Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-11-2013

Ostatnia nadzieja umiera w żydowskim Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich...

Instytucja RPO jest dla setek tysięcy obywateli i ich rodzin ostatnią nadzieją na "sprawiedliwość", nadzieją, że instytucje państwa popełniają "błędy", działają bezprawnie, krzywdzą obywateli, ale jest przecież Rzecznik, ten pomoże. 
Ale ta ostatnia deska ratunku w morzu bezprawia jest spróchniała i zgniła jak cała reszta i rozpada sie w przy pierwszym kontakcie.
 
Zlikwidować! RPO jest jeszcze jedną instytucją utrwalającą bezprawie w Polsce, pod przykrywką !
Czemu ? Przeczytajcie dalej.
 
Dzisiaj na FB prezes  Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu zamieścił odmowną odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na prośbę o wywiedzenie kasacji w sprawie Jana Ptaszyńskiego, skazanego na dożywocie za podwójne zabójstwo. W opowiedz BRPO lakonicznie "informuje", że nie ma podstaw do wywiedzenia kasacji. Fakty w sprawie są dość kontrowersyjne i nie tak jednoznaczne, jak odpowiedź RPO.  Brak merytorycznego uzasadnienia odmowy, pozbawia wnioskodawców skonfrontowania zarzutów z oceną  pseudo-specjalisty z biura RPO.
Historię Jana Ptaszyńskiego opowiedzieli: redaktor Elżbieta Jaworowicz w „Sprawie dla reportera” (program z dnia 15 marca 2012 r.) oraz redaktor Rafał Zalewski w „Interwencji” (programy z dnia cz. I – 20 kwietnia 2012 r., cz. II – 27 sierpnia 2012 r.), a także program „Państwo w państwie“ wyemitowany 14 października 2012 r.
Po raz enty Rzecznik  potwierdza, że jest kolejną atrapą demokracji na niby! Kosztuje to podatników ca 40 milionów zł rocznie.
Poniżej dane statystyczne RPO za rok 2012 – źródło – oficjalna strona RPO. Krótka analiza i  parę prostych obliczeń dotyczących tych danych, potwierdza powyższe twierdzenie.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich  to okrutna mega-ściema.
 
Do RPO wpłynęło 62 400 skarg ( w tym 28 884 "nowe") + 6251 osób zgłosiło się osobiście z wnioskiem + 29 633 telefonicznie = 98 284.
 
Skargi dotyczące - spraw karnych (41.7%), cywilnych (15.1%), prawa międzynarodowego i konstytucyjnego (15.5%), prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (14.9%), prawa administracyjnego i gospodarczego (11.8%).
 
Z tych niemal 100 000 skarg BRPO "podjęło" 32 224 spraw, a "rozpatrzyło" 11 094.
 
Rozwiązanie "oczekiwane przez wnioskodawcę uzyskano" w 2756 sprawach w tym 49 wniosków o kasację.
 
I tutaj dygresja;
 
zastanawia mnie powyższy eufemizm. Zgodnie z Art. 80 Konstytucji - Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. A zgodnie z art. 8 & 1 Ustawy o RPO - podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania.
 
A więc zgodnie z prawem, RPO rozpatrując wnioski obywateli podejmuje czynności sprawdzające zasadność merytoryczną wniosku. Decyzja o zasadności czy bezzasadności wniosku musi zależeć więc od oceny faktów, a nie od „oczekiwań wnioskodawcy“. Te wszyscy wniokodawcy mają identyczne!
 
Wracając do statystyki, na ca 100 tys. próśb obywateli o pomoc (nawet jeżeli część jest ponawianą prośbą) RPO pochylił się troszkę "głębiej" nad 1/3 spraw, a "rozpatrzył" z ogółu ca 11% i z tego ogółu, a tylko mniej niż 3% próśb obywateli uznał za zasadne!
 
Jeżeli BRPO zatrudnia (w przeliczeniu na pełne etaty) 277 osób, to pewnie ca 200 osób lub mniej faktycznie "rozpoznaje" prośby o pomoc.
200 osób X ca 1800 godzin przepracowanych rocznie = 360.000 godzin pracy.
 
Ale przecież BRPO nie tylko "rozpoznaje" skargi obywateli, ale też zajmuje przygotowaniem sprawozdań, wystąpień legislacyjnych, wniosków do instytucji państwowych, wniosków do TK, wizytacją ZK, AŚ etc w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji, kontrolą np. przystosowania infrastruktury dla potrzeb niepełnosprawnych osób, kontrolą Policji, Straży Granicznej, Ośrodków dla uchodźców, prowadzi akcje przyjmowania interesantów w terenie, musi przygotować wystąpienia RPO na konferencjach, na wizyty zagraniczne, sprawozdania wymagane przez UE i oczywiście PR, itp. itd. 
Ile czasu poświęca BRPO na rozpatrywanie skarg obywateli? Przypuszczam, iż nie więcej niż 40% czyli przyjmuję ca 140 000 godzin rocznie.
 
W  tych 140 tys. godzin musi udzielić  pisemnej odpowiedzi na każdą prośbę ( zgodnie z ustawą o RPO) czyli minimum 62 400.  Zakładając przeciętnie tylko 3 godziny na zapoznanie się z prośbą, ewaluację i odpowiedź daje to 187 200 h pracy.
 
Tutaj czas przeznaczony na rozpatrywanie wniosków został przy moich założeniach wyczerpany.
 
"Głębsze rozpatrywanie" tych 32 tys z haczykiem podjętych powinno zająć więcej czasu i przyjmuję tylko 4 godziny przeciętnie = 128 000 h pracy.
 
A te 11 tys skarg z haczykiem "podjętych" do rzeczywistego rozpatrzenia musi zajmować co najmniej 2-3 dni (w sumie na różnych etapach) to ca 260. 000 godzin. A gdzie wywiedzenie kasacji co najlepszym specjalistom zajmuje dobre parę tygodni roboty, a tych RPO wywiódł w sumie 46.
 
Stąd konstatacja: nawet gdyby przyjąc, że RPO zatrudnia super-specjalistów i tytanów pracy, tej ilości skarg i wniosków o pomoc BRPO w liczbie ca 200 osób nie jest w stanie rozpatrzyć!  Brakuje mu minimum ca 435 tysięcy roboczogodzin!
 
I tutaj nasuwa się naturalny i oczywisty wniosek, cala ta statystyka przedstawiana w rocznym sprawozdaniu w Sejmie przez RPO, nie może być prawdziwa. A nasi przedstawiciele w Sejmie od dekad przyklepują to sprawozdanie i wszystko jest niby cacy.
 
A niestety wiedza fachowa specjalistów (znam z autopsji jakość pracy tych w od postępowań karnych) w tym urzędzie pozostawia wiele do życzenia, tak zresztą jak i profesjonalne maniery i stosunek do wnioskodawców.
 
Tragiczna prawda - RPO nie stoi na straży praw obywatela, jak gwarantuje Konstytucja, a chroni interesów urzędu,  na którego działania skarży się obywatel. Samo rozpatrywanie tych 11% - nie wiadomo wg jakich kryteriów wybranych wniosków do "rzeczywistego rozpatrywania" - w lwiej części polega na przesłaniu pisma do skarżonej instytucji z zapytaniem "czy to prawda, że obywatelowi X zrobiliście takie to a takie kuku"? 
Następnie po otrzymaniu odpowiedzi „ależ skąd to nieprawda“ wystarczy przepisanie odpowiedzi na firmowym papierze RPO. I voilà tout! Tadam! (Nawet jeżeli ta odpowiedz jest absurdalna, a samo działanie instytucji rażąco i ewidentnie narusza prawa obywatela).
 
Zdaję sobie sprawę, że w tym miejscu wielu, być może większość może mi zarzucić, iż ta ocena jest krzywdząca, nieobiektywna czy absurdalna, a ja nie znam ani treści tych 100 000 000 wniosków, ani faktów, dokumentów etc.  
 
Śpieszę wyjaśnić, że zapoznałam się w ciągu kilku lat z dziesiątkami spraw, z którymi obywatele zwracali się do RPO o pomoc i wiele z nich dotyczyło nie prośby o kasację w sprawie skazania na dożywocie, czy wieloletnie więzienie, czy inne skomplikowane sprawy,  gdzie trzeba przestudiować wielotomowe akta etc. Sprawy te dotyczyły prostych do zdeterminowania naruszeń praw człowieka i wolności.  
Np. w prostej i ewidentnej sprawie rażącego naruszania prawa do obrony -  kiedy prośba o pomoc w dostępie do akt sprawy, którego odmawiał sąd okręgowy skazanemu odwołującemu się od wyroku, RPO odpowiedział, że jest to sprawa administracyjna sądu i nic nie może (SIC!). Czy prawo do obrony może być administracyjną sprawą sądu? Ano dla fachowca RPO może! 
Na ponowiony wniosek RPO odpowiedział, że przecież już ustosunkował się do wniosku i na "dalszą korespondencję" nie będzie więcej odpowiadał!
 
Inny specjalista olał kompletnie wniosek o pomoc i nawet nie odpowiedział na wniosek, a na ponowiony uznał, iż wnioskodawca nie jest pokrzywdzonym, a tylko pokrzywdzony może składać wniosek, więc niech się odczepi. Tymczasem w ustawie o RPO stoi jak wół -Art. 9. 
Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:
1) na wniosek obywateli lub ich organizacji, a nie tylko pokrzywdzonego.
 
Jeśli zaś chodzi o wnioski o wywiedzenie kasacji w sprawach takiej wagi jak skazanie na dożywotnie więzienie, odpowiedź odmowna winna zawierać szczegółowe odniesienie się do zarzutów wnioskodawcy i uzasadnienie odmowy. Odpowiedź informująca o bezzasadności wniosku w dwóch czy trzech zdaniach jest jawnym pogwałceniem ustawy RPO! 
Uzasadnienie odmowy jest podstawą oceny przejrzystości działań tej instytucji.
 
Rzecznik ślubuje, iż każdą odpowiedź na wniosek obywatela poprzedzi bezstronnym, z największą sumiennością i starannością zapoznaniem się z argumentami  wnioskodawcy,  sprawdzeniem zasadności tych zarzutów poprzez zapoznanie się z dokumentami, aktami sprawy etc. Art. 14 Ustawy  o RPO -  po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
1) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela. Określenie wyjaśnienie nie jest tożsame z określeniem poinformowanie.
 
Za to płacimy Rzecznikowi i specjalistom w Biurze RPO (przy pomocy których Rzecznik wykonuje swoje zadania).
 
Parę dni temu czytałam w Salonie24 kolejną historię wniosku do RPO - a oto cytat:
“…Szczegółowy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację nadzwyczajną (G.N.) złożył w dniu 9 maja 2013 r. i adresat nie wystąpił do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o udostępnienie akt postępowania więc nie mógł zweryfikować obiektywnie dowodów…”
 
Abstrahując od kwestii oceny zasadności czy bezzasadności tego wniosku, pozostaje pytanie jak specjalista BRPO zdeterminował, że jest on bezzasadny, bez nawet pobieżnego zapoznania się z aktami sprawy?
 
Powyższy zarzut, powtarza się jak mantra w większości historii wnioskodawców, którzy „uzyskali rozwiązanie nieoczekiwane“!
 
Instytucja RPO jest dla setek tysięcy obywateli i ich rodzin ostatnią nadzieją na "sprawiedliwość", nadzieją, że instytucje państwa popełniają "błędy", działają bezprawnie, krzywdzą obywateli, ale jest przecież Rzecznik, ten pomoże. Ale ta ostatnia deska ratunku w morzu bezprawia jest spróchniała i zgniła jak cała reszta i rozpada sie w przy pierwszym kontakcie.
 
Zlikwidować! RPO jest jeszcze jedną instytucją utrwalającą bezprawie w Polsce, pod przykrywką !

Więcej:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak poświęca dzieci dla własnej kariery ? ! ? - ten hipokryta musi odejść !!!
Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozpoczęciu protestu przed Biurem Rzecznika od dnia 20 maja 2013 r. i jego przyczynach.
Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Jeleniej Górze - Grzegorz Niedźwiecki
Wniosek Zbigniewa Kękusia do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz o odwołanie przez Sejm Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich - z cyklu co może a czego nie robi żydowski rzecznik w Polsce
Do Rzeczników Praw Obywatelskich RP i Wielkiej Brytanii dot. łamania praw obywatelskich Polaków przebywających w Anglii,
Pan Jacek Radoniewicz - Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego RP - Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Katarzynie Napora-Brodowy. 
Protest przeciwko uwięzieniu Rafała Gawrońskiego - domagamy się interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich
11 LUTY ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2012 r. - Czy błędy lekarskie i wypadki medyczne ukrywa Rzecznik Praw Pacjenta ?
PETYCJA W SPRAWIE DĄŻENIA DO BEZPRAWNEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI " numer na wariata" CELEM PRZEJĘCIA MAJĄTKU - Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Irena Lipowicz
W Katowicach w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się w dniu 9.01.2012 r. organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich dyskusja panelowa pt.: „Prawo obywatela do rzetelnego postępowania przygotowawczego i sądowego".
Dobre rady Rzecznika Praw Pacjenta na protest lekarzy...? ! ? Stowarzyszenie Primum Non Nocere
Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu,  Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo - policyjno - psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę.  
Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów
Tadeusz Chołda to nie biznesmen z Bielska. Protest przed biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakie i kogo plecy trzeba mieć aby oszukać na miliony i być bezkarnym - czyli mataczenia sędziów lubelskich i bielskich - Jerzy Jachnik cz.2
Polskie sądy niekonstytucyjne. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich się obudzi? 
Zawiadomienie o popełnieniu przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla Rzecznika Praw Obywatelskich przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego
Z LISTÓW CZYTELNIKÓW DO REDAKCJA RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH NIE ISTNIEJE...
Zbigniew Kękuś - Zawiadomienie o stawiennictwie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 marca o godzinie 12:30 oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 marca o godzinie 14:00 w celu odebrania wyjaśnień od rzeczników. 
List otwarty do Do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie ochrony naszych nieletnich dzieci przed bezprawiem pracowników samorządowych z Morągowa i funkcjonariuszy państwowych z Ostródy. Danuta i Bogusław Maślińscy
Brak odpowiedzialności za błędy, niekompetencja lekarzy czy przemoc poszkodowanych pacjentów? - po co lekarzom ich rzecznik?
Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Kochanowskiego wzruszenia prawomocnego zaocznego wyroku wydanego z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa materialnego cz.2
Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Kochanowskiego wzruszenia prawomocnego zaocznego wyroku wydanego z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa materialnego. dr Zbigniew Kękuś
31 sierpnia 2009 r. o godz.9.30 przed Biurem Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ulicy Śniadeckich 10 rozpoczną, manifestację przeciwko bezprawnego pozbawiania przez sądy rodzinne prawa dzieci do życia w rodzinie.
Stop czarnym dewiantom – pikieta przed biurem Rzecznika Praw Dziecka 31 sierpień 2009r.
Pozorowanie działalności przez fundacje i stowarzyszenia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich to norma w Polsce.
dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, przyznaje się do przestępstw. 
Zawiadomienie popełnieniu przestępstw przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.
POTRZEBNY JEST NAM "NASZ RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH"...
List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. J. Kochanowskiego w sprawie nie wypełniania obowiązków funkcjonariusza publicznego cz.1
List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. J. Kochanowskiego w sprawie nie wypełniania obowiązków funkcjonariusza publicznego.
Ludzka twarz Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich - SKARGA NA STRONNICZE POSTĘPOWANIE SĄDOWE. Sprawdzamy kompetencje Janusza Kochanowskiego.
Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Andrzeja Zolla przestępstwa niedopełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej
Rzecznik Praw Obywatelskich Ekscelencja Janusz Kochanowski - Zbigniew Kękuś
Fundacji "Ius et Lex" wiceprezes Marta Kochanowska kontynuuje prace tatusia Rzecznika...
Wniosek Z. Kękuś do ekscelencji Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Fryderyk Zoll współpracował z hitlerowcami - a z kim współpracuje b. Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i aktualny J. Kochanowski?
Szansa dla Rzecznika Praw Dziecka
Nieetyczny adwokat Jerzy Naumann kontra Rzecznik Praw Obywatelskich?
Rzecznik Praw Obywatelskich czy rzecznik sitwy?
Kochanowski Janusz - NIEDORZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH?
Wywiad z dyrektorem Zespołu Badań i Analiz Biura Rzecznika Praw Dziecka P. Mirosławem Kaczmarkiem rozmawia Bogdan Goczyński.
Chylin - w wypadku ginie pasażer cz.8 - Zablokowanie kasacji wyroku przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich - z cyklu PATOLOGIE WŁADZY SĄDOWNICZEJ SIĘGAJĄ SZCZYTÓW.
Rzecznik Dyscyplinarny Seremet - czy to anioł stróż mafii w togach? - z cyklu patologie wymiaru (nie)sprawiedliwości.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - Jan Kochanowski - czyli układy, przekręty, niekompetencja, brak odpowiedzialności. Mamy tu mafijno - rodzinne układy podobne jak w sądach i prokuraturach - z cyklu patologie wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Kękuś - Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.
Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Ligezowski - pojedynek Dawida z Goliatem ,czyli rozmowa z rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdanem Kijakiem
Rzecznik prasowy Kijak i o tym jak umoczył w odchodach niesprawiedliwości swoje cztery litery oraz dzielny junak Arkadiusz Penar Rzecznik dyscyplinarny - co łączy tych pływaków w mętnej wodzie – czyżby woda sądowa do głowy uderzała?
ZOLL ANDRZEJ - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Kochanowski Janusz - Rzecznik Praw Obywatelskich - otwarty list interwencyjny - jak żyć w polskiej biedzie. Wysokość świadczeń rodzinnych.
rzecznik_praw_obywatel-skarga
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - SKARGA NA NARUSZENIE PRAW OBYWATELSKICH
ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH pytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku
NACZELNA RADA ADWOKACKA - odpowiedz Rzecznika Dyscyplinarnego Jerzego Neumanna.
ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH (-)ANDRZEJ ZOLL i typowa jego reakcja - olanie sprawy Bogumiły Lobrow
PAWEŁ MISIAK - RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA W WARSZAWIE SPRAWA A. LOBROWA
Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich?
Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa
lek. med. Jolanta Orłowsko-Heitzman OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W KRAKOWIE

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obat hebal maag tradisional
25-02-2017 / 04:58
~obat tradisional kanker tiroid secara alami
21-02-2017 / 02:00
One of which is contrary to scientific knowledge was my education apotekherbal.web.id/ramuan-obat-tradisional-kanker-tiroid-secara-ala
~Jelly Gamat Qnc
07-02-2017 / 03:51
~Jelly Gamat QNC
10-01-2017 / 09:50
~Tike
24-10-2016 / 11:56
~Jody
13-10-2016 / 16:32
~Bubba
10-10-2016 / 08:30
~Tiago
24-12-2014 / 11:47
I'd rather" rel="nofollow">psergbjmyr.com"> deigarse for the sake of decent debate but on this one, I can't. I spent the bulk of my early career in mainstream agency land, then did a little in-house, went RPO for a few years . so I've seen it from all sides, and I can't find anything above to argue with. Damn, that's dull.
~pietia goras
23-12-2013 / 12:08
*** NAZIZM po POLSKU (Bezprawie + Siła) > Polska klasyka ... brak prawno-kryminalistycznego rozpoznania sprawy ... PROFILAKTYKA w kierunku ŁAMANIA RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski połączone z ŁAMANIEM Praw Człowieka ... Wydarzenia na SZKODĘ wójta UG Nozdrzca p. Antoni GROMALA stanowią wydarzenia o charakterze polityczno-kryminalnym ... wójtowi konkurencja .... ZGOTOWAŁA NIEpospolitą PROWOKACJĘ ... *** Komu zależało na utrąceniu wójta ?! na to pytanie winni odpowiedzieć kolesie TOMKA z CBA ... a prokuratura i prokuratorzy ... kury im macać TOGOWYM PARANOIKOM ... siedzą w koncie chleją wódę (PPR Jerzy SEJCHTA - PR Szczecinek - Szef ... PPR Liliana Czuchryta - PR Koszalin) trzepią proncie ... zdegenerowani i zdemoralizowani posiadaniem w "DAROWIŹNIE" Immunitetów & NIEzawisłości >> do potęgi n-tej ... pozbawieni logiki rozumowania, zasad etyczno-moralnych ... zlasowane mózgi od wódy ... pospolita kupa gnoju ... ale za to czyn ... NIE zabroniony (prokurator) .... społecznie -znikoma szkodliwość (sędzia) ... ale zaistniał !! na przesłankach KORUPCJI w trybie art. 231 kk w zw. INNE > patrz : uchwała Sądu Najwyższego Znamiona KORUPCJI: czyny zdefiniowane w art. 231 kk: z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 24/12. CURIOZUM stanowią działania CBA >>> raptem w roku 2012 agenci CBA ujawnili i sformalizowali na terytorium Rzeczpospolitej Polski raptem aż ... cztery przypadki KORUPCJI ... LULJA PICERA ... "0" no cóż ... zabrakło TOMKA ... ten TO potrafił ... NIE chciał ale musiał ... na całego wpadł w SEJMIE ... bo się przejęzyczył ... NEMO est SUPRA Leges ...
~rick
18-12-2013 / 00:17
*** Czy na pewno prawo stalinowskie ?! BEZPRAWIE + Siła = N A Z I Z M ... w Koszalinie N A Z I Z M przejawia się wykładnią bełkotu TOGOWEJ dziczy magistrów prawa szumnie zwących się prokuratorami i sędziami ...wg promotora SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA (aktualnie Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie) ... głoszącej do OFIAR PRZEMOCY **Jerzego Bylickiego >> nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej & seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil ..) KONFABULACJE insynuacji urojeń własnych .... Wiśniewska głosiła w swych publikacjach procesowego awanturnictwa cit. " ... kurator, prokurator, sędzia może mówić , robić i pisać co chce ..." czyli STANDARDOWE widzimisię TOGOWEJ HOŁOTY uzbrojonej w IMMUNITETY ... HOŁOTY pozbawionej zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania ... PREFERUJĄCEJ procesową ślizgawkę , fałszowanie protokółów sądowych niszczenie materiału dowodowego ... lecz NIE dowodzenie i dochodzenie prawdy materialnej metodami prawno kryminalistycznymi ... Podstawę TAKTYKI i STRATEGII postępowania procesowego wg takiej filozofii TOGOWCÓW stanowi ich NIEpoczytalność umysłowa - TOGOWI PARANOICY ... wynikająca z posiadania schizofrenii maniakalnej jednostki chorobowej zakłócającej funkcjonowanie sfery świadomościowej w przekonaniu utożsamiania się TOGOWCÓW w osobniczych KATEGORIACH jako właściwościach NADLUDZI w trybie NAZISTOWSKIEJ doktryny ... "GOTT mit uns" TOGOWA HOŁOTA ... zdemoralizowana dzicz magistrów prawa ... nadętych jak HIMALAJE gówniarzy ... zgraja niepoczytalnych umysłowo - paranoików ... ubzdurała sobie, że będą bez końca ... w nieskończoność poniewierać, szastać ludzkim życiem , Godnością i Honorem ... będą bezkarni ... a posady, które służbowo obsadzają ... funkcjonując jako prywatny biznes pod państwowym szyldem w resorcie sprawiedliwości ... pecunio non olet ... i TAK pod Szyldem Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej Rzeczpospolitej Polski odbywają się pospolite przestępstwa kryminalne, grabież i MORDOWANIE Obywateli ZORGANIZOWANE w ciągłości przez urzędy, instytucje, organa ścigania i wymiar sprawiedliwości... pod osłoną pseudo patriotycznego bełkotu trybem HIPOKRYZJI Prezydenta Bronisława KOMOROWSKIEGO ... cit. "Przezwyciężyliśmy ciężki czas ... podły czas ..." przy RÓWNOLEGŁYM wtórze bełkotu o "Zielonej Wyspie" i innych urojeniach insynuacji własnych kolesia po fachu ... kłamcy, oszusta, złodzieja i błazna imieniem : Donald TUSK, który zarządza przestępczością zorganizowaną państwowej administracji STRUKTUR państwowości RP ...