Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Dlaczego nienawidzicie Polaków ?- zastraszanie badaniami psychiatrycznymi itd.

Rzekomo nasze polskie władze polityczno-państwowe z upodobaniem zachęcają, na swój sposób, wymiar sprawiedliwości na stosowane coraz częściej prewencyjne praktyki przymusowych badań psychiatrycznych, a jak to nie pomaga, na zamykanie Polaków w politycznym psychiatryku dla obłąkanych w Tworkach – bawiła tu w swoim czasie żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z Fundacją Batorego – i świadome orzekanie o chorobach psychicznych; przez psychiatrów, do celów polityczno-propagandowych.
Obserwacje sądowo-psychiatryczne w warunkach zamkniętych i przymusowe badania praktykowane były z upodobaniem przez sowiecki wymiar sprawiedliwości. Dopatrywano się w tym bardziej sankcji niż sposobu uzyskiwania prawdy o zdrowiu osób śmierdzących politycznie. Natomiast w Polsce, dziś, o istnieniu tego nieludzkiego procederu świadczą zapytania Instytutu Dokumentacji Przestępstw i Zbrodni Policji, Prokuratury i Sądów na Narodzie Polskim po 1989 Roku, skierowane do ministra sprawiedliwości. Oto niektóre z nich: Jaki jest procent pacjentów na psychiatrycznych oddziałach sądowych: Tych, którzy walczą o uznanie niepoczytalności – kryminaliści, politycy i urzędnicy państwowi zamieszani w afery kryminalne ?
Tych, którzy protestują i twierdzą, iż decyzja umieszczenia ich w szpitalu psychiatrycznym jest podyktowana chęcią zaszargania ich opinii w celu osiągnięcia, poniżania godności ludzkiej i stosowania tortur – gdzie każdy Polak może być zamknięty w domu wariatów – cuchnie recydywą i kojarzy się z okresem, gdy ludzi w Związku Radzieckim – w całym obozie komunistycznym - kierowano do „psychuszek”, przez władzę politycznej śmierci „badanego”?
Czy w prokuraturach i sądach są robione listy tych lekarzy psychiatrów, którzy odmawiają współdziałania z decydentami politycznymi w procederze niszczenia ludzi o odmiennych poglądach politycznych?
Czy jest prowadzona statystyka przypadków iż zdrowy człowiek umieszczony w szpitalu psychiatrycznym powodowany dumą i wstydem odbiera sobie życie?
Czy jest imienny rejestr prokuratorów i sędziów, którzy bezzasadnie ale nagminnie, czasami dla zabawy, „powzięli podejrzenie co do poczytalności” stojącego przed nimi człowieka? Jaka jest odpowiedzialność policji, prokuratury i sądów kierujących człowieka na przymusowe badania psychiatryczne, które w konsekwencji doprowadzają do rozpadu rodziny, utraty pracy, zniszczenia kariery i tym podobne, nawet w przypadku pozytywnej opinii biegłych co do poczytalności badanego i uniewinnienia przez sąd?

Cały ten państwowy proceder wyrafinowanych skrupulatnie metod deptania praw człowieka skąd wychodzili naprawdę chorzy, lub nie wychodzili wcale, a ich grobów nie można odnaleźć do dziś.
W zakończeniu swojego wystąpienia z zapytaniami do ministra sprawiedliwości, Instytut Dokumentacji Przestępstw i Zbrodni, Prokuratury i Sądów na Narodzie Polskim po 1989 Roku, apeluje, wręcz żąda zaprzestania robienia z Polaków, z Narodu Polskiego ludzi umysłowo chorych i przerwanie tych nieludzkich, bandyckich praktyk.

Artykuł został wydrukowany w Kanadzie, w Tygodniku Polonijnym „Głos Polski” 17 maja 2005 r. , do dziś nie może ukazać się w naszej prasie.

Zbigniew KORNELL

INSTYTUT DOKUMENTACJI PRZESTĘPSTW I ZBRODNI POLICJI, PROKURATURY I SĄDÓW NA NARODZIE POLSKIM PO 1989 ROKU

Przewodniczący Edward Mizikowski, 03-728 Warszawa, ul. Targowa 33 m . 9

Skr. Poczt. nr 202, 00-987 Warszawa 4, ul. Targowa 73

Warszawa, 9.07.2003

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

RP

Grzegorz Kurczuk

ZAPYTANIA

Proszę o informację czy ?

W Ministerstwie Sprawiedliwości istnieje centralny rejestr (chociażby od 1989 r.) spraw sądowych, w których posiłkowano się lekarzami z dziedziny psychiatrii ?

Jeżeli tak, to czy zrobiono analizę, która wykazywała by zasadność kierowania ludzi na badania w warunkach szpitalnych ? (przymus, pozbawienie wolności)

Czy są znane i wyodrębnione przypadki spraw, że umieszczono w szpitalu psychiatrycznym, na oddziale sądowym, człowieka fałszywie pomówionego a po badaniach uznano za zdrowego ?

Czy znane są przypadki uznania człowieka za niepoczytalnego lub o ograniczonej poczytalności, a następnie wycofano się z opinii ?

Jaki jest procent ludzi osadzonych wbrew swojej woli w szpitalach, którzy po opuszczeniu go skarżą się na niehumanitarne traktowanie i stosowanie środków farmakologicznych (psychotropy), konsekwencją czego była stała utrata zdrowia ?

Czy jest prowadzona statystyka przypadków iż zdrowy człowiek umieszczony w szpitalu psychiatrycznym powodowany dumą i wstydem odbiera sobie życie ?

Czy monitoruje się osoby , które przeszły przez szpital i od tej pory stan ich zdrowia psychicznego radykalnie się pogorszył np.: popadli w chroniczną depresję, próbowali popełnić samobójstwo ?

Jaki jest procent pacjentów na oddziałach sądowych:

a) Tych, którzy walczą o uznanie niepoczytalności – kryminaliści, politycy i urzędnicy

państwowi zamieszani w afery kryminalne.

b) Tych, którzy protestują i twierdzą, że decyzja umieszczenia ich w szpitalu jest podyktowana chęcią zaszargania ich opinii w celu osiągnięcia przez władzę politycznej śmierci „badanego”?

Czy są rejestrowane przypadki nadużyć ze strony biegłych lekarzy psychiatrów i jak takie sprawy się kończą ?

Czy jest imienny rejestr biegłych-sądowych lekarzy psychiatrów nagminnie mylących się w swych opiniach lub notorycznie nie potrafiących zająć stanowiska i wyrazić opinii poprzez stosowanie „kalki” w zapisie cyt. „Na podstawie jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego w warunkach ambulatoryjnych, analizy akt sądowych i dokumentów biegli nie mogli …”, co stanowi podstawę ich pracy i ma świadczyć o profesjonalizmie za który biegli są sowicie opłacani z pieniędzy podatnika ?

Jaka jest odpowiedzialność policji, prokuratury i sądów kierujących człowieka na badania, które w konsekwencji doprowadzają do rozpadu rodziny, utraty pracy zniszczenia kariery i tym podobne, nawet w przypadku pozytywnej opinii biegłych co do poczytalności badanego i uniewinnienia przez sąd ?

Czy jest imienny rejestr prokuratorów i sędziów, którzy bezzasadnie ale nagminnie „powzięli podejrzenie co do poczytalności” stojącego przed nimi człowieka ?

W jakim stopniu brak pieniędzy czy wyrobienia prawniczego przy biernej pomocy adwokata z urzędu i niechęci sędziego powoduje oddalenie zażalenia na postanowienie o zleceniu badania ?

W jakim stopniu brak specjalizacji sędziów staje na przeszkodzie ich profesjonalizmowi, co powoduje niechęć podejmowania decyzji w sprawach bardziej skomplikowanych i stosowanie asekuracyjnej „spychologi” w postaci wyręczania się lekarzami psychiatrami ?

Czy w prokuraturach i sądach są robione listy tych lekarzy psychiatrów, którzy odmawiają współdziałania z decydentami politycznymi w procederze niszczenia ludzi o odmiennych poglądach politycznych ?

Proszę o precyzyjne dane i w miarę szybką odpowiedź

Z poważaniem

Edward Mizikowski

Do wiadomości:

Prof. Marek Nowicki, szef Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~izdasinbjn
27-12-2011 / 11:19
~zszztdgz
24-12-2011 / 17:55
~pfmwtypkp
24-12-2011 / 09:34
~Kayden
23-12-2011 / 19:59
That's way more clever than I was expecintg. Thanks!