Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-02-2012

Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L. Czarneckiego i jego Getin Bank SA

I. Na podstawie art. 35 §1, §2 i §3, art. 50 §1, art. 52 i art. 54 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego wnoszę skargę na bezczynność i zaniechania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i innych pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA i w związku z tym domagam się:

1. Zobowiązanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wszczęcia śledztwa przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości i ustalenie:

A) Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego i podległych im prokuratorów, którzy ukrywają aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której oszust finansowy Leszek Czarnecki bezprawnie wzbogacił się o kwotę 689 milionów PLN, kosztem wielu setek uczciwych i ciężko pracujących obywateli?

B) Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, skutecznie chroniących przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik sądowy ograbiał moją mamę Michalinę Jączek od sierpnia 2009r. aż do Jej śmierci to jest do dnia 30 sierpnia 2011r.? Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek bezpośrednio na skutek bezprawnych działań zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych działających w zmowie przestępczej z oszustami z Getin Banku SA, przeżywała ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło Ją do udaru mózgu a w konsekwencji w dniu 30 sierpnia 2011r. do śmierci.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński i inni oraz dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się na Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, w Prokuraturze Generalnej RP i inne.  

II. Zwolnić skarżącego od kosztów sądowych z uwagi na ciężką sytuację materialną i ustanowić adwokata lub radcę prawnego, w celu udzielenia pomocy prawnej w niniejszej sprawie.  

III. Zasądzić od Centralnego Biura Antykorupcyjnego koszty niniejszego postępowania.

IV. Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. W związku z powyższym, zadaję fundamentalne pytanie:

Czy w Polsce prokuratura jest organizacją przestępczą czy też instytucją powołaną do ścigania przestępców? Jak długo jeszcze prokuratura będzie ukrywała oszustwa finansowe polskiego miliardera Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL a obecnie właściciela Getin Banku S.A.?  

Uzasadnienie  

Skarżący Jan Jączek dnia 28 listopada 2008r. złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego właściciela Getin Banku SA, na szkodę Michaliny Jączek i Jana Jączek, zaadresowane do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ, etc.  

Przez ponad dwadzieścia miesięcy władze prokuratorskie wszystkich szczebli w Polsce nie chciały wszcząć śledztwa przeciwko oszustom z Getin Banku SA, którzy bezprawnie przejęli majątek klientów tego banku na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA, kosztem setek klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę i Jana Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie Michalinie Jączek około 100 tysięcy PLN a władze prokuratorskie od ponad trzech lat skutecznie ukrywają przestępstwa przedstawicieli Getin Banku SA, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie podstawowych praw człowieka, na szkodę pokrzywdzonych-oszukanych przez ten bank. Gdy wreszcie Sąd Okręgowy w Katowicach – po dwudziestu miesiącach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie – postanowił, by prokuratura wszczęła śledztwo, to do prowadzenia śledztwa wyznaczono prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach Katarzynę Napora-Brodowy, którą od wielu lat próbuję pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za przestępstwa z art. 231 §1 Kodeksu Karnego w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i inne.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ, etc.  

Mechanizm oszustwa finansowego popełnionego przez przedstawicieli Getin Banku SA na szkodę Michaliny Jączek, Jana Jączek i innych pokrzywdzonych, w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 597/08, przedstawili - złożyli zeznania następujący świadkowie – pokrzywdzeni w osobach: Edward Dobosz, Piotr Matyja, Robert Biały, Józef Resiak.

Dowód: protokół rozprawy Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 marca 2011r., sygn. akt II C 597/08, łącznie jedenaście stron formatu A4.  

Nadto pokrzywdzony Jan Jączek na portalu internetowym: aferyprawa.eu wskazał i udowodnił przestępczy sposób stosowania prawa przez przekupnych prokuratorów wszystkich szczebli rozpoznających-pozorujących czynności służbowe w niniejszej sprawie.

Vide: portal internetowy www.aferyprawa.eu , kilka artykułów pokrzywdzonego Jana Jączka w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez przekupnych prokuratorów rozpoznających niniejszą sprawę, których bezprawnie chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną skorumpowani prokuratorzy Prokuratury Generalnej RP.  

W naszym kraju mamy prokuraturę ochraniającą przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA, zapewniającą bezkarność przestępcom w togach prokuratorskich i sędziowskich, którzy od ponad trzech lat nie rozpoznają istoty i meritum dotyczącej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Tak głęboko skorumpowana władza prokuratorska będąca karykaturą tej instytucji, nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez ten bank w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego tej sprawy a przeciwnie otwiera szeroko pole do ogromnej korupcji przestępcom z wymiaru sprawiedliwości ukrywającym aferę finansową wywołaną przez Getin Bank SA.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ, etc.  

Obecnie Prokuratura Rejonowa w Łodzi – mimo złożenia mojego wniosku o jej wyłączenie – prowadzi mistyfikację śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w polskim wymiarze sprawiedliwości, która od ponad trzech lat chroni przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds 2612/11.

Taki sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie urąga wszelkim standardom obowiązującym w państwach Unii Europejskiej i jest oczywistym marnotrawstwem pieniędzy podatników. Dla każdego prawnika o zdrowych zmysłach faktem oczywistym i bezspornym jest to, że prokurator Prokuratury Rejonowej w Łodzi nie może w sposób obiektywny i rzetelny przeprowadzić śledztwa przeciwko skorumpowanym prokuratorom i sędziom apelacji katowickiej i innym przestępcom w „białych kołnierzykach”, którzy popełnili czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA.

Podkreślić należy, że zgodnie z procedurą śledztwo w niniejszej sprawie powinien przeprowadzić Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej (wyznaczonej przez Prokuraturę Generalną RP), ponieważ sprawa dotyczy afery finansowej na kwotę 689 milionów PLN, którą od ponad trzech lat ukrywają skorumpowani prokuratorzy i przekupni sędziowie.  

Tymczasem władze prokuratorskie od ponad trzech lat „klonują” mi dziesiątki spraw w różnych miastach Polski między innymi: w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej, w Jaworznie, w Mysłowicach, w Będzinie, w Pszczynie, w Sosnowcu, w Tychach, w Chorzowie, w Zielonej Górze, w Świebodzinie, w Żarach, w Żaganiu, w Krośnie Odrzańskim, w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i innych miastach, świadomie i celowo łamią procedury, nie rozpoznają meritum sprawy, bezczelnie zaprzeczają oczywistym faktom, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, mataczą, bezprawnie zastraszają mnie etc, celem chronienia aferzystów finansowych i działających z nimi w zmowie przestępczej skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem władz prokuratorskich najwyższego szczebla to jest Prokuratura Generalnego RP Andrzeja Seremeta i kierownictwa Prokuratury Generalnej RP.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonego Jana Jączek złożonych do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.  

W nawiązaniu do powyższej treści, uprzejmie wnoszę, by Centralne Biuro Antyorupcyjne przeprowadziło rzetelne śledztwo w niniejszej sprawie i ustaliło:  

1. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego i podległych im prokuratorów, którzy ukrywają aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której oszust finansowy Leszek Czarnecki bezprawnie wzbogacił się o kwotę 689 milionów PLN, kosztem wielu setek uczciwych i ciężko pracujących obywateli?  

2. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, skutecznie chroniących przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik sądowy ograbiał moją mamę Michalinę Jączek od sierpnia 2009r. aż do Jej śmierci to jest do dnia 30 sierpnia 2011r.?

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek bezpośrednio na skutek bezprawnych działań zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych działających w zmowie przestępczej z oszustami z Getin Banku SA, co polegało na częstym nachodzeniu Michaliny Jączek przez funkcjonariuszy Policji, pod pretekstem przeprowadzania czynności procesowych, bezprawnym Jej zastraszaniu i dręczeniu psychicznym oraz comiesięcznym nielegalnym potrącaniu środków pieniężnych z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, przeżywała ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło Ją do udaru mózgu a w konsekwencji w dniu 30 sierpnia 2011r. do śmierci.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński i inni oraz dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się na Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskimi, w Prokuraturze Generalnej RP i inne.  

3. Czy jest sens utrzymywania w Polsce za pieniądze podatników prokuratorów – bardzo hojnie opłacanych – skoro ta instytucja przekształciła się w organizację przestępczą, nie wykonuje elementarnych obowiązków wobec obywateli zagwarantowanych w Konwencjach, w Konstytucji RP i w Ustawach a przeciwnie masowo bezprawnie krzywdzi pokrzywdzonych, często staje po stronie przestępców i jest narzędziem do walki z ludźmi niewygodnymi dla mafijnych układów i polityczną opozycją?  

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek – była 81 letnią pokrzywdzoną przez Getin Bank S.A., kombatantem i odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru. W związku z tym miał zastosowanie artykuł 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.

Tymczasem dla Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów prawo to było tylko na papierze, bowiem siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. była i jest silniejsza od przepisów prawa.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek złożonych do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.  

Zwracam uwagę, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe zaledwie w ciągu pół roku skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia.

Tymczasem w Polsce władze krajowe ukrywają oszustwa finansowe miliardera Leszka Czarneckiego a media kreują go na filantropa i człowieka sukcesu, natomiast całkowicie pomijają fakt, że przy pomocy swoich „żołnierzy” z Getin Banku SA, łamiąc ustawy – co jest przestępstwem – ograbiają obywateli z ich majątków, doprowadzając ich często do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego a nawet śmierci.

Vide: strony internetowe: aferyprawa.eu, wrobieniwgetin.pl i inne media.  

Jak żyć w kraju, w którym władze krajowe są „ślepe i głuche” na łamanie podstawowych praw człowieka przez zwyrodniałych przestępców?

Dowód: dziesiątki pism złożonych przez pokrzywdzonych Michalinę Jączek i Jana Jączek do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ etc, bez właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.  

Niniejszą skargę wysyłam pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego między innymi: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości RP, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji walczących o podstawowe prawa człowieka, z uprzejmą prośbą o przesyłanie maili do Prokuratury Generalnej RP oraz maili do Rzecznika Prasowego Prokuratury Generalnej RP z zapytaniem :  

Jakie korzyści czerpią prokuratorzy, którzy od ponad trzech lat “klonują” Janowi Jączek dziesiątki spraw nie rozpoznając meritum tej sprawy, nie odnoszą się do poważnych i istotnych zarzutów przeciwko oszustom finansowym, zamęczają pokrzywdzonego ciągłymi przesłuchaniami w różnych częściach Polski – natomiast nie chcą od ponad trzech lat przesłuchać Leszka Czarneckiego, którego Jan Jączek oskarża o przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK i art. 258 §1 KK oraz inne, lekceważą groźby karalne kierowane przez przestępców wobec pokrzywdzonego Jana Jączek zagrażające jego zdrowiu i życiu.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ, itd.  

Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje za pieniądze publiczne mafię prokuratorską, wypłacając co miesiąc średnio około 10 tysięcy PLN funkcjonariuszom instytucji, którzy utracili zaufanie społeczne, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych?  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, niniejsza skarga jest konieczna i w pełni zasadna.

Skarżący

Jan Jączek

Więcej o przekrętach bankowych:

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 

Zażądał od Banku PKO BP 200 mln zł odszkodowania - Leszek Kopczyński  znany bełchatowski przedsiębiorca twierdzi, że przez bank stracił wszystko...

Rozprawa Apelacyjna Tadeusza Chołdy w Krakowie - 20.12.2011 r o godz. 10, 10 w sali E ul. Przy Rondzie 7 oraz Tomasza Polewki w Katowicach przeciwko ING Banku Śląskiego S.A - zapraszamy publiczność.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

Polsce zagraża Zamach Stanu – BANKOWY. Polska stacza się PO równi POchyłej w NIEBYT jako kraj niepodległy. Na dowód kopia interesującego artykułu Paula Watsona z USA.

Eurobank zapłacił karę ponad 1,2 mln złotych za bezprawne windykacyjne i zastraszenie konsumentów - upadające (nie)polskie banki to kwestia czasu.

Nie tylko banki w USA mogą zacząć płonąć… plajta CITIBANKU

RUCH OBURZONYCH - Protestujący rozpoczęli swoją walkę przeciwko bankierom, finansistom i politykom w 82 krajach - rozliczymy globalistów.

List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych

Jelenia Góra - czyli jak załatwić policjanta "numerem na łom" pozorując włamanie do banku. 

WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku

Lichwiarze przejmują Grecję. Bankrutująca Polska grzecznie w kolejce...

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!

Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.

Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.

Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.

Bielsko - Biała 27.01.2011 r. o godz. 9 sala 41 Sądu Rejonowego Wydz. III Karny w - okaże się czy sędzia wspiera mafię Banku Śląskiego i prok. Aleksandra Zająca z Myszkowa - Jerzy Jachnik

Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!

WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli  jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce

Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz

UPADEK DOLARA - BĘDZIE AMERO? - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM z cyklu fakty i mity o Ameryce...

Grecka tragedia - czyli totalna kontrola finansowa obywateli.... Tajny plan Unii i bankierów czy dojdzie do zaczipowania ludzi?

Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!

Większość bankructw w Polsce jest sfingowana- zaplanowana upadłość i wymyślony kryzys?

Władza monetarna należy do banków Jedno pociągnięcie pióra tworzy lub likwiduje pieniądze - banki kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi...

Lichwiarstwo banków i bandycka windykacja. Bogusław Maśliński

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA ZBANKRUTOWAŁA.

TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ

Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron Zbigniew Kekuś

Bankructwa kościołów katolickich w USA - cyklu fakty i mity o Ameryce.

BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"

Katowice - mobbing stosowany w ING Banku Śląskim tuszują sędziowie i prokuratorzy - z listów od czytelników.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 

Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.

Przestępstwo wyłudzenia nienależnej kasy na staruszce przez HSBC Credit bank - z cyklu jak banki rolują pożyczkobiorców

Stefan Kosiewski: Ministrowie Spraw Zagranicznych zezwalają na kontrolę USA nad bankami w UE

Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia

za 2 mld dolarów sprzedali polskie banki wraz z 66 mld dolarów w tych bankach, a nikt nie ściga tych bandytów...

DRENAŻ KAPITAŁU Z POLSKI PRZEZ BANKI TO NIC NOWEGO...

BANKOWY PLUTON EGZEKUCYJNY - czyli jak banki niszczą klientów w majestacie prawa

BANKI WYWOŻĄ Z POLSKI MILIARDY ZŁOTYCH

Prywatyzacja polskich banków - czyli V rozbiór Polski

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

DLACZEGO PREZYDENT J.F. KENNEDY MUSIAŁ ZGINĄĆ - czy za próbę likwidacji FRB czyli żydowskiego Federalnego Banku Rezerw? - z cyklu fakty i mity o Ameryce

Miliardy dla bankierów, długi dla ludzi - z cyklu fakty i mity o Ameryce...

Karty kredytowe dobiją banki w USA? - kolejne miliardowe straty? - z cyklu fakty i mity o Ameryce...

Banki internetowe - wygoda dla klientów, ryzyko dla właścicieli i nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców.

Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok i "przekręt na bezpłodność"- czyli leczenie kobiet viagrą przez prof. Waldemara Kuczyńskiego cd.

Banki internetowe - wygoda dla klientów, ryzyko dla właścicieli i nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców.

Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet.

Maksymiuk - Zbankrutowany poseł Samoobrony Janusz Maksymiuk spędza święta wielkanocne w Afryce z uroczą posłanką Sandrą Lewandowską - tu dokumentujemy za czyje pieniądze i jakie oszustwa popełnił poseł.

Balcerowicz wreszcie odszedł - odszedł cesorz - czy żydowskie banki będą mogły funkcjonować w Polsce bez oszukiwania i okradania Polaków?

Milionowe bankowe przekręty pod ochroną Leszeka Balcerowicza i Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli Bolek i operacje Art B z cyklu "niebezpieczne tematy: polityka, pieniądz i władza...

Balcerowicz, jak zwykle omylny i grozi kolejny raz kataklizmem. Co znowu wymyslą żydowskie banki w Polsce?

Bank Secesyjny w Katowicach - Zestawienie dokumentów przestępczej działalności Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej popełnionych przez następujących funkcjonariuszy publicznych : z-ca Prokuratora Okręgowego Jacek Gworka, prokurator Jan Wykręta , pr

MIKROCHIPY RFID DZIŚ W BANKNOTACH EURO I DOLARACH, CHIPY IDENTYFIKUJĄ JUŻ ZWIERZĘTA - CZY JUTRO ZAZNACZĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA?

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?

Bankowy tytuł egzekucyjny.

afery są nie tylko polska specjalnością... tu światowe przykłady większych afer giełdowo-bankowych

CASE - żydowskie prywatne Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Polsce. Czy Sejmowa Komisja Bankowa skontroluje fundacje Balcerowicza?

Balcerowicz- jego bankowe przekręty poparło 92 "żydowskich"? prof. Dla równowagi publikuje list POLSKICH profesorów popierających Ojca Rydzyka - chyba Balcerowicz musi założyć własne myćkowe, albo jarmułkowe berety inaczej padnie jak Tusk

Jałmużna za zlicytowaną firmę? Gerard Knosowski - samo życie, czyli jak żydowskie banki i sądy kasują polskie firmy - z cyklu patologie systemy sądownictwa.

ROLNICY NA SPRZEDAŻ? BANK ŚWIATOWY WNIOSKUJE O WYKUPIE ZIEMI OD POLSKICH ROLNIKÓW - CZY GLOBALIZACJA DOPROWADZI DO POWSTANIA 8MLN BEZROBOTNYCH ROLNIKÓW I DALSZEGO SPADKU LUDNOŚCI W POLSCE?

Podatek od sprzedaży akcji Banku Handlowego - przekręt Ministra Finansów - interwencja redakcji.

Kredytowe pułapki - lichwiarski sposób na przejęcie przez banki firm i dóbr prywatnych.

Żydzi przejęli w III RP władze, banki, firmy, przejmują kamienice i ulice - co będzie z polską Polską?

Balcerowicz musi odejść! - spór rządu z UniCredito o fuzję Banku BPH z Bankiem Pekao SA. Na czym polega kolejny przekręt Leszka Balcerowicza?

Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Marek 777
03-02-2012 / 14:20
Do Jan Jączyk. Z uwagą przestudiowałem treści skarżącego zawarte na okoliczność działalności CBA i jego Szefa. Na podstawie ponad 11 letniej autopsji udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy Konstytucyjnym Obywatelskim Obowiązkiem stwierdzam co następuje : Tak CBA jak i ABW otrzymywały wiarygodne i sprawdzone informacje na określone sytuacje kwalifikujące się do przeciwdziałania i podjęcia czynności o charakterze operacyjno dochodzeniowych albowiem w ZBRODNIĘ zamieszane i uwikłane były osoby reprezentujące struktury państwowości. Na etatach, z IMMUNITETAMI (prokuratorzy i sędziowie) oraz adwokaci, lekarze i funkcjonariusze publiczni np. policjanci. Wspólnym mianownikiem dla tej zgrai była korupcja, zdemoralizowanie i traktowanie swojej działalności jako prywatnego biznesu o statusie prywatnego folwarku. W/w wykazywali się NIEPOCZYTALNOŚCIĄ umysłową, brakiem zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania. Dochodzenie i dowodzenie prawdy materialnej odbywało się w oparciu o urojenia insynuacji własnych z pominięciem obowiązujących powszechnie i obligatoryjnie procedur oraz norm prawno kryminalistycznych wg staropolskiej doktryny : "każdy wuj na swój strój". Łamane było prawo i zasady prawa, złamane zostały prawa człowieka. CURIOZALNE i Najistotniejsze było to, że w/w dzicz Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej po prostu OLEWAŁA i OLEWA traktując je jak rolkę do podcierania pewnej części ciała. CBA i ABW w odpowiedzi na podany na tacy materiał. Czysty materiał dowodowy stwierdzała na piśmie, że awanturnictwo i bandytyzm procesowy w/w przestępczej zgrai NIE zagraża bezpieczeństwu Państwa. Materiał dowodowy był w tej klasie, że NIE było potrzeby używać super wybitnych funkcjonariuszy np.TUZA imieniem TOMEK. Szczegóły cdn. Ps. Terytorium RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ od dnia 04 CZERWIEC 1989r tj. od chwili uzyskania rzekomej wolności, niepodległości i demokracji OPANOWAŁA epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej objawiająca się NAZISTOWSKĄ doktryną głoszoną w Koszalinie Prezesem Sądu Rejonowego - SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA do OFIAR PRZEMOCY : cit. " ... kurator, prokurator i sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...". Czyli np. płynące od 1945 roku gówna z szamb Dunowa gm. Świeszyno 76-024 do czystej rzeki Radew kraina pstrąga, lipienia i łososia to wg Szefa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie to nieczystości płynące w krótkich odstępach czasu od roku 2002 do 2005r. SUPER MEGA CURIOZUM bo te gówna płynął dalej w ciągłości do dnia dzisiejszego. SUPER CURIOZUM bo z opinią PPO J. Ożoga zgadza się też DUREŃ o statusie dr nauk Dyrektor Delegatury Ochrony środowiska. POdałem tylko jeden fakt. Można ich mnożyć bez liku. Proponuję zapoznać sie z horrorem Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka - Zbrodniarz Leszek MIAZEK Prezes S R i bandyci w policyjnych mundurach. Czesława ŚWIĄTEK i zamordowanej przez komornika Grzegorz MROWIŃSKI Jadwigi Świątek przy udziale bandytów w policyjnych mundurach - ZBRODNIARZ PPO A. SIUCHTA i kolesie : SSO S. Przykucki (NIEpoczytalność umysłowa znaczna - NIE odróżnia amputowanego kutasa od zatoru płucnego u SPRAWCY Przemocy - nałogowy alkoholik (ALK. 16/95 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej , zboczeniec seksualny oraz SSO D. Sokołowska, Cz. Podgórny, T. Szkudlarek, M. Wawrzynkowski, A. Jaracz, B.M. Mazur, M. Plesiewicz, J. Matejko, J. Sroczyński, S. WRÓBEL W. WIECZOREK i INNI. PATRZ WYKAZ NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI przesłany do COUNCIL of EUROPE. Odrębnym tematem jest NAZISTOWSKA ZBRODNIA pod parasolem prokuratorów i sędziów z Koszalina na Jedynym Żywicielu Rodziny. Matce samotnie wychowującej dzieci. Kobietę zwolniono pracy i uczyniono bezrobotną. POLSKI SUPER PIC Bezpieczeństwo w Rodzinie. Panie Janie Jączyk w Polsce nastał NAZIZM.