Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZI NIELEGALNIE EGZEKUCJE!!!

Ta informacja jest bardzo ważna dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jako płatnicy składek ubezpieczeniowych, a zwłaszcza dla tych, od których ZUS wyegzekwował w drodze administracyjnej jakąkolwiek kwotę. ZUS zrobił to nielegalnie, a więc każdemu pokrzywdzonemu przysługuje prawo do żądania zwrotu całej wyegzekwowanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami oraz prawo do domagania się zadośćuczynienia.

ZUS bezprawnym działaniem egzekucyjnym skrzywdził w ostatnich latach prawdopodobnie setki tysięcy płatników, więc skala bezprawia jest niewyobrażalnie wielka. Być może chodzi nawet o dziesiątki milionów złotych nielegalnie odebranych płatnikom przez tę wielce szkodliwą dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa instytucję. Setki tysięcy pozwów mogą doprowadzić nawet do jej bankructwa, co oby nastąpiło jak najszybciej.

Z uwagi na wagę sprawy prosimy wszystkich czytelników o przekazanie linków do tego tekstu wszystkim swoim znajomym, wśród których z pewnością będzie wiele ofiar niezgodnej z prawem działalności ZUS.
Oto najistotniejsze fragmenty informacji, uzyskanej od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Cytat pochodzi z pisma o sygnaturze BE/7000-18/04/MS. Dane zainteresowanej osoby zostały z oczywistych względów pominięte.

„Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu akt sprawy zauważył co następuje:

Art. 2 § 1 ustawy egzekucyjnej wymienia enumeratywnie wszystkie obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej. Natomiast w art. 3 § 1 ustawy została ustanowiona generalna zasada, że egzekucję administracyjną stosuje się do tych obowiązków wtedy, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów.

Wyjątek od tej zasady ustanowiony został z art. 3a § 1 ustawy egzekucyjnej, zgodnie z którym w zakresie zobowiązań [ ... ] a także składek na ubezpieczenie społeczne stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynika ona bezpośrednio:

1. z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika;

2. ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;

3. z deklaracji rozliczeniowej, złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. [ ... ]

W przedmiotowej sprawie wierzyciel jako podstawę prawną dochodzenia należności za okres od ...... do ......, objętych tytułami wykonawczymi ....... wskazał złożone przez zobowiązanego deklaracje. Z akt sprawy wynika, że pan „Kowalski” złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie do ubezpieczenia w związku z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Jednak zgłoszenie to nie spełnia warunków, o których mowa w art. 3a § 1 i 2 ustawy i nie można do należności wynikającej z tego zgłoszenia zastosować egzekucji administracyjnej” (koniec cytatu).

Z powyższego wynika jednoznacznie, że zobowiązania każdego, kto zgłosił do ZUS rozpoczęcie działalności gospodarczej, podlegającej obowiązkowi opłacania za siebie składek na ubezpieczenie społeczne, są wyłączone z egzekucji na drodze administracyjnej. Oczywiście zobowiązania wynikające ze złożonych deklaracji, np. o wysokości zarobków zatrudnionych osób, takiej egzekucji podlegają.

Jakie konsekwencje będzie miało upublicznienie tej informacji?
Każdy skrzywdzony bezprawną egzekucją powinien domagać się zwrotu zrabowanych w majestacie prawa Kaduka kwot, a w przypadku ich nie otrzymania powinien wystąpić na drogę sądową, mając gwarancję wygranego procesu, jeżeli nie przed polskim sądem, to przed trybunałem w Strasburgu.

Pikanterii całej sprawie, której dotyczy cytowana informacja, dodaje bulwersujące stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który uznał, iż proszący go o pomoc krzywdzony przez ZUS płatnik (cytuję) „podał nieprawdziwe informacje dotyczące zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i że postępowanie to było w pełni świadome” (koniec cytatu). Stanowisko to jest całkowicie sprzeczne z cytowaną wyżej informacją udzieloną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Jak widać Rzecznik Praw Obywatelskich nie tylko wykazał się elementarną nieznajomością obowiązującego prawa w zakresie egzekucji administracyjnej, ale posunął się do obrażenia osoby proszącej go o pomoc, broniąc w ten mało elegancki sposób nielegalne poczynania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A to Polska właśnie – chciałoby się zacytować na zakończenie słowa Poety.

Ryszard "Bobcat" Jakubowski

http://www.ryszard-jakubowski.cba.pl


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.