Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-03-2013

Żądanie zwrotu lichwy od BNP Paribas Bank Polska S.A. Kazimierz Józef Styrna

Ja niżej podpisany Kazimierz Józef Styrna ŻĄDAM, by bank zwrócił mi 9 358,32 PLN - pobraną - według zawartych umów - pod przymusem lichwę (odsetki od kredytów), które zapłaciłem. 
Wykaz pobranej lichwy przedstawiam niżej:
1. Umowa nr.KG/246956 z dnia 12.04.2008. do 12.09.2008 ___________ 1 763,33 PLN
2. Umowa nr G208 – 24184 z dnia 12.10.2008 do 12.07.2009 _________ 2 679,90 PLN
3. Umowa nr G208 – 24184 z dnia 2009-08-12 do 2009 – 10-12 ________ 720,53 PLN
4. Umowa nr G208 – 24184 z dnia 2010-02-12 do 2010-10-12 _________ 2 638,42 PLN
5. Umowa nr G208 – 24184 z dnia 2011-01-12 _______________________ 575,12 PLN
6. Umowa nr GR11 – 000847 z dnia 2011.10.12 do 2013.02.12 _________ 981,02 PLN
RAZEM lichwa 9 358,32 PLN

Nie wnoszę roszczeń do pobranych rat ubezpieczenia i innych opłat bankowych.

UZASADNIENIE roszczenia – ZWROTU LICHWY : 

Pieniądze na spłatę lichwy bank nie wykreował i nie otrzymałem ich jako kredyt. To znaczy, że lichwa nie jest długiem, a pieniądze na jej zapłatę w systemie bankowym NIE ISTNIEJĄ. 
Jak zatem można zapłacić lichwę nie istniejącymi pieniędzmi.???
Po drugie pieniądze na kredyt zostały przez bank wykreowane na podstawie mojego podpisu, czyli z niczego, bo bank przed moim podpisem tych pieniędzy nie posiadał. A więc pieniądze te były fałszywe nie poparte niczym materialnym. 
To znaczy, że ja zostałem wykorzystany jako praczka brudnych pieniędzy przez bank. Na poparcie moich słów przytaczam wypowiedź byłego szwajcarskiego bankiera Francois’a de Siebenthal’a, który powiedział, że lichwa zabija. A zatem lichwa jest zbrodnią doskonałą, wykonywaną w majestacie „prawa”. 
Wywiad z Francois’em de Siebenthal’em jest dostępny w Internecie i na mojej stronie; www.konstytucja.manifo.com
A zatem jeszcze raz ponawiam ŻĄDANIE o zwrot zapłaconej przeze mnie lichwy w wysokości 9 358,32 zł.
Do wiadomości:
• Prezydent RP.
• Marszałek Sejmu RP.
• Prezes Rady ministrów RP.
• Rzecznik Praw Obywatelskich.
• Prokurator Generalny RP.
• Trybunał Konstytucyjny.
• Media, Internet oraz inni nie wymienieni adresaci.
• a/a. http://nr.kg/246956

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
30-03-2013 / 14:50
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas