Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wypadek w Dubiecku - zarzuty do opinii biegłych Politechniki Lubelskiej oraz dowody niekompetencji SSR Agnieszki Tworzydło z Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Przebieg zdarzenia został przedstawiony w artykule pt.Wypadek w Dubiecku - mataczy prokurator przemyski Robert Leśny, majaczy biegły Andrzej Próchnicki a asesor Agnieszka Tworzydło na pewno pomyliła się z powołaniem....

Najbardziej nielogiczne jest, że do orzeczenia w tak poważnej sprawie, gdzie zginął jeden młody człowiek a oskarżony został inny 18-latek - wyznaczona została młodziutka, niekompetentna, bez wiedzy i doświadczenia życiowego asesor Agnieszka Tworzydło.
Pytamy - z jakich układów taki " zielony" bez niezbędnej wiedzy urzędnik państwowy ma wydać orzeczenie?!?

A problem do rozpatrzenia jest istotny - z kilku niejednokrotnie sprzecznych opinii biegłych sędzia ma wybrać tą najbardziej prawdopodobną. Bajer w tym, że aby zadecydować trzeba mieć choćby minimalną wiedzę w tej branży. A wiadomo, że sędziowie takiej wiedzy nie mają bo niby skąd - wszak żeby zostać prawnikiem wystarczy znać historię która od zawsze była mataczona i wymyślana w zależności od zapotrzebowania politycznego rządzących.

Tak więc ciekawi jesteśmy, jak sędzia A. Tworzydło ustosunkuje się do zarzutów.

ZARZUTY do opinii nr ll/NN/2009 sporządzonej przez pracowników Politechniki Lubelskiej.

1. W sporządzonej opinii przyjęto niewłaściwe środowisko, w którym przeprowadzono rekonstrukcję wypadku, a to:

1.1 Przyjęto współczynnik przyczepności pomiędzy nawierzchnią jezdni a kołami obydwóch pojazdów o
wartości 0,7 tj. jak dla suchej jezdni o nawierzchni asfaltowej - vide zał. nr l str. 3/5, 4/5.

Gdzie z ustaleń w protokole oględzin miejsca wypadku drogowego sporządzonego przez policjantów sekcji ruchu drogowego obsługujących wypadek jednoznacznie wynika, że nawierzchnia jezdni była wilgotna, zatem właściwym współczynnikiem przyczepności była wartość ok. 0,45.

1.2 Przyjęto współczynnik przyczepności pomiędzy zaśnieżonym podłożem pobocza i przydrożnego
rowu o wartości jak dla jezdni asfaltowej, tj. 0,7.

Gdzie z ustaleń ww. protokołu oględzin miejsca wypadku na poboczach i w rowie leżał śnieg, zatem właściwym współczynnikiem przyczepności była wartość ok. 0,35.

1.3 Przyjęto poziomy przebieg jezdni i rowu, w którym zatrzymał się samochód Opel Kadet.

Gdzie ze zgromadzonego rzeczowego materiału dowodowego wynika, że przydrożny rów ma spadek -znajduje się poniżej poziomu jezdni.

Powyżej wymienione nieprawidłowości spowodowały ustalenie zawyżonej prędkości ruchu samochodu Daewoo Lanos kierowanego przez oskarżonego, tj. na nawierzchniach o zawyżonej przyczepności

odbiegających od _rzeczywistych warunków ruchu, ustalono zawyżoną prędkość samochodu Daewoo.

W szczególności ustalona prędkość samochodu przed rozpoczęciem hamowania ok. 99 km/h w rzeczywistości była mniejsza, tj. wynosiła ok.68 km/h, a ustalona prędkość zderzenia ok. 84 km/h w rzeczywistości była mniejsza, tj. ok. 50 km/h .

2. W sporządzonej opinii posłużono się „własnym" - sporządzonym przez opiniujących szkicem miejsca wypadku, na którym naniesiono „własne" - odbiegające od ujawnionych w rzeczywistości na jezdni ślady powypadkowego przemieszczania się pojazdów.

Zmieniono położenie i przebieg śladu sunięcia koła, w szczególności z położenia początku śladu w odległości 22 m od SŁOI i 1,1 m od SLO2 naniesiono ten ślad ok. 15,9 m od SŁOI i 1,3 od SLO2. Gdzie na podstawie przeprowadzonych czynności operacyjnych policji, sporządzono szkic miejsca wypadku drogowego, na którym w skali naniesiono ujawnione ślady.

Powyżej wymieniona nieprawidłowość spowodowała ustalenie miejsca zderzenia pojazdów w mniejszej odległości od SLO1, a co za tym idzie, od drogi dojazdowej do posesji nr 16, a co za tym idzie większej prędkości kolizyjnej samochodu Daewoo.

W rzeczywistości samochód Opel w chwili najechania przez samochód Daewoo był znaczniej oddalony

od drogi dojazdowej do posesji nr 16 a jego trajektoria ruchu była kolizyjna do rowu znajdującego się po lewej stronie drogi za drogą dojazdową do posesji 16. Niniejsza podniesiona uwaga ma znaczenie co do oceny zachowania się kierującego samochodem Opel, w szczególności czy był przygotowany do skrętu w lewo i sygnalizował ten skręt, skoro przejechał poza wjazd do posesji nr 16.

3. W wyniku przeprowadzonej pozderzeniowej symulacji ruchu pojazdów nie uzyskano zadawalających położeń pojazdów z położeniami ujawnionymi w rzeczywistości.

W szczególności samochód Daewoo wykonał większy obrót niż w rzeczywistości a jego środek ciężkości przemieścił się ok. 0,9 m dalej za miejsce powypadkowego położenia.

Powyżej wymienioną nieprawidłowość spowodowała ustalenie zawyżonej prędkości samochodu Daewoo.

4. W ustaleniu przyczyny wypadku - vide odpowiedź na pytanie 3, str 2, 3 opinii biegli podali, że przyczyną wypadku było niewłaściwe zachowanie się oskarżonego który przystąpił do wyprzedzania Opla po jego lewej stronie mając dostateczną drogę i czas na zmniejszenie prędkości swojego samochodu i odstąpienie od wyprzedzania Opla -jeżeli sygnalizował zamiar skrętu w lewo. Na poparcie wniosku podają, że sygnalizowanie zamiaru skrętu Opla w lewo: „ wynika z zeznań jadących Oplem i innych świadków".

Nie do przyjęcia jest rekonstrukcja - nawet alternatywna - w oparciu o osobowy materiał dowodowy. Ocena osobowego materiału jest domeną Sądu. Biegli odstępując od rekonstrukcji wypadku w oparciu o jedynie rzeczowy materiał dowodowy, pozbawili swojej opinii cech dowodu w sprawie

5. Ujawniając zbyt krótki czas reakcji oskarżonego na zaistniałe zagrożenie bezpieczeństwa a wynikające z możliwości zauważenia przez oskarżonego zmienionego kierunku ruchu poprzedzającego Opla, gdzie biegli podają, że jedynie oskarżony jest w stanie wyjaśnić dlaczego podjął manewr obronny
gwałtownego hamowania przed zmianą kierunku Opla w lewo - biegłym umknęła z widoku możliwość poruszania się samochodu Daewoo z mniejszą prędkością niż zrekonstruowana w sporządzonej opinii.
Otóż dla prędkości samochodu Daewoo ok. 99 km/h zbyt krotki czas reakcji jest nie do wyjaśnienia, natomiast dla prędkości ok. 68 km/h czas rozpoczęcia manewru obronnego pokrywa się z chwilą rozpoczęcia skrętu w lewo przez Opla.

Podsumowanie:

Ustalona w opinii prędkość samochodu Daewoo jest zawyżona, natomiast wykonanie manewru skrętu w lewo wjeżdżając na tor jazdy lewego pasa ruchu po którym w odległości ok. 33 m nadjeżdżał samochód Daewoo należy uznać za zajechanie drogi oskarżonemu.

Sprawę tą poruszamy ponieważ nie ma innej możliwości rozstrzygnięcia sporu, jak doprowadzenie do konfrontacji biegłych - niech w dyskusyjnym sporze udowodnią swoje racje - czyli opinia którego biegłego najbardziej dokumentuje zdarzenie.

Problem w tym, że niekompetentna sędzia sądu przemyskiego A. Tworzydło oddaliła wniosek strony powołując się na Art. 170. kpc [Oddalenie wniosku] § 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania. - tak więc ewidentnie sędzia działa stronniczo i subiektywnie - nie chodzi jej o skonfrontowanie dowodów i dojście do prawdy - tylko odwrotnie - mamy mataczenie. Tym sposobem ta niekompetentna urzędniczka narusza konstytucyjne prawa strony do rzetelnego procesu sądowego.

Kolejny dowód stronniczości sędzi A. Tworzydło to oddalenie wniosku dowodowego w sprawie opinii biegłego - jaka była przyczyna zgonu kierowcy Opla - wszak zmarł po ponad miesięcznym leczeniu. Czy nie wskutek błędu lekarskiego? Albo po prostu na zapalenie płuc? - taka opinia uniewinniałaby stronę od zarzutów śmiertelnego wypadku. Z urzędu Sąd powinien tym się zająć - a nie chce - czy to nie dowód niekompetencji sędzi?

I kolejny odrzucony wniosek dot. oddalenia dowodu o przeprowadzenie wywiadu z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie Stacji Meteorologicznej w Dynowie o stanie pogody w dniu wypadku tj. 04.02.2007r. Opinia jest niezbędna z uwagi na fakt, że w opiniach biegłych mamy raz suchą jezdnię, a raz wilgotną, a to ma istotny wpływ na określenie prędkości pojazdów i skuteczność hamowania w obliczeniach oraz odtworzeniu wypadku. Weryfikacja tego faktu pozwali wyeliminować błędną opinię biegłego - jednak brak zgody sędzi kolejny raz daje dowód jej niekompetencji.

I na koniec najbardziej istotna sprawa dotycząca niezweryfikowanego przez prokuratorów dowodu - czy kierowca Opla załączył kierunkowskaz przed zamiarem skrętu, czy będąc w stanie dyskotekowego rozweselenia nie zrobił tego podobnie jak zapomniał zapiąć pasy bezpieczeństwa. Należy zaznaczyć, że w swej notatce policjanci nie potwierdzili faktu, iż drążek kierunkowskazu był przesunięty ze stanu spoczynku na stan działania. Każdemu kierującemu wiadomo, że do póki akumulator działa i nikt nie wyłączy kluczyka (a tak było po zderzeniu) to kierunkowskaz miga - nawet gdy tylko jedna żarówka jest niezniszczona podczas stłuczki. A w tym przypadku uderzenie było w tył samochodu.
Z uwagi na brak stwierdzenia faktu przesunięcia drążka kierunkowskazu i brak migotania kierunkowskazu po zderzeniu, z praktycznie 100 procentową pewnością można stwierdzić, że kierowca Opla nie załączył kierunkowskazu informującego o zamiarze skrętu, tak więc ewidentnie naruszył przepisy ruchu drogowego i przyczynił się do spowodowania wypadku.
c.b.d.u.

Dla weryfikacji faktów niekompetencji i mataczenia sędzi A. Tworzydło zespół AFER PRAWA przybędzie monitorować dalszy ciąg sprawy sądowej, która odbędzie się w Sądzie Rejowym w Przemyślu w dniu 12.marca 2010r o godz.9.
Zapraszamy też zainteresowanych i media.

AP

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.