Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 kwietnia 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-01-2013

Nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - Akcja Przeciwko Bezprawiu i Korupcji

K A N C E L A R I A   S E J M U
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Pan/Pani
Grazyna Piszczoła
grazynapiszczola@poczta.fm
(dane wprowadzone przez korespondenta, automatycznie przeniesione z formularza)

Poniżej znajduje się treść nadesłanej przez Państwa korespondencji

Sprawa pilna niecierpiąca zwłoki !!!!.
Pismo przekazujemy do wszystkich Posłów na Sejm

Grażyna Piszczoła
Komitet Obrony Pokrzywdzonych
Akcja Przeciwko Bezprawiu i Korupcji
Media Niezależne NGI – Infoekspres, WikiLeaks

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Warszawa ul. Wiejska

Warszawa, 2013-01-22
Dotyczy : Nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

W imieniu wszystkich spółdzielców i lokatorów Komitet Obrony Osób Pokrzywdzonych - Akcji Przeciwko Bezprawiu i Korupcji zwracamy się do Parlamentarzystów wszystkich Posłów na Sejm, niezależnie od przynależności do partii, którzy w dniu 23 stycznia 2013 r., będą prowadzić debatę drugiego czytania projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym by ustanowienie prawa i ustawy o spółdzielni mieszkaniowych były uchwalone zgodnie z założeniami potrzeb obywateli Rzeczypospolitej Polskiej .

 Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli art 1 Konstytucji RP.

W państwie demokratycznym narzuca nam się wolność zrzeszania sie , oraz przymusza się by nasze mieszkania nie były nasze a związkowe, bo Spółdzielnie to tylko związek zrzeszających grupę osób na podstawie Stowarzyszenia. A co kiedy społeczeństwo - osoby nie chcą należeć do Stowarzyszenia w spółdzielni mieszkaniowych, które powstały za czasów komunistycznych, gdzie wszystko należało do państwa, a więc do nikogo!.

 Po transformacji 1989 r nie zostały uregulowane przepisy prawa i ustawy o SM. Bałagan w spółdzielni mieszkaniowej stale rośnie. 
 Społeczeństwo skarży się do instytucji unijnych. 
 Dlaczego ten problem nie jest załatwiony w parlamencie, - w sejmie nie wiadomo !.
 Kto za tym stoi i kto ma w tym interes?.
Prawo i ustawa jest chora i nie ma sposobu byśmy o to walczyli , bo cześć spółdzielców nie została wyedukowana w prawie spółdzielczym, oraz nie czyta i nie rozumie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Konstytucja w obecnych czasach jest martwa.

Obecnie prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych to tylko fikcja .
Jak można kilkakrotnie nowelizować ustawę ,która jest zła i która do dnia dzisiejszego nie została naprawiona .
Poprzez ustawę przekazano nasz majątek tj. lokale mieszkalne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej zwanej spółdzielniami mieszkaniowymi, która jest krzywdą wyrządzoną przez ustawodawcę działając przeciwko spółdzielcom.
W państwie demokratycznym nie stosuje się prawa własności .
Mieszkania które zostały spłacone przez spółdzielców z własnych środków finansowych rodziny, często zaciągano kredyty w bankach okazuje się że mieszkania nie należą do nas a do spółdzielni, która nie wydała złotówki na nasze mieszkanie.
Ustawodawca nowelizując ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych powinien wprowadzić możliwości przekształcenia spółdzielczych praw do lokalu – zarówno tych lokatorskich jak i własnościowych w odrębną własność bez sporządzenia aktu notarialnego, gdyż spółdzielnia nie jest właścicielem naszych mieszkań i nie posiada żadnych aktów notarialnych o własności .

W 1982 r mieszkania zostały tylko przekazane do Spółdzielni w celach zarządzaniem nimi . Nie ma żadnego aktu notarialnego by budynki całe osiedla zostały przekazane przez instytucje Skarbu Państwa na podstawie aktów notarialnych.
Nie wiadomo dlaczego wpisano budynki - nasze lokale mieszkalne na rzecz spółdzielni bez naszej zgody .
Obecnie prawo przekazywania lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych na podstawie umów spółdzielni aktem notarialnym jest naruszeniem ustawy o notariacie.
Czy spółdzielnia ma jakiekolwiek prawo przekazywać nam nasze własne lokale poprzez akty notarialne i żądać od nas zapłaty notarialnej .
Wskazać należałoby iż w ten sposób spółdzielnia zarabia  poprzez ustanowienia naszej własności o wpis do Księgi Wieczystej .
Nowelizacja powinna mieć na celu uchylenie przepisów ustawy, które już kilkakrotnie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. 
Dlaczego ustawa nie definiuje że spółdzielnia mieszkaniowa jest Stowarzyszeniem działalności publicznej .
 Z analizy przepisów Unii Europejskiej pod kontem ustalenia prawa spółdzielczego w tym spółdzielni mieszkaniowej jako organizacja pożytku publicznego będą mogły otrzymać środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art 27 ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariacie. dodatkowo zgodnie z art 24 ust 2 udpp., organizacja pożytku publicznego może na zasadach o określonych w odrębnych przepisach nabywać prawa użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Tak stanowi prawo unijne
Wiec można uznać iż spółdzielnie mieszkaniowe są to organizacje pożytku publicznego i wynikają stąd zwolnienia z podatku i opłat udzielonej przez państwo.
Posłowie którzy wiedzą iż w najbliższym czasie spółdzielnie muszą respektować prawa unijne nie chcą zmieniać ustawy i prawa spółdzielczego.

Obywatele Państwa Polskiego domagamy się stosowania prawa zgodnego z Konstytucją, oraz poszanowania wolności i sprawiedliwości uprawnień obywateli i ich wspólnot.
Domagamy się przekształcenia naszej własności w sposób jaki przewiduje art 64 pkt 1-3 Konstytucji RP.

Projekt ustawy powinien określić cel spółdzielni mieszkaniowej, oraz zawierać regulacje szczególnie dotyczącej członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej praw i obowiązku członka tak jak jest zapisane w stowarzyszeniach.

Ustawa nie powinna zawierać przepisów dotyczących praw rzeczowych w odniesieniu do lokali, które przypisuje sie do przynależności do zarządu spółdzielni mieszkaniowej i tylko oni mogą dysponować tą własnością .
Jest to chore!!! .
W przepisach unijnych nie ma pojęcia prawa rzeczowego – przypisane do lokali mieszkalnych które zostały wykupione z własnych środków finansowych rodziny .
W Unii Europejskiej prawa definiuje że lokale mieszkalne mogą stanowić własność lub wynajem.
Natomiast definicja w polskim prawie – prawo rzeczowe jest tak zwanym prawem na rzeczy cudzej własności co nie jest ścisłym określeniem ciężaru realnego, czy jest tzw. ukształtowanie służebności .
Domagamy się przepisów ustawy zgodnej z Konstytucja i prawem własności  


W imieniu wszystkich osób pokrzywdzonych w spółdzielni mieszkaniowej.

Grażyna Piszczoła
Komitet Obrony Pokrzywdzonych
Akcja Przeciwko Bezprawiu i Korupcji
Media Niezależne NGI – Infoekspres, WikiLeaks

Podobne tematy:

List otwarty do Pani Poseł Lidii Staroń - ocena sytuacji w Spółdzielniach Mieszkaniowych:
Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych podkomisji pani Staroń wprowadzone nowe uregulowania prawne sprawią, że spółdzielcy zaczną tracić nawet obecny stan posiadania.

Komentarze internautów:

 
~grazyna piszczoła
24-10-2013 / 11:04
Szczecin 23.10.2013 r Wnioskodawca:Grażyna Piszczoła ul. 1- go Maja 26/15 71-627 Szczecin Komitet Obrony Osób Pokrzywdzonych Szczecin ul. 1- go Maja 26/15 dotyczy sygn. akt ; III C 1090/12 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarnosci 77 00-090 Warszawa WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH o skierowanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Wnoszę o: rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego. 1.Czy osoba niebędąca członkiem spółdzielni mieszkaniowej ma obowiązek płacic wyższe opłaty na podstawie art 4 ust 1-4 i ust 1¹ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r ( Dz.U.z 2003 r. poz 1116 ze zm. ) czy prawo i ustawa dopuszcza by zarząd spółdzielni decydował ile mają płacic osoby niebędące członkami spółdzielni . 2.Czy opłaty eksploatacyjne podwyższane przez zarząd spółdzielni w jakim dotyczą opłaty nienależne od spóldzielni mieszkaniowej tj., art 5 ustawy o usm,czy jest to zgodne z art 64 ust 2 Konstytucji . 3.czy osoby niebędącymi członkami spółdzielni muszą na podstawie uchwały spółdzielni wpłacac każdego miesiąca (od 13 lat) kwoty tytułem przedpłaty na wyodrępniony fundusz remontowy i docieplenie budynku do wspólnej kasy spółdzielni, w której spółdzielnia nie prowadzi dokumentacji księgowej, po zakończeniu okresu rozrachunkowego nie wieńczy bilansu . Spółdzielnia nie rozlicza się z płatnikami do której jest zobowiązana artykułem 27 ust 2 ustawy o sm. Żaden kolektyw w RP., nie może decydowac o własności prywatnej jakie są przedpłaty funduszu remontowego. 4 .Czy zgodne jest z prawem kodeksu postępowania cywilnego w sprawie żądań przedpłat tytułem funduszu remontowego od osób niebędącymi członkami spółdzielni w sytuacji, w której nie był prowadzony żaden remont w budynku w którym zamieszkuje osoba niebędąca członkiem spółdzielni a sąd orzeka o ich spłacie wraz z odsetkami, na podstawie wniesionego pozwu z powództwa spółdzielni, który jest wnoszony o zapłatę czynszu tj. opłaty eksploatacyjne w tym wliczane ( ukryte są )przedpłaty tytułem funduszu remontowego nie określając jakie jest to zobowiązanie - zadłużenia 5.Czy spółdzielnia ma prawo własności do wpłat na fundusz remontowy wnoszonych przez osoby niebędące członkami spółdzielni jeżeli są wpłatami zaliczkowymi i powinni znajdowac się w depozycie spółdzielni i obligatoryjnie powinny byc rozliczane po upływie okresu rozrachunkowego na podstawie art 27 ust 1 usm., w zw., z art 29 ust 1 i1 a uwl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w/w kwoty z funduszu remontowego są przeznaczane na inne cele w tym na opłaty kosztów sądowych i premie, 2 6.Czy jest zgodne z prawem wydania orzeczenia przez sąd zadłużenia na rzecz powodowej spółdzielni za nieterminowe wpłaty tytułem funduszu remontowego, gdyż w żadnej literaturze prawniczej nie jest wskazane by przedpłaty były obciążane i nałożeniem kar odsetkowych w sytuacji w której nie zostały wykonane żadne remonty w przedmiotowym budynku . " Nowelizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca2007 r., wprowadziły obowiązek prowadzenia dla każdej nieruchomości odrębną ewidencję kosztów i przychodów , w tym ewidencjonowania operacji związanych z funduszem remontowym. Dzięki temu można szczegółowo ustalic wartośc nakładów ponoszonych na poszczególne budynki" . UZASADNIENIE Wnioskodawca zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich w imieniu własnym w sprawie skierowania pytania prawnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji ustawy o spółdzielnach mieszkaniowych art 4 ust 1 oraz 1¹ i ust 2-4 , art 5 ustawy o usm., oraz art 27 ust 1 w zw., z art 29 ust 1 i 1a., ustawy o sm, w którym Sądy Powszechne w Szczecinie dokonują naruszenia przepisów prawa materialnego – błędnej wykładni iż art 4 ust 1-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r wykazując że zgodne jest podwyższanie osobom niebędącymi członkami spółdzielni wyższe opłaty eksploatacyjne o 40 % niż płacą członkowie spółdzielni na podstawie Uchwał Spółdzielni Mieszkaniowej. Takie działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Szczecinie nie znajdują żadnego potwierdzenia prawnego oraz nie występuje w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych W demokratycznym państwie prawa nie istnieje żadne prawo by osoby niebędące członkami spółdzielni muszą byc obciążone dodatkowymi kosztami funduszu remontowego dla innych osób fizycznych i prawnych w sytuacji w której nie są prowadzone remonty w budynkach w których zamieszkują osoby nie mając żadnego związku i nie posiadają żadnych udziałów w korporacji – Spółdzielni Mieszkaniowej "Sródmieście"w Szczecinie Sąd rozpatrując postępowanie ( nie jedno a kilka spraw pozwanej ) z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście' w Szczecinie nakazuje poprzez wydanie wyroku w którym uzasadnia w orzeczeniu że Spółdzielnia sama decyduje poprzez swoje uchwały zarządu spółdzielni że w związku z art 4 ust 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r., może podwyższac opłaty eksploatacyjne dla osób niebędącymi członkami Spółdzielni o 40 %. wyższej opłaty niż płacą członkowie spółdzielni . Moim zdaniem jest to harcz dla osób, którzy nie chcą należec do patologicznej spółdzielni mieszkaniowej. Na podstawie ustaleń wniesionego pozwu przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Śródmieście" w Szczecinie, Sąd nie jest w stanie dokonac obliczenia faktycznego zadłużenia pozwanej , może tylko dokonac wyliczeń w sposób hipoteczny jakie wskazuje zadłużenie Spółdzielnia . Jednakże nie daje to podstawy matematycznego wyliczenia należności wobec braku prawidłowego rozliczenia globalnego przedstawionych przez powoda bez wskazania konkretnego zobowiazania a mianowicie braku kalkulacji kosztów eksploatacyjnych podwyższonych dla osób niebędącymi członkami i konieczności przedstawionych przepisów prawa o ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz konieczności przedstawienia podstawy prawnej dot.,wliczenia przedpłaty tytułem funtuszu remontowego do zestawienia opłat eksploatacyjnych tj czynszu.. Spółdzielnia nie przedstawia stanu faktycznego dotyczącego funduszu remontowego, nie 3 wykazuje faktur, oraz kwoty przeznaczonych na remont konkretnego budynku, w którym zamieszkuje pozwana niebędąca członkiem korporacji – Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Szczecinie . Nigdy nie była członkiej w/w Spóldzielni . . Sąd nie zobowiązuje strony powodowej do obowiązku nałożonych na spółdzielnie przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o wskazaniu faktycznego zadłużenia dotyczącej definicji pojęc kosztów i obowiązków w przedmiocie zadłużenia poszczególnego okresu, wskazanie czego dotyczy zadłużenie i jakie mają podstawy prawne. Działania zarządu spółdzielni w którym cel lub działalnośc jest sprzeczna z ustawa i z przepisami Konstytucji art 58 , art 31., art 32.,w związku z art. 2 Konstytucji RP, jest pogwałceniem zasad sprawiedliwości społecznej, oraz ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, które są ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie prawa. Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna wskazuje, że orzeczenia sądów powszechnych naruszają prawa materialne w sytuacji kiedy występują wadliwe stosowania prawa w stosunku nie odnoszących się do ustawy z 15 grudnia 2000r., ze zm., o spółdzielniach mieszkaniowych a do uchwał zarządów spółdzielni co można stwierdzic o niezgodności aktów normatywnych z przepisami uchwał zarządu spółdzielni wyższą rangą, a także zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej. W przedstawionym wniosku wnioskodawczyni domaga sie wykładni prawa w przedstawionych pkt 1-6 w której sąd rozstrzygałby sprawy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r . o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. Z 2003 r., nr 116 ,poz.1119 ze zm.), także wówczas gdy osoby nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej Wzwiązku z powyższym wnioskodawczyni wnosi o skierowanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego przez Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art 80 Konstytucji z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności praw lub naruszonych przez organ władzy publicznej . Do wniosku dołączam 1.Pismo- odpowiedź na apelacje z dnia 6 marca 2012 r w sprawie o sygn. akt: III C 65/12 2.pismo pozwanej z dnia 06.09.2013 r w sprawie o sygn. akt : III C 1090 /12 , III C 65/12 2.pismo procesowe pozwanej z dnia 22.10.2013 r sygn. akt; III C 1090 /12 do wiadomości 1.Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie Wydział III Cywilny sprawa o sygn. akt : III C 1090/12 2. Poseł na Sejm Lidia Staroń Grażyna Piszczoła
~jolka
19-07-2013 / 21:30
Myślę ,że już czas się zabrać za tą mafię spółdzielczą .Sama doświadczyłam krzywdy jaką mi sp. Grunwald w Poznaniu wyrządziła . Nie będąc członkiem spółdzielni zostałam pozbawiona członkostwa .Sprawa poszła do Sądu w Poznaniu gdzie nikt ze spółdzielnią nie wygrywa ....i tak już się ciągnie od 10 lat . Nie mogę przekształcić lokalu i grozi mi eksmisja .Ale nie poddam się , nie wyprowadzę i będę walczyła do końca.Spółdzielnia uważa ,że to oni są właścicielami mieszkań . To nieprawda .To są nasze mieszkania , a oni tylko są naszymi administratorami . To myśmy wpłacali duże pieniądze za nasze lokale, tak zwane wkłady mieszkaniowe , które w latach 60 tak jak u mnie stanowił prawie równowartość lokalu własnościowego , nie mogę tego zrozumieć , jak może istnieć takie państwo w państwie.Zwracam się do wszystkich posłów , aby wreszcie zlikwidować komunistyczny moloch .
~baba
20-04-2013 / 21:50
Władza to członkowie, rada nadzorcza i zarząd to organy służebne.Działają na nasze zlecenie na naszym powierzonym majątku. Z tej prostej zależności wynika słuzebność !!! Tylko dlaczego nikt tego spóldzielcom nie uswiadamia ? Na dzisiaj praktyka i swiadomość jest dokładnie odwrotna. Zarząd łaskawie jak zechce to coś zrobi za nasze pieniąze. Ludzie , ocknijcie się ! To MY mamy Władzę, a ONI rzadzą naszymi pieniędzmi i majątkiem jak im odpowiada. nalezy przywrócić i uświadamiać rzeczywiste proporcje.
~ZDROWY PSYCHICZNIE
19-03-2013 / 13:35
A ILU TYCH TZW. POKRZYWDZONYCH SPÓŁDZIELCÓW JEST W POLSCE? 3 CZY 4 % ?
~emerytka
09-03-2013 / 16:09
Dziękuję Wam wszystkim , którym jeszcze chce się chcieć cokolwiek zmienić w tym największym bałaganie [ delikatnie mówiąc ] czyli w t.zw. spółdzielczości mieszkaniowej, gdzie nie wiadomo , gdzie kończą się prawa spółdzielców a zaczynają prawa zarządu sp-ni.....................
~marek777
08-02-2013 / 19:38
czas na ŚWIĘTE KROWY. … RYBA gnije od głowy … Więc pora zacząć personalnie od ulicy Wiejskiej w Warszawie. Tu jest źródło ZŁA. Następnie Aleje Ujazdowskie 11 i ulica Barska 28-30 itd. Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, URM ... Powiatowe zadupie na … D E S E R. TO ma BYĆ UCZTA - CELEBRA. Ryba gnije od głowy ... Na zadupiu ŻEROWISKO zafundowały sobie K A C Y K I. Solidarnościa zawodowa sitwy wtórują im kolesie – DZICZ. Wg staropolskiego porzekadła : „ .. każdy wuj na swój strój …” Parasola udziela dzicz magistrów prawa z Immunitetami bezkarności w NIEZAWISŁOŚCI … perfumowaniem GÓWNA zwie się TO : … niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów pod bezprawnym immunitetem funkcjonariusza władzy … Na warunki koszalińskie gdy elita „Odpady” z PRL –u zajeta grabieniem i szabrem dóbr po PRL-u przegwizdała województwo koszalińskie. W ramach restrukturyzacji konspiracyjnie stworzyli REPUBLIKĘ pod zarządem żołnierza PO PS. DYZMA. Były V-ce Prezydent Miasta Koszalina, który zabłysną SUPER talentem jako SUPER Star – patrz : www.aferyprawa.eu ~ colt 45 … odkrywa TO co ukryli „poszukiwacze” z IPN – u. Wielkim sukcesem DYZMY było sprzedanie kutra stanowiącego własność : Marek Mazur – rybak. Wartości : 250tys. PLN za … 500,00PLN – patrz : Pt. „Upadłość na ekranie” Głos Koszaliński poprzedzony reportażem w TVP pod redakcja Elżbiety JAWOROWICZ. Dyzmę wspomagała procesowo GWIAZDA ZMS –u SSR Anna Jurys – Majewska. Po REWOLUCJI ?! 1989 roku !!! Ha ! Ha! Ha! PRL - owska kupa gnoju zalegająca w/w Instytucje (Brak lustracji) została przemycona w formie NIE ZASTĄPIONYCH "ODPADÓW”, by tworzyć „zręby Nowej WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI i DEMOKRACJI” po 20Latach od REWOLUCJI wyprzedano wszystko. Za pomocą reorganizacji np. Służby Zdrowia – dokonuje się MORD – u na Obywatelach Rzeczpospolitej Polski – zgodnie z zapowiedzią z SEJMOWEJ AMBONY – że 18 mln OBYWATELI ma być zlikwidowanych BIOLOGICZNIE. Aktualnie STER SEJMOWY J E S T w rękach GRABARZA Służby Zdrowia – Ewa Kopacz. Cmentarze zaczynają pękać w szwach !!! FŰHRER Donald TUSK wprowadził NOWY Podatek … Cmentarny … wartości : 500,00 PLN. Koszalin poszedł na pomoc Donaldino TUSK - wprowadził za pomoca PPR T. BODO & A. BYSZEWSKI - Dyrektor w UM Koszalin & dr nauk E.J. Wyszyńska – PREZES SKO wraz Marlena TUREK – V-ce PREZES SKO & Danuta RUDZIŃSKA & Bogumiła JARYCH – odatek psychiatryczny od kierowców. DOWÓD : Pa. 165/12/TB & BW vel NIEDEK. SNSA Zygmunt CHORZĘPA - PREZES WSA Szczecin – zaakceptował PODATEK potwierdziła go : Eliza SKWAREK UM Koszalin Przedmiotowy Podatek : 300,00 PLN. Niech ŻYJE POLSKA … FIKCJA … KATYŃ XXI wieku ?!
~Sympatyk
24-01-2013 / 10:00
W imieniu swoim i moich przyjaciół serdecznie dziękujemy. Jak mało jest prawdziwych Polaków którym krzywdy mafii o zażyłych układach nie są obojętne .Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli art 1 Konstytucji RP jest tylko wyswichtanym sloganem. Swięte słowa Bałagan w spółdzielniach mieszkaniowych stale rośnie. Konstytucja w obecnych czasach jest martwa. jak trudno dotrzeć do świadomości niektórych, że spółdzielnia nie jest właścicielem naszych mieszkań i nie posiada żadnych aktów notarialnych o własności. Za PRL mieszkania zostały przekazane do Spółdzielni w celach tylko zarządzaniem nimi. To wszystko jest chore. Szanowna Pani Grazynka życzymy wytrwałości z szacunkiem spółdzielcy SM „Śródmieście) w Szczecinie
~Robert
23-01-2013 / 17:05
Tutaj nic nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem. To wina sądów ,prokuratur itd. Obywatel nie idzie po sprawiedliwość do sądu -wie że jej tam nie znajdzie. Dlatego bezkarność w takich sprawach jak ta. Sędziów i prokuratorów należy ograniczyć w ich bezprawiu. To juz skandal i bezprawie.Mówiło się o krajach trzeciego świata ,to co mamy to gdzieś kraj 5 świata. W kilku krajach jest gorzej NIŻ U NAS ,ALE LICZĘ OD KOŃCA WSZYSTKICH KRAJÓW ŚWIATA.