Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 listopada 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AKADEMIA
LOGICZNEGO PRAWA

Przeprasza za brak strony, ale z uwagi na zablokowanie mojej działalności publicystycznej przez nieproceduralne działanie prokuratora? strzyżowskiego J. Złotko? [ śmieszne, przecież wcale nie błyszczy...] opracowanie informacyjne tej strony zmuszony jestem odłożyć do lepszych czasów... 
Oczekuje jednak informacji od wszystkich interesujących się problemami logicznego prawa, czyli zrozumiałego dla każdego, pozbawionego możliwości stronniczego mataczenia przez prywatę sędziów i innych schorowanych na schizofrenię??? organów sprawiedliwości... tak, żeby było jasne, którymi organami kierują się, wydając często abstrakcyjne decyzje nie mające nic wspólnego z PRAWEM... 

Miejmy jednak nadzieję, ze przy wzajemnej współpracy zostanie stworzona możliwość wyleczenia "organów sprawiedliwości" z ich dolegliwości... zresztą od dawna zalecane  art. 57 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787)
Gdyby je stosowano, nie doszło by do wielu wypaczeń, a "galeria prokuratorów" nie musiałaby powstać... ja zostałem zbadany
- bez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego,
oczekuję podobnego świstka od sędziów i prokuratorów zaangażowanych w opisywane afery.
 W końcu to nie mój pomysł - niech udowodnią badaniem psychiatrycznym, że nie mają istotnych odchyleń od norm - ponieważ ja mam co do tego duże wątpliwości...

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.