Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-11-2011

Opinia Stowarzyszenia Primum Non Nocere o rozporządzeniu określającym zasady obliczania odszkodowań za tzw. zdarzenia medyczne  - szkody przy błędnym leczeniu.

 Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego": http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_rozporz_wss_10112011.pdf  

Projekt ten nie jest dobry dla poszkodowanych. Rozporządzenie określi wysokość odszkodowania w wypadku uznania przez komisje, że miało miejsce tzw. zdarzenie medyczne ( błąd w leczeniu). 
W praktyce, ogranicza ono, chorym czy okaleczonym ludziom, możliwość otrzymania pełnego odszkodowania, bardziej niż wymagają tego ograniczenia (art.67k.7) nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Poniżej pełna opinia Stowarzyszenia Primum Non Nocere, o rozporządzeniu, którą przekazujemy do publicznej wiadomości: 
Ustawa nakłada górne ograniczenie odszkodowań do 100 tys. zł. W tej sytuacji proponujemy wypłacanie, bez żadnych spłaszczeń, pełnych odszkodowań, takich, jakie byłyby zasądzane wyrokami Sądów, tym wszystkim, których realne szkody mogą być zrekompensowane kwotą poniżej100 tys. zł. Natomiast wszystkie osoby, które ucierpiały tak, że szkody są wyższe, powinny otrzymać maksymalną kwotę 100 tys. zł. 

Przesłany projekt rozporządzenia nie spełnia tych warunków, ponieważ rozdziela skutki zdarzeń medycznych, ograniczając maksymalne kwoty wypłat za każdy z wymienianych czynników: 
1. pogorszenie stanu zdrowia - do 60 000 zł; 
2. konieczność opieki osób trzecich - do 10 000 zł; 
3. utrata zdolności do pracy zarobkowej - do 5 000 zł; 
4. uciążliwość leczenia - do 25 000 zł. 
Niezależnie od tego jak wielka będzie realna szkoda wynikająca z jednego z elementów, poszkodowany nie otrzyma maksymalnej wypłaty, jeśli nie zostanie uznany pełny zakres szkody wynikający z innych czynników. 

Łatwo można sobie wyobrazić sytuację, w której ciężko okaleczona osoba, dla przykładu, po utracie np. ręki otrzyma tylko 65 000 zł z powodu pogorszenia stanu zdrowia i utraty zdolności do pracy, bo nie wymaga pomocy osób trzecich, a leczenie nie było uciążliwe. W naszym przekonaniu, przy tak znacznym okaleczeniu, osoba ta powinna z powodu samego pogorszenia stanu zdrowia otrzymać pełny wymiar odszkodowania. 

Proponujemy zamiast sumowania, cytowanych za rozporządzeniem ograniczonych wycen, przyjęcie zasady polegającej na sumowaniu rzetelnie obliczonych czynników: 
1. pogorszenie stanu zdrowia - rzeczywista rekompensata za pogorszenie stanu zdrowia; 
2. konieczność opieki osób trzecich -rzeczywiste koszta zapewnienia opieki; 
3. utrata zdolności do pracy zarobkowej - rzeczywista utrata zarobków; 
4. uciążliwość leczenia - rzeczywista rekompensata za uciążliwość leczenia 

Tylko w wypadku, gdy suma wynikająca z dodania wymienionych czynników przekroczy 100 000 zł, odszkodowanie ograniczyć do kwoty 100 000 zł. Jeśli suma będzie niższa, proponujemy wypłacać pełne odszkodowanie. Jako kryterium do wyceny realnych rekompensat za szkody, przyjąć można aktualne orzecznictwo sądów powszechnych. 
I tak np. obecnie najwyższe odszkodowania tylko za pogorszenie stanu zdrowia ( chyba można przyjąć to, jako 100 % uszczerbku na zdrowiu ) wynosiły około 1 350 000 zł. 
W wypadku dalszych konsultacji społecznych w sprawie opiniowanego rozporządzenia, osobą upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia Primum Non Nocere, jest dr Adam Sandauer - honorowy przewodniczący Stowarzyszenia. 

Zbigniew Dudko - przewodniczący Stowarzyszenia dr Adam Sandauer - honorowy przewodniczący Stowarzyszenia

 ( http://www.sppnn.org.pl

Więcej:
Sandauer - Primum Non Nocere - 5 tys. zł brutto dla lekarz bezpośrednio po studiach, to postulat znacznego przekroczenia zarobków innych grup zawodowych.
Sandauer - Superurząd dla pacjenta? - odpowiada Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere
Szara strefa publicznej służby zdrowia - Adam Sandauer

W dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.