Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Czy Państwo Polskie zostało przejęte przez mafię? Wnioski z konferencji Centrum im. Adama Smitha 25.03.2010r.

Konferencja była poświęcona drastycznym przypadkom kryminalizowania przez Państwo sporów z Urzędami Skarbowymi, mającym znamiona przestępczych działań prokuratury wobec przedsiębiorców, nadużyciom prawa przez urzędników oraz różnym metodom stosowanym wobec ofiar („areszty wydobywcze”, „przejęcia urzędnicze firm”, „zamrażarka”).

Obok ekspertów Centrum w konferencji wzięły udział ofiary represji aparatu państwa w ostatnich latach. Aresztowani w świetle kamer telewizyjnych i wtrąceni do więzień (Długosz, Jeziorny), a następnie uniewinnieni ze wszystkich zarzutów (Jeziorny) lub nie mogący się doczekać procesu od 4 lat (Długosz).

Zaprezentowane zostały również postulaty, które powinny ograniczyć tego typu praktyki w przyszłości.

Informacja prasowa z konferencji Centrum im. Adama Smitha

Warszawa, 25.03.2010

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO NIE PRZESTĘPSTWO”

W Polsce mają miejsce drastyczne przypadki kryminalizowania przez organa Państwa, sporów przedsiębiorców z Urzędami Skarbowymi, mające znamiona przestępczych, działania Prokuratury wobec przedsiębiorców oraz nadużyciom prawa przez urzędników rządowych wobec firm i prowadzących je obywateli.

Sprawcy tych czynów pozostają całkowicie bezkarni, a kosztami ich działań, jak zwykle, obciążany jest polski podatnik.

W ostatnim czasie mamy wysyp głośnych spraw, w których przedsiębiorców okrzyknięto kryminalistami i aresztowano w świetle kamer, a obecnie po wieloletnich procesach, polski podatnik musi płacić gigantyczne odszkodowania za bezprawne działania rządowych funkcjonariuszy.

W ostatnim czasie oczyszczono ze wszelkich zarzutów Lecha Jeziornego i Pawła Reya, w głośniej sprawie „działania w zorganizowanej grupie przestępczej” w Krakowskich Zakładach Mięsnych. Doprowadzonej do bankructwa przez urzędników firmie JTT Computers sąd przyznał wielomilionowe odszkodowanie, potwierdzając, że jej działania były całkowicie zgodne z prawem.

Jeszcze inny jest przypadek Andrzeja Długosza – aresztowanego przed laty na podstawie wysoce wątpliwych przesłanek, który od 4 lat nie może doprosić się procesu i oczyścić się z zarzutów.

Nie wypełnianie przez Państwo z jednej ze swoich podstawowych funkcji – szybkiego rozstrzygania sporów i spraw przez wymiar sprawiedliwości – skutkuje tym, że wielu oskarżonych przedsiębiorców, żyje przez wiele lat z piętnem „kryminalisty” i nie może normalnie funkcjonować.

Analizy przypadków dwóch głośnych spraw przedstawiamy w załączeniu. Nie są to bynajmniej jedyne przypadki – w Polsce jest co najmniej kilkadziesiąt innych, mniej znanych spraw.

W związku z powyższym Centrum im. Adama Smitha postanowiło skierować list otwarty do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych wszystkich partii w Sejmie z prośbą o podjęcie wysiłków w celu wyeliminowania z naszego kraju tego typu patologicznych praktyk.

Wnosimy m.in. o:

· Wprowadzenia niezbędnych zapisów ustawowych, które uniemożliwią kryminalizację spraw skarbowych i karno-skarbowych oraz wszelkich sporów gospodarczych;

· Respektowania Praw Człowieka w stosunku do przedsiębiorców – w tym przede wszystkim, przysługującej każdemu obywatelowi, zasadzie domniemania niewinności.

· Likwidacji „aresztów wydobywczych” – jeśli prokurator nie posiada dowodów, podejrzany nie powinien trafiać do więzienia;

· Przeprowadzenie zmian w procedurze sądowej, które zapewnią obywatelom zapisane w konstytucji i masowo nieprzestrzeganie, prawo do szybkiego procesu.

Polski rząd nie może stosować praktyk totalitarnych. Konstytucja RP gwarantuje obywatelom (w tym przedsiębiorcom) większość praw, których się domagamy. Nie jest jednak ona przestrzegana w praktyce. Dlatego konieczne jest zapisanie tych praw również w aktach niższego rzędu oraz nadzór rządu i egzekwowanie ich w codziennej administracji w kraju.

W konferencji wzięli udział:

· Prof. Andrzej Blikle, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha,

· przedsiębiorca, tel.: 607456918

· Andrzej Długosz, przedsiębiorca, tel.: 601602640;

· Lech Jeziorny, ekspert Centrum im. Adama Smitha ds. Przedsiębiorczości,

· przedsiębiorca, tel.: 600927039;

· Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, tel.: 501601577

OPISY PRZYPADKÓW

ANDRZEJ DŁUGOSZ (tel.: 601-602-640)

Aresztowanie Andrzeja Długosza nastąpiło 27 września 2005 roku, dwa dni po przegranych przez PO wyborach parlamentarnych, w trakcie II tury wyborów prezydenckich. Informacja na ten temat pojawiła się na czołówkach wszystkich wydań gazet i wiadomości w mediach elektronicznych 27 i 28 września, a także wielokrotnie później. Powstaje pytanie dlaczego właśnie wówczas Prokurator podjął decyzję o areszcie? Sprawa od ponad 2 latach była prowadzona przez Prokuraturę w Katowicach (sprawę prowadził Prokurator Ireneusz Kunert, dzisiaj Prokurator IPN zajmujący się sprawą Stanisława Pyjasa). W tym czasie miały miejsce wielokrotne kontakty z oficerami CBŚ i Prokuratorem, przekazywano kopie dokumentów, etc.

Dla sprawy od początku kluczową rolę miały ustalenia Kontroli Skarbowej, która zaczęła swoje działania w roku 2003, a zakończyła w 2006 (już po uwolnieniu z aresztu). Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości lub przestępstw. Rozliczenia i dokumentację księgową Cross Media uznano za prawidłowe (poza drobnymi uchybieniami dotyczącymi księgowania umów zlecenie oraz jednej faktury). Na spotkanie, które zakończyło się aresztem A. Długosz umówił się z funkcjonariuszami CBŚ telefonicznie. Sąd orzekł areszt na dwa miesiące. Prokurator wystąpił o przedłużenie o kolejne dwa miesiące w związku z przeciekiem informacji do Wprost na temat okoliczności konfrontacji z oskarżającym Jackiem B. (był on pod wpływem środków psychotropowych uniemożliwiających prowadzenie czynności procesowych). Długosz łącznie spędził w areszcie 90 dni.

Andrzej Długosz był wówczas od 8 lat szefem Rady Nadzorczej Polskiego Radia (w Radzie od 1997), był także członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej (1998-2000). Od 1990 w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, następnie w Unii Wolności. W okresie przed 1989 był jednym z liderów krakowskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Ruchu Wolność i

Pokój, wielokrotnie zatrzymywany. W 1983 został relegowany z VII LO w Krakowie za organizację nielegalnych obchodów 11 listopada.

W marcu 2006 roku Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Długoszowi i 6 innym osobom oskarżając o oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, zorganizowaną grupę przestępczą, działanie na szkodę firmy. Zarzuty te nie mają podstaw w materiale dowodowym i świadczą o niezrozumieniu przez Prokuratora mechanizmów związanych z regulacjami na temat VAT. Oskarżenie zbudowano przede wszystkim na zeznaniu jednego ze współoskarżonych Jacka B., osoby leczącej się psychiatrycznie. Sprawa jest przekazywana między sądami, do chwili obecnej nie wyznaczono pierwszego terminu rozprawy.

Prokurator bezpodstawnie przyjął założenie, że firma Długosza uczestniczyła w łańcuszku firm wyłudzających VAT z Urzędów Skarbowych na zasadzie wielokrotnego zwiększania wartości jakiegoś towaru (np. ciężarówki z dyskietkami), a następnie fikcyjnego eksportu i zgłoszenia się z żądaniem zwrotu VAT. Wówczas urzędnicy podejmują działanie (decyzję o wypłacie VAT). Taki mechanizm został opisany przez Prokuratora w zarzutach - „Działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, stwarzając pozory zaistnienia okoliczności uzasadniających zwrot-zaliczenie na poczet przyszłych okresówrozliczeniowych – naliczonego podatku od towarów i usług VAT, podpisał jako odbiorca, polecił zewidencjonować i użył poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci 47 faktur VAT dotyczących nabycia przez Cross Media różnego rodzaju usług” (akt oskarżenia). Jest jeden problem – Cross Media NIGDY nie występowała o zwrot VAT, ani o zaliczenie na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych swoich zobowiązań VATowskich. Prokurator miał pełną dokumentację księgową w chwili stawiania takiego zarzutu. Zdaniem Prokuratury działanie Długosza „wprowadziło w błąd pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo w Warszawie, co do faktycznego zaistnienia transakcji zakupu tychże usług doprowadzając Skarb Państwa reprezentowany przez wyżej wymieniony urząd skarbowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 376.123,44 zł z tytułu zaniżenia należnego do zapłatypodatku”. Znów, Prokurator się myli. Procedura zgłaszania deklaracji podatkowej VAT opiera się o tzw. mechanizm samoobliczenia. Podatnik podaje wartość zobowiązania podatkowego i odprowadza środki na konto US. Urząd może oczywiście skontrolować taką deklarację. Ale ze strony urzędu na etapie zgłoszenia przez podatnika NIE MA ŻADNEGO DZIAŁANIA, niezbędnego do powstania zarzutu oszustwa. Zupełnie niezrozumiały w akcie oskarżenia jest zarzut, iż Długosz wprowadził w błąd firmę świadczącą usługi księgowe dla Cross Media „doprowadzając tę osobę (księgową) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości spółki”. Jedyną osobą uprawnioną w owym czasie do rozporządzania majątkiem spółki Cross Media był Prezes Zarządu A. Długosz.

Powód przyjęcia błędnej kwalifikacji czynu przez Prokuratora (wykorzystywanie artykułów z kodeksu karnego, a nie kodeksu karno-skarbowego) był jeden – możliwość zastosowania tymczasowego aresztu w związku z zagrożeniem wysoką

karą (do 10 lat). Potrzebny był spektakl medialny pt. aresztowanie Długosza. Fakt aresztowania był wielokrotnie publicznie wykorzystywany (i bywa nadal) do pojawiania się sformułowania „aresztowany A. Długosz, bliski przyjaciel …” i tutaj padają różne nazwiska polityków PO.

Zdaniem Obrońcy Długosza, wyrażonym w zażaleniu na tymczasowy areszt z 2.11.2005 „należy dobitnie podkreślić brak realizacji konstytutywnego dla przestępstwa oszustwa znamienia w postaci rozporządzenia mieniem po stronie Skarbu Państwa , bowiem w tym wypadku można mówić jedynie o ekspektatywie dochodu w postaci świadczenia o charakterze publicznoprawnym. Przedstawione przez Prokuratora zachowanie podejrzanego może być ewentualnie zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe z art. 56 § 1 k.k.s. określane w piśmiennictwie mianem oszustwa w postępowaniu skarbowym lub oszustwa skarbowego, w ewentualnym zbiegu z art. 62 k.k.s., kryminalizującym zachowanie polegające na wystawieniu w sposób nierzetelny faktury lub rachunku albo posługiwanie się takim okumentem.” I dalej Obrońca przytoczył uchwałę Sądu Najwyższego: siedmiu sędziów SN z dnia 30 września 2003 r. (I KZP 22/03 OSNKW 2003, NR 9-10, poz. 75) oraz trzech sędziów SN z dnia 30 września 2003 r. (I KZP 16/03, OSNKW 2003, nr 9-10 poz. 77), „że dokumentem którym posługiwał się była faktura VAT, to z uwagi na relacje przepisów art. 273 k.k. i art. 62 § 2 k.k.s., z których drugi ma charakter lex specialis, zachowanie zarzucane podejrzanemu kwalifikowane być może jedynie na podstawie art. 62. § 2 k.k.s.

Nie ulega wątpliwości, że aresztowanie i olbrzymie nagłośnienie w mediach sprawy 2005r.) w zestawieniu z 4 latami, gdy proces się nie zaczął musi budzić zdziwienie i protest. Firma Cross Media w latach 2000 – 2005 odprowadziła do budżetu ponad 9 mln złotych z tytułu podatków i innych zobowiązań. Po aresztowaniu Długosza straciła ponad 90% swoich Klientów i przychodów. Zwolniła ponad połowę z 20 osobowej załogi. Do dzisiaj nie odzyskała dawnej pozycji.

LECH JEZIORNY (tel:. 600-927-039)

25 września 2003 roku aresztowani zostali na 9 miesięcy krakowscy przedsiębiorcy Lech Jeziorny i Paweł Rey. Prokuratura oskarżyła ich o wielomilionowe malwersacje, pranie brudnych pieniędzy, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i działanie na szkodę własnych spółek. Klamrą spinającą zarzuty miały być rzekome nieprawidłowości przy

prywatyzacji.

Aresztowani przedsiębiorcy w latach 1999 – 2000 roku zrealizowali dwa wykupy menedżerskie: Zakładów Mięsnych w Krakowie S.A. oraz Towarzystwa Inwestycyjnego SAFRI sp. z o.o. (obydwie spółki nabyte zostały od prywatnego funduszu inwestycyjnego). Wynikiem tych projektów, po trudnej i długiej restrukturyzacji, było powstanie w 2003 roku głośnych w Krakowie przedsięwzięć: nowoczesnego zakładu przetwórczego (KZM KRAKMEAT), zatrudniającego blisko 300 osób i kontynuującego działalność ponad 120 letniej rzeźni miejskiej oraz rewitalizacja położonego w śródmieściu Krakowa terenu dawnej rzeźni, na którym powstała Galeria Kazimierz, w pięknym sposób zachowująca dawną, zabytkową architekturę.

Aresztowaniom przedsiębiorców towarzyszyły medialne doniesienia oraz podatkowe domiary dla ich firm – naliczone przez Urząd Kontroli Skarbowej bez żadnego związku z dochodem czy obrotem obciążanych spółek. Działanie Prokuratury i UKS uniemożliwiło zakończenie restrukturyzacji i rozwój KRAKMEATU, w wyniku czego spółka ta – po zaledwie rocznej działalności produkcyjnej – musiała zlikwidować działalność, a pracę straciło około 300 osób.

W 2008 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił bezpodstawne decyzje podatkowe i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez UKS.

31 grudnia 2009 roku Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Krakowskich Zakładów Mięsnych i ich rzekomej prywatyzacji, a w liczącym 96 stron uzasadnieniu, dokładnie zostały opisane powody dla których prokuratorskie zarzuty z 2003 roku nie miały żadnych podstaw prawnych.

Tymczasem jesienią 2009 r., UKS rękami tych samych urzędników nie liczących się z wyrokiem NSA, ponownie wydał drakońskie domiary podatkowe, a Izba Skarbowa utrzymała je w mocy. Spirala podatkowej paranoi ruszyła ponownie.

Kilka miesięcy przed aresztowaniami L. Jeziornego i P. Reya Prokuratura i Urząd Skarbowy „spacyfikowały” spółkę Polmozbyt Kraków S.A.: aresztowano zarząd i radę nadzorczą, a na zwołanym nielegalnie i rozpoczynającym wrogie przejęcie spółki Walnym Zgromadzeniu, na czele wymienionej rady nadzorczej stanął Naczelnik Urzędu Skarbowego który w Polmozbycie prowadził kontrolę skarbową. Pełnomocnik większościowego akcjonariusza, który nie został dopuszczony na Zgromadzenie, zaskarżył jego uchwały do sądu rejestrowego, w wyniku czego także został aresztowany na 9 miesięcy, a po opuszczeniu

aresztu otrzymał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika. W niejasnych okolicznościach i przy wsparciu instytucji państwa, kontrolę nad spółką przejął prywatny inwestor.

Pomimo tego w 2008 roku, prawomocnym wyrokiem sądu, uchwały Walnego Zgromadzenia z 2003 r. uznane zostały za nieistniejące co jednak nie przywróciło w spółce ładu korporacyjnego.

W 2005 r. ws Polmozbytu Prokuratura sporządziła akt oskarżenia, którym objęła również L. Jeziornego i P. Reya (dwa lata przed aresztowaniem zasiadali w radzie nadzorczej tej spółki). Koronnym dowodem Prokuratury miała być przygotowana opinia biegłego, jednak w trakcie procesu rozpoczętego w lutym 2006 r. Sąd zakwestionował opinię biegłego jako nie spełniającą kryterium rzetelności i bezstronności, a biegły – bliski znajomy Naczelnika Urzędu Skarbowego, który pomógł we wrogim przejęciu spółki – sam znalazł się na ławie oskarżonych, choć w innej sprawie. Proces Polmozbytu utknął w miejscu, a od 3 lat Sąd próbuje zlecić kolejną opinię.

Po 7 latach od bezpodstawnego aresztowania właścicieli Krakowskich Zakładów Mięsnych i przeprowadzenia kontroli skarbowych, nie ma już śladu po nowoczesnej fabryce i po utraconych miejscach pracy, za to prokurator organizujący nagonkę na przedsiębiorców robi karierę i z prokuratury rejonowej błyskawicznie awansował do prokuratury apelacyjnej. Dzisiaj z Grupy Kapitałowej, niegdyś realizującej trudne i ambitne cele gospodarcze, zostało tylko wspomnienie. Jednak agresorzy – prokuratorzy czy zasłużeni skarbowcy robią błyskotliwe kariery (prok. Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Izby Skarbowej Tomasz Sokolnicki) lub są na „zasłużonej” emeryturze (Naczelnik US Jerzy Jakielarz). Tymczasem podejrzani ciągle nie mogą w pełni oczyścić się z zarzutów, a prawowity akcjonariusz nie może dojść swoich słusznych korporacyjnych praw.

Wnioski z tej sprawy i pytania nasuwają się wstrząsające:

  • bezzasadne lub zupełnie niewspółmierne do rangi sprawy w prywatnych spółkach, środki zapobiegawcze w postaci długotrwałych aresztowań – skutkujących zniszczeniem wielomilionowego majątku i poważnym zrujnowaniem życia osób aresztowanych i ich rodzin, a potem zastawianie rodzinnego majątku i zakazy wykonywania zawodu (zasiadania w organach spółek prawa handlowego);
  • niezrozumiałe represje dotykające nie tylko aresztowanych osób, ale ich rodzin, w tym adoptowanych, malutkich lub niepełnosprawnych dzieci (np. syn jednego z aresztowanych, będący w silnym związku emocjonalnym z ojcem, ma zespół Downa, dzieci innego aresztowanego Prokurator planował umieścić w placówce opiekuńczej);
  • zniszczenie prywatnych spółek, w tym supernowoczesnej fabryki Krakowskich Zakładów Mięsnych – co szczególnie bulwersuje w kontekście środków które polskie Państwo łoży na wsparcie pomocą publiczną inwestorów zagranicznych (np. MAN i obiecane 2.000 miejsc pracy, przy równoczesnym zlikwidowaniu – dzięki akcji
  • prokuratury, CBŚ i urzędów skarbowych – kilkuset miejsc pracy w KRAKMEACIE i firmach z nim współpracujących);
  • czemu albo komu można „zawdzięczać” w tym śledztwie brutalne przesłuchiwania, kłamstwa i manipulacje – niektórzy oskarżeni w więzieniu przyznawali się do czynów których nie było – jak np. o „działaniu w grupie przestępczej” której prokuratorowi nie udało się w żaden sposób udowodnić, inne osoby szantażowano na przykład losem po aresztowaniu ich niepełnosprawnych dzieci które samotnie wychowywali;
  • kto i w jakim celu organizował czarny PR przeciwko aresztowanym przedsiębiorcom (pomówienia i oszczerstwa z krakowskiej Prokuratury, plotki ze śledztwa o rzekomych nieprawidłowościach związanych z jakimiś kamienicami, o rzekomo niespłaconym kredycie, oszukaniu rodziny, o rzekomym „wierzchołku góry lodowej” jaki wyłania się ze śledztwa, artykuły prasowe, i tym podobne działania);
  • nachodzenie przez funkcjonariuszy CBŚ partnerów biznesowych Zakładów Mięsnych w celu usiłowania znalezienia na siłę nieprawdziwych wątków typu „raje podatkowe”, czy wątki korupcyjne (np. związane z inwestycją i budową Galerii Kazimierz);
  • założone najprawdopodobniej bez zgody Sądu podsłuchy (być może także adwokatom!).

Czy jest rzeczą przypadku, że zaangażowany w działania przeciwko Polmozbytowi Kraków S.A. i Zakładom Mięsnym w Krakowie S.A. (razem z Naczelnikiem Jerzym Jakielarzem) były

Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście Tomasz Sokolnicki jest dziś Dyrektorem Izby Skarbowej w Krakowie, tej samej z którą w 2008 roku proces przed NSA o bezprawnie naliczone podatki wygrały Zakłady Mięsne, a która na początku 2010 roku utrzymała w mocy ponownie naliczone podatkowe domiary – w dodatku naliczone przez

tych samych urzędników skarbowych którzy już je raz naliczyli w 2003-2004 roku?

Dodatkowe informacje:

Marianna Dunin-Szpotańska

(22) 638 09 86, m .dunin@mmt.net.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Polly
04-01-2015 / 19:59
Awesome you should think of sotenhimg like that ndfmreuukfr.com [url=qgivwzspj.com]qgivwzspj[/url] [link=dqgrrpo.com]dqgrrpo[/link]
~Kayo
04-01-2015 / 19:46
You got to push it-this esistneal info that is! tprgtjoskwm.com [url=oywqwkqla.com]oywqwkqla[/url] [link=etrjaxit.com]etrjaxit[/link]
~Stafon
04-01-2015 / 17:17
Could you write about Phiycss so I can pass Science class? ocvnnousokl.com [url=uxnrkkmx.com]uxnrkkmx[/url] [link=qptjwj.com]qptjwj[/link]
~Delonte
04-01-2015 / 14:59
Unbaeilveble how well-written and informative this was. yuroivofnub.com [url=ltohqrqh.com]ltohqrqh[/url] [link=bysxjj.com]bysxjj[/link]
~Jeslyn
03-01-2015 / 23:11
Hey, you're the goto exptre. Thanks for hanging out here. vjuzszaon.com [url=ixucoysquzy.com]ixucoysquzy[/url] [link=enqtgikna.com]enqtgikna[/link]
~Charla
03-01-2015 / 22:36
Thanks for the intighs. It brings light into the dark! zmgagows.com [url=qfrszdsom.com]qfrszdsom[/url] [link=msyqjt.com]msyqjt[/link]
~Danny
24-12-2014 / 06:15
That insight solves the prelbom." rel="nofollow">ovzojwgs.com">prelbom. Thanks!
~Taynam
23-12-2014 / 19:49
If you wrote an article about life we'd all reach enmthgienlent." rel="nofollow">cfjoakfmb.com">enmthgienlent.
~Transi
23-12-2014 / 19:44
~Yahia
23-12-2014 / 17:01
At last some rattnoaliiy" rel="nofollow">pvcchjecoj.com">rattnoaliiy in our little debate.