Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-06-2013

LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO

Jan Jączek

                                                              Szanowny Pan
                                                              Marek Biernacki
                                                              Minister Sprawiedliwości RP
                                                              Aleje Ujazdowskie 11
                                                              00-950 Warszawa
 

LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

Dnia 20 czerwca 2013 r., Pan Grzegorz Tobiszowski Poseł na Sejm RP, na ręce Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP, złożył interpelację poselską do Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości w sprawie Jana Jączka, którą przesyłam w załączniku. 

W nawiązaniu do treści złożonej interpelacji poselskiej, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie rzetelnej odpowiedzi na następujące pytania: 

1.      Dlaczego Prokuratura - przez ponad cztery lata - ukrywała przed pokrzywdzonym w aferze finansowej Janem Jączkiem protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, który udostępniono mi dopiero 18 stycznia 2013 r. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach? 

2.      Proszę o odniesienie się do treści zapisów zawartych w protokole z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r. cytuję: 

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...), 

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)".  

W związku z powyższym, czy udzielenie w czerwcu 2007 r. przez Getin Bank SA około dziesięciu miliardów PLN kredytów klientom na zakup akcji LC Corp SA, w sytuacji gdy ten bank nie posiadał środków pieniężnych na finansowanie tej akcji kredytowej było zgodne z prawem? 

3.      Dlaczego Prokuratura przez ponad cztery lata nie rozpoznała powyższych zarzutów przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA zawartych w protokole z inspekcji przeprowadzonej w tym banku, przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r.?

4.      Na jakiej podstawie prawnej Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA, nie rozpoznając istotnych zarzutów przedstawionych przez pokrzywdzonego Jana Jączka, jak również wskazanych w protokole GINB z dnia 20 grudnia 2007 roku?

5.      Czy udzielenie fikcyjnych kredytów przez Getin Bank SA w kwocie około dziesięciu miliardów PLN na zakup akcji LC Corp SA, klientom bez zdolności kredytowej, było zgodne z prawem?

6.      Dlaczego z pokrzywdzonego Jana Jączka, który w sposób rzetelny wskazuje czyny karalne popełnione przez sędziów i prokuratorów na jego szkodę, prokuratura robi  przestępcę?

7.      Czy sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy stwierdzili, że okres dwudziestu miesięcy bezczynności i zaniechań prokuratury w sprawie afery Getin Banku NIE JEST PRZEWLEKŁOŚCIĄ postępowania prokuratorskiego, co jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, utrwalonym orzecznictwem sądów krajowych i zasadami prawidłowego rozumowania, odpowiedzą dyscyplinarnie i karnie za naruszanie powagi urzędu sędziego?
Dowód: 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt II S 56/10. 

8.      Czy sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy stwierdzili, że okres od 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie ) do 5 czerwca 2013 r. wielu bezczynności i zaniechań prokuratury w sprawie afery Getin Banku, NIE JEST PRZEWLEKŁOŚCIĄ postępowania prokuratorskiego, co jest rażąco sprzeczne z przepisami prawa, odpowiedzą dyscyplinarnie i karnie za naruszanie powagi urzędu sędziego?
Dowód: 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II S 12/13. 

9.      Czy Minister Sprawiedliwości przeprowadzi lustrację działalności Prezesa Sądu Romana Sugiera ( taką jak przeprowadzono w apelacji gdańskiej w sprawie Amber Gold ), który NIE CHCE odnieść się merytorycznie do moich istotnych i poważnych zarzutów przeciwko sędziom wydającym absurdalne i rażąco sprzeczne z prawem orzeczenia sądowe, a dodatkowo fałszywie mnie oskarża o zniesławienie sędziów oraz posługuje się dyspozycyjnymi funkcjonariuszami (prokuratury i policji) do zadawania mi bólu i cierpienia psychicznego oraz zastraszania, aby mi „zamknęli usta”, czym popełnił przestępstwo z art. 231 §2 KK w związku z 258 §1 KK i inne?
Dowód: 
akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 88/13.
Pokrzywdzony Jan Jączek

Więcej:

Zawiadomienie Szefa CBA o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi Jan Jączek
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Przestępcy w togach - Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński - zawiadomienie Najwyższa Izba Kontroli Pani Alina Hussein Jan Jączek
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Ed
12-07-2013 / 13:20
ZAPROSZENIE Zapraszamy pokrzywdzonych przez Getin GANG na pikietę, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2013 r. o godz. 13.00 przed siedzibą Zarządu Getin Noble Banku SA, przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie. Zorganizujmy się, by odzyskać zagrabione pieniądze, a oszustów z banku oraz popleczników, którzy ich chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną, postawmy przed Sądem. Pamiętaj: dzisiaj okradli nas, a jutro okradną Ciebie!
~Obywatel prawa
03-07-2013 / 16:19
Czas najwyższy rozliczyć WSZYSTKICH za błędy i brak działań- bo jak inaczej nazwać sytuację, w której wszelkie instytucje państwowe konsekwentnie nie wydają decyzji i orzeczeń korzystnych dla poszkodowanego, wręcz działają SKUTECZNIE na jego szkodę??!!!! Na zdrowy rozum 20 miesięcy braku działań to PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA. Jak długo jeszcze będzie ta sytuacja trwała??? Trzeba uruchamiać media zagraniczne i Instytucje Międzynarodowe by niejako "zmusiły" Polskę do działań???? Mniejmy nadzieję, na dobre zakończenie tej sprawy- chociaż "dobrego" nigdy nie będzie, gdyż nikt nie zwróci straconych lat, zdrowia a co najgorsza życia Ś.P. Pani Jączek.
~Czorny
01-07-2013 / 16:40
Postanowiono w lesie wreszcie wydać prawa. Co może robić niedźwiedź, co lis, co trawa. Uradzono przepisy, nowele, ustawy, Osobno dla niedźwiedzi, dla lisów, dla trawy. A potem prawodawcy, co prawa wydali, Schodzili w bok przed misiem, a trawę deptali... [ Jan Sztaudynger ]
~helenka
01-07-2013 / 11:59
Zgadzam się z wpisem kgb. Pan Jan Jączek stracił pieniądze ale dorobił się dorobku naukowego, bo zebrany materiał przez Pana Jana n/t jakości profesji sędziów i prokuratorów, jest już ogromny. Zainteresowanie sprawą osiągnęło wymiar międzynarodowy. Niestety, trzeba uwzględnić bezsilność wobec bezczelnej bezkarności i dozgonnych immunitetów przebierańców prawa. Jednak DRAŃSTWO ma krótkie nogi .Życzę Panu Janowi zdrowia i wytrwałości .
~Obserwatorka
01-07-2013 / 11:41
//Dlaczego Prokuratura przez ponad cztery lata nie rozpoznała powyższych zarzutów przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA zawartych w protokole z inspekcji przeprowadzonej w tym banku, przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r.?// No własnie, dlaczego? Kto i w jaki sposób na to wpływa?
~Mirnal
01-07-2013 / 10:51
Nowy minister jest zachwalany jako rozumny obywatel, ale czy podoła takim wysokim standardom? Czy będzie miał chęci i siły oraz poparcie podwładnych, aby zmierzyć się z bogaczem? Wszak wiemy, jak długo Temida przepychała się z bogaczem Stokłosą...
~jerozolita
01-07-2013 / 00:06
centrum przygotowania tego numeru było na pasteura we Wrocławiu . Jest zbieżne z z morderstwem Aleksandra Salomona jak i prawnikami wysokiego szczebla tam mieszkającymi & magistrat & UW & salonik Durka & nowa bezpieka mundurowa etc. " co POwie pluskwa...?" www.youtube.com/watch?v=i5e60lTmves
~kgb
30-06-2013 / 21:29
Cóż, po raz kolejny kłania się problem tzw. niezawisłości (bezkarności) sędziowskiej i prokuratorskiej. Dzięki tej bezkarności, to stowarzyszenie spełniające wszelkie wymogi aby można określić je jako organizacja przestępcza, kręci lody z przestępcami i pomaga im zadręczając uczciwych obywateli usiłujących dochodzić sprawiedliwości. O przepisach prawa przypominają sobie dopiero wówczas, kiedy chodzi o ich własne koryto - podwyższenie nieprzyzwoicie wysokiego i dożywotniego uposażenia za wątpliwej jakości pracę. Gdyby to towarzystwo naprawdę odpowiadało karnie i finansowo za swe przekręty i arogancję, byłoby znacznie mniej przestępstw i afer. Dzięki nieustępliwości takch obywateli jak Pan Jan Jączek, budzi się w społeczeństwie coraz powszechniejsze oburzenie na taki stan rzeczy. Panie Janku, niech Pan nie odpuszcza, takich jak Pan będzie coraz więcej!!