Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 25-12-2017

DEKLARACJA WSPÓLNYCH CELÓW

Niech ten Dzień Bożego Narodzenia
będzie wielkim dniem Polskiego Zjednoczenia!
Dniem w którym wspólnie zadecydujemy
czy po Bożemu w Polsce żyć chcemy!
Wśród rodzin naszych debatujmy
I Deklarację Wspólnych Celów podpisujmy!


Uprzejmie proszę o BARDZO szeroką i MASOWĄ kolportację poniższych materiałów! Dołączam świąteczne życzenia i do Siego roku! 

Ze strony: https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2017/12/23/poprzyj- deklaracja-wspolnych-celow- polakow-na-podstawie-prawa-do- samostanowienia-narodow-23- xii-2017r/

DEKLARACJA WSPÓLNYCH CELÓW

Polski Interes Narodowy może być osiągnięty jedynie przez uczciwą współpracę wolnych ludzi w silnie zorganizowanym państwie. Wolność człowieka może być realizowana jedynie w świecie ładu, porządku i poszanowania innych niż swoje uprawnienia i ustalenie precyzyjnej odpowiedzialności. Ideał Narodowy Polski nie może być sprzeczny z zasadami moralnymi. Gdy z życia państwowego usunie się pierwiastek moralności ewangelicznej, państwo staje się podobne do bandy rozbójników. Bandyci podlegają przecież władzy wodza i rządzą się pewnymi zasadami przy rozdziale łupów, a więc i oni posiadają SWOJE prawo i władzę.... Ileż mamy wypadków w historii, gdy gromada rozbójników zajmuje pewne terytorium, podbija ludy, zakłada nowe państwo....

Dlatego, musimy wspólnymi siłami, poprzez ustanowienie Nowego Prawa w Polsce, odzyskać Polskę dla Polaków! Musimy doprowadzić nasz kraj do pełnej suwerenności oraz do samowystarczalności żywnościowej, energetycznej i monetarnej. Aby to zrobić, konieczne jest zrealizowanie podstawowych czterech nadrzędnych celów do których poparcia zachęcam każdego Polaka oraz każdą organizację działających w imię dobra wspólnego każdego obywatela Polskiego. Poniżej treść deklaracji:

Na podstawie międzynarodowego prawa do samostanowienia narodów:

Art. 1. Prawo narodów do samostanowienia (Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)
1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

Deklaruję poparcie i wsparcie w celu wspólnego zrealizowania w Polsce koniecznych nadrzędnych celów:

1.Ustanowienie w Polsce Nowej Konstytucji oraz Nowego Prawa, opartych na fundamencie prawa naturalnego, zgodnych z Dekalogiem, z zasadą miłości bliźniego, gdzie osoba ludzka będzie miała prymat nad państwem.

2.Przywrócenie Narodowi Polskiemu władzy nad własnym pieniądzem poprzez zmianę systemu monetarnego w Polsce i likwidację odsetki.

3.Uruchomienie polskich zasobów naturalnych w Polskim Interesie Narodowym, w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski i wypracowania dywidendy narodowej dla każdego Polaka.

4.Umożliwienie Polakom osiagnięcia najlepszego dobrobytu ekonomicznego poprzez wprowadzenie w Polsce zasad gospodarczych opartych na  Katolickej Nauce Społecznej gdzie najważniejszymi celami ekonomii są Bóg i człowiek.

W ramach wspólnych działań operacyjnych w dążeniu do realizacji w/w celów, deklaruję swoje wsparcie:

       w akcji promocyjnej i informacyjnej „Deklaracji Wspólnych Celów z dnia 23 grudnia 2017roku”
       w pozyskiwaniu funduszy na realizację celów zawartych w w/w deklaracji
       w pozyskiwaniu ekspertów chętnych do przygotowania programu gospodarczego oraz konkretnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych, w tym do przygotowania konkretnych aktów prawnych i ustaw opartych o prawo naturalne, koniecznych do przegłosowania w Sejmie w celu realizacji wyżej wymienionych w deklaracji celów.

Spis osób, organizacji oraz fundacji które poprą „Deklarację Wspólnych Celów z dnia 23 grudnia 2017 r.” i w sposób namacalny będą aktywnie i konkretnie działać,  zostanie opublikowany na stronie: www.deklaracjawspolnychcelow.w ordpresss.com Tam też darczyńcy którzy popierają konieczność realizacji wymienionych w deklaracji celów będą mogli zapoznać się z tymi organizacjami oraz osobami i będą mogli je wspierać finansowo.
Teresa Garland, Inicjator i Koordynator Komitetu Sterującego który należy pilnie powołać.

Plik formularza można pobrać tutaj: https://akademiapolityczna.fil es.wordpress.com/2017/12/2017- 12-23-deklaracja-wspolnych- celow-formularz.pdf
Oraz bezpośrednio ze strony:
https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2017/12/23/poprzyj- deklaracja-wspolnych-celow- polakow-na-podstawie-prawa-do- samostanowienia-narodow-23- xii-2017r/
Informacje dodatkowe na temat konieczności zmiany w Polsce prawa oraz systemu monetarnego możecie Państwo znaleźć w poniższych artykułach:
http://wawel.neon24.pl/post/14 0978,el-hagin-prezydent-duda- i-dwie-cywilizacje
https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2017/12/19/antypols ka-i-antyludzka-polityka-nbp- i-znowu-sedno-tkwi-w- konstytucji-i-w-zniewalajacym- polakow-niemiecko- talmudycznym-prawie/
https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2017/11/25/jaka-pro fesura-taka-nowa-konstytucja- strach-sie-bac-debata-w- krakowie-na-temat-konstytucji/
https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2017/12/18/czy-pola cy-sa-masochistami-utrzymujac- system-prawa-ktory-ich- zniewala-na-to-wyglada-zmienmy -to/
https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2017/12/18/wywiad- roku-2017-z-jozefem-kamyckim- nowa-architektura-monetarna- dla-polski-temat-do-pilnej- dyskusji/

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.