Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-05-2011

PRACOWNICY ZUS DOPROWADZILI DO ŚMIERCI MEGO MĘŻA - MANIFESTACJA PRZECIWKO NADUŻYCIOM ZUS!

Wszyscy obserwujemy rozrost biurokratyczności w urzędach zusowskich, powstawanie wielu niezrozumiałych nie tylko dla pracodawców ale nawet urzędników ZUSu szeregu sprzecznych przepisów - bredni na potrzeby urzędu. Widzimy, jak z typowych komunistycznych urzędów ZUS pobudował sobie kosztem ubezpieczycieli w większości miast "pałacyki w marmurze" wyposażając gabinety w drogie gadżety, dywany, tak więc trzeba się zastanowić czy ściągać buty w urzędzie i pokazywać dziury w skarpetkach.... 
Za czasów komuny w Polsce w stosunku do państw europejskich była stosunkowo duża grupa rencistów. Po wejściu do UNI wytyczne były jednoznaczne - pozabierać kalekom renty. Nieważne, że osoba nie nie ma rąk czy nóg, uszkodzony kręgosłup itp. - przecież może pracować głową... paranoje decyzji pseudo specjalistów ZUSowskich nie mają granic.  Najgorsze, że tą ciągłą grę rentami obywateli przez ZUS często akceptują chore sądy. 

Ci którzy mieli do czynienia z ZUS i sądem pracy przekonali się, że ZUS tak długo będzie skarżył wyroki sądowe i wzywał kolejnych 3, 4, 5 biegłych różnych maści, aż jeden z nich powie, że rencista pomimo choroby do czegoś tam jeszcze nadaje się, nie analizując faktów, że dzięki tzw. demokracji wysprzedano za grosze większość zakładów pracy i nawet absolwenci uczelni, zwłaszcza humanistycznych nie znajdują pracy nawet pomywaczy..., no chyba że będzie politykiem PO.

Z nacisków budżetowych i układów wzajemnych sądy z reguły odbierają przyznane wcześniej marne rentowe świadczenia - co szybko doprowadza ludzi do całkowitego ubóstwa, beznadziejności, zadłużenia rodziny, pozbawienia mieszkania - w końcu do desperacji której efektem jest wymuszone przez urzędników targnięcie się na własne życie. W Polsce dzięki demokratycznej władzy PO liczba samobójstw rośnie zastraszająco...

Jak urzędnicy zabijają ludzi.

Pan Józef ciężko pracował przez 30 lat (1973 - 2003r) w Tomaszowskich Kopalniach Surowców Mineralnych, efektem czego nabawił się choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego zapalenia skóry i decyzją Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29.03.2002r został uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy. W "normalnym państwie" przeszedłby na wcześniejszą emeryturę ponieważ lata pracy miał wypracowane i składki na wynagrodzenie urzędników i pałace ZUS przecież zapłacił.  
Związkiem na który był uczulony to chrom - metal występujący nie tylko w piaskach kopalnianych, ale i w materiałach budowlanych, metalowych, smarach, kremach, a w ilościach śladowych nawet w detergentach i elementach odzieży - praktycznie wszędzie.   Choroba Józefa objawiała się szpecącymi ranami na skórze, zwłaszcza na częściach nieosłoniętych, twarzy i rękach oraz dokuczliwym swądem, co nie pozwalało mu spać nocą. Tak więc nie mógł przez to normalnie funkcjonować i w dzień. Alergicy wiedzą, że praktycznie nie da się wyzdrowieć z tej choroby, można mieć tylko okresy mniejszego lub większego nasilenia choroby np. w związku z pyleniem drzew czy traw.

Jednak dnia 25.06.2008r, na dwa lata przed emeryturą  Odział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim odebrał Józefowi prawo do renty zawodowej ponieważ ZUSowski orzecznik stwierdził, że Pan Józef może pracować np. jako szatniarz. Ciekawe, czy pseudo specjalistka ZUS z Tomaszowa Agnieszka Rajska oddałaby swoje futerko w ręce szatniarza z wypryskami na rękach i twarzy? Czy jej kolega niby specjalista Dariusz Ścierwicki chciałby pryszczatego dozorcę? A może dyrektor tomaszowskiego ZUS Krzysztof Smejda chciałby mieć takiego kamerdynera? Dlaczego Panu Józefowi nie zaproponowali pracy w ZUS ?

Pan Józef odwołuje się od tej decyzji i czeka..., czeka na opinie przebiegłych biegłych, czeka na wyznaczenie spraw w sądzie, czeka... 2 lata, ponieważ chociaż opinie ma korzystne dla siebie, ale udający specjalistów urzędnicy ZUS cały czas zaskarżają niekorzystne dla siebie orzeczenia.
Tymczasem Pan Józef popada w długi, rozwija się choroba , a  ponieważ nie ma pieniędzy na lekarstwa, stres, beznadziejność...

Za to pasożytom z ZUS jest całkiem fajnie, nie brakuje im kasy na bajery i rezydencje...

W ostatnim swoim piśmie z dnia 11.12.209r zwraca się do sądu, że jest bez środków do życia, nie ma jak spędzić świąt, że nie może nawet być potraktowany jako osoba bezrobotna, ponieważ sprawa ciągle trwa i trwa bez orzeczenia... tymczasem D. Ścierwicki pisze do sądu:
W związku z wezwaniem na rozprawę dnia 08.03.2010r ... wnoszę o odroczenie rozprawy. - bez jakiegokolwiek uzasadnienia.
Jednak sędzia SSO Iwona Szybka wydaje wreszcie kolejny korzystny wyrok dla Józefa, przyznając mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, zgodną z opinią Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, stwierdzając jednoznacznie, że " wnioskodawca utracił zdolności do wszelkich prac dotychczasowo wykonywanych, w tym także prostych prac fizycznych.
Sędzia wyśmiała też opinię dermatolog A. Woźniackiej traktując ją jako stronniczo napisaną na potrzeby ZUS w dodatku bez legitymacji uprawniającej do kwestionowania opinii biegłych sądowych oraz składania skutecznych oświadczeń procesowych, całkowicie bezużyteczną dla rozstrzygnięcia sprawy.

PRACOWNIK ZUS ZAPOWIADA APELACJĘ OD TEGO WYROKU ! ! !

Tymczasem Pan Józef jest już tak zbolały chorobą (rany na ciele nie pozwalają na siedzenie czy spanie), całą udręką z urzędnikami, że zdeterminowany nocą 24.03.2010r w łazience odbiera sobie życie... 

Po tym fakcie sąd zwraca się z zapytaniem do biegłego "czy zgon Józefa J. pozostał w związku ze stwierdzoną u niego chorobą zawodową?"

Biegły sądowy lek. med. Adam Krajewski odpowiada jednoznacznie: 
... nie bez znaczenia na pogarszanie zaburzeń nastroju u 58 letniego zmarłego miało niewątpliwie poczucie wyrządzonej krzywdy spowodowanej faktem zabrania mu prawa do renty z tytułu choroby zawodowej, nabytej jak wynika z dokumentów ZUS w czasie trzydziestoletniej ciężkiej szkodliwych warunkach pracy zawodowej.
Uważam, że nie bez znaczenia na zachowanie Pana Józefa J. miał przewlekły dwuletni proces sądowy w którym pokładał nadzieję przywrócenia mu prawa do renty z tytułu choroby zawodowej, a wiadomość o ponownej apelacji ZUS na kolejny korzystny dla niego wyrok sądowy, oddalała perspektywę tej nadziei była bezpośrednią przyczyną desperackiego kroku jakim była jego śmierć samobójcza. 
Z dokumentów medycznych zgromadzonych w aktach sprawy i relacji żony zmarłego nie wynika, że zmarły cierpiał z powodu choroby psychicznie, lub był nią obciążony. 
Przewlekła, szpecąca choroba skóry, a zwłaszcza towarzyszące jej subiektywne objawy chorobowe w postaci dokuczliwego świądu, spowodowały i były następstwem powstania zaburzeń emocjonalnych u chorego. Zdarzenia związane z pozbawieniem go prawa do renty z tytułu choroby zawodowej , bez wątpliwości nasilały te zaburzenia.

Reasumując stwierdzam, iż samobójcza śmierć Pana Józefa J. była następstwem splotu (łańcuchem) zaistniałych, istotnych, równorzędnych zdarzeń, niekorzystnych dla Jego zdrowia, mających związek przyczynowo skutkowy z Jego chorobą zawodową z powodu której cierpiał. 

MY POSTARAMY SIĘ, ABY NIEKOMPETENTNI  PSEUDO SPECJALIŚCI  Z  ZUS  PONIEŚLI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIE SZAFOWALI  TAK  LEKKO  ŻYCIEM  LUDZKIM.

PS.
Tymczasem od lat ten sądowo - zusowski kabaret trwa i dobrze funkcjonuje. 
Sytuacja się zmienia gdy dotyczy ich człowieka lub znaną osobę publiczną ( przykład: poseł Pęczak z Łodzi, który siedział za defraudację ale rentę w więzieniu pobierał - ci zawsze są ciężko chorzy, a ZUS siedzi jak mysz pod miotłą. )

UWAGA

Prosimy o medialne wsparcie i/lub zainteresowanie się NASZĄ SPRAWĄ, a w szczególności planowaną przez nas AKCJĄ opisaną poniżej.

Urzędnicy fundują NOWY, POWAŻNY PROBLEM SPOŁECZNY dotyczący wg niektórych szacunków aż 500 000 obywateli i ich rodzin.

MANIFESTACJA PRZECIWKO NADUŻYCIOM ZUS!

Manifestacja odbędzie się 12 maja 2011 r. o godzinie 12.00 pod gmachem Sejmu RP.


Celem naszego zgromadzenia jest publiczny protest przeciwko krzywdzącym, nadużywającym prawa praktykom ZUS, które w krótkim czasie doprowadzą do zubożenia lub upadku nawet ok. 500 tysięcy małych przedsiębiorców i ich rodzin, już teraz borykających się z trudną sytuacją rynkową.
ZUS, jako organ administracji publicznej przez całe lata oficjalnie informował i wydawał liczne interpretacje w różnych środkach przekazu dotyczące możliwości zawieszania działalności gospodarczej, a także bezwarunkowej możliwości wyboru przez przedsiębiorcę tytułu, od którego będzie on odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Teraz, niejednokrotnie po wielu latach, ZUS zmienił swoje stanowisko i bez jakichkolwiek podstaw, pod różnymi pretekstami, obarcza odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację przedsiębiorców (ubezpieczonych), domagając się zapłaty rzekomo zaległych składek za te okresy wraz z niebotycznymi odsetkami, które zniszczą drobną przedsiębiorczość w Polsce.

Protestujący oczekują:

1. Wycofania się ZUS z podjętych już i podejmowanych obecnie decyzji wykluczających z ubezpieczenia osoby prowadzące działalność gospodarczą pozbawione przez te decyzje prawa wyboru tytułu do ubezpieczeń z Pracy Nakładczej oraz Umowy Zlecenia przez niejasną interpretację przepisów przez urzędników ZUS.

2. Umorzenia składek, pozornie zaległych, na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorców pracujących jednocześnie na Umowę - Zlecenie i Umowę o Pracę Nakładczą, wykluczonych po latach z tytułu do ubezpieczeń z Pracy Nakładczej oraz Umowy Zlecenia, przez niejasną interpretację przepisów oraz dla należności wynikających z wydania decyzji ZUS o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym dla zawieszających działalność gospodarczą przed 20 września 2008r., a także składek na ubezpieczenia społeczne dla kobiet pracujących na umowę o pracę jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą i przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które nie skorzystały z abolicji z braku poinformowania o takiej możliwości przez ZUS.

3. Pełnej odpowiedzialności ZUS i każdego innego urzędu za wydane interpretacje bez względu na czas ich wydania, także tych sprzed wejścia w życie Ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008, nr 141, poz. 888). 30-dniowego okresu prawnej weryfikacji przez urząd zgłoszonych zmian od momentu ich wniesienia. Po tym czasie, z winy urzędu, wszelkie roszczenia z tego tytułu nie mogą w żaden sposób obciążać obywatela. Żądamy także ustanowienia obowiązkowego i nieprzekraczalnego 30-to dniowego terminu poinformowania przez ZUS i każdy inny urząd, o jakichkolwiek nieprawidłowościach czy wątpliwościach stwierdzonych na koncie obywatela, a po przekroczeniu tego terminu wszelkie roszczenia z tego tytułu będą obciążały jedynie niedopełniający obowiązku urząd.

Jedną z głównych bolączek tego kraju jest pełne niedomówień i niejednoznaczne (a nieraz wewnętrznie sprzeczne) PRAWO. Niech będzie ostre, surowe, ale jednoznaczne, zero-jedynkowe wtedy będzie przynajmniej dobre.

Ludzie muszą wiedzieć, zanim podejmą decyzję, czy ryzykują, uprawiają hazard czy idą zgodnie z literą prawa.
TO JEST OBOWIĄZKIEM INSTYTUCJI PAŃSTWA PRAWA!!!
A naszym OBOWIĄZKIEM jest ZWRACANIE UWAGI rządzącym na takie kwestie!!!

Pomocne linki:

http://www.zlikwidujzus.com/forum/viewforum.php?forum_id=4  
http://kontakt24.tvn.pl/artykul,-quot-manifa-przeciw-bezprawiu-zus-quot-przedsiebiorcy-praca-nakladcza-zus-klopoty,95966.html  
http://www.ozzp-rp.pl/  
http://www.facebook.com/event.php?eid=204604066229210  
http://www.youtube.com/watch?v=ff7FDvkwQwU  
http://www.pozywamy-zbiorowo.pl/
 
http://chomikuj.pl/biuro.selekcja/Interpelacje

Uczestnicy manifestacji i organizatorzy zrzeszeni na forum portalu www.zlikwidujzus.com

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bolek
23-01-2017 / 14:08
ZUS rozpaznający sprawę ubiegającego się o rentę inwalidzką za pomocą lekarzy orzecznikow ktorzy ,czasem nawet nie patrzą w dokumentację petenta waydaje wyroki nie od razu w dniu komisji ale wysyła pocztą.Dlaczego tak robi to proste by póżniej zasłaniać przepisami. Choć tak naprawdę chodzi o pieniądze i choć nie przyznaje sie do tego ile płaci lekarzowi orzecznikowi za odebranie świadczeniobiorcy świadczenia ja wiem że,to jest ich metoda działania.
~Nash
05-01-2015 / 00:29
This is a really inneeligltt way to answer the question. myqxoie.com [url=suxjer.com]suxjer[/url] [link=tzdmdhssd.com]tzdmdhssd[/link]
~James
20-12-2014 / 10:38
I like what you guys are up also. Such clever work and renpitrog! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site .
~mysz
11-05-2011 / 10:09
osZUZci z ZUS, wasz kres nadejdzie ! Dość sprzeniewierzania naszych składek. Będziemy publikować wasze szubrawe nazwiska i ośmieszać niekompetencję, będziecie musieli pozamykać wasze żałosne gabineciki, bo pies z kulawą noga tam nie zajrzy!
~gość
10-05-2011 / 22:53
Pani Anno, chce Pani żeby Komorowski ścigał Panią razem z Giertychem ?
~Anna
10-05-2011 / 06:49
A co ze składkami emerytalnymi i rentowymi zagrabionymi przez ZUS w latach 80-tych?! Komorowski aż przebiera nogami z jawnie deklarowanego pośpiechu do zwracania Żydom ich rzekomych znacjonalizowanych przez Państwo majątków, a co z naszymi znacjonalizowanymi składkami odprowadzanymi przez kilkadziesiąt lat do ZUS? Tych jakoś nie kwapi się zwracać! Co więcej - od października 2011 r. zacznie znowu okradać zdolnych do pracy emerytów zawłaszczając należne im emerytury. Okradać niemieckich emerytów nie poważył się nawet Hitler w dobie straszliwej pożogi wojennej. Gdy przegrał wojnę popełnił samobójstwo. Kiedy z powodu swoich nieudolnych rządów samobójstwo ma zamiar popełnić Komorowski?. Ten człowiek jest wyzuty z wszelkiej godności i honoru! A redakcja AP tak rozczulająca się nad "biednymi" biznesmenami co ma zamiar zrobić w sprawie okradanych emerytów?!
~Jacek
09-05-2011 / 07:03
a niby z czego mielibyśmy otrzymywać emerytury mundurowe?
~rzeczliwy
08-05-2011 / 20:49
Panie Sławomirze słyszałem, że matka tego MSWiA układu co pana zamurował w mieszkaniu była orzecznikiem w ZUS we Wrocławiu.
~obywatel
08-05-2011 / 14:50
KOGO JESZCZE ZABILI URZĘDNICY ZUS? z pewnością setki osób. Czy ktoś się wstawi za tymi co zginęli przez wieloletnie procesy sądowe?
~MariaN
08-05-2011 / 06:39
Halo naciągacze! Autorzy. czy was POrąbało nie mam pieniędzy a Wy mi kaszecie jechać z Olsztyna do Warszawy na manifestacje. Chciałbym Wam jak i Jachnikowi uświadomić czynnik ekonomiczny - nasz katastrofalny. Róbcie manifki w Warszawie dla Warszawiaków albo podstawcie nam autobusy. Jak nie to organizujcie w miastach wojewódzkich równorzędne czasowo protesty. Inaczej mamy wrażenie że jesteście naciągacze ktre po naszych pustych portfelach chca zostać posłami i ministrami.