że proces niszczenia rodzin i krzywdzenia ojców i dzieci – mimo istnienia tylu urzędów i instytucji państwowych oraz tylu pomocowych fundacji – przybierze takie rozmiary. (...) 
 czytaj więcej

WIZYTA U MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Jarosława Gowina  23 07 2012

dotyczący spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem  w dniu 23 lipca br. Przedmiotem spotkania były  problemy dyskryminacji ojców w postępowaniach prowadzonych przez sądy rodzinne.  czytaj więcej 
a także http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/gowin-skonczyc-z-dyskryminacja-ojcow

Pismo do Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta    31 05 2012

Zbiorowe wystąpienie o spowodowanie wyjaśnienia czy nie doszło do złamania prawa.

/...Wydaje się zatem, iż Minister Sprawiedliwości wydając rozporządzenie przekroczył upoważnienie ustawowe a tak wydany akt prawny w zakresie przekraczającym to upoważnienie jest sprzeczny z art. 92 Konstytucji i nie powinien być przez Sądy stosowany..../ czytaj więcej

W IMIĘ SYNA I WNUCZKA     12 06 2012

 Polskie babcie walczą o wnuki. Tracą z nimi kontakt po rozwodach własnych dzieci. Mówią;  Robimy to dla synów, nas samych, ale przede wszystkim dla wnuków.
 czytaj artykuł z Gazety Pomorskiej

31 MAJA 2012! odbył się kongres !

Kongres „Pokrzywdzeni lecz  Niepokonani 2012” w Sali Kongresowej w Warszawie
Zobacz fotorelację

PISMO DO: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

TATA TEŻ MA PRAWA

 Walczymy o to, żeby przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące ograniczeń władzy rodzicielskiej ojcom zostały zmienione. Chcemy, żeby gwarantowały naprzemienną, wspólną, równoważną opiekę nad dzieckiem obojga rodzicom. Niech rozwód małżonków nie oznacza rozwodu ojca z dzieckiem - wyjaśnia Teodozja Strawczyńska,
 czytaj więcej w zakładce media

PISMO DO: Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie RODK

PISMO DO: Komitetu Ochrony  Praw Dziecka

APEL MATEK DO OJCÓW - Nie idźcie do  RODK !

 TO HYMN OJCÓW - zobacz nasz protest

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.