Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Do czego służy sąd? Ryszard "Bobcat" Jakubowski

Odpowiedź na tytułowe pytanie wydaje się bardzo prosta: Sąd służy do rozstrzygania różnych spraw i ich osądzania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sprawiedliwości. Sęk w tym, że odpowiedź ta jest niepełna. Brakuje w niej drugiego zdania, które brzmi: Powyższe nie dotyczy sądów polskich. Polskie sądy (na szczęście nie wszystkie) służą do ŁAMANIA PRAWA!!!

Warszawski sąd cywilny. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100. Muszę sprawdzić dane pewnej firmy, zwłaszcza zakres jej działalności według PKD oraz nazwiska osób uprawnionych do podpisywania w imieniu tej firmy oświadczeń woli i umów, czyli – do jej reprezentowania w kontaktach zewnętrznych. Po wejściu do czytelni akt – szok! Mogę dostać te akta do wglądu, ale pod warunkiem, że dam do depozytu swój… dowód osobisty! Dowód dałem, ponieważ uznałem, że bardziej korzystne dla mnie będzie przyzwolenie na popełnienie wykroczenia z art. 55 pkt. 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, niż nieuzyskanie potrzebnych mi informacji.

Przy okazji zauważyłem, że osoba popełniająca to wykroczenie ma w szufladzie co najmniej kilkanaście różnych dowodów osobistych, a więc popełniła co najmniej kilkanaście razy jednego dnia to samo wykroczenie, zapewne za aprobatą bądź nawet NA POLECENIE swoich przełożonych.

W ten oto prosty sposób warszawski sąd unaocznił mi, gdzie ma obowiązujące w Polsce prawo i że miejsce to znajduje się tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę!

Z ciekawości popytałem tu i ówdzie, porozmawiałem z paroma osobami, które musiały w ostatnim czasie skorzystać z czytelni akt sądowych w różnych warszawskich sądach. Prawie wszystkie były ZMUSZONE do dobrowolnego oddania w depozyt swojego dowodu osobistego pod rygorem nieotrzymania akt do wglądu! Informacji tych nie sprawdzałem, wystarczyło mi, że w jednym sądzie (Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy, Warszawa, ul Czerniakowska 100) sam na własne oczy przekonałem się jak w majestacie prawa łamane jest prawo. Przekonał się o tym także naoczny świadek, w którego towarzystwie przeglądałem potrzebne mi akta.

Na podstawie art. 55 pkt. 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zatrzymanie dokumentu stwierdzającego tożsamość jest zagrożone karą ograniczenia wolności do jednego miesiąca lub karą grzywny do 2500 zł.

RYBNIK - CZY SĄD REJONOWY W RYBNIKU JEST JUŻ PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ PREZESA KRZYSZTOFA FOJCIKA?

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.