Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Władza monetarna należy do banków Jedno pociągnięcie pióra tworzy lub likwiduje pieniądze - banki kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi...

Władza ustawodawcza ma swoje miejsce w parlamentach, gdyż właśnie tam dyskutuje się, głosuje i ustanawia prawa.

Władza wykonawcza ma swoje miejsce w biurach ministrów, gdyż to oni – premier czy prezydent i jego gabinet – podejmują decyzje, które są wykonywane przez urzędników państwowych.

A gdzie mieści się super-władza, władza monetarna?

Władza monetarna ma swoje miejsce w bankach. To właśnie w bankach tworzony jest i anulowany kredyt finansowy. Nowy kredyt finansowy jest tworzony wtedy, gdy bank udziela pożyczki czy to firmie budowlanej, czy właścicielowi sklepu, czy też rządowi. Bankier umieszcza na koncie pożyczającego przyznaną sumę pożyczki, tak jakby pożyczający złożył tej samej wielkości depozyt. Ale pożyczający w rzeczywistości ani nie przyniósł, ani nie zdeponował żadnych pieniędzy, ponieważ przyszedł on do banku, żeby otrzymać pieniądze, których nie miał.

Pożyczający będzie mógł wypisywać czeki na konto, którego nie miał, kiedy wchodził do banku, lecz ma je teraz, kiedy opuszcza bank.

Żadne konto bankowe żadnego z pozostałych klientów nie obniżyło się. Pożyczka jest nowym kontem dodanym do kont już istniejących. Zatem całkowita suma pieniędzy na wszystkich kontach tego banku wzrosła o sumę umieszczoną na nowym koncie.

I na odwrót, kiedy pożyczający przychodzi do banku, żeby spłacić swoją pożyczkę (kredyt, który poprzednio został udzielony), odpowiednio zmniejszy się ilość pieniędzy w obiegu. Całkowita ilość krwi w obiegu ekonomicznym została zmniejszona o tę właśnie wielkość.

Prosta operacja księgowa uczyniona jednym pociągnięciem pióra stworzyła kredyt. Inna prosta operacja księgowa likwiduje, anuluje ten kredyt, kiedy pożyczka jest spłacona.

Jest jasne, że gdy w pewnym okresie czasu całkowita ilość pożyczek przewyższa całkowitą ilość spłat, wtedy więcej pieniędzy krąży w obiegu, niż się ich anuluje. I odwrotnie, jeśli całkowita ilość spłat przewyższa całkowitą ilość pożyczek jest to okres zmniejszenia kredytu w obiegu.

Gdy okres ograniczenia kredytu trwa, efekt tego jest widoczny w całym organizmie ekonomicznym. Nazywa się to kryzysem, kryzysem spowodowanym przez ograniczenie kredytu.

Te okresy wzrostu i ograniczenia kredytu nie są wszak spowodowane zwykłym przypadkiem, lecz działaniem banków. Lata tłuste lub lata chude nie pojawiają się z przyczyn naturalnych – są spo­wodowane poziomem tworzenia lub anulowania kredytu.

Ponieważ pożyczający musi spłacić więcej, niż pożyczył, gdyż płaci odsetki, musi on wycofać z obiegu więcej pieniędzy, niż zostało ich wpuszczonych do obiegu, gdy otrzymał pożyczkę. W tym celu musi on wycofać z obiegu pieniądze, które były w nim umieszczone przez innych pożyczających. Ponieważ każdy nowy kredyt wychodzi z banku pod warunkiem spłaty większej niż poży­czona suma, inni ludzie muszą także pożyczać, idąc śladem pierwszych pożyczkobiorców. Będą oni mieli nawet więcej trudności w spłaceniu swo­ich pożyczek, gdyż będą musieli znaleźć dodatkowe pieniądze w obiegu kredytu już pomniejszonego o sumę, którą pierwsi pożyczkobiorcy musieli zapłacić jako odsetki.

Ten łańcuch przechodzi na następnych pożyczkobiorców i spłacanie pożyczek staje się w końcu prawie niemożliwe. Wtedy banki ograniczają pożyczki, co spowalnia całe życie ekonomiczne. Tylko że banki obwiniają za tę sytuację społeczeń­stwo, które cierpi z jej powodu!

Żeby utrzymać przepływ kredytu, który jest wymagany do tego, by przywrócić życiu ekonomicznemu to, co niezbędne, łańcuch pożyczek musi zacząć się od nowa, tworząc łańcuch stale rosną­cych długów.

Narzędzie super-władzy

Obecny system bankowy jest narzędziem używanym przez monetarną superwładzę do utrzymania zwierzchnictwa nad narodami i ich rządami. Absurdalna staje się polityczno-finansowa zasada wiążąca dystrybucję siły nabywczej z zatrudnieniem w produkcji, która wymaga coraz mniej ludzkiej pracy, by dostarczyć dóbr potrzebnych do życia.

Nie można wyciągać stąd wniosku, że bankier z naszego oddziału bierze udział w tej dyktaturze. Jest on tylko podwładnym, który prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez wpisywanie pożyczek do jego księgi bankowej tworzy kredyt i że spłaty wpisane w tej księdze anulują, likwidują ten kredyt.

Nie jest on również tym, który dyktuje ograniczenia kredytu powodujące anemię organizmu ekonomicznego. Wykonuje on tylko polece­nia, które otrzymuje, nie martwiąc się o konsekwencje.

Można wciąż usłyszeć niedouczonych ludzi, którzy zaprzeczają, że ilość kredytu w obiegu zależy od banków. Ci wykształceni ludzie, którzy pozostali w tyle, albo zaprzeczają oczywistości, oddają nieocenione wsparcie dla superwładzy przez swoją ignorancję (jeśli jest to rzeczywiście ignorancja z ich strony), albo przez rozliczne korzyści jakie ich wiążą, czy też przez współudział we władzy, która może ułatwić im promowanie.

Wyżsi bankierzy natomiast wiedzą bardzo dobrze, że kredyt finansowy, który składa się na przeważającą część współczesnych pieniędzy jest tworzony i anulowany w księgach bankowych.

Wybitny brytyjski bankier Reginald McKenna, były brytyjski minister finansów i prezes Midland Bank, jednego z Wielkiej Piątki Angielskiej (pięciu największych banków), przemawiając na spotkaniu udziałowców banku 25 stycznia 1924 r. powiedział (co zostało opublikowane w jego książce Powo­jenna bankowość):

"Obawiam się, że zwykły obywatel nie byłby zadowolony, gdyby usłyszał, że banki mogą, i czynią to: tworzyć i likwidować pieniądze. Ilość finansów w obiegu zmienia się tylko poprzez działanie banków, które zwiększają lub zmniejszają depozyty i spłaty bankowe. Wiemy, w jaki sposób się to odbywa. Każda pożyczka, przekroczenie konta lub kupno bankowe tworzy depozyt, każda spłata pożyczki, przekroczonego konta lub sprzedaż bankowa likwiduje depozyt."

McKenna zanim został ministrem finansów wiedział bardzo dobrze, gdzie większa z dwóch władz – władzy banków i władzy suwerennego rządu kraju – spoczywa. Był wystarczająco szczery, by stwierdzić, co następuje i co jest rzadkie wśród bankierów jego poziomu:

"One (banki) kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi."

Znakomicie pokrywa się to z tym, co Papież Pius XI napisał w swojej encyklice Quadragesimo anno w 1931 r.:

"106. To ujarzmienie życia gospodarczego najgorszą przybiera postać w działalności tych ludzi, którzy, jako stróże i kierownicy kapitału finansowego, władają kredytem i rozdzielają go według swej woli. W ten sposób regulują oni niejako obieg krwi w organizmie gospodarczym i sam żywioł gospodarczego życia trzymają w swych rękach, że nikt nie może wbrew ich woli oddychać.”

Louis Even

Cytaty z Maurice'a Allais'a profesora ekonomii w Narodowej Szkole Inżynierii Górnictwa w Paryżu, we Francji i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1988 r.:

"W istocie obecne tworzenie pieniędzy z niczego przez system bankowy jest podobne - nie waham się powiedzieć tego, żeby ludzie jasno zdali sobie sprawę, o co tu chodzi - do tworzenia pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianych przez prawo. W konkretnych warunkach prowadzi to do tych samych rezultatów. Jedyną różnicą jest to, że tymi, którzy czerpią z tego korzyści są inni ludzie." (za­czerpnięte z jego książki Warunki monetarne eko­nomii rynkowej, str. 29)

"Gdy starożytne reżimy zazdrośnie strzegły przez wieki prawa państwa do tworzenia pieniędzy i wyłącznego przywileju zatrzymywania dla siebie korzyści, republiki demokratyczne oddały większość swoich praw i przywilejów w prywatne ręce. Nie jest to ostatni paradoks naszych czasów." (zaczerpnięte z jego książki Podatek od kapitału i reforma monetarna, str. 187)

od redakcji AP

Mówi się, oparte są na funkcjonowaniu pieniądza jako środka usprawniania wymiany pomiędzy producentami różnych dóbr. Bankierzy twierdzą, że jest to naturalny skutek rozwoju społeczeństwa. Ale dla banku pieniądz jest towarem. TEN TOWAR MA WŁAŚCIWOŚCI ZUPEŁNIE ODMIENNE NIŻ INNE TOWARY. Pomnaża się dla bankiera sam z siebie, dlatego tylko, ze bankier go posiada. Przystępny opis funkcjonowania pieniądza jest podany w artykule WYSPA ROZBITKÓW
Dziś banki uzależniają ludzi jeszcze bardziej niż 50 lat temu. Teraz płacić musimy nawet za to, że spłacamy kredyt przed czasem. Bank wyznacza nie tylko wielkość spłat odsetek, ale jeszcze żąda gwarancji stałego dochodu z tego tytułu. Ludzie to akceptują bo mało rozumieją zasady działania systemu bankowego, a bankowcy wykorzystują ten fakt to uzależniania całych narodów i tworzenia globalnych kryzysów dla pomnażania swych zysków.

Prosimy czytelników o kolejne dowody oszukańczych procedur stosowanych przez bankierów dla większego zniewolenia społeczeństwa.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.