Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 maja 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

List otwarty do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seretem Bogusław Maśliński

Zawroty dnia 2010-06- 16
Bogusław Maśliński

PGVIIKo2 159/10

List otwarty
do Prokuratora Generalnego RP
Andrzeja SeretemPonieważ jestem zmęczony bezsensowną wymianą korespondencji postanowiłem wysłać list otwarty.
Zadaję sobie pytanie, po co te krzyki o odpolitycznienia prokuratury, doprowadzenia do działania zgodnie z obowiązującym prawem. Takie rozporządzenie to błoto miliony zł głodujących podatników poszło na tworzenie rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Opracowania prawników, tzw. autorytetów, obrad sejmu i senatu. To wszystko koszty.
Przeciętny śmiertelnik zastanawia się czy Platforma Obywatelska nie używa następnego tematu zastępczego celem zatuszowania beznadziej w Polskiej rzeczywistości.
List otwarty do Premiera Tuska był skargą na działania także prokuratury i stąd było wasze pismo PGVIIKo2 159/10 z dnia Warszawa, dnia 17.05.2010r.
Celem wyjaśnienia tematu zwróciliście się do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku która to pismem AP III Ko 234/1 O/Eg zwróciła się do Okręgowej w Elblągu który to odbił piłeczkę do Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej W Ostródzie z siedzibą w Morągu pismo- I Ko 461/08, ci którzy złamali prawo mają być sędziami w własnym imieniu, Polska rzeczywistość.
Powtórka z rozrywki, spychologia, panie prokuratorze może jestem nieuprzejmy ale po co ta wrzawa PO tzw. odpolitycznienie prokuratury skoro to te same bagno.
Panie prokuratorze w postępowaniu 2 Ds. 731/08 , I Ko 461/08 mnie rodzinie ograniczono prawa obywatelskie naruszono Dz.U z 2006R. NR 139 POZ.993 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Rozdział 2 Obowiązek meldunkowy.
Niepełnosprawnych dzieci poniosło straty finansowe r/r około 3300 zł.
To jest mała szkodliwość społeczna i tak prokuratura jak i sąd umarza wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności burmistrza Miasta i Gminy Morąg.
A jednocześnie media informują że za dosłownie 5 groszy toczy się postępowanie przeciwko starszej kobiecie, prokuratura może się wykazać w ściganiu przestępców także sąd. Lecz gdyby ta pani należała do korporacji prawniczej czy urzędniczej
byłaby nietykalna.

Otrzymałem pismo z ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej w Ostródzie z siedzibą z Morągu i czytam takie bzdury, cytuję: Jest to ponowny wniosek w tym przedmiocie, a brak jest podstaw do uwzględnienia żądania, bowiem wymieniony nie podnosi nowych istotnych okoliczności, a jedynie krytycznie ustosunkowuje się do decyzji merytorycznej itd.
Czy odwołania, skargi w tym samym temacie to ponowny wniosek?
Odpowiedz Morąskiej prokuratury tylko świadczy o bezkarności prokuratorskiej.
Nie mam najmniejszej wątpliwości powinni odpowiadać karnie Kk z Art. 231. § 1
oraz Art. 239. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej itd.
Te pismo prokuratury Morąskiej podległej Ostródzkiej to kpiny czy analfabetyzm związany z nieznajomością rozporządzenia na podstawie którego funkcjonuje
Prokurator Generalny.
Cytat z rozporządzenia: Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania oraz uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania
§ 261. 1. Postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa lub dochodzenia należy wydać niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności wskazujących, że umorzenie postępowania było niezasadne.
2. Do podjęcia na nowo umorzonego postępowania nie jest wymagane ujawnienie się nowych faktów lub dowodów.
To nie analfabetyzm tylko karalne urzędnicze wprowadzenie w błąd petenta, za pozwoleniem wyższych organów którym ta prokuratura podlega. Potocznie to się nazywa tuszowanie, machloje… Burmistrz to gość a Maśliński z rodziną to zbędne przedmioty.
W prokuraturze Ostródzkiej nie jest się petentem tylko zawalidrogą, takie postępowanie jest tolerowane przez jednostki nadrzędne. No chyba że jest się panem Olewnikiem któremu zamordowano syna i był w stanie doprowadzić do komisji sejmowej, współczuję tej rodzinie.
Lecz co mają robić z bezprawiem gdy obywatela traktuje się jak przedmiot nie podmiot w bezprawnym wymiarze sprawiedliwości. Zapraszam na korytarze sądowe tam jest kabaret, wyśmiewanie powodów.
Konstytucja RP
Artykuł 8 puk. 1 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie Artykuł 32 1. Wszyscy są wobec prawa równi
Tak jak powiedział jeden z polityków- Polska to kraj prawników nie prawa.
( wypowiedz w telewizji, czas wyborów i niektórzy zaczynają mówić realnie)
Powtarzam wrzawa PO, prokurator musi być niezależny, temat zastępczy kosztem milionów głodnych dzieci. Nie jestem prawnikiem tylko wielo, wielo letnim praktykiem.
Pozwolę sobie spojrzeć na umocowanie prawne Prokuratury Generalnej, poprzednio i według nowego rozporządzenia które wobec ustawy jest niższej instancji.
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(t.j. Dz.U.z 2002 r. nr 21, poz. 206, ze zm: Dz.U. z 2002, nr 213, poz.
1802; Dz.U.z 2003, nr 228, poz. 2256)
Art. 13. 1. (skreślony).
2. Do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okręgowego i rejonowego, a także do pełnienia pozostałych funkcji w prokuraturze, z zastrzeżeniem ust. 3-5 oraz art. 111, powołuje spośród prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prokurator Generalny.
4. Prokurator Generalny może określić funkcje w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, na które powołuje prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji prokurator apelacyjny.
Rozporządzenie Dz.U.10.49.296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 30 marca 2010 r.)
Oddział 5 Sprawy osobowe § 105. Prokurator okręgowy:
3) występuje, z zachowaniem drogi służbowej, z wnioskami o odwołanie ze stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej i prokuratora prokuratury okręgowej oraz o mianowanie i zwolnienie asesora prokuratury, a także w innych sprawach zastrzeżonych do decyzji Prokuratora Generalnego;
4) występuje z wnioskami do prokuratora apelacyjnego, upoważnionego na
podstawie odrębnych przepisów do podejmowania decyzji w tym przedmiocie, z wnioskami o powołanie do pełnienia określonych funkcji w prokuraturach
rejonowych i prokuraturze okręgowej oraz o odwołania z ich pełnienia, a także w innych sprawach zastrzeżonych do decyzji prokuratora apelacyjnego;
do kreowania kadr prokuratorskich przez prokuratora generalnego gdy okręgowy zwróci się do apelacyjnego, mój syn nazwał by takie porwane rozwiązanie masło maślane.
§ 106. Prokurator apelacyjny:
3) na podstawie odrębnych przepisów, powołuje prokuratorów do pełnienia funkcji w prokuraturze apelacyjnej, prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych oraz odwołuje z ich pełnienia;
De facto w § 105. obydwa punkty tj. 3 i 4 są jednoznaczne różnica w tym że prokurator okręgowy zwraca się do prokuratora generalnego z zachowaniem drogi służbowej natomiast nie dotyczy to prokuratora apelacyjnego § 106. która samodzielnie podejmuje decyzje kadrowe powołując lub odwołując prokuratorów.
Te rozporządzenie było pisane na kolanie lub co gorsza jego celem jest ograniczenie
pańskich uprawnień jako Prokuratora Generalnego i sprowadzenie do roli kadrowego. Chociaż tak postawienie sprawy nie jest głupie oni w niższych instancjach znają się jak przysłowiowe łyse konie i nie dadzą sobie nadmuchać w kaszę a żadnemu przestępcy w todze prokuratorskiej nie spadnie włos z głowy.

Przepraszam użyłem paru przysłów które są mądrością narodu.
Przedstawiam fragment listu otwartego Do Prezesa Rady Ministrów Donalda Franciszka Tuska z dnia 2010-05-20
Cytat: Natomiast o ile moje wręcz oskarżenia były by bezzasadne to ci sędziowie,
prokuratorzy już dawno by sięgnęli po kodeks karny żeby mnie uziemić.
Kk- Art. 212. § 1. Art. 226. § 1. § 3. Art. 233. § 1. Art. 234. Art. 235. Art. 238.
Zwracam się z prośbą żeby w związku z stwierdzeniem bezprawia w tzw. Ostródzkim wymiarze sprawiedliwości w nie przysyłać antyterrorystów, koniec cytatu.
Panie prokuratorze zamknijcie mnie w więzieniu, ominie mnie wiele upokorzeń.
Stan mojego zdrowia jest nieważny, ważniejsza jest nietykalność przestępcy w togach.
Na pewno nie dam panu satysfakcji takiej jaką miał były minister sprawiedliwość prokurator generalny Ziobro który doprowadził do sytuacji że w związku z bezprawiem w Szczecińskim kobieta popełniła samospalenie a przed ministerstwem
sprawiedliwości mężczyzna dokonał samopodpalenia.
Nie jestem desperatem np. sięgnę po Kc. Tytuł VI. CZYNY NIEDOZWOLONE
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej
naprawienia.
Bo to nie ja Maśliński ani jego rodzina nie wyrządzam panu szkodę lecz to pan panie
Prokuratorze Generalny Andrzeju Seretem wyrządza nam szkodę poprzez zaniechanie, zaniedbanie, można znaleźć jeszcze kilka przyczyn przedstawianych w Polskim prawie.
To nie jest szantaż jak mogą zrozumieć oszołomy, po prostu informuję że po skompletowaniu dokumentacji nastąpi ten fakt, oczywiście nie zrobię takiego błędu jak w postępowaniu przeciwko skarbowi państwa gdzie jest 214 zał. niezrozumiałych w sądzie okręgowym Warszawa I Wydział Cywilny AI. Solidarności 127 prowadzonym przez Przewodniczący: SSR (del.) Alicja Fronczyk.
Nawiasem mówiąc jestem pod wrażeniem wiedzy pani sędziny z dziedziny toksykologii, psychiatry, psychologii a przede wszystkim prawa budowlanego, po prostu fenomen. Niestety problem z prawem lub jak ktoś stosując nowomowę interpretacją prawa.
Na podstawie w/w prawa Kc. złożyłem do Warszawskim sądzie wniosek przeciwko
Premierowi i ministrowi. Fragment z pisma -Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny AI. Solidarności 127 Sygn. akt I C 486/10 2/ prawidłowe oznaczenie strony pozwanej - bowiem ani Prezes Rady Ministrów Donald Tusk ani Minister Sprawiedliwości nie mają zdolności sądowej
Panie Prokuratorze Generalny Andrzeju Seretem ja nie kpię, lecz o ile dojdzie do postępowania przeciwko panu to Warszawa także stwierdzi że nie ma pan zdolności sądowych, Kpc Art. 64. § 1. Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa).
Uważam że w tych postępowaniu powinien wziąć udział prokuratura ponieważ
zachodzi podejrzenie, domniemanie przypuszczenie naruszenie Kk Art. 231. § 1 oraz Art. 239. § 1 na podstawie z kpc. Art. 60. § 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium?????.
Takie anomalia w tzw. Polskim wymiarze sprawiedliwości to żaden wyjątek.
WSA w Olsztynie Cytat: pismo Dnia 24 listopada 2009 r. Sygn. akt KO II -68/09.
Sądy administracyjne nie kontrolują działalności sądów powszechnych.
Jest to twierdzenie po wniosku cytat: Morąg dnia 24-06-04 Wojewódzki Sąd ADMINISTRACYJNY w OLSZTYNIE Wniosek o wszczęcie postępowania poz: Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie Adam Wygonowski pow: Bogusław Maśliński zam. Zawroty 6/1 14-300 Morąg.
Polska to dziwny kraj wystarczy włożyć togę i jednoosobowo jest się sądem powszechnym, świętość.
A może to sprawa dla prokuratury?
O problemie z bezprawnym wymiarem sprawiedliwości w województwie powiadomiłem Wojewodę Mariana Podziewskiego którego umocowanie prawne to przedstawicielstwo rady ministrów. Pomimo szeroko przedstawionych materiałów bezprawia pan wojewoda zaproponował mi abym wszczął postępowanie cywilne w sytuacji bezspornej że powinno być karne pismo z dnia 23 marzec 2010 O.VII.0551-015/09
Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora??..

§ 2. jest jednoznaczny mówiący o obligatoryjnym obowiązku czy to także nie dotyczy pana panie prokuratorze generalny?

Pan wojewoda jest do pana dyspozycji, a przepraszam nie wychodzi się przed szereg.
Bogusław Maślinski

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bogusław
30-01-2014 / 15:56
Szanowny panie w prawie karnym KpK mamy art. 304§2 jak wyżej napisałem „ obligatoryjność” obowiązkowo, w dzisiejszym nie stanie prawnym lecz przestępczej działalności bardzo, bardzo wielu przestępców w togach zgrywa wulgarnie mówiąc idiotę, demonstracyjnie wysyła rzekome odcinki płac budując wille, za co, za przestrzeganie prawa. Natomiast panu Plucińskiemu z skromnością wyjaśniam, właśnie już tym wpisem zaznaczył pan swój problem. Strona Afery Prawa to jest miejsce na przedstawienie nie tylko swojego zadowolenia, polecam przedstawienie dokumentacji.
~Bogdan
05-01-2013 / 23:43
Bardzo proszę o podpowiedź jak można wysłać taki list żeby go mogli przeczytać wszyscy. Bogdan Pluciński bodiban2@wp.pl
~rębak
12-03-2011 / 11:26
To jest stan prawa i działalności prokuratury w Polsce włącznie z Panem Prokuratorem Gen. RP Andrzejem Seremet. Skargi wnoszone do Prokuratora Nadrzędnego są przesyłane do organu niższego na którego się skarżę i który ma być "sędzią" we własnej sprawie. Od 7 lat zawiadomiłem Prokuraturę o przestępstwie oszustwa z art. 286 kk na dużą skalę społeczną kilku milionów wyborców pobierania bezprawnego CZYNSZU za TYNK na ŚCIANACH oraz FAŁSZOWANIA aktów notarialnych, ksiąg wieczystych w Polsce państwie PRAWA w myśl art. 2 Konstytucji RP. I co ? Prokuratura nie wydała postanowienia w myśl art. 305 kpk, a tylko ogranicza się przesyłania skarga od Prok. Gen. do organów niższych jak urząd pocztowy, a nie organ do ścigania przestępców czynów zabronionych OSZUSTÓW, FAŁSZERZY czy ZŁODZIEI. Polska to kraj dla złodziei, oszustów i fałszerzy, bo Prokuratura zezwala na przestępcze, złodziejskie czyny, toleruje je i jest dla przestępców ADVOCATUS DIABOLI. Kiedy ten "dziki KRAJ" według Drzewieckiego ministra zmieni się ?