Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA ministerstwo rolnictwa

SKARGA ZZRR ,,SOLIDARN I'' DO P. MARKA SAWICKIEGO MIN. ROLNICTWA NA PRODUCENTA I DYSTRYBUTO RÓW HERBICYDU MUSTANG 306 SE, KTÓRY OD 2004 R. TOTALNIE USZKADZA PLANTACJE KUKURYDZY.

Tak więc "na lewo" i po znajomościach nie tylko urzędnicy Ministerstwa Zdrowia wprowadzają lekarstwa, ale też "z układów" Ministerstwo Rolnictwa wprowadza m.in. środki ochrony roślin, kolejne artykuły spożywcze a swój udział w tym mają też prokuratorzy i sędziowie... w końcu jakby "bosska władza" nie oszukiwała, to nie byłoby przestępców...

ZWIĄZEK ZAWODOWY
ROLNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ

KRS 0000230416

z/s 58-500 JELENIA GÓRA ul. Wojska Polskiego 18/ 305 tel (075)76 94 564 kom.0880 5522 52

BS GŁOGÓWEK 61 8904 0001 0000 0018 0278 0001 tel / fax (075) 71 31 428

Jelenia Góra 17.10.2008 r.

Pan Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

SKARGA NA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORÓW
HERBICYDU MUSTANG 306 SE WRAZ WNIOSKIEM O WYCOFANIE Z OBROTU HANDLOWEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA W KUKURYDZY ORAZ PODJĘCIA STOSOWNEGO POSTĘPOWANIA OCHRONY PRAWNEJ.

Zwracamy się do Pana Ministra w imieniu Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej ,,SOLIDARNI’’ z uprzejmą prośbą o pomoc w imieniu wielu rolników z całej Polski w tym naszych członków, poszkodowanych zastosowaniem wadliwego środka herbicydowego o nazwie „Mustang” 306 SE produkowanego przez firmę Dow AgroSciences Polska sp. z o.o.

Środek chemiczny o nazwie „Mustang” 306 SE został dopuszczony do obrotu handlowego w dniu 21 grudnia 1998r. na podstawie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (w skrócie MRiGŻ) o nr 439/98. Dopiero od dnia 21 maja 2004r., (7 dni po sprzedaży preparatu poszkodowanym rolnikom) decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w skrócie MRiRW) o nr R – 364/2004 rozszerzono spektrum stosowania wyżej wskazanego preparatu na uprawy kukurydzy.
Producent „Mustang” 306 SE – Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. błędnie informował swojego sprzedawcę – DALGETY AGRA sp. z o.o., i innych dystrybutorów, iż począwszy od 2004r. może sprzedawać ten produkt do zwalczania chwastów w kukurydzy. Za usilną namową przedstawiciela firmy DALGETY AGRA sp. z o.o. z/s w Poznaniu, ul. Heleny Szafran 6; 60-693 Poznań zakupili wyżej wskazane produkty. Przedstawiciel wyżej wskazanego podmiotu gospodarczego wprowadził powodów w błąd udzielając im informacji o dopuszczeniu środków chemicznych do obrotu gospodarczego, możliwości zastosowania na plantacjach obsianych kukurydzą oraz ich skuteczności.

Niestety okazało się, że w wyniku wadliwego szkodliwego działania środka herbicydowego sprzedawanego pod nazwą „Mustang” 306 SE na plantacjach kukurydzy na Dolnym Ślasku i w innych częściach Polski rolnicy ponieśli ogromne szkody na plantacjach kukurydzy w 2004 r. w wyniku totalnych uszkodzeń i zniszczeń na roślinach kukurydzy preparatem Mustang 306 SE.

Środek herbicydowy „Mustang” 306 SE nie był nigdy badany w sposób właściwy do celów rejestracji do stosowania w kukurydzy (podejrzewamy iż rejestracja preparatu była w skutkiem korupcji).

Pomimo powyższego preparat MUSTANG 306 SE uzyskał specyfikację do stosowania na kukurydzę dokonując szeregu zniszczeń plantacji w Polsce co potwierdziła profesjonalne badania ODDZIAŁU INSTYTUTU IUNG Z WROCŁAWIA ZAKŁAD EKOLOGII I ZWALCZANIA CHWASTÓW. Takim dowodem jest dowodu jest załączona ,,OPINIA W SPRAWIE DZIAŁANIA MIESZANINY HERBICYDÓW MUSTANG 306 SE + TITUS 25 WG + TREND 90 EC’’ z dnia 13.03.2006 r. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów z Wrocławia ul. Orzechowa 61.

W związku z naszym zaniepokojeniem, iż dalej w obrocie handlowym znajduje się nadal środek herbicydowy, zalecany do zwalczania chwastów w kukurydzy, a który totalnie uszkadza plony kukurydzy, zwracamy się o wnikliwe zbadanie niniejszej sprawy i podjęcie niezbędnych środków ochrony prawnej, zmierzających nie tylko do jego wycofania z obrotu, ale również zaangażowania odpowiednich organów ścigania w tym zakresie.

Podajemy listę kilku rolników, którzy ponieśli ogromne szkody w 2004 r. w wyniku zastosowania w kukurydzy herbicydu MUSTANG 306 SE:

 1. Wacław Nieradka, zam. 58 – 125, Pszenno, Wilków 9,
 2. Rafał Nieradka , zam. 58 – 125, Pszenno, Wilków 9,
 3. Elżbieta Bauer, zam. 58 – 125, Pszenno, Wilków 35,
 4. Wojciech Krasecki, zam. Wądroże Wielkie k. Legnicy,
 5. Hubert Jagieliński, zam. Rawa Mazowiecka,

Jest jeszcze wielu innych rolników w Polsce, którzy ponieśli szkody 2004 r. oraz latach następnych, ponieważ nie wycofano tego preparatu, a rolników, którzy zgłaszali szkody straszono retorsjami i egzekucjami komorniczymi, w związku z faktem, iż wyniku szkód, straty były tak wysokie, że rolnicy nie byli w stanie spłacić swoich zobowiązań za zakupione najczęściej w kredycie preparaty poprzez dystrybutorów takich jak Dalgety Agra sp. z o.o. z Poznania, Osadkowski ze Strzelina, Flora Praszka, Poltor Pakosławice k. Nysy i wielu innych.

Wyrażamy nadzieję na natychmiastowe wszczęcie stosownego postępowania i pozytywne załatwienie naszej sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku
Za Zarząd ZZRR ,,SOLIDARNI’’

Przewodniczący
Marian Zagórny

Do wiadomości:

  1. Kancelaria Prezydenta RP,
  2. ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

  3. Prokuratura Krajowa w Warszawie,
  4. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

  5. Centralne Biuro Antykorupcyjne,
   Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
  6. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 00- 930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
  7. Izby Rolnicze,

Poniżej przedstawiamy opinie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zzrr.opinia1.jpg (57160 bytes) zzrr.info.prok.jpg (69630 bytes)

Przekręt Ministerstwa Ochrony Środowiska

ZAGÓRNY UJAWNIA, ŻE PITERA JEST PEŁNOMOCNIKIEM RZĄDU D/S UKRYWANIA, ZATAJANIA I SKRĘCANIA SPRAW KORUPCJI I PRZEKRĘTÓW ZWIĄZANYCH Z PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ.

Zawiadomienie o przestępstwach skarbowych na szkodę firmy EuroFarm.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Stefan
20-12-2014 / 17:06
For those of us old enough to reemmber Steve McQueen in his acting prime, this beauty does help conjure up some memories of one of the first big screen action adventurers