Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

 dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, przyznaje się do przestępstw. 

Warszawa, 9 kwietnia 2009 r.

1. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny 
2. Prezes Rady Ministrów 
3. Marszałek Sejmu RP 
4. Prezydent RP 
5. Kluby parlamentarne
6. media

Otrzymuje także bezpośrednio zainteresowany: 
dr Janusz Kochanowski,
Rzecznik Praw Obywatelskich       do rąk własnych!

 

Zawiadomienie
o przyznaniu się przez 
dr Janusz Kochanowski
zatrudniony na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, 
że jest oszustem,

oraz wniosek
o odwołanie ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich
dra Janusza Kochanowskiego
jako znanego publicznie oszusta.

Uzasadnienie

            W dniu 25 marca 2009 r. złożyłem Zawiadomienie o wyjątkowo zuchwałym popełnieniu przestępstw przez dr Janusz Kochanowski zatrudniony na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zawiadomienie to było też publikowane na stronie internetowej:

            W dniu 5 kwietnia 2009 r. otrzymałem pismo z dnia 1.04.09, znak: RPO-403481-11/02/PC z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a podpisane przez mgr Piotr Czyrko Główny Specjalista.

W piśmie tym czytamy – cytuję w całości:
W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich pragnę przypomnieć Panu, że Rzecznik dokonał już analizy akt sprawy o sygn. 1 Ds. 856/06/I Prokuratury Rejonowej Śródmieście Północ w Warszawie, a o swoim stanowisku poinformował Pana pismem z dnia 16 marca 2009r.
Stanowisko to jest aktualne i nie uległo ono zmianie, natomiast dalsza Pana korespondencja nie wnosząca do sprawy nowych, nieznanych okoliczności zostanie pozostawiona bez nadania jej dalszego biegu. Z poważaniem”
,  koniec cytatu.

            Rozważmy powyższe treści pisma Rzecznika Praw Obywatelskich.

1o Rzecznik nie musi mi przypominać, ponieważ po „poinformowaniu mnie o swoim stanowisku pismem z dnia 16 marca 2009r.”, – złożyłem Zawiadomienie o wyjątkowo zuchwałym popełnieniu przestępstw przez dra Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich.

2o Należy, tu zaznaczyć, że stanowisko Rzecznika w sprawie udokumentowanych przestępstw biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka, zostało określone w Zawiadomieniu o przestępstwie jako stanowisko oszusta działającego na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Obecnie, RPO informuje mnie, że jego „Stanowisko jest aktualne i nie uległo ono zmianie…”.
Tym samym, dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich nie neguje i podtrzymuje, że jest oszustem.

3o Oczywiście, Rzecznik ma rację pisząc, że: „…dalsza Pana korespondencja nie wnosząca do sprawy nowych, nieznanych okoliczności zostanie pozostawiona bez nadania jej dalszego biegu.”

Otóż, powtarzanie, że dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich jest oszustem, rzeczywiście nie wnosi do sprawy nowych, nieznanych okoliczności.

Natomiast pogróżka, że „…dalsza korepondencja… zostanie pozostawiona bez nadania jej dalszego biegu”, - wprost oznacza, że Rzecznik nie zamierza korespondować na temat rzeczy ogólnie znanych, np. że dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich jest znanym oszustem.

            Na zakończenie należy zaznaczyć, że tzw. Rzecznik Praw Obywatelskich ani w pół słowa nie ustosunkowuje się do postawionych mu zarzutów oszustwa i nadużywania zajmowanego stanowiska na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Tym samym, przyznaje zasadność i prawdziwość postawionych jemu zarzutów.

Jednak, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich z założenia jest jednoosobowym organem władzy państwowej o wysokim zaufaniu społecznym, to uzasadnione jest powiadomienie opinii publicznej jaki naprawdę jest ten jednoosobowy organ władzy państwowej.

Należy powiadomić uciemiężonych, okradanych i mordowanych obywateli III RP, że mogą z kolei stać się ofiarami działań przestępczych Rzecznika Praw Obywatelskich, właśnie. Jest to wyjątkowo perfidna „pułapka na myszy”.

Uwzględniając powyższe, wnoszę jak we wstępie.

                                                                                                               dr Janusz B. Kępka

Warszawa, 9 kwietnia 2009 r.

Dziwny jest ten świat - Janusz B. Kępka   Who is Who ?
Wydanie obecne jest znacznie zmienione i uzupełnione. Poruszana jest tu tematyka z trzech istotnych dziedzin tzw. "twórczości ludzkiej": religii, prawodawstwa oraz Nauki. 
Stworzenie świata, Pana Boga i  - Krótka (pra)historia "narodu wybranego" ...Sodoma i Gomora
Rodowód przepisów prawodawczych 
Alberta Einsteina przekręty
.

Do pobrania wersja elektroniczna książki - format .pdf  - 25Mb

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.