Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-01-2017

Brzesko - skarga do Burmistrza G. Wawryka  - czy niekompetentny kierownik M. Styczeń biura obsługi klienta strefy płatnego parkowania powinien dalej pracować "z układów kolesiowskich" ?

się i swoich obronimy - czyli odpowiedz z Urzędu Miejskiego w Brzesku w sprawie skargi na pracownika M. Stycznia...

Urząd Miejski w Brzesku
ul. B. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

Burmistrz Grzegorz Wawryka

Skarga na urzędnika Biura Obsługi Klienta strefy płatnego parkowania Mariusza Stycznia.

W oparci o zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do składania skarg i wniosków do organów samorządowych, niniejszym składam skargę Kierownika BOKSPP w Brzesku zarzucając mu nienależyte  wykonywanie zadań, naruszeniu słusznych  interesów  osób  niepełnosprawnych, a także biurokratyczne załatwianie mojej sprawy.  Urzędnik samorządowy ma służyć obywatelom, tymczasem okazał się być  osobę niekompetentną, nie nadającą się do pełnienia odpowiedzialnej funkcji  kierowniczej. 
I tu mamy taki przypadek - brzeskiego  "kierownika?"  Mariusza Stycznia. 

Przechodzimy do faktów:
Dnia 14.09.2016r  osoba zamiejscowa musiała być w Sądzie Rejonowym w Brzesku na rozprawie  w charakterze pełnomocnika procesowego. Jest to osoba uprawniona do bezpłatnego parkowania z uwagi na orzeczony stopień niepełnosprawności. Pierwszy raz była w tej miejscowości, nie znajdując przed sądem wolnego miejsca z "kopertą" - parkuje poza strefą wydzielonego parkowania płatnego na chodniku z uwagi na konieczność zdążenia na rozprawę. Nie widząc żadnych parkomatów (domniemywa więc że nie ma opłat jak zwykle przed sądami) zostawia jednak asekuracyjnie za szybą "karta parkingową" uprawniająca ją do bezpłatnego parkowania.  
Wychodząc po godzinie z rozprawy za wycieraczką samochodu znajduje  świstek "opłaty parkingowej za parkowanie na stanowisku nie dla inwalidy" w kwocie 50zł. Udaje się więc do siedziby tzw. Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku - strefa płatnego parkowania ul. Browarna 13a celem wyjaśnienia sytuacji oraz zapłacić za tą godzinę czy dwie postoju. Kierownik informuje ją, że ma w sprawie napisać wyjaśnienie ponieważ wtedy tylko kwotę kary można anulować. Zgodnie z poleceniem kierownika zostało wysłane pismo z dnia 25.09.2016r "o anulowanie nienależnie naliczonej opłaty". 
W odpowiedzi kierownik M. Styczeń pismem z dnia 17.10.2016r. poinformował, że w/w zawiadomienie nie zostanie anulowane - i powołał się na "Zasady korzystania z miejsc postojowych w Strefie Parkowania reguluje XII/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 01.07.2015r.

Tak więc postanowiliśmy zapoznać się z tym pismem Rady Miejskiej w Brzesku. Po jego przestudiowaniu dochodzimy do  wniosku, że jednak M. Styczeń się myli, jest niekumaty, albo posługuje się typową metodą urzędniczą dla odpowiedzi petentów, czyli "kopiuj-wklej" bez analizy faktów sprawy i niezbędnej wiedzy prawniczej.
Dla weryfikacji zostało wysłane mu pismo:

Dotyczy: zawiadomienia nr 33853

W związku z otrzymaną odmową Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku anulowania zawiadomienia nr 33853 wystawionego w dniu 14.09.2016r. wnoszę o ponowne rozpatrzenie odwołania do zawiadomienie o nałożeniu dodatkowej opłaty, za parkowanie pojazdu samochodowego .
W uzasadnieniu prośby podaję, iż jestem na emeryturze i posiadam niepełnosprawność narządów ruchu, która uprawnia mnie do korzystania z Karty Parkingowej i parkowania własnego samochodu w miejscu oznaczonym dla niepełnosprawnych. Niepełnosprawność narządów ruchu oznacza ograniczenia w poruszaniu się i konieczność korzystania z pomocy osób trzecich. Okoliczności te są wskazane w orzeczeniu o bezterminowej niepełnosprawności.
W dniu 14 września 2016r. zaparkowałam samochód marki Toyota przed Sądem Rejonowym w Brzesku z uwagi na brak miejsc do parkowania oznaczonych dla niepełnosprawnych. Zamiarem moim było wykupienie karty parkingowej, lecz w najbliższym otoczeniu sądu nie było parkomatu. Brak było także informacji o możliwości i miejscu zakupu biletu. Z uwagi na terminowość sprawy w Sądzie zmuszona byłam udać się na rozprawę. Dopiero po powrocie po kilkudziesięciu minutach dowiedziałam się o możliwości zakupu biletu w Biurze Strefy Płatnego Parkowania , gdzie zamierzałam kupić bilet. Niestety na szybie samochodu znalazłam zawiadomienie o obowiązku zapłaty za niezgodne z prawem miejscowym parkowanie.

Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w załączniku Nr 2 w mówiąca o wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz zasady korzystania z miejsc postojowych w tych strefach, stanowi w pkt.8 załącznika, cyt:
„ w razie uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za parkowanie za zasadne nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej”. Niestety uchwała nie precyzuje jakie przyczyny uznać należy za zasadne. Zapewne nie jest to uznanie administracyjne, a skoro tak to każde usprawiedliwione działanie, mające na celu ochronę swoich praw wynikających z niepełnosprawności ruchowej należy znać za zasadne i mające oparcie w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 21.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 122 poz.721 z 2011r. ze zm.) Wprowadzając owe postanowienie celem Rady Miejskie w Brzesku nie było działanie mające na celu zaprzeczenie niepełnosprawności i uznanie, że każde parkowanie poza miejscem nieoznaczonym jest płatne. Za taką interpretacją skłania także zapis pkt. 1 lit. „g” załącznika, który przyznaje osobom niepełnosprawnym posiadającym uprawnienia osoby niepełnosprawnej, mający zarejestrowany samochód na własne nazwisko prawo do posiadania miesięcznej kart abonamentowej za 3 zł oraz do bezpłatnego parkowania poza miejscem dla osób niepełnosprawnych. Niedorzecznością i sprzeczną z istotą niepełnosprawności i zasadami współżycia społecznego byłoby uznanie , iż sam fakt każdorazowego parkowania poza miejscem dla niepełnosprawnych rodzi obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej. Takie działanie nie ma oparcia w prawie. Organ rozstrzygający winien wziąć pod rozwagę okoliczności danego przypadku, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.
Podnosząc wyżej przywołane okoliczności wnoszę o ponowne przeanalizowanie mojej sytuacji i pozytywne uznanie przyczyn nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Należy tu zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 13 Uchwały RM Brzesko podkreśla, że na miejscach oznaczonych kopertą mogą parkować tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne (osoby bez karty są karane) ale w art.14 Uchwały - mamy: osoby niepełnosprawne mają prawo parkować pojazd na ogólnodostępnym miejscu parkowania SPP. Na wezwanie kontrolerów kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej.  W przypadku niezgodności (...)  kontroler ma wystawić Zawiadomienie. 

Należy też Burmistrzowi zwrócić uwagę, że przy takich obiektach jak Sąd, Urząd Miasta, market itp. powinny być co najmniej 3 miejsca z kopertami dla osób niepełnosprawnych - tak więc mamy tu kolejne niedopełnienie obowiązków obywatelskich.

Nasza interwencja wynika z faktu, że kierownik M. Styczeń nie odpowiedział "z urzędu" na wysłane mu pismo wyjaśniające tylko kolejny raz zastrasza i szantażuje osobę niepełnosprawną karą dodając 11,60zł  tzw. koszty upomnienia. (nie podając podstawy prawnej). Mamy tu żenujące zachowanie się urzędnika który nie będąc w stanie odpowiedzieć na zarzuty pokazuje, że to on ma władze i wszystko może w stalininowskim stylu "dajcie człowieka a paragraf się znajdzie".

Tak więc mamy nadzieję, że Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - zgodzie z USTAWĄ  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.). zweryfikuje fakty poruszone w tym artykule.

Niestety, dostajemy pismo z dnia 14.12.2016r. N/znak: 1510.8.2016.SS w którym niejaki rozkoszny?:-) S. Sułek niby z upoważnienia Burmistrza  nie rozpatrza sporu, ale dalej wysyła skargę do Dyrektora Brzeskiego Sportu i Rekreacji Marka Dadej - paranoja, który oszust zechce przyznać się się przestępstwa ? 
"kierownik" (jeszcze?) Mariusz Styczeń nie odpowiada na zadane w piśmie podstawy prawne tylko informuje jednym zdaniem, że jego decyzja jest ostateczna - w tej sytuacji wnosimy o zamianę kierownika Stycznia na model bardziej kompetentny i cieplejszy dla ludzi. Może znajdzie się np. jakiś  Czerwiec? 

Na koniec jeszcze raz wskazujemy istotne fakty  w sprawie Burmistrzowi Brzeska Grzegorzowi Wawryka:

1/ przed sądem powinny być co najmniej 3 miejsca z kopertami.

2/ samochód znajdujący się poza miejscem wydzielonego parkowania tylko przez policje może zostać ukarany mandatem

3/ miejsce płatnego parkowania musi być tak oznaczone, aby zamiejscowa osoba miała wiedzę jak opłacić za parkowanie

4/ osoba z kartą - zwolniona z opłat - ma prawo zaparkować gdziekolwiek i respektowane jest to w miastach - tylko samochód parkujący na  "kopercie" bez karty podlega ukaraniu mandatem.

A jak Gmina jest tak biedna, że musi wyżebrać kasę "na obcych" to doradzimy bardziej ekonomiczne i etyczne zdobywanie dochodów - wystarczy skontrolować co się dzieje z kasą za parkowanie :-)  
AP

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Komu wierzyć
28-01-2017 / 20:03
Komu wierzyć - niedawno Prezydent RP publicznie ogłosił, że w Polsce "sprawy są załatwiane na zasadach demokratycznych".
~obywatel
26-01-2017 / 20:30
Ci wszyscy ciecie to typowi psychopaci, albo byli SB-ecy itp. kapusie lub podupadli policjanci i teraz tak dorabiają. Teraz tylko sprawdzają świstki ale była władza siadła im na umysł. Trzeba zrobić czystkę i wykasować takich psycholi.