Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-05-2012

ZUS ściga do śmierci. RZĄD, ZUS, GUS OSZUKUJE OBYWATELI ? ! ?

 Emeryci i renciści nie uciekną przed zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Emeryci i renciści, którzy pobierali nienależne świadczenia, mają powody do niepokoju. 
Sad Najwyższy w powiększonym składzie uznał, ze ZUS może się domagać bezterminowo zwrotu nienależnie pobranej emerytury lub renty.

Od stycznia tego roku zarówno ZUS, jak i właściciele firm mają pięć lat na uregulowanie wobec siebie należności. Wydawać by się mogło, że skoro obie strony są tak samo traktowane, to system ubezpieczeniowy staje się bardziej transparentny. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że z takiego przywileju nie mogą skorzystać emeryci i renciści.

Liczenie 3 lat

Źródłem problemów świadczeniobiorców może się okazać uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego (SN) z 16 maja 2012 r. (sygn. akt III UZP 1/12). Sędziowie odpowiedzieli na pytanie prawne trzyosobowego składu sędziowskiego SN. Dotyczyło ono tego, w jaki sposób liczyć trzyletni termin wynikający z art. 138 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), w czasie którego organ rentowy może żądać nienależnie pobranego świadczenia. Były bowiem wątpliwości, czy należy go liczyć od daty wydania decyzji ZUS nakazującej zwrot takiego świadczenia, czy też od dnia wstrzymania wypłaty. SN uznał, że ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, licząc od ostatniej wypłaty świadczenia. I tu pojawiły się problemy.

– Uchwała ta spowodowała, że ZUS może praktycznie bezterminowo domagać się od rencisty lub emeryta zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia. O ile bowiem zakład może żądać zwrotu tylko tych świadczeń, które zostały wpłacone na przestrzeni trzech lat przed datą otrzymania ostatniej nienależnej wypłaty, to decyzja w tym przedmiocie może być wydana zarówno po roku, jak i 20 latach od ostatniej wypłaty. Taka wykładnia prowadzi do luki w systemie prawnym – mówi Dawid Krzyżanowski, adwokat z Bydgoszczy.

Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeniowego

Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeniowego

Natomiast Kamil Mazur-Czerniecki, radca prawny z kancelarii prawnej w Słubicach, mówi, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych termin przedawnienia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń biegnie od dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS. Problemem jest niewątpliwie to, iż żaden przepis nie ustala ostatecznego terminu na jej wydanie.
– W związku z tą luką prawną ZUS może więc przedłużać moment dochodzenia nienależnie pobranych należności, przedłużając datę wydania decyzji. Dlatego okres przedawnienia powinien być precyzyjnie określony również dla tego typu spraw – mówi Kamil Mazur-Czerniecki.

RZĄD, ZUS, GUS OSZUKUJE OBYWATELI ? ! ?

        Rządowe statystyki mówią, że średnia pensja w Polsce to ok. 3600. To znaczy, że średnie składki emerytalne to 703,08 zł miesięcznie - procent składki emerytalnej do ZUS jest stały, określony ustawowo. Liczba pracujących na koniec II kw. 2011 to 16,163 mln. Możecie te dane sami zweryfikować przeglądając oficjalne strony rządowe, sięgając do oficjalnych statystyk GUS. Miłej zabawy.

Ale co z tego wynika??

BARDZO WIELE, a właściwie BARDZO DUŻO. Dużo czego?? PIENIĘDZY, oczywiście. Pomnóżcie urzędową i oficjalną liczbę zatrudnionych i oficjalną i bardzo urzędową średnią składkę emerytalną do ZUS. Powinno Wam wyjść miesięcznie 11 375 519 400 zł, czyli ponad jedenaście miliardów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów. To gigantyczne pieniądze, a jest to tylko składka emerytalna.

Bawmy się dalej: pomnóżcie to razy 12 miesięcy, a wyjdzie na to, że w skali roku jest to 136 506 232 800 zł. Kończą się Wam okienka w kalkulatorze? Mnie też. Zatem powiem, że jest to słownie ponad 136 miliardów 506 milionów zł w roku.

Mamy w Polsce około 5 mln emerytów, dokładnie - w marcu 2011 było ich 4,979 mln. To znowu wg. oficjalnych, rządowych i jedynie słusznych i poprawnych statystyk. Rencistów nie liczę, bo już na pewno nie zmieszczą mi się w kalkulatorze, a poza tym - na nich jest OSOBNA składka!!!.

Wychodzi zatem na to, że rocznie jest to średnio 27301 zł na emeryta, czyli miesięczna emerytura średnio powinna wynosić 2275,00 zł.

Tymczasem średnia emerytura - znowu wg rządowych, oficjalnych i jedynie słusznych i poprawnych statystyk wynosiła w tymże marcu 2011 zaledwie 1721,00 zł. Czyli o 554 mniej niż wynika ze składek wyliczonych na podstawie danych statystycznych rządu RP, GUS, ZUS, KRUS i każdy inny SRUS.

Jak policzycie dalej, to wyjdzie Wam NADWYŻKA rzędu 32% w stosunku do wydatków na emerytury (czyli średnio ZUS jest na plusie około 2,5 miliarda zł miesięcznie, czyli 30 miliardów rocznie!!!). Tymczasem, rząd ubolewa, że budżet dopłaca ponoć do emerytur dziesiątki miliardów rocznie. Jesteście zdumieni??

To przeliczcie jeszcze raz. Też liczyłem, bo nie wierzyłem.
Wniosek jest taki: ktoś z trójki: GUS, ZUS, Rząd RP łże. ŁŻE W BEZCZELNY SPOSÓB. Gorzej: dopuszczam możliwość, że łże więcej niż jeden, a nawet, że łżą wszystkie wymienione instytucje. Taki jest wniosek.

Ale jest też PYTANIE: co dzieje się z nadwyżką??? I takie są wnioski wynikające z oficjalnych danych statystycznych. Chyba, że Rostowski przesłał sfałszowane dane do GUS, wszak to, używając eufemizmu, mistrz kreatywnej księgowości. Załóżmy jednak, że dane oficjalne są prawdziwe, a więc wnioski zeń wynikające także. Proszę sobie wyobrazić, jaka gigantyczna nadwyżka powstanie przy wydłużeniu czasu pracy potrzebnego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście, pracy tej i tak nie ma, a bezrobocie zamiast maleć wciąż rośnie, co również potwierdzają dane oficjalne. Na co ma pójść taka nadwyżka?? Na zrzutkę na Greków?? Włochów?? By żyło im się jeszcze lepiej?? Gdzie jest kasa!!!

Jeśli tak jak ja, jesteś przeciw kłamstwom rządzących, to proszę skopiuj to na inne fora, aby jak najwięcej osób mogło to przeczytać.

 WIĘCEJ:

Trzecia w tym roku podwyżka składek ZUS
ZUS nie może ścigać osób które tylko zadeklarowały prowadzenie działalności gospodarczej.
OSZUSTWO WYDŁUŻENIA WIEKU EMERYTALNEGO Dr Daniel Alain Korona
ZUS okrada firmy. Widmo sowieckiego naczelnego prokuratora Andrieja Wyszyńskiego krąży po gmachu Sądu Najwyższego.
Państwo prawa albo gdzie ZUS ma obowiązujące przepisy?
Piotrków Trybunalski - ZUS PRZESTĘPCA - SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SSO Magdaleny Marczyńskiej

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Citra
23-12-2014 / 16:33
If you love cake on a stick you should check out Bakerella's blog... she has just reaeesld" rel="nofollow">rkaubq.com">reaeesld a cake pops cook book. so good! ps. the shoes are amazing
~Karunakarreddy
19-12-2014 / 15:32
Ik heb het al begrepen... dat wordt dus eerst een maand 'vasten'Maar dat heb ik er meer dan voor over om mij dnraaa vol overgave op de taarten te storten ;-)
~lOLA
27-08-2012 / 10:45
ZUS-Zakład Utrapienia Społecznego
~daniel
07-06-2012 / 21:11
Wielokrotnie narzeka się na jakość stosowanego prawa, na absurdalne lub wręcz niekonstytucyjne zapisy. Dzieje się tak, gdyż legislatorzy rozważają zapisy i skutki przepisów prawnych w wąskim ograniczonym zakresie, a głosy odmienne w ogóle nie są słuchane. Podobnie było w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Jednym ze skutków przyjętej ustawy jest zróżnicowanie pracowników pod względem długości okresu ochronnego przed emeryturą. Zgodnie z kodeksem pracy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, pracodawca nie może zwolnić pracownika. Jednak wraz z wydłużeniem wieku emerytalnego stworzono sytuację, w której okres ochronny faktycznie ulega zmianie w zależności od wieku pracownika. Dla jednych ulegnie on wydłużeniu, a zatem pracownik będzie dłużej chroniony przed zwolnieniem, podczas gdy dla innych termin ochronny ulegnie przesunięciu, a tym samym będzie wciąż pracował w warunkach ryzyka dalszego zwolnienia. Otóż dla mężczyzny urodzonego 1/01/1949 roku, w dniu 1 stycznia 2013 roku osiągnie wiek 64 lat, podczas gdy wiek emerytalny wynosi 65 lat + 5 miesięcy (według tekstu ustawy przyjętego bez poprawek przez Senat, opublikowany na stronach Sejmu). Oznacza to, że przez 18 miesiące będzie wciąż podlegał ochronie, czyli łączny jego okres ochronny wyniesie 4 lata i 5 miesięcy. Dla osób urodzonych zaś 1/01/1951 roku, w dniu wejścia w życia ustawy mający zatem lat 62, wiek emerytalny wyniesie 66 lat i 1 miesiąc, czyli łączny wiek ochronny wyniesie 5 lata i 1 miesiąc. Wydłużenie okresu ochronnego dotyczy jednak wyłącznie osób, które były objęte już okresem ochronnym. Natomiast dla pozostałych tych młodszych okres ochronny ulegnie jedynie oddaleniu. Np. dla mężczyzny ur. 1/01/1954 roku czyli mający 59 lat w dniu wejścia w życie ustawy, okres ochronny zacznie się dopiero w 2017 roku, czyli 2 lata później, a zatem pracodawca będzie mógł dłużej go zwalniać z pracy. Rząd w powyższej sprawie będzie powoływał się na zasadę praw nabytych. Tyle tylko, że gdyby wydłużenie wieku emerytalnego nie dotyczyło osób, którym pozostało kilka lat do emerytury, to takiego zróżnicowania by w ogóle nie było. Dlaczego zatem tak nie uczyniono? Bo celem propozycji rządowej nie było zrównoważenie sytuacji w przyszłości jak szumnie ogłaszano, ale zmniejszenie wydatków na rzecz emerytów już od 2013 roku, początkowo w niewielkim wymiarze i w coraz to większym w kolejnych latach). Dlatego wydłużenie wieku dotyka nawet te osoby, którym do emerytury pozostało nie więcej niż kilka lat. dr Daniel Alain Korona pe2012-dak.blogspot.com
~ricki
03-06-2012 / 12:42
Nie na mundurowych idzie ta kasa tylko na renty itp bo tam z tych wyliczen, ze jest deficyt, kasy by starczylo, ale czesc skladek idzie do ofer, teraz mniej, ale wychodzi, ze PIS zmniejszajac skladke rentowa doprowadzil do duzego deficytu ZUS tworzac pretekst do podniesienia wieku emerytalnego Mudurowych swiadczenia sa wprost z podatkow mniej niz sie wydaje o 18%, bo tyle zabiera panstwo z powrotem.
~bezpiecznik
28-05-2012 / 19:51
a Wy Q.... myślicie ....z czego my dostajemy przywileje mundurowe.. ;-)
~ciociababcia
27-05-2012 / 18:51
druga wiadomość --------- Konarski on 27 maja 2012 at 14:00 said: Apokalipsa podczas Euro 2012?----------------- „Apokalipsa 2012 nadchodzi Nie pytajcie się skąd wiem i jakie jest moje źródło informacji, ponieważ nie mogę tego zdradzić. Wiem tylko jedno i proszę o to aby tą wiadomość wkleić na wszystkich możliwych forach internetowych aby ostrzec jak najwięcej ludzi. Na wczorajszym szczycie UE w Brukseli i trwającym szczycie NATO w Chicago w dniach 21-24 maja zapadła decyzja o wprowadzeniu na terenie całego świata Apokalipsy 2012 – stanu wyjątkowego prowadzącego do wprowadzenia Rządu Światowego Premier Tusk uciekł z końcowej części spotkanie ponieważ nie mógł znieść tego co usłyszał kilka minut wcześniej.--------------- Autor: alyaah Nadesłano do „Wolnych Mediów” ----- wolnemedia.net/polityka/apokalipsa-podczas-euro-2012/
~ciociababcia
27-05-2012 / 18:49
Witam, trochę nie na temat, ale warto żeby te wiadomości były dostępne dla wszystkich. WOJNA ZACZNIE SIĘ W CZERWCU…. JEŚLI….----------------------- [...]W związku z tym na tkance zbliżających się mistrzostw Euro 2012 będą podejmowane prowokacje przy użyciu tzw czynników zewnętrznych. Jedna z nich to będzie data 10 czerwca – czyli jak zwykle obchody tragedii smoleńskiej w Warszawie, gdzie tradycyjnie odbywał się po mszy marsz pod pałac prezydencki. W czerwcu na maszerujących czekać będą tzw kibice z Rosji (czyli przebrana bezpieka od Putina) która będzie dyrygowana z wynajętego przez sowietów hotelu Bristol (przypominam, że jest to 50m od pałacu prezydenckiego). Oficjanie wiadomo, że do Polski przyjedzie ok. 50 tys tzw kibiców z Rosji czyli tyle samo ile liczy Wojsko Polskie po redukcjach ministra Klicha (PO). Wiemy że ok. 1000 generałów w większości uzależnionych jest od swej komunistyczno-agenturalnej (patrz zwierzchników z Rosji) przeszłości co daje do myślenia.[...] ------------------ Piotr Zarębski --------------------------------------- dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6332&Ite